tisdag 21 december 2010

Smålänningen sätter sig över demokratin?

Lars Davidsson, ledarskribent och debattredaktör på Smålänningen, påstår i en ledare i tidningen Smålänningen igår att Alliansen i Markaryd håller två partier utanför det politiska arbetet i kommunen. Davidsson menar att Sverigedemokraterna och Miljöpartiet ska få ett politiskt inflytande som de själva inte lyckats uppnå i kraft av valresultatet. Ett mycket märkligt ställningstagande.

Än mer märkligt blir det när Davidsson, vid ett telefonsamtal med mig, menar att Alliansen borde dela med sig av sina platser till Miljöpartiet. ”Du bör reflektera över er starka ställning i Markaryd”, säger han då jag påpekar det orimliga i resonemanget. Någon kritik mot Socialdemokraterna, hos vilka Miljöpartiet sökt stöd, framkommer inte. Det rimliga hade väl ändå varit att fundera över varför oppositionspartierna inte väljer att samverka innan majoriteten kritiseras för att inte ta med Miljöpartiet i sin laguppställning.

Sanningen är, som vanligt, inte särskilt intressant att lyfta fram. ”Vi tycker så här och därför väljer vi den här vinklingen”, säger Davidsson. Vad är då sant i frågan? Jo, följande:

1. Varken Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet kan av egen kraft (2 resp. 1 mandat) ta någon plats i styrelse eller nämnder.

2. Vallagen följs och platserna tilldelas partierna i relation till valresultatet. I de tre stora nämnderna med 11 platser ger detta Alliansen 7 platser och Socialdemokraterna 4 platser.

3. En samverkan mellan S+MP förändrar inte detta styrkeförhållande, varför jag förstår Socialdemokraternas ovilja att samverka med MP, eftersom de då skulle förlora platser till ett annat parti.

4. Om MP+SD hade samverkat hade man tillsammans tagit en plats i respektive nämnd på bekostnad av Socialdemokraterna.

5. Att MP och SD valt att inte samverka och vinna platser genom att begära proportionellt val, kan knappast lastas Alliansen eller Socialdemokraterna.

6. KD har, av sina platser, erbjudit FP en insynsplats i form av en ersättare i UKN. Valen till nämnder och styrelse sker indirekt, helt i enlighet med Kommunallagen, och platserna behöver inte tillsättas av någon ledamot eller ersättare från kommunfullmäktige.

Smålänningen har i två artiklar och en ledare valt att inte redovisa korrekta sakförhållanden. Det är beklagligt, men långt ifrån ovanligt. Att inte redovisa så korrekt som möjligt eller att antyda att partierna inte följer lagstiftningen är ohederligt. Allra värst är kanske ändå att tidningen gör ett politiskt ställningstagande genom att plädera för att Sverigedemokraterna och Miljöpartiet ska få ett starkare politiskt inflytande än vad väljarna i Markaryds kommun gett dem.

tisdag 7 december 2010

Var det bara en läpparnas bekännelse?

För tio dagar sedan lämnade jag sammanträdet med partistyrelsen med ett uttalat löfte att kritiken mot partiledningen skulle tas på allvar. Det som kommit fram de senaste dagarna får mig att undra om löftena från förra fredagens partistyrelsemöte inte var mer än läpparnas bekännelse.

När chefen inte agerar trots vetskapen om att samma beteende fortgår, blir konsekvensen att beteendet är sanktionerat av chefen. Denna uppfattning har jag under helgen framfört till hela partistyrelsen, liksom beskedet att jag inte kan ställa mig bakom eller ta ansvar för att ledningen inte agerar. Ett gott ledarskap hade reagerat och agerat. Nu signalerar man något helt annat och det är förödande!

När jag sedan får ögonen på en debattartikel som Hägglund och Sjögren gemensamt undertecknat och som är publicerad i
Arbetarbladet en vecka efter partistyrelsemötet, fredagen den 3 december, blir sammanhanget för mig ganska tydligt. Att agera tillsammans på det här sättet i en artikel med det budskapet, ger en tydlig signal på vems sida man står. Hade jag haft denna kunskap för tio dagar sedan hade det varit mycket svårt för mig att ens acceptera den något svagare formuleringen i uttalandet ”partistyrelsen står bakom”.

fredag 26 november 2010

Bra att kritiken tas på allvar!

Dagens sammanträde med partistyrelsen karakteriserades av en mycket rak, öppen och konstruktiv diskussion. Något liknande har jag inte upplevt tidigare under de fyra år jag suttit med i partistyrelsen. Taket höjdes, trösklarna sågades och rummet vädrades när vi gav tid för denna oerhört viktiga diskussion som fördes på ett brutalt ärligt, men respektfullt, sätt gentemot varandra. Jag fick bekräftat att jag inte är den ende som har synpunkter på brister i bl.a. ledarskap och ledarstil.

Det känns skönt att hela partistyrelsen och partiledningen nu uttalar att man är medveten om och tar till sig den kritik som riktats angående ledarskap. Vi kom också fram till att de interna arbetsformerna ska förändras så att partiorganisationen ges förmåga att på ett framgångsrikt sätt driva partiets program i hela landet.

Partistyrelsen gjorde vidare en markering att den står bakom partiordförande Göran Hägglund. Jag har efter den senaste tidens debatt uttryckt att mitt förtroende för Göran Hägglund är naggat i kanten. Mot bakgrund av dagens diskussion och uttalande är därför mina förväntningar stora på en förändring av ledarskapet. Göran Hägglund har förklarat sig villig att gå in i det arbetet och det sätter jag nu min tillit till. Ett öppet och konstruktivt sammanträde var första steget, men det kommer att krävas mer än så.

söndag 21 november 2010

Hur högt är egentligen taket?

Det är med viss förvåning jag läser veckans nummer av Kristdemokraten. Jag tänker då närmast på den debattartikel som tio kristdemokrater undertecknat.
.
Eftersom jag initierat debatten om ledarskapet och ledarstilen i partiledningen funderar jag självklart på min egen roll i sammanhanget och i förhållande till de ganska hårda omdömen som fälls i artikeln.
.
Det läskiga med artikeln är att ingen kritiker eller debattör är citerad eller apostroferad. Den andas härskarteknik genom att kollektivt skuldbelägga alla dem som höjt rösten och inte tycker likadant som de tio undertecknarna. Därför kan det inte uteslutas att man också menar att jag är en av dem som sätter ”ego och uppmärksamhetstörst” före ”partiets utveckling och det gemensammas bästa”.
.
Min avsikt har varit och är fortfarande att lyfta frågan om ledarskap och ledarstil i partiet. Jag tror det behövs. Detta har jag gjort i syfte att utveckla och föra partiet framåt. I en eftervalsdebatt borde det vara relevant och självklart att lyfta även dessa frågor, väl medveten om att det är känsligt. Att inte våga diskutera de frågor jag, och andra, uppmärksammat tycker jag vore ett svek mot partiet.
.
Ofta berömmer vi oss av att ha högt i taket i partiet. Den här artikeln tycker jag visar att vi har en del jobb kvar att göra.

lördag 13 november 2010

Uteblivna svar är också svar!

Det har nu gått två veckor sedan jag (31/10) ställde ett antal frågor till Göran Hägglund på vårt intranät Navet. Frågorna handlade om utspelet om att ompröva vårdnadsbidraget som ett medel inom familjepolitiken. Jag undrade också på vilket sätt Hägglund kommer att fortsätta driva denna fråga inom Alliansen. Tre dagar senare skickade jag en påminnelse. Svaret har beklagligt nog lyst med sin frånvaro. Detta är inte bara beklagligt, det är urdåligt! Därför har jag nu skickat mina frågor på intranätet i en repriserad version. Jag tror vi är många som både kräver och förväntar oss att få svar.

Det påstås så vackert att debatten ska föras internt. Desto allvarligare då att partiledaren inte svarar på de frågor som ställs på vårt interna forum. Jag har för en vecka sedan i en debattartikel i vår egen partitidning Kristdemokraten ifrågasatt denna ledarstil. Min kritik lär ju inte bli mindre om denna marginalisering av våra medlemmar och förtroendevalda kommer att fortsätta.

fredag 12 november 2010

Fortsatt skarp kritik från flera håll

I veckans nummer av Kristdemokraten fortsätter debatten om ledarstil och maktstrukturer i partiet. Att det är Emma Henriksson som rycker ut till Hägglunds försvar överraskar mig inte. Men Henrikssons slutsatser att jag skulle ”skylla ifrån mig” eller ”ifrågasätta Framtidsstrategigruppens arbete” faller på sin egen orimlighet. Uppenbarligen har hon varken lyssnat eller läst innantill. Jag har försökt ge en tydlig signal till Framtidsstrategigruppen att utvärdera ledarskapet, inkluderande mig själv, partistyrelsen, partiledaren och andra ledningsfunktioner, samt föreslagit att gruppen i denna analys använder sig av en utomstående konsult.

Varför detta kan vara klokt framgår av Eva Johnssons och Per-Olof Hermanssons debattartikel; ”de som har politiska ambitioner är noga med att understödja alla uttalanden som kommer från partiledningen.” Det finns tydligen en kultur där lojalitet belönas.

I ytterligare två debattartiklar, ”Vårda partidemokratin” och ”Kompetens tas inte till vara” ställer sig en rad kristdemokrater bakom min kritik. Jag hade aldrig skrivit min artikel om jag inte varit övertygad om att mina synpunkter delas av många kristdemokrater på olika nivåer i partiet. Därför är jag tacksam att så många också vågar träda fram, bekräfta och ställa krav på en utvärdering och förändring.

Hägglunds, ganska förringande, svar i förrgår bekräftar bara riktigheten i den kritik som en allt större skara av vårt partifolk nu öppet sällar sig till. Att vägra se det andra ser, urholkar bara förtroendekapitalet ytterligare.

torsdag 11 november 2010

Är det "räddhågset" att hålla fast vid våra vallöften?

Så kom äntligen Göran Hägglunds svar på den kraftiga kritik som riktats mot honom under de senaste dagarna. Bra att han i Ekot medger att partiets hållning i sjukförsäkringsfrågan inneburit att vi förlorade röster. Visserligen bara ”en del röster”, men ändå.

Under eftermiddagen kom sedan ett pressmeddelande som talade om att
Kristdemokraterna tillsätter en särskild grupp som ska bevaka och följa sjukförsäkringsfrågan och det fortsatta arbetet med reformen.

Bättre sent än aldrig! Tänk om Hägglund lyssnat på sin partistyrelse och lyft fram det här förslaget redan på partifullmäktige som en prioriterad fråga att ompröva i stället för att peka ut vårdnadsbidraget.

Inte oväntat
påverkas Hägglund inte av all övrig kritik exempelvis för sitt utspel i frågan om vårdnadsbidraget. Det förhållningssättet bekymrar mig. Det måste till en total avsaknad av omvärldsbevakning för att inte notera den massiva kritik som de facto riktats mot honom i den här frågan.

Tonen blir desto hårdare på Facebook, där Hägglund i ett inlägg påstår att ”det är räddhågset att inte se möjligheterna att forma nya bättre förslag”. Som om någon påstått att man inte vill det? Ingen kritiker har, vad jag hört, varit negativ till att forma nya och bättre förslag. Sedan när blev det ”räddhågset” att hålla fast vid våra vallöften?

Det ligger en paradox i ledarskapet. En stark ledare har mod att ibland visa svaghet, och när han gör det blir hans ledarskap ännu starkare. Den räddhågsne förnekar det som är uppenbart för många andra. Vilken strategi som är bäst i det långa loppet tror jag de flesta kan räkna ut själv.

måndag 8 november 2010

Styrs vi av etablissemanget eller av våra medlemmar?

I efterdyningarna av min artikel är det framför allt etablissemanget som går i täten och försvarar Göran Hägglund mot den kritik jag adresserar. Idag kan vi läsa om den på ledarplats i SvD. GP:s ledarblogg tog upp det redan i fredags och snabbast var väl Nyamko Sabuni, som lovordade Hägglunds utspel att på sikt överge vårdnadsbidraget redan samma dag som utspelet kom.

Om tanken är att utveckla vår politik för att få applåder av Sabuni, Folkpartiet eller GP är vi illa ute. För min del tror jag mer på en politikutveckling sprungen ur en dialog med våra medlemmar, sympatisörer och väljare, en dialog med verklighetens kristdemokrater som dagligen finns bland verklighetens folk.

Om man ska utge sig för att föra deras talan är det en god regel att först lyssna till vad de har att säga.

I den debatt vi nu är inne i, tycker jag det framstår som allt tydligare att det finns ett mycket stort behov av att få ihop vår interna organisation. Detta förde vi fram i valanalysen efter förra valet, men det känns än mer aktuellt idag. Om vi inte har en organisation som får de olika nivåerna i partiet att hänga samman, finns det en stor risk för att basen, våra medlemmar och sympatisörer i lokalavdelningar och distrikt, inte längre är tillräckligt bred för att bära upp partiet.

Verklighetens kristdemokrater finns i den här basen. Det är också där som politikens verkliga gränspoliser och gränsryttare finns i sina förtroenderoller och där tar de strid för verklighetens folk. Det är också där som våra förtroendevalda lägger sig i och ryter till när enskilda människor kommer i kläm. Det är hög tid att uppmärksamma, vårda och ge stöd till dessa. Innan det är för sent.

lördag 6 november 2010

Reaktionerna visar på en nödvändig diskussion

Det kom inte som någon överraskning att min debattartikel igår i Kristdemokraten skulle väcka uppmärksamhet. Jag blev heller inte överraskad av att få så stort stöd för mina synpunkter och för förslaget att göra det tillåtet att öppet våga diskutera ledarskap och ledarstil. Självklart hade jag aldrig skrivit min artikel om jag inte gjort bedömningen att det finns ett stort behov av att diskutera dessa frågor under eftervalsdebatten.

Mina synpunkter går således inte att marginalisera och jag är långt ifrån ensam att vilja få igång den här diskussionen i partiet. Tack till alla er som vågat bekräfta att det jag nu försöker ge legitimitet för, är något som många i partiet diskuterat internt och efterfrågat i olika sammanhang!

Jag har inte krävt Göran Hägglunds avgång. Däremot har jag varit angelägen om att vi ska diskutera ledarskap och ledarstil i förhållande till våra värderingar, exempelvis som de tar sig uttryck i vårt principprogram. Jag tror nämligen att ledarskap, organisation och arbetsformer är grundläggande funktioner för att skapa engagemang, attraktion och glädje i en organisation som i stor utsträckning bygger på frivillighet. Redan i valanalysen efter förra valet uttryckte våra medlemmar detta.

Naturligtvis kommer Hägglunds inställning i den här frågan att vara av betydelse. Jag vet att det finns motkrafter som, redan innan min artikel publicerades, har börjat mobilisera för att anlägga moteld och marginalisera mig. För många av oss är det också ganska förutsägbart från vilket håll denna moteld kommer att komma.

Vi har ett omfattande arbete framför oss för att bygga ett vinnande lag till valet 2014. Mycket behöver utvärderas och förändras. Jag hoppas verkligen att det jag nu startat upp ska få en fortsättning; en bred och levande debatt om ledarstil och ledarskap. Det, tillsammans med en stark partiorganisation och en spännande och tydlig politik inom hela det politiska fältet, tror i alla fall jag är en förutsättning om vi ska kunna mobilisera den kristdemokratiska rörelsen till en valseger 2014.

fredag 5 november 2010

Utvärdera ledarstilen i Kristdemokraterna!

Debattartikel av mig i dagens Kristdemokraten:

Efter en valrörelse ska partiet noga utvärdera vad som gick fel och vad vi kan göra bättre. Det gäller också våra hjärtefrågor. Men lika viktigt är det att utvärdera ledningsfunktionerna och ledarstilen i partiet.

Vad jag, med beklagan, kan konstatera, är att Göran Hägglunds senaste utspel får konsekvenser för kristdemokrater runt om i landet i deras strävan att skapa valfrihet för föräldrarna genom vårdnadsbidraget.

Jag, och flera med mig, anser att Hägglund valt helt fel fråga för att dra igång den process av analys och eftertanke som nu bör ske. När partiledaren själv gör detta utspel, signalerar det en förändrad inriktning på det medel, vårdnadsbidraget, som partiet beslutat välja för att nå målet; valfrihet för familjerna.

Vid de senaste två partistyrelsemötena efter valet har partistyrelsen i stort sett enhälligt lyft fram vårt agerande i sjukförsäkringsfrågan som en av de viktigaste faktorerna till att vi tappade röster i riksdagsvalet. Många beskrev hur motsägelsefullt väljarna upplevde vårt budskap om ”ett mänskligare Sverige” och hur illa detta budskap harmonierade med vårt agerande som parti inom Alliansen i denna fråga. Analysen delas av många andra kristdemokrater.

Om Hägglund valt att lyssna till partistyrelsens analys, hade vårt agerande i sjukförsäkringsfrågan varit klockrent att lyfta fram som ett exempel där kristdemokraterna vill se en omprövning av politiken. Det hade skapat enighet inåt, tydlighet utåt, det hade samlat partiet och stärkt många kristdemokrater. Det hade varit en tydlig signal till inte minst moderaterna, att vi tänker vara det parti som värnar om de svagaste i samhället. Men i stället valde Hägglund vårdnadsbidraget, en fråga som ingen i partistyrelsen pekat ut som en direkt förlorarfråga.

Jag är förvånad över att partistyrelsens analys väger så lätt när Hägglund väljer vårdnadsbidraget som prioriterad fråga för omprövning. Det visar att någon valt en annan strategi än partistyrelsen. Frågan är vilka maktstrukturer som finns runt partiledaren och som väger tyngre än partistyrelsen?

Det är dessvärre inte första gången Hägglund och hans rådgivare tar saken i egna händer och tillämpar en strategi som är i otakt med partiets medlemmar och gräsrötter.
I en artikel på DN Debatt samma vecka som partistyrelsen skulle sammanträda, tillkännagav Hägglund att det var dags att göra helt om och sluta driva förra valets stora fråga – halverad moms på alla drivmedel. Konsekvensen av detta får vi fortfarande leva med, åtminstone i vissa delar av landet. Jag frågar mig hur ett ledarskap som svänger så drastiskt i sitt politiska budskap ska vinna förtroende i väljarkåren?

Ytterligare en fråga som partiet inte hängde med i, var frågan om abort för utländska kvinnor. Här gick Hägglund i regeringsställning emot partiets dittillsvarande linje och förväntade sig att partiet snabbt skulle ställa om. Resultatet blev en uppslitande debatt både i sak och form, helt i onödan.

Under ytan hörs den interna kritiken, men hur många är det som öppet vågar ifrågasätta ledarstilen? Den offentliga avrättning som Hägglund utsatte Lennart Sacrédeus för, är ett otäckt exempel på hur det kan gå för den som är obekväm.
En del av detta skrev vi om i valanalysen redan efter förra valet. Tyvärr har det inte blivit bättre. Därför måste också ledarskapet utvärderas, alltifrån partiledaren och hans stab, partistyrelsen och ner i organisationen.

Jag anser att en utomstående utvärdering måste göras av partiets ledande funktioner för att vi på bästa sätt ska kunna forma det lag som ska ha framgång i valet 2014. Utan partiet som grund, har ledarskapet inget berättigande.

Kristdemokraterna behöver en ledning som lyssnar till partiet och ger stöd till våra förtroendevalda. Ledarstilen måste attrahera, engagera och lyfta väljare och medlemmar. Frågan är vilka som klarar av denna förändring med bibehållet förtroende innan det är för sent? Som partistyrelseledamot är jag den förste att ställa min plats till förfogande om det visar sig att jag inte håller måttet.


MER FAKTA HÄR

Kommunpolitiker kritiska mot parti­ledarens svängning

• Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har fått intern kritik för sitt utspel om att partiet bör fundera över att släppa hjärte­frågan vårdnadsbidraget.

• Det var i samband med Krist­demokraternas partifullmäktige den 22 oktober som han meddelade detta på en presskonferens.

• Flera kommunpolitiker har reagerat och säger att det nu blir svårt för dem att agera i sina kommunfullmäktige för att införa vårdnadsbidraget.

• Örebroarna Behcet Barsom, distriktsordförande, Lennart Bondeson, kommunalråd, Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot och Ewa Sundkvist, landstingsråd,
skriver på insändarplats i veckans nummer av Kristdemokraten att partiledaren borde ha avvaktat vad partiets Framtidsstrategigrupp kommer fram till.

• Ewa Samuelsson, biträdande social­borggaråd i Stockholm, säger i tidningen Stockholm city första november detsamma.

• Den 17 december ska gruppen som leds av Michael Anefur presentera sina förslag på förnyelse för partistyrelsen.

onsdag 3 november 2010

Tredubbel ökning av vårdnadsbidraget i Markaryd

Lokaltidningen har idag ett reportage om föräldrarnas nyttjande och efterfrågan av vårdnadsbidraget i Markaryd. Allt fler föräldrar använder sig nu av möjligheten och det är idag tre gånger så många familjer som använder sig av vårdnadsbidraget jämfört med när vi införde reformen för två år sedan. En liknande utveckling har skett i många andra kommuner och det är intressant att notera att en ökning även sker i större kommuner som Stockholm och Örebro.

Mot bakgrund av denna utveckling är det svårt att förstå Göran Hägglunds utspel, som han igår gör ett försök att förklara på
Dagen Debatt. Där gör Hägglund klart att partiet ska fortsätta driva frågan, men han frågar sig om detta är den lösning som på lång sikt kan gå att bygga vidare på. Jag har svårt att förstå strategin med att signalera så dubbla budskap, vilket jag utvecklar i Dagens onsdagsutgåva. Med en sådan otydlighet hade jag inte fått igenom särskilt många förslag i Markaryds kommunfullmäktige.

Självklart ska även familjepolitiken, precis som alla andra områden, granskas och utvärderas i en eftervalsdebatt. Men om ett parti ska uppfattas som tydligt, kan man inte leverera så tvetydiga besked från högsta nivån. Och om man ska tänka högt i media om möjliga förändringar bör man nog välja en fråga som man är överens om inom partiet, innan man lyfter den offentligt. Eller så ska man ha ett nytt och förankrat förslag att komma med. Oavsett vilket, lyser det med sin frånvaro i det här fallet. Den strategin begriper jag mig inte på.

tisdag 2 november 2010

Markaryd mer tillgängligt

Kul att se hur tillgänglighetsarbetet i kommunen fortskrider. På väg till lunchen idag kunde jag konstatera att flera affärer nu görs tillgängliga för funktions- och rörelsehindrade. Före sommaren anordnade Rådet för funktionshinderfrågor, där jag sitter ordförande, en tillgänglighetsvandring och resultatet av denna kan vi nu se i praktiken. En eloge till fastighetsägarna som tar tillgänglighetsfrågorna på allvar!

torsdag 28 oktober 2010

Underarbetet är A och O

Jag tror mer och mer på underarbetets betydelse oavsett om det gäller politikens innehåll och inriktning eller om det gäller renovering av fastigheter.

Idag träffade jag några av kommunens hantverksföretagare på ett frukostmöte. Som vanligt vid dessa träffar blir det en givande och bra dialog med nya inspel och tankar till gemensamma förbättringar. Det personliga mötet, dialogen och lyssnandet är mycket viktiga inslag i min roll som beslutsfattare och ledare. Genom att lyssna på andras kompetens och erfarenheter får jag en god grund för hur jag ska agera för att lotsa fram förslag och åtgärder till ett bra beslut.

En supersnygg tapet riskerar att se förskräcklig ut på väggen om man inte lagt ner ett mödosamt arbete och energi på att spackla, slipa och förbereda för det roligaste; att sätta upp den nya tapeten.

På samma sätt riskerar politiken att krackelera om man inte jobbar med underarbetet. Det ligger i mitt ansvar som ledare att genomföra det arbetet. Det interna utvecklings- och förankringsarbetet, den tid och kraft man lägger ner i den egna organisationen och förhållningssättet sig till sina medlemmar och sympatisörer är avgörande för vilket engagemang och stöd jag sedan får när jag tar steget fram och försöker övertyga andra om den politik jag och min lokalavdelning beslutat oss för att driva.

Det finns inga genvägar för det här grundläggande arbetet; varken för renoveringsobjektet eller för politikutvecklingen.

söndag 24 oktober 2010

Markaryds egen Dick Harrisson

En stor skara åhörare lyssnade andäktigt när Bengt-Göran Söderlind, Markaryds egen Dick Harrisson, ikväll gästade Föreläsningsföreningen och berättade om Markaryds historia och markarydsbornas identitet. Som vanligt målade Bengt-Göran upp en fängslande berättelse, där historiska fakta kryddas av mer eller mindre sanna berättelser som plötsligt hamnar i sitt rätta sammanhang.

Vi var nog många som kände igen oss och kunde bekräfta de "fördomar" vi har om oss själva. Gränsbygdens folk har alltid präglats av att vara praktiska och pragmatiska, men med stort mod att gå sin egen väg. Detta har nog präglat våra gener alltsedan gränsstriderna på 1500-talet och fram till nuvarande fighter mot överheten.

Förutom att vara historieberättare är Bengt-Göran näringslivschef på kommunen och i allra högsta grad delaktig och bidragande till den resa vi gjort för att förbättra näringslivsklimatet. Oavsett om han berättar historier eller talar om hur man förbättrar näringslivsklimatet tycker jag inte ni ska missa att ta del av hans kunskaper och erfarenheter.

lördag 23 oktober 2010

Hägglunds utspel om vårdnadsbidraget förbryllar

Just nu sitter många av verklighetens kristdemokrater i förhandlingar för att genomföra ett av partiets vallöften; att införa möjligheten till vårdnadsbidrag i våra kommuner. På många håll efterfrågas vårdnadsbidraget av alltfler föräldrar som ett alternativ som ger dem en ekonomisk möjlighet att stanna hemma lite längre tillsammans med sina barn. Om än på en för låg nivå.

Samtidigt går partiledare Hägglund ut i media och för ett resonemang som självklart tolkas som att Kristdemokraterna nu ska tänka om och släppa kravet på vårdnadsbidraget. En månad efter valet kastas ett av partiets prioriterade vallöften överbord. Hur strategiskt rätt är det?

Självklart måste partiets familjepolitik också granskas i den utvärdering vi nu är mitt uppe i. Jag delar uppfattningen att målet är viktigare än medlen och att vi inte får fastna i tekniska lösningar. Men jag reagerar på Hägglunds agerande och hans val av tidpunkt, metod och sätt att spela ut det här kortet.

Jag tycker det är helt fel timing att redan efter en månad signalera detta budskap, samtidigt som vi försöker få in vårdnadsbidraget i många kommuner eller öka upp det från ett till två år.

Lika fel anser jag det vara att föra ett resonemang om detta i media. Att så skett meddelades i en bisats några minuter innan Hägglund avslutade partifullmäktige samma dag.
.
Vi är för tillfället inne i en omfattande eftervalsanalys där familjepolitikens framtid självklart ska diskuteras, i första hand internt. Personligen menar jag att det säkert finns andra, och kanske bättre, sätt än vårdnadsbidraget som medel för att stärka familjernas rätt att göra egna val för sin barnomsorg. Men varför denna brådska från Hägglund att signalera en nyordning?

Som ledamot av partistyrelsen hade i alla fall jag ingen kännedom om att dessa diskussioner förts. Om detta var ett planerat utspel har Hägglund förankrat det i en mycket begränsad krets. Detta tycker jag är allvarligt. Om man ska signalera förändringar i för partiet angelägna frågor, bör dessa förankras i betydligt bredare grupper än enbart partiledarens innersta krets. Det tror jag verklighetens kristdemokrater förväntar sig.

onsdag 20 oktober 2010

Kosmetiska förändringar räcker inte

Igår presenterade KDU sin eftervalanalys. Man kan snabbt konstatera att många av förslagen känns igen och jag kan till största delen kan ställa mig bakom dem. Lite kluven blir jag när KDU:s rapport, fyra år efter den valanalysgrupp jag själv satt ordförande för, konstaterar följande: "Den analys som gjordes 2006 stämmer till stora delar även 2010. Ett antal av förslagen från analysgruppen har tillvaratagits, men samtidigt har många av förslagen inte genomförts.”
.
KDU lyfter också namnfrågan, som man inte tror är lösningen, utan menar att det handlar om politikens innehåll och sättet att kommunicera politiken. Det måste bli tydligt vart Kristdemokraterna är på väg. Detta är i stora drag samma slutsatser som vi kom fram till i valanalysgruppen 2006.

I lördags hade Svenska Dagbladet en stor artikel med röster som önskar ett snabbt namnbyte. Jag kan inte upphöra att förundras över kreativiteten vad gäller att förändra partinamnet, liksom de högt ställda förhoppningarna på att detta skulle vara lösningen med stort L. Jag tror inte ett dugg på dessa enkla, kosmetiska lösningar. Centern dras fortfarande med epitetet Bondeförbundet i vissa sammanhang och moderaterna kallas för Högern. Väljarna låter sig inte vilseledas så enkelt av att vi än en gång skulle ändra namn. Vi skulle i debatter, media, insändare mm under lång tid framöver påminnas om vårt namn och namnbyte med risk för att innehållet i vår politik även fortsättningsvis skulle vara höljt i dunkel.

Tänk om vi i stället kunde ägna lite mer tid åt att diskutera den politik vi försöker sälja in hos väljarna; politikens innehåll, ambitioner och gränser, ta för oss inom nya politikområden, kommunikationen med väljarna, den interna organisationen, hur vi ingjuter mod att våga ta för oss, hur vi visar på den säljbara skillnaden mellan kristdemokraterna och andra partier, hur vi kan våga vara tydliga med det vi vill och inte minst - föra en diskussion om hur vi respektfullt ska kunna ta tillvara varandra trots att vi inte delar alla uppfattningar lika. Det är ju olikheterna som berikar och utmanar oss.

Jag tror det är hög för partiet att ta ett omfattande tag i dessa grundläggande frågor, skapa en organisation som understödjer och ge tid för betydligt djupare ideologiska diskussioner. Ytterst handlar detta om ledarskap och betydligt radikalare grepp. Kosmetiska förändringar i form av nya omslagspapper håller inte när man väl öppnar paketet. Då är det innehållet som räknas.

onsdag 13 oktober 2010

Länsstyrelsen åtalsanmäler Sydvatten AB

Efter gårdagens besked från Miljööverdomstolen om att företaget Sydvatten inte får leda bort det grundvatten som läcker in i Bolmentunneln så har nu Länsstyrelsen i Kronoberg åtalsanmält Sydvatten till åklagare.

Enligt handläggare på länsstyrelsen är det nu upp till åklagare att utreda ärendet, för att se om Sydvatten begår ett brott mot miljöbalken när man leder bort grundvatten.

Länsstyrelsen har, efter Miljööverdomstolens dom, åter tagit upp tillsynsärendet och har därför skriftligen meddelat Sydvatten att de inte har tillstånd att avleda grundvatten. Antingen måste Sydvatten nu måste söka tillstånd hos Miljödomstolen eller leda bort vattnet på något sätt, exempelvis genom att täta tunneln.
.
Så snabbt har jag aldrig varit med om att Länsstyrelsen agerat, men jag är glad och tacksam att man nu gör det. I en kommentar till tidningen Smålänningen säger bolagets VD att "länsstyrelsen har god förståelse för att tunneln måste fortsätta. Det är en verksamhet som måste fortsätta."
.
Man kan fråga sig vad Sydvattens styrelse och VD i så fall sysslat med? En av de främsta uppgifter man har är att bevaka företagets intressen, bland annat genom att se till att företaget har vederbörliga tillstånd för sin verksamhet. Inte ens en (historiskt) välvilligt inställd länsstyrelse lär komma undan en dom i Miljööverdomstolen. Kanske något att tänka på för femton ägarkommunerna och deras representanter i styrelsen? Om nu inte VD:n själv känner någon anledning att dra vissa konsekvenser av sitt bristfälliga agerande.
.
Kommuninvånarna och fastighetsägarna i Markaryds kommun är i vart fall mycket nöjda med kommunens agerande och gratulationerna har duggat tätt idag. Det känns så oerhört skönt att efter alla dessa år ha fått rätt i samtliga de tre ärenden där vi haft Länsstyrelsen i Kronoberg och Sydvatten AB som motståndare. Styrelsen och VD:n i Malmö har väl ändå nåtts av eftertankens kranka blekhet, som till slut kommit ifatt dem.

tisdag 12 oktober 2010

Markaryd fick rätt hos Miljööverdomstolen!

Idag nåddes vi av beskedet att Miljööverdomstolen beslutat att inte ge något prövningstillstånd för Sydvatten AB i frågan om bolaget har rätt att bortleda grundvatten till Bolmentunneln. Miljödomstolens dom från den 26 februari står därmed fast. Det finns således ingen laglig rätt för Sydvatten AB att bortleda de omfattande mängder grundvatten som läcker in i Bolmentunneln.

Som vi tolkar beslutet innebär detta långtgående konsekvenser för Sydvatten AB. Miljödomstolens dom, som nu slagits fast i högsta instans, innebär att Länsstyrelsen omgående måste förelägga Sydvatten att antingen täta tunneln för att förhindra inläckage av grundvatten alternativt söka tillstånd för att få leda bort de omfattande mängder grundvatten som de facto läcker in i tunneln.

Markaryds kommun har, till följd av starkt motstånd från såväl Sydvatten som Länsstyrelsen i Kronoberg i två detaljplaneärenden, valt att pröva tillåtligheten av den pågående verksamheten i förhållande till de vattendomar som finns fastställda. För en dryg månad sedan gav regeringen Markaryds kommun rätt i frågan om detaljplanerna och genom beslutet i Miljööverdomstolen får kommunen nu även rätt i sin uppfattning att det saknas tillstånd för att bortleda inläckande grundvatten till Bolmentunneln.

Det är mycket glädjande att Miljööverdomstolen dömer till Markaryds kommun och övriga berörda markägares fördel. Detta innebär att Sydvattens verksamhet i vissa delar är olaglig.

Enligt såväl Sydvattens som länsstyrelsens egna uppgifter läcker det årligen in 6,3 miljoner m³ grundvatten i tunneln och det är bland annat detta inläckage som Sydvatten och länsstyrelsen har varit angelägna att skydda genom att motsätta sig kommunens utbyggnadsplaner. Men nu slås det fast att grundvattenbortledningen strider mot gällande vattendomar.

Kommunens juridiska ombud delar Markaryds kommun uppfattning och är kritisk till hur länsstyrelsen tolkat domarna som reglerar tillståndet för Sydvatten avseende Bolmentunneln. Denna tolkning får inget som helst stöd i Miljödomstolens dom. Den mångåriga tvisten har förorsakat Markaryds kommun ett omfattande merarbete till avsevärda kostnader.

Vi kommer att i första hand att begära att länsstyrelsen agerar genom att omgående förelägga Sydvatten att upphöra med att leda bort grundvatten från omgivande markområden. I förlängningen kan det här beslutet också innebära positiva följder för vilka skyddsåtgärder som kommunen behöver vidta i området.

Naturvårdsverket beslutade så sent som i juni att utpeka området med Bolmentunneln som riksintresse för vattenförsörjningen, trots kommunens hemställan att avvakta dagens beslut i Miljööverdomstolen. Några månader senare kan vi konstatera att landets första riksintresse för vattenförsörjningen införts i syfte att skydda en verksamhet som saknar tillstånd, vilket är minst sagt pinsamt.

tisdag 5 oktober 2010

"Alla ministrar i samma korg"

Så blir samtliga tre kristdemokratiska ministrar samlade i en och samma korg, Socialdepartementet. Den här utvecklingen varnade vi för redan i förra valanalysen. Fyra år senare står vi där som ett allt tydligare socialfrågeparti och med alla ministrar samlade under ledning och kontroll av socialministern, tillika partiledaren. Var inte tanken att vi skulle bredda vår politik?

Folkpartiet och Centerpartiet får vardera behålla en minister mer än Kristdemokraterna. Skillnaden i storlek mellan partierna är marginell procentuellt sett, men nog har våra Alliansvänner lyckats klart bättre i förhandlingarna. Medan vi lyckas få alla ministrar under en departementschef, lyckas Centerpartiet få tre departementschefer och tre departement. Grattis!

Att Mats Odell petas till förmån för ytterligare en minister på socialdepartementet är varken bra eller särskilt snyggt. Mats har, med sina statssekreterare och sakkunniga på Finansdepartementet, tagit strid i flera angelägna frågor, haft en tydlig profil och lyckats mycket bra. Som kommunföreträdare har det känts mycket bra att ha Mats som kommunminister. Valet borde inte varit Mats Odell eller Stefan Attefall, utan Mats Odell och Stefan Attefall!

Ser man framåt är det svårt att bortse från framtida konflikter. Att (SD) kommer att lägga en mängd motioner på socialpolitikens område är inte svårt att förutse. Problemet uppstår då tre kristdemokratiska ministrar kommer att bli tvungna att försvara regeringens politik på områden som är kristdemokratiska hjärtefrågor och där vi egentligen skulle vilja mycket mer än vad regeringen som helhet vill. Ett inte önskvärt scenario om vi vill förstärka vårt parti.

Jag kan inte se det på annat sätt än att Kristdemokraternas inflytande i regeringen försvagats, vilket oroar mig. Som utomstående betraktare kan jag inte dra någon annan slutsats än att vi än en gång dragit det kortaste strået i en viktig förhandling.

I fredags konstaterade partisekreteraren i Ekot att det inte har någon betydelse att partiet tappar mandat eftersom ”vi inte tappat i inflytande”. Resultatet av Göran Hägglunds laguttagning till dagens regeringsbildning visar något helt annat. Kristdemokraterna tappar både mandat och inflytande!

måndag 20 september 2010

TACK, Markaryd!

Resultatet i valet till kommunfullmäktige i Markaryd blev överväldigande. Jag har haft svårt att föreställa mig att vi skulle kunna upprepa de fantastiska siffrorna från valet 2006. Men när alla valdistrikten var räknade i kväll kunde vi konstatera att Kristdemokraterna i Markaryd till och med ökade sitt väljarstöd med en procent och landade på 45,2%!

Det kommer att ta tid att smälta det här, men det är en fantastisk känsla att ännu en gång få ett så stort stöd och därmed få en bekräftelse på att jag och vi förvaltat det förtroende vi fått. Just nu vill jag bara uttrycka mitt och hela gruppens stora och innerliga TACK till alla väljare i kommunen för att ni har gett oss ert stöd. Vi lovar göra vårt yttersta för att förvalta det så klokt och förnuftigt vi kan – för Markaryds kommuns bästa! Tack ska ni ha!

fredag 17 september 2010

Äras den som äras bör!

En trogen, anonym valarbetare dammar idag av det f d socialdemokratiska kommunalrådet som avgick för nio år sedan och ger honom äran för allt det positiva som hänt i Markaryds kommun under de senaste åtta åren! Det pinsamma är, förutom alla sakfel i insändaren, att det var kraftig intern kritik från socialdemokraterna själva som fick kommunalrådet att avgå våren 2001. Jag var vid det tillfället de borgerliga partiernas talesman och beklagade avgången, så jag vet hur illa utsatt han blev av sina egna.

Insändarens rubrik var ”Äras den som äras bör” och det är den enda korrekta sentensen i hela insändaren. I Alliansens svar, som jag publicerar nedan, framgår vilka borgerliga politiker det är som kan ta åt sig äran för flera av de lyckosamma satsningar som kommuninvånarna idag kan vara glada för.


Dåligt minne och fullt av fel!

Saklighet och gott minne tycks denne valarbetare vara helt befriad ifrån. De borgerliga partierna har ansvarat för samtliga de exempel som anges.

1. Pensionskapitalet kommer från försäljningen av elverket 1997 efter en motion från Göran O Persson (M). Sju socialdemokrater reserverade sig mot beslutet.
Försäljningen av Markarydsbostäder befriade kommunen från en skuld på 180 mkr och stora årliga driftsunderskott. Beslutet fattades 1994 när Tage Svensson (C) var kommunalråd. Samtliga socialdemokrater, inklusive Christer Blomqvist, reserverade sig mot det beslutet.

2. Projektet Pågatåg NO startade våren 2007 och godkändes av regeringen i mars 2010. Regeringen fattade beslut om Tvärleden i september 2008 och första spadtaget togs i juni 2009. Bengt Germundsson (KD) har kraftfullt drivit dessa ärenden.

3. Ombyggnaden av äldreomsorgen påbörjades 1994 när Tage Svensson (C) var kommunalråd och Rolf Johansson (M) var socialnämndens ordförande.

4. Fritidsgården i Strömsnäsbruk är inte nedlagd. Den heter Zvampen, ligger vid Stig In och håller öppet två till tre kvällar i veckan.

Det är en prestation att skriva så många fel på så få rader. Men på en punkt har skribenten rätt; ”Äras den som äras bör”.

Bengt Germundsson (KD)
Sven Jansson (C)
Milica Dragas (M)
Rolf Bengtsson (FP)

onsdag 15 september 2010

Sätt medborgaren i centrum!

Idag drabbas den medborgare som inte lämnar in uppgifter till myndigheter i tid av straffavgifter. Men det finns inga, eller endast mycket små, möjligheter för oss som medborgare att få ersättning när vi tvingas vänta på myndigheterna. Det vill Kristdemokraterna ändra på genom att införa tydliga tidsgränser för hur lång tid en myndighet får ta på sig för att handlägga ett ärende. Och genom att införa straffavgifter för myndigheter som betalar ut ersättningar för sent.

En hel del av det som nu föreslås på nationell basis har påbörjats och även genomförts i Markaryds kommun. Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra den lokala servicen och vill bl.a. genomföra följande åtgärder i Markaryds kommun:

- De viktigaste statliga myndigheterna som polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska finnas representerade i kommunen.
- Kommunen och de statliga myndigheterna ska samordna sin service till medborgare och företag genom att samarbeta i ett lokalt servicecenter i kommunen.
- Alla myndigheter, inklusive kommunen, ska utfärda tydliga tjänstegarantier, publicera dem på sina hemsidor och följa upp hur de lever upp till sina åtaganden.
- Tidsgränser ska sättas upp hur länge man ska behöva vänta på beslut eller utbetalningar. Om inte kommunen eller de statliga myndigheterna klarar detta ska man bli ersättningsskyldig.
- Förbättra IT-infrastrukturen i hela kommunen.
- Den kommersiella servicen, t.ex. stöd till lanthandlare, ska förbättras med hjälp av det statliga bidrag en Alliansregering vill införa.
- Förbättra och samordna kommunens informationshantering till kommuninvånarna.
- Utveckla synpunktshanteringssystemet ”Säg vad du tycker” samt de kommunala tjänstegarantierna.

Då det gäller frågor som bemötande, kvalitet och service får man aldrig bli nöjd eller slå sig till ro. Det är kommunmedborgarens behov som vi politiker och tjänstemännen ska sätta i centrum. Detta är grundläggande värderingar som vi kristdemokrater lovar att ständigt aktualisera under hela den kommande mandatperioden.

måndag 13 september 2010

”God ton” slätar inte över felaktig handläggning!

Länsstyrelsens uttalanden i Smålänningen den 6 september genom informationschef Michael Sundholm föranleder ett förtydligande av mina påståenden om myndighetens agerande. Under de fem år jag drivit ärendena kring Bolmentunneln har det kommit fram en hel del i länsstyrelsens handläggning som pekar på bristande objektivitet.

För en tid sedan begärde jag att få ut samtliga handlingar från länsstyrelsen som gällde Sydvatten och Bolmentunneln. Jag kunde, något förvånad, konstatera att länsstyrelsen låtit denna riksintressanta och för Skånes vattenförsörjning så viktiga verksamhet fortlöpa utan högre ställda krav än Sydvattens egenkontroll. Den första ”riktiga” tillsynen ägde rum i mitten av juni i år efter en anmälan från Markaryds kommun. En i ärendet redan ifrågasatt tjänsteman utförde tillsynen. Under mina snart tolv år som ordförande i olika nämnder har jag aldrig läst en mer partisk tillsynsrapport.

För två år sedan beställde länsstyrelsen en utomstående granskning av detaljplanerna från statens expertmyndighet, SGI (Lst 402-4677-08). I två rapporter konstaterades att Markaryds kommun infört ett tillräckligt skydd i området. Eftersom SGI-rapportens slutsatser gick emot länsstyrelsens uppfattning, valde länsstyrelsen helt enkelt att strunta i dessa yttranden. På bilden till detta inlägg kan ni läsa hur länsstyrelsen behandlade två expertutlåtanden som skulle vara vägledfande. I stället för att ta till sig expertutlåtandet upphävdes kommunfullmäktiges beslut.

Michael Sundholm svarar i artikeln den 6 september att det är länsstyrelsens ”förbannade skyldighet” att överklaga. Låt mig då bara påminna om att det var kommunen som tvingades överklaga. På liknande sätt har Sydvattens VD i en artikel den 23 juni påstått att det är kommunen som vägrat införa de skyddsbestämmelser som länsstyrelsen och Sydvatten ville ha. Det är en skam att sådana lögner och falsarier tillåts föras fram utan att någon kontrollerar fakta!

I ärendet med riksintresset har länsstyrelsen konsekvent hänvisat till en enda utredning – beställd, utförd och betald av Sydvatten – trots vetskapen om att det finns ett flertal utredningar som kommit fram till helt andra slutsatser.

Länsstyrelsen har i ett yttrande konstaterat (Lst 400-1279-08) att Sydvatten bör få rätt i processen om riksintresset oavsett om de har lagligt stöd för sin verksamhet eller ej. Hur många andra företag i länet får sådana fribrev av länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har nu haft fel och tvingats backa om detaljplanerna, det otillåtet inläckande grundvattnet och riksintresset. Ändå fortsätter man, tydligen utan någon som helst självkritik, att framhärda att man handlat korrekt. Tjänstemän, vars objektivitet öppet ifrågasatts, tillåts fortsätta handlägga och besluta i ärenden som rör Bolmentunneln och Sydvatten. Så länge ingen gör något för att åtgärda detta, kommer åtminstone mitt förtroende för länsstyrelsens agerande och objektivitet att vara tämligen obefintligt.

Mötesplats Markaryds marknad

Markaryds marknad har en 500-årig tradition och är alltid lika rolig att besöka. Som vanligt hade Kristdemokraterna sitt tält mitt i huvudstråket och vårt lotteri hade en strykande åtgång. Roligt att det uppskattas, men det är kanske inte så konstigt med så fina och många vinster.
.
Själv ägnade jag den mesta tiden till att prata med folk. Det är otroligt vad många som spontant kom fram till tältet för att få samtala med oss. I stort sett alla önskade lycka till, tyckte det har varit bra insatser av oss under mandatperioden och väldigt många uttryckte sitt stöd genom att lova rösta på oss eller sade sig redan ha gjort det.
.
Personligen tycker jag man får en riktig energikick när man får höra detta. Det enormt stora stöd vi fick förra valet förpliktigar och valet blir trots allt en värdemätare på hur vi lyckats förvalta detta förtroende. Av samtalen på marknaden att döma känns i alla fall medvinden ganska stark. Jag hoppas verkligen den håller i sig både lokalt, regionalt och nationellt, så kan nästa söndag bli riktigt rolig. Tack alla ni som gav så mycket uppmuntran och stöd - det värmer!

torsdag 9 september 2010

Vi river så fort vi har lagligt stöd!


Kommunstyrelsens politiker är totalt eniga om att riva Garpenklints fastighet så snart vi har lagligt stöd för detta! Så bemöter jag det politiska utspelet i Smålänningens artikel igår från en kommuninvånare som vill göra fastigheten till en valfråga och kräver handlingskraft från politikerna. Vi har arbetat länge med ärendet. Ingen har dock förklarat sig villig att gå så långt att man är beredd att bli åtalad och skadeståndsskyldig för ett myndighetsbeslut som man personligen får ta konsekvenserna av.

Äganderätten har en mycket stark ställning i svensk grundlag (Regeringsformen) samt i Europakonventionen, men det gör samtidigt den här typen av ärenden mycket komplicerade. Till synes självklara förelägganden håller inte juridiskt. De politiker som beslutar om en åtgärd som inte har lagligt stöd, kan därför personligen ställas ansvariga, åtalas och dömas till skadestånd. Därför är det viktigt att processen genomförs korrekt, vilket dessvärre tar tid.

Politikerna har i full enighet gett ett uppdrag till tjänstemännen att hitta en juridiskt hållbar lösning på frågan så fort det någonsin är möjligt. Ett antal åtgärder har föreslagits, men dessa har saknat lagligt stöd. Våra tjänstemän har nu, i samråd med jurister på Sveriges Kommuner och landsting, redovisat en möjlig lösning som vi är i full gång med att verkställa.

Om det bara berodde på ”handlingskraft” hade fastigheten varit sanerad för länge sedan. Vår ambition är att lösa problemet snarast möjligt, men på laglig väg. Samtidigt finns det all anledning att fortsätta trycka på politikerna i riksdagen så att lagstiftningen ändras. Kommunerna måste få ett kraftfullare stöd att åtgärda liknande problem i framtiden.

onsdag 8 september 2010

Tillåtet och/eller lämpligt?

Svar på insändare från Torgny Karlsson den 7 september

För några veckor sedan riktade socialdemokraterna mycket hård kritik mot mig då de påstod att jag blandade ihop mina roller genom att låta David Lega föreläsa i kommunhuset. I debatten i torsdags försökte jag visa på att det kan finnas en inte oväsentlig risk för de socialdemokratiska kandidaterna på kommunlistan att blanda ihop sina egna roller. Jag pekade då på riskerna med att vara politiker och samtidigt ha ett släktskap, vara fackligt engagerade och anställda i den verksamhet man ska styra över.

Jag förstår att detta resonemang kan vara svårt att följa för socialdemokraterna, som har en lång tradition av att belöna folk med fina uppdrag under förutsättning att de bara har rätt partibok. Det finns exempel också i Markaryd på hur man fortfarande blandar ihop sina roller. Det är den kulturen vi inom Alliansen vill bryta.
.
Ett annat exempel är den sammanblandning som finns mellan LO och socialdemokraterna, där man på ett synnerligen osmakligt sätt använder medlemmarnas fackavgifter för att bedriva politisk propaganda. Bilden här intill får symbolisera denna osunda symbios.
.
Vi välkomnar självklart alla som vill engagera sig politiskt. Det är inte förbjudet att utse ledamöter som har olika roller, men man bör alltid fundera på när och i vilka fall det är lämpligt. Den debatten bör nog hållas levande även efter valet, då det är dags att utse nya ledamöter till de politiska uppdragen.

fredag 3 september 2010

"Markaryd knäppte länsstyrelsen på näsan"

Rubriken är hämtad från Radio Kronobergs morgonsändning idag. Regeringen beslutade igår att godkänna de två detaljplaner (se bilden) i Markaryds kommun som Länsstyrelsen i Kronoberg och Sydvatten AB under flera år gjort allt för att försöka stoppa. Efter fem års arbete, varav de senaste två åren med omfattande och kostsamma processer, kan kommunen äntligen arbeta vidare med nya etableringar i bästa skyltlägen utmed E4:an. Detta är en seger för rättvisan, för Markaryds kommun och även för mig personligen!

Regeringens beslut sätter nu en välkommen punkt i en segdragen tvist med Länsstyrelsen och Sydvatten och ger Markaryds kommun rätt i alla delar i de två ärenden som kommunen tvingats driva till högsta instans.

Beslutet är precis samma slutsats som den expertmyndighet (SGI) kom fram till som länsstyrelsen under hösten 2008 valde att anlita för att granska planerna. Ett yttrande som länsstyrelsen sedan valde att mörka och lägga i byrålådan, eftersom det gick emot vad handläggande tjänstemän tyckte i frågan. Plötsligt blev prestigen viktigare än fakta, sanning och rätt! Länsstyrelsens ställningstagande har förorsakat Markaryds kommun mer än två års extra arbete och stora kostnader, inte minst i form av uteblivna etableringar. Jag tvekar inte att beteckna länsstyrelsens agerande som myndighetsmissbruk!

Det känns så oerhört skönt att fortfarande kunna lita på att sanning och rättfärdighet är bestående värden. Länsstyrelsens och Sydvattens agerande i det här ärendet har ju inte precis präglats av denna värdegrund.

I tre ärenden som rör markanvändning och tillståndsfrågor där kommunen, länsstyrelsen och Sydvatten är inblandade, har länsstyrelsen fått smäll på fingrarna. Domar och beslut som går i en annan riktning tycks inte påverka vare sig myndigheten eller enskilda tjänstemän.

Det är aldrig populärt att ta strid mot de stora bufflarna i samhället, vilket jag fått erfara i andra sammanhang. Men jag kommer att fortsätta, var så säker! Länsstyrelsens agerande har i alla fall avsevärt naggat mitt förtroende för myndigheten i kanten och för vissa personer är det med största sannolikhet förbrukat för mycket lång tid framöver.

Nu kan kommunen på nytt se framåt och intensifiera arbetet med att få nya etableringar till ett av södra Sveriges logistiskt mest intressanta områden. Regeringens beslut är avgörande för Markaryds fortsatta expansion och utveckling och vårt agerande har än en gång visat hur viktigt det är att våga ta strid för principiellt viktiga frågor.

torsdag 2 september 2010

Varning för rödgrön skattechock!

Igår besökte jag tillsammans med riksdagsledamöterna Eva Johnsson och Lars Gustafsson åkeriföretaget Markaryds Frakt och träffade några åkeriägare och chaufförer. Oron för de rödgrönas skattechock är verkligen stor – om de skulle vinna valet. De rödgröna vill höja kilometerskatten med 1,40 kr/km och dieselskatten med 61 öre/liter, vilket inte bara kommer att drabba de c:a 300 branschanställda i Markaryds kommun. Varenda invånare i Sverige kommer att känna av ökade priser på allt som behöver transporteras utan att miljön påverkas det minsta i positiv riktning. I dag går 90 procent av alla lastbilstransporter på sträckor under 30 mil där alternativ saknas och kommer att så göra också framöver.

Om är det miljön som ska värnas när kilometerskatten kommer på tal bör man tänka om. Det statliga konjunkturinstitutet avvisade häromåret förslaget att av miljöskäl införa en kilometerskatt för lastbilstrafiken. Skogsindustrierna räknar med en årlig merkostnad på cirka 700 miljoner per år på grund av en införd kilometerskatt. Det är kostnader som riskerar att behöva hämtas hem i form av uppsägningar och högre konsumentpriser. Små åkerier riskerar att få en merkostnad på 170 000 kr per år från kilometerskatten. För varje bil! Och biljettpriserna för att resa med våra bussar till och från kommunen kommer naturligtvis också att skjuta i höjden.

Vad Sverige definitivt inte behöver är en rödgrön regering som kommer att ge löntagare och pensionärer en skattechock om de skulle vinna valet.

Sahlin, Ohly och Wetterstrand vill få det att låta som om ingen låg- eller normalinkomsttagare ska drabbas av de utlovade pålagorna. Därför är det viktigt att, före valet, reflektera över alla de negativa konsekvenser som faktiskt blir följden av de rödgrönas skattechock. Den 20 september kan det vara för sent!

Vårdas av Trafikverket

Man kan konstatera att underhållet av Trafikverkets rondeller i Markaryds kommun varierar högst väsentligt. De rondeller som finns i Markaryds tätort har i år underhållits på ett mycket ambitiöst sätt. Samtidigt finns det andra, som helt tycks ha fallit utanför Trafikverkets tillsyn och ansvar.

Två av dessa rondeller är belägna utmed väg 117 i Timsfors och Misterhult. Här växer gräset halvmeterhögt och ogräset frodas på bekostnad av den växtlighet som skulle smycka dessa rondeller. Strax intill finns välskötta rondeller som också hör till trafikplats Misterhult Norra.

Om mindre än två veckor arrangeras Markaryds stormarknad då tiotusentals besökare kommer till marknadsplatsen och därmed kommer att passera de dåligt underhållna rondellerna. Jag har idag tillskrivit Trafikverket och begärt att man omgående genomför en akut insats genomförs så att rondellerna är åtgärdade till fredagen den 10 september, då marknaden inleds. Därefter kan vi diskutera hur vi löser frågan långsiktigt.

söndag 29 augusti 2010

Varför är positiva nyheter inte så intressanta?

Den senaste veckan har Markaryds kommun uppmärksammats i bl a Dagens Industri och Dagens Samhälle. Förra fredagen publicerades undersökningen som visade att Markaryd kom på en tionde plats i landet när man granskade kommunernas resultat per invånare under de senaste tio åren. Ett resultat som visar på att vi tagit ansvar för skattebetalarnas pengar. Och i torsdags uppmärksammades att Markaryd är i topp i landet när man undersöker hur medborgarna upplever den lokala demokratin och förtroendet för sina lokalpolitiker. Det, om något, borde väl vara av intresse att lyfta fram inför ett kommande val för att visa på att det finns goda exempel? Visst är det jätteroligt att få läsa om detta i riksmedia, men samtidigt funderar man på varför dessa positiva nyheter inte får genomslag i lokala media?

Kan det vara så att de positiva nyheterna från Markaryd har blivit så vanliga att de inte längre anses vara nyheter, utan självklarheter?

torsdag 26 augusti 2010

Markaryd - en lycklig kommun!

I veckans nummer av Dagens Samhälle kan man läsa om att statsvetaren Anders Lindström i Umeå har kopplat ihop undersökningsresultat från den stora politikerstudien i Göteborg under Mikael Giljams ledning med lokala SCB-undersökningar av medborgarnas syn på inflytande.

I topp hamnar en fyrklöver kommuner: Danderyd, Arvidsjaur, Markaryd och Vellinge.

I en kommun uppges folket och makthavarna ha precis samma positiva syn på demokratin: Markaryd!
.
Så här skriver Dagens Samhälle:
.
"Så finns det en lycklig kommun där folket och makthavarna har precis samma positiva syn på den lokala demokratin: Kristdemokratiska Markaryd. Inte ens Socialdemokraternas gruppledare har något ont att säga.
....
Det är ett jättebra politiskt klimat här, alla vill kommunens bästa. Och folk känner igen politikerna. Vi jobbar mycket med delaktighet och dialog."
.
Ibland är det riktigt roligt att läsa tidningen :-)

tisdag 24 augusti 2010

Tio förslag för en bättre miljö i Markaryd

Kristdemokraterna i Markaryd presenterade idag sitt tiopunkts-program för vår lokala miljöpolitik de kommande åren tillsammans med riksdagskandidat Lars Thunberg (KD), ordförande i Sveriges Ekokommuner.

Kristdemokraterna i Markaryd vill minska vår negativa påverkan på klimatet och satsa på miljön – för våra barn och barnbarns skull. Utveckling och miljöarbete måste gå hand i hand. Det ska vara enkelt att vara miljövänlig! Idag presenterar vi tio förslag som ska leda till en bättre miljö och göra Markaryd till en mänskligare kommun!

1. Markaryds kommun ska gå med i nätverket Sveriges Eko-kommuner för att få inspiration till att ytterligare förbättra miljöarbetet.
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska man ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 21.

2. Verka för etablering av biogaspumpar på bensinstationerna i kommunen.
Sveriges pulsåder, E4:an, passerar genom kommunen. Dagligen passerar 12-13.000 fordon och Luhrpasset i Strömsnäsbruk besöks av drygt 1 miljon fordon. Bilhandlare i kommunen säljer biogas-bilar, men inte till våra kommuninvånare eftersom de inte kan tanka biogas. Kommunen kan inte ställa krav på biogas i upphandlingar.
Alliansen föreslå idag en miljöbilspremie på 40.000 kr, varför det är angeläget att trycka på utbyggnaden av biogas.

3. Fortsätt bygga ut återvinningsstationen i Alandsköp.
Det ska vara enkelt och självklart att återvinna och källsortera. Vi har påbörjat ett arbete att bygga ut och förbättra återvinningsstationen och satsat 2,2 miljoner kronor på detta. Denna satsning ska fortsätta.

4. Utred möjligheten att starta en återvinningsbutik, t ex på Alandsköp, där – den som så vill – kan lämna in saker, som annars skulle kastats, till försäljning.
I många kommuner kan man återvinna saker i stället för att slänga dem. Liknande projekt bör vara möjligt i Markaryd och kan drivas som ett arbetsmarknadsprojekt eller i samverkan med befintliga Second Hand-butiker.

5. Uppmuntra till ännu bättre återvinning och källsortering.
Mängden återvunna förpackningar samt insamling av miljöfarligt avfall ska öka. Bättre samverkan med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

6. Öka stödet till klimatinvesteringar i kommunens egna fastigheter.
Kommunen har beviljats 1,4 miljoner kronor fördelat över fem år för att arbeta med energikartläggning, drifts- och energianalyser, energibesiktningar eller konkreta åtgärder för att minska den verksamhetsbundna energianvändningen.

7. Den kommunala fordonsparken ska successivt ersättas av miljöanpassade bilar. Vid all upphandling ska miljöfordon vara regel. För att kunna blir ännu bättre är det angeläget att biogas-pumpar finns tillgängliga på bensinstationerna i kommunen.

8. Gång- och cykelvägarna i kommunen ska byggas ut. Redan befintliga gång- och cykelvägar måste bindas ihop, exempelvis i Strömsnäsbruk.
Kommunen ska fortsätta ett redan nu pågående arbete på det kommunala vägnätet. Trafikverket måste svara upp och ta sitt ansvar som väghållare. En trafikutredning ska genomföras i samverkan med trafikverket för att klarlägga behov, omfattning och tidplan för utbyggnaden.

9. Främja upphandling av närproducerade och ekologiska livsmedel till förskolor, skolor och äldreboenden
Minst 10% av kostenhetens upphandlade livsmedel ska under nästa år vara närproducerade, dvs inom Skåne, Småland, Halland eller Blekinge.

10.Bevaka att satsningen på Pågatåg NO fullföljs som avtalat.
En omfattande pendling sker till och från Markaryd utmed sträckningen Hässleholm – Halmstad. Enligt SJ:s miljökalkyl, som i sin tur grundar sig på NTM:s (Nätverket för Transporter och Miljö) databas skulle stors miljöeffekter uppnås om 600 arbetspendlare (SCB 2005) valde att pendla med tåg i stället för med bil enbart mellan Markaryd och Hässleholm.
Om man valde att pendla med tåg skulle CO2-utsläppen minska med 783.300 kg, klorväten med 966 kg, kväveoxider med 300 kg och partiklar med 18.000 kg.
Miljökostnaden i reda pengar skulle minska med 1.223.400 kronor!
.

måndag 23 augusti 2010

Nu har oppositionsrådet (S) förlorat omdömet fullständigt

I fredagens Smålänningen försöker socialdemokraterna ta politiska poäng genom att göra gällande att kommunen och Alliansen i Markaryd skulle driva Folkets Hus-föreningen i konkurs. Detta trots att Pohlman och Lagerqvist är väl medvetna om att påståendena är ren lögn. Vi är mycket förvånade över att Joakim Pohlman, som kandiderar till den högsta politiska posten i Markaryds kommun, agerar så omdömeslöst.

Den senaste tiden har Pohlman i flera utspel kritiserat kommunstyrelsens ordförande för att blanda ihop sina roller. Genom att göra sig till talespersoner för de föreningar som står socialdemokratin mycket nära, visar Pohlman och Lagerqvist vilka det egentligen är som har svårt att hålla isär sina roller.

Det är viktigt att kommuninvånarna och andra föreningar får veta hur det egentligen ligger till. Enligt Alliansens uppfattning kan Folkets Hus-föreningen i Strömsnäsbruk vara den förening som får störst kommunalt stöd av samtliga föreningar i kommunen.

- Föreningen får ett årligt driftsbidrag om drygt 140.000 kr.
- Föreningen erhåller en överhyra från kommunen för biblioteket. Hyran, c:a 1.000 kr/m2 för en souterränglokal, är lite mer än dubbelt så mycket som normalhyran för en fastighet i centrala Markaryd.
- Hyran för biblioteket är 484 583 kr för år 2010.
- Föreningen går med vinst. De senaste fyra åren har vinsten efter skatt i medeltal varit 28 700 kr/år.
- De senaste fyra åren har föreningen betalat 100 078 kr i skatt till staten, i snitt 25 000 kr/år.
- Drygt 80% av föreningens intäkter (c:a 620.000 kr/år) kommer från kommunen och endast 20% kommer från föreningens egen verksamhet
- I bokslutet 2009 hade föreningen 439 718 kr i omsättningstillgångar. Av dessa utgjorde 339 263 kr likvida medel i form av kassa, check- och bankkonto.

Det kan inte vara rimligt att, som socialdemokraterna vill, en förening ska särbehandlas på det här sättet av Markaryds kommun. Kommunen och skattebetalarna ska inte heller vara ekonomiskt ansvariga för vissa föreningar (Folkets Hus), men inte för andra. Vad säger de andra föreningarna i kommunen om detta?

Alliansen vill behandla alla föreningar likvärdigt. Stödet till föreningarna ska i första hand vara kopplat till föreningens aktivitet framför allt vad gäller ungdomsverksamhet. Hur mycket ungdomsverksamhet bedriver Folkets Hus-föreningen i jämförelse med andra föreningar?

Vi är övertygade om att det går att hitta en lösning i frågan. Avsikten har aldrig någonsin varit att driva någon förening i konkurs, vilket Pohlman och Lagerqvist vill göra gällande. Kommunen har i övrigt en bra dialog med Folkets Hus-föreningen och vi kan konstatera att föreningens ordförande till oss också beklagat och tagit avstånd från agerandet.

Det borde väljarna i Markaryds kommun också göra!

Bengt Germundsson (KD)
Sven Jansson (C)
Göran O Persson (M)
Rolf Bengtsson (FP)

söndag 22 augusti 2010

Yes, we can do it!

Yes! We can do it!

Ja, så känns det efter gårdagens kampanj på Strömsnäsfestivalen. Många samtal med trevliga människor som gav positiva kommentarer till vårt arbete för kommunens bästa och som önskade lycka till i valet. Ett stort tack till er alla!

Vårt lotteri med vinstgaranti är alltid publikdragande. Hoppborgen och Harald Bergströms portabla smedja lockade folk i alla åldrar att stanna upp och prata med oss. Av samtalen att döma känns det som om vårt arbete verkligen är uppskattat. Vår filosofi att lyssna, ta till oss synpunkter och göra något av dem verkar vara framgångsrik. Dagens SIFO-siffror ger än mer råg i ryggen.

Yes, we can do it! Vi är beredda att satsa tid, kraft och engagemang för att, tillsammans med Allianspartierna, leda kommunen under ytterligare fyra år. V
id kampanjandet igår bekräftade även socialdemokraterna med önskvärd tydlighet att det har betydelse vilka man röstar på också i lokalvalet. Det märks att de ingår i samma rödgröna röra och med samma värderingar som (V) och (MP).

torsdag 19 augusti 2010

Ingen valfrihet om (S) och (MP) får bestämma i Markaryd

Ikväll arrangerade Företagarna i Markaryd en debatt mellan de lokala kandidaterna till fullmäktige i kommunen. Svaren på de inledande frågorna om framtida visioner för kommunen var ganska samstämmiga. Inte så konstigt, eftersom det gått väldigt bra under de två mandatperioder som Alliansen innehaft majoriteten. Alla vill ju vara med i ett vinnande lag.
.
Det märkligaste påståendet kom från miljöpartisten Kudo. Han tyckte vi misslyckats med utvecklingsfrågorna trots att kommunen idag har 800 fler personer än om den tidigare negativa trenden i befolkningsutvecklingen hade fortsatt, liksom att vi fått flera företagsetableringar. På min direkta fråga sa han: "Jag ingår ju i oppositionen, så jag måste vara emot!" Oj, så förtroendeingivande.
.
Däremot hettade det till när debatten kom in på valfrihet. Om de rödgröna i Markaryd får bestämma, så är det slut på valfriheten i kommunen. Det var ett tydligt besked.
.
Pohlman (S) och Kudo (MP) vet tydligen bäst, eftersom de vill bestämma över familjerna vilken barnomsorg de ska få. De vill också bestämma vem som ska ge våra äldre vård och service i sitt boende. Vårdnadsbidrag, enskild förskola, LOV, utmaningsrätt - allt detta blir ett minne blott om herrarna skulle få majoritet på valdagen.
.
På min fråga varför socialdemokraterna talar om jämställdhet, men samtidigt förvägrar kvinnor att starta eget genom att begränsa möjligheterna att konkurrera inom vård- och omsorgstjänster, kunde Pohlman (S) inte ge någon förklaring. Ideologin går uppenbart i första rummet och personalens väl är viktigare än brukarnas behov. En märklig inställning till vårt uppdrag.
.
Jag har dock större tilltro till markarydsbornas kompetens att göra egna val än vad (S) och (MP) har. Besluten ska fattas, i första hand av, av dem som berörs. Föräldrarna och våra äldre vet bättre vad som passar dem bäst, inte politikerna. Därför tror jag också markarydsväljarna har kompetens att välja bort rödgröna politiker som vill styra och ställa i människors liv.
.
Därmed blev kvällens debatt trots allt klargörande. Valet i Markaryd står, precis som valet på riksplanet, mellan två tydliga alternativ. Och som jag tidigare konstaterat - det gör skillnad vilket alternativ och vilken politiker man röstar på.

onsdag 18 augusti 2010

Är detta SJ:s nya affärsidé?

I förslaget till ny Tågplan 2011 ökar SJ antalet tågstopp i Markaryd. Problemet är att man inte tänker låta passagerare stiga av eller på! Att i trafikplaneringen lägga in planerade stopp vid stationen i Markaryd utan att ge möjlighet för av- och påstigning känns inte särskilt offensivt eller kundvänligt. Nästan som att skylta upp en affär, men förvägra kunderna att gå in och ut ur affären utan att få handla i den.

Under arbetet med Tågplan 2011 har SJ:s regionala representanter begärt att få ytterligare trafik med uppehåll i Markaryd genom en utökning av trafiken med InterCity-tågen och med två dagliga uppehåll i Markaryd måndag-fredag, morgon resp. kväll. Detta har SJ Affärsutveckling inte gått med på.

I stället föreslår SJ Affärsutveckling en indragning av de uppehåll med InterCity-tåg som sedan två år tillbaka gör uppehåll i Markaryd fredag och söndag. Sammantaget innebär detta att inga tåg kommer att stanna i Markaryd fr o m december 2010. Resultatet av SJ Affärsutvecklings beslut är mycket beklagligt, inte minst mot bakgrund av att antalet resande ökat och förhoppningar ställts i utsikt att utöka trafiken.

Jag har nu begärt att, tillsammans med näringslivet, få träffa SJ Affärsutveckling för att för att diskutera SJ:s förslag till trafik efter december 2010. Alltsedan 2004 har jag, tillsammans med kommunens näringsliv tryckt på för att SJ ska lägga in tåguppehåll i Markaryd. Det finns en klar förväntan från SJ:s kunder, inte minst näringslivet, att så också ska ske. De indikationer SJ givit oss under de senaste åren, visar sig nu vara helt utan grund, vilket Markaryds kommun inte kan acceptera.

tisdag 17 augusti 2010

Funktionsnedsättning får inte bli ett handikapp!

För oss kristdemokrater är det självklart att alla människor har samma värde. Det gäller även människor med funktionshinder. En funktionsnedsättning blir ett hinder om man inte förmår att kompensera bristerna. Men långt ifrån alla funktionshinder är synliga och människor med psykiska och intellektuella funktionshinder har samma rätt till stöd som de med mer fysiska funktionsnedsättningar. Särskilt viktigt är det att arbeta mot de fördomar som i alltför stor utsträckning präglar attityderna till psykiska sjukdomar.

Enligt ett riksdagsbeslut ska offentliga platser vara handikappanpassade år 2010. Markaryds kommun har de senaste åtta åren årligen avsatt öronmärkta pengar för att successivt bygga bort enkelt avhjälpta hinder i våra kommunala fastigheter och anläggningar. Vi har bra boenden, dagliga verksamheter och praktikplatser. Vi har kompetent och engagerad personal. Men det finns mycket kvar att göra innan vi har ett tillgängligt samhälle för alla.

Tillsammans med handikapporganisationerna genomförde vi i våras en tillgänglighetsvandring i Markaryd. Resultatet var nedslående. Många funktionshindrade har inte en chans att komma in i butiker eller restauranger. Det kan inte vara rimligt att man på grund av sitt funktionshinder ska behöva lyftas in, forslas in bakvägen eller tvingas åka till andra orter för att ta del av det utbud som finns i den egna kommunen.

Fastighetsägarna har haft ganska många år på sig att bygga bort enkelt avhjälpta hinder. Under hösten kommer kommunen att ge råd om hur detta kan gå till. Nästa år har kommunerna laglig rätt att utöva tillsyn och utfärda föreläggande om åtgärder i de fall man inte själv tar sitt ansvar.

Det borde vara självklart att ta hänsyn till behovet av god tillgänglighet vid utformningen av bostäder, inrättningar och informationssystem. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter måste, liksom arbetslivet, göras mer tillgängligt. Funktionshindrade ska också ha möjlighet att få riktiga jobb!

Vi kan alla råka ut för sjukdom eller olycka som leder till en funktionsnedsättning. Därför måste samhällsplaneringen bli bättre. Vi måste vara medvetna om att ökad tillgänglighet kräver smarta lösningar och mer resurser. Att göra rätt från början är alltid billigare än att kompensera i efterhand.

Kristdemokraterna vill fortsätta arbeta för en kommun där alla ska känna sig delaktiga och ingen lämnas utanför. I arbetet med attityder och förhållningssätt måste kommunen och vi politiker föregå med gott exempel. Ytterst handlar det om att skapa ett mänskligt samhälle, där vi ser och tar tillvara möjligheterna hos varje individ.

fredag 13 augusti 2010

Succé för David Lega i Markaryd!

Föreläsningen igår i Kommunhuset med David Lega, arrangerad av Kommunala Handikapprådet i Markaryds kommun, kan sammanfattas med ett ord – SUCCÉ! Kommunhuset var fyllt till bristningsgränsen, c:a 140 personer var där och David Lega bjöd i nästan två timmar på en fantastisk föreläsning. Slutapplåderna lät nästan som när man vill ha extranummer efter en konsert.

Under temat ”Kärlek och stöd, krav och beröm” berättade David på ett engagerat sätt om sitt liv och sina erfarenheter som funktionshindrad. Detta ur ett helt annat perspektiv än vad man vanligen brukar göra. Davids positiva utstrålning gav energi och jag tror alla gick hem med ett större mått av människovärde och känsla av att vi duger som vi är. Den vanligaste kommentaren från deltagarna var: ”Det här måste vi göra om igen, så att fler får möjlighet att höra!”

Med tanke på all kritik och skriverier kan jag tycka det är lite märkligt att media inte bevakade föreläsningen med David Lega igår för att med egna ögon konstatera om de uppgifter jag försvarat och förklarat mig med varit korrekta. Radio Kronoberg censurerade dessutom bort alla mina kommentarer från sin hemsida. Mina kommentarer hänvisade till den här bloggen, där man kunde ta del av alla svaren på medias frågor – även de som man valde att inte ta med i sitt reportage. Men det visar ganska väl att media är mer intresserad av konflikten än av sanningen!

Det fanns flera Allianspolitiker på plats, men tyvärr kunde jag inte se en enda politiker från (S), (MP) eller (V). Men det var ju också de som ville göra det här till partipolitik :-)

torsdag 12 augusti 2010

Kräver (S) röd partibok för att välkomna någon till Markaryd?

Ikväll ges en föreläsning av David Lega i Markaryd som arrangeras av det Kommunala Handikapprådet. Det här reagerar Joakim Pohlman, socialdemokrat i kommunen kraftigt på, som menar att Kristdemokraterna döljer arrangemanget med att kommunen står som inbjudare. Lega är ju också riksdagskandidat för Kristdemokraterna.

David Lega är en av handikapprörelsens frontfigurer i landet. Han är entreprenör och föreläsare och har bl.a. blivit utsedd till Årets talare. Kommunala Handikapprådet har länge efterfrågat besök av någon bra talare i handikappfrågor i syfte att förverkliga de politiskt beslutade målen i vår handikapplan.

När jag som ordförande för det Kommunala Handikapprådet lyckas ordna detta, går oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) ”i taket” och gör detta till partipolitik, något som inte var aktuellt för kvällens föreläsning.

Det är korrekt att David Lega kandiderar för Kristdemokraterna i riksdagsvalet. Men jag tror faktiskt att han är tillräckligt kompetent och professionell för att hålla isär rollerna. Det kan tydligen inte Joakim Pohlman (S) göra.

Paradoxalt nog har Joakim Pohlman (S) med sitt utspel nu bidragit till att ge arrangemanget en politisk prägel, något som jag konsekvent försökt undvika. Det han kritiserar mig för, gör han i själva verket alldeles utmärkt på egen hand. Man kan undra om vissa kräver röd partibok för att vara välkommen till Markaryd?
Länkar: SR Kronoberg
Nedan följer den skriftliga information jag delgett media i anledning av utspelet:

David Lega är inbjuden av mig till Markaryd för två helt olika aktiviteter.
På eftermiddagen avser jag visa upp hur kommunen arbetar med handikappfrågor och då kommer David Lega att möta representanter för Kommunala Handikapprådet (KHR), personal och brukare för att få en information om detta. Samtliga inbjudna deltagare är medvetna om att denna aktivitet är av mer intern och politisk prägel. Det finns fler partier i Markaryds kommun som vid olika tillfällen bjuder in riksdagsledamöter eller kandidater för att visa upp den kommunala verksamheten, precis på samma sätt. Vi kan nog räkna med fler sådana besök under valrörelsen.De kostnader som är förenade med denna del av besöket (resa, fika) bekostas av Kristdemokraterna lokalt/centralt.
.
David Lega har i samband med sitt besök tackat ja till att hålla en offentlig föreläsning på kvällen för allmänheten. Föreläsningen hålls som ett led i förverkligandet av vår handikapplan och i syfte att påverka attityder och ge nya infallsvinklar till hur man kan arbeta med handikappfrågor, bemötande av personer med funktionshinder osv. Denna föreläsning arrangeras av Kommunala Handikapprådet och är ett kommunalt arrangemang.
.
Några "övriga kostnader" som ska betalas med Markaryds kommuns pengar, förutom annonskostnaden i samband med besöket känner jag inte till.
David Lega tar inte betalt för denna föreläsning.
.
I uppgörelsen med David Lega inför besöket har jag varit mycket tydlig med att klargöra att det är två, helt skilda aktiviteter. Besöket i vår kommunala verksamhet, mötet med KHR, brukare och personal och de överläggningar han kommer att ha med mig och andra kristdemokrater har en mer politisk prägel.
Föreläsningen gör han i egenskap av frontfigur för handikapprörelsen, tidigare idrottsman, föreläsare och entreprenör.”