fredag 25 november 2011

Partiet (S)om vill (S)tyra och (S)tälla

För ganska precis 100 år sedan marknadsförde Henry Ford sina T-fordar på följande sätt: ”Man får köpa vilken bil man vill, bara den är svart”. Oppositionsrådet i Markaryd, Joakim Pohlman (S) skulle kunna säga detsamma om sin och socialdemokraternas vision för Markaryd: ”Man får välja vilken barnomsorg eller äldreomsorg man vill, bara man väljer den som kommunens (S)-politiker tillhandahåller och beslutar om”. Om Pohlman och sossarna skulle få bestämma i Markaryd, skulle våra invånare få den service och omsorg som Pohlman och (S) tycker de ska få. Några egna val kommer man definitivt inte att få. Nu riskerar det lyckligtvis inte bli så. Oppositionen i Markaryd är i klar minoritet och deras förhoppningar om att få beröva kommuninvånarna makten stannar vid klart nedröstade förslag i kommunfullmäktige.

Det är kanske inte så konstigt att väljarnas förtroende för Pohlman och socialdemokraterna minskat kraftigt tre val i rad. En politik som bygger på att vissa politiker tror sig veta bäst hur människor ska forma sina liv har ingen framtid i ett modernt samhälle. Moderna människor låter sig inte styras, utan vill själv göra sina val utifrån de unika förutsättningar som råder. Moderna människor vill själv lägga sitt livspussel. Vår uppgift som politiker är att tillhandahålla bitarna som möjliggör för människor att välja de lösningar som passar dem bäst.

Alla människor är olika. Alla barn, ungdomar och äldre är olika och alla har vi olika behov. Vi gör också olika val i livet utifrån de behov som vi har. Vi Allianspolitiker är övertygade om att människor har både viljan och förmågan att fatta egna beslut och göra egna val. För oss är det en självklarhet att föräldrarna själva skall få välja hur man vill ta ut sin föräldraledighet och hur man vill nyttja sin barnomsorg. Vi ska inte värdera eller lägga oss i om familjen vill använda sig av förskola, familjedaghem eller vårdnadsbidrag. Lika självklart är det för oss att man som gammal eller funktionshindrad ska få välja vem som ger mig service, omvårdnad och assistans.

Det är här som den riktigt stora skillnaden märks mellan Alliansen och oppositionen i form av (S) och (MP). Alliansen tilltror våra kommuninvånare förmågan att välja själv, medan socialdemokraterna vill riva upp alla valfrihetsreformer. För oss är det obegripligt att (S) vill styra och ställa genom att bestämma hur familjerna, de äldre och de funktionshindrade ska välja. Hur kan det komma sig att socialdemokratiska politiker fortfarande tycker sig vara så mycket mer kompetenta, eftersom man vill ta ifrån människor makten över sina egna liv och rätten att göra egna val inom områden som kanske är de mest viktiga och personliga av alla? Nej, den inställningen speglar en ideologisk syn som borde vara förpassad till det förgångna. Låt bli att lägga er i det människor själv kan ta ansvar för! Låt bli att visa er makt genom att styra och ställa! Låt familjer, äldre och funktionshindrade få göra sina egna val!

Budgetdebatten igår visade med önskvärd tydlighet den skiljelinje som går mellan de två politiska alternativen. Med Kristdemokraterna och Alliansen vid rodret i Markaryd kan våra kommuninvånare vara lugna. Vi kommer att fortsätta låta våra familjer, äldre och funktionshindrade göra sina egna val!

fredag 18 november 2011

115 företagare på frukostmöte!

Idag slogs rekordet på nytt när Tillväxt Markaryd AB arrangerade sitt frukostmöte på den nystartade fabriken Lechner i Strömsnäsbruk. Hela 115 företagare mötte upp, vilket är helt otroligt! Lars Johansson och Hubert Bodächtel kunde stolt visa upp den 15.000 m2 stora anläggning man projekterat, byggt upp och nu tagit i drift. I dagsläget har det skapat arbetstillfällen åt 65 personer som nu levererar 500 specialproducerade bänkskivor om dagen till kunder i hela Norden. Det är inte utan att man känner viss stolthet över att ha varit med på ett hörn för att knyta den här etableringen till Markaryds kommun.

För övrigt kunde vi informera om fortsatta samverkansprojekt mellan näringslivet och kommunen. Vi arbetar intensivt med attraktivitetsfrågor och marknadsföring och jobbar gemensamt fram värdeord eller ledord för att beskriva kvaliteterna med Markaryds kommun. Centrumfrågorna står särskilt högt på agendan inför pågatågsstarten hösten 2013.

Samarbetet mellan skolan och näringslivet är tätare än någonsin. Praktikplatser, studiebesök och prao utvecklas tillsammans och en del elever gör sina projektarbeten i CAD/CAM åt några företag. Två elever på Huneskolan presenterade boken ”Smak av Markaryd” där ett antal företagare i en bok om 84 sidor berättar om sina företag och delar med sig av sina favoritrecept.

Detta och mycket annat är resultatet av den samverkan som företagarna själva formulerat det i den enkät som gått ut till samtliga 90 medlemsföretag: ”Ett prestigelöst samarbete mellan företagen och med kommunen är en av nyckelfaktorerna till framgången”.

Ett gott betyg som uppmuntrar till fortsatt arbete för nya framgångar!

måndag 14 november 2011

Äntligen bowling i Markaryd!

Det var en glad skara som idag kunde presentera en undertecknad handling där vi uttrycker vår avsikt att uppföra och driva en bowlinghall i Markaryds kommun. Frågan har stötts och blötts under lång tid och jag tror att samtliga politiska partier i kommunen har haft ambitionen inskriven i sina valprogram. En bowlinghall har också varit ett ständigt återkommande önskemål vid alla de dialogmöten vi haft genom åren. Därför känns det riktigt roligt att äntligen kunna presentera ett hållbart koncept som är så efterlängtat av kommuninvånarna.

Den nu årsgamla bowlingklubben i Markaryd med Gordon Jackson och Åke Kihl i spetsen har lagt ner ett stort och engagerat arbete för att hitta en entreprenör. Den som nu går in och tecknar ett långtidskontrakt är Peter Andersson, som idag driver bowlinghallar i Ängelholm och Hörby. Han startar nu ytterligare ett bolag, Markaryds Bowling AB, och kommer också att införskaffa och finansiera själva bowlinganläggningen med åtta banor och kringutrustning. Peter är, förutom entreprenör i branschen, även sekreterare i Bowlingföretagarnas branschorganisation Sveriges Bowlinghallars Förbund, så han vet vad han ger sig in i.

Kommunen kommer att bygga och äga själva hallen och byggnationen finansieras, förutom av kommunen, även av Nibe, Markaryds Sparbank och Markaryds Industribyggnads AB. Nibe och Markaryds Sparbank har genom Benny Torstensson och Leif Eriksson varit med i planeringsgruppen under lång tid och visat ett mycket stort engagemang för att det ska kunna bli möjligt att spela bowling i Markaryd.

Bowlinghallen kommer att uppföras i direkt anslutning till simhallen i Markaryd och mycket nära Ekebacken Hotell & konferens, Markaryds Folkhögskola och gymnasieskolan KCM. Denna placering kommer således att ytterligare förstärka attraktiviteten i området.

När nu äntligen alla förutsättningarna är på plats kan vi, med stöd av avsiktsförklaringen, köra igång projektet på allvar, detaljprojektera och handla upp för att komma igång med byggnationen. Enligt tidplanen ska hallen stå klar och de första kloten ska kunna rulla i september 2012.

Ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till att vi nu kan sätta igång projektet på fullt allvar!