söndag 30 april 2017

Välkommen, underbara vår!
Våren hälsades traditionsenligt välkommen i Strömsnäsbruks Hembygdspark där Hembygdsföreningen som vanligt stod som arrangör för valborgsmässofirandet med körsång, vårtal, valborgseld och kaffe med våfflor. Efter en kylslagen vår och en månad där vädret verkligen gjort skäl för benämningen "aprilväder" fick vi både sol och värme precis lagom till Valborgsmässoafton.

Jag hade fått förtroendet att hålla vårtalet som bland annat handlade om längtan och några tankar om att inte glömma bort att njuta av allt det vi längtat efter när vi väl fått vår längtan uppfylld. Och naturligtvis erinrade jag också om traditionen att fira Valborg, om naturens uppvaknande och om värmen från elden som symbol för den värme vi kan dela med oss av till andra.
Firandet av Valborg arrangeras på fem platser i kommunen och det var roligt att så många kom till Hembygdsparken i Strömsnäsbruk. Solen och värmen gjorde naturligtvis sitt till och bidrog säkert till att många tog sig ut för att fira vårens ankomst. 

Och nu är den här! Välkommen, underbara och efterlängtade vår!

fredag 28 april 2017

KD-politiker deltar i städningen av kommunen
Under två kvällar den här veckan har totalt ca 15 kristdemokrater från partiavdelningen i Markaryd varit ute med sopsäckar, plocktänger och handskar för att bidra till renhållningen av och i kommunen. I tisdags städade vi infarten till Strömsnäsbruk i Luhrpasset och utmed Hinnerydsvägen och i torsdags plockade vi skräp runt Anderslövsrondellen och infarterna till Markaryd och Timsfors.

Varje år blir vi lika förvånade över hur mycket skräp folk slänger. Allt från fimpar till oljefilter. Ölburkar, flaskor, papper och massor av olika förpackningar. Utmed de sträckor vi städat av den här veckan har vi hittat skräp som fyllde 15-20 sopsäckar om 100 liter var. Helt ofattbart!

Våra aktiviteter ingår som en del i den nationella "Håll Sverige Rent-kampanjen" som vi i Markaryds kommun särskilt lyfter fram under den här veckan. 
Flera förskolor och skolor i kommunen kommer som vanligt också att medverka. Kristdemokraterna i Markaryd har deltagit varje år de senaste tio åren, men vi hade gärna sett att politiker från fler partier i kommunen hade varit med. Allt för att göra vår närmiljö snyggare och trevligare!

På text-TV kan man idag läsa att den genomsnittliga nedskräpningen ökat med 13 % i de kommuner som mäter mängden skräp. Nästan 80 % av skräpet uppges vara tobaksrelaterat. Plast är ett annat växande skräpproblem. Om detta inte tas om hand utan slängs på marken finns risk att plasten i slutändan bryts ner till mikroplast och hamnar i sjöar och hav. 

Tänk om alla i stället kunde lägga sitt eget skräp i närmaste soptunna eller papperskorg. Hur svårt kan det vara?

onsdag 26 april 2017

Dags för nytt statligt uppdrag

Då har det blivit offentligt att jag har fått förtroendet och utsetts att ingå i den parlamentariska referensgrupp som är knuten till översynen av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.

Ekonomisk utjämning mellan kommuner har funnits i Sverige i etthundra år. Kostnadsutjämningen som den nu ser ut fick sin grundläggande form för tjugo år sedan och dagens kostnadsutjämning gäller sedan några år. Den gången var jag för övrigt ordförande i den parlamentariska kommitté som under 2008-2011 utredde och lade ett helt enigt förslag till den utjämning som gäller idag, ett förslag som Riksdagen genomfört i princip i sin helhet.

Det ska bli intressant att än en gång få vara med i en statlig utredning. Den kommunala kostnadsutjämningen påverkar ekonomin i alla landets kommuner och regioner, varför det är otroligt värdefullt att kunna bidra med kommunala erfarenheter.

Det är viktigt att utjämningen går i takt med samhällsutvecklingen. Kommunernas förhållanden ändras hela tiden och vad som ska vara föremål för kostnadsutjämning och hur det ska gå till måste följa med denna utveckling.

Enligt regeringens direktiv ska utredningen, som leds av landshövding Håkan Sörman, lämna sitt förslag senast den 1 juni 2018. För min del blir detta den fjärde statliga utredning som jag får förmånen att medverka i.

måndag 24 april 2017

I kväll behandlade kommunfullmäktige årsbokslutet för 2016. Nedan följer min inledande text i den årsredovisning för Markaryds kommun som jag skriver för femtonde gången som kommunstyrelsens ordförande:

"Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till kommunens personal och våra förtroendevalda för ett mycket gott arbete under 2016! Vi kan se tillbaka på ett år som, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, uppvisar ett positivt resultat. I bokslutet finns mycket information för den som vill fördjupa sig i form av alla de nyckeltal, måluppfyllelser, tjänstegarantier, kvalitetsredovisningar och intern kontroll som följer med bokslutet. I många av dessa jämförelser visar det sig – glädjande nog – att våra resultat är mycket goda.

Året som gått har varit ganska tufft för såväl skolan som socialtjänsten. Befolkningsökningen har under de två senaste åren varit betydligt större än vad vi kunnat förvänta oss. Till största delen beror denna på ett ökat antal nyanlända, vilket inneburit ett förhöjt tryck på förskolor och skolor, liksom på behovet av sociala insatser och ett fungerande integrationsarbete. Våra anställda har dock gjort storartade insatser för att möta denna exceptionella situation och politiken har försökt att tilldela de extra resurser som behövts för att klara av denna utmaning. Samtidigt kan vi inte bortse från att vi har ett stort arbete framför oss för att integrationen ska lyckas så bra som möjligt.Befolkningen i kommunen ökade för fjärde året i rad och antalet födda under 2016 har inte varit högre på drygt 20 år! Det finns således all anledning att intensifiera det påbörjade arbetet med att projektera för nya förskolor och tillgodose behovet av utrymme för eleverna i skolorna. Ett angeläget arbete pågår för att stimulera byggnation av anpassade boenden för äldre, liksom bostäder för dem som nu flyttar in i kommunen. En fortsatt viktig uppgift för oss är att uthålligt verka för att ge näringslivet goda förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen samt att erbjuda en hög kvalitet och service inom de kommunala verksamheterna.

En utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen har under året genomförts av Telia/Skanova och nu har i princip samtliga hushåll i de fyra större tätorterna tillgång till uppkoppling med minst 100 Mbit/s. Dessutom fick tre fiberföreningar sina ansökningar godkända och har erhållit statligt stöd för utbyggnaden på landsbygden. Det innebär att under 2017 kommer uppemot 90 % av alla hushåll i Markaryds kommun att ha tillgång till fiber. Detta ökar naturligtvis vår attraktivitet ännu mer.


Investeringstakten har varit något lägre än tidigare år, men uppgår ändå till 46 miljoner kronor brutto. Renoveringen av Strömsnässkolan, energieffektiviseringar och förbättringar av VA-nätet är bara några av alla de projekt som genomförts under året. Det goda samarbetet med näringslivet har fortsatt och utvecklats ytterligare genom den satsning på besöksnäringen som vi nu gemensamt påbörjar genom c/o Markaryd. Fjärrvärmeutbyggnaden har fortsatt i Strömsnäsbruk. I Markaryd har Konecranes byggt ut och Rastas anläggning i Ulvaryd påbörjats, viken kommer att stå klar i maj 2017.
Ekonomin har utvecklats positivt och resultatet 2016 har gett oss möjlighet att göra en extra avsättning om totalt 6,5 mkr för den sista etappen av sluttäckningen av Alandsköps deponi. Ändå uppgår det totala slutresultatet för kommunen till ett överskott om 5,9 miljoner kronor. Ett annat glädjeämne är att sjukfrånvaron minskat med 0,68 procentenheter.

Markaryds kommun är definitivt en kommun som utvecklas och är på frammarsch. Vi kan verkligen vara stolta över allt det positiva som händer i kommunen. Personligen är jag hedrad över att få företräda en kommun där så många lägger ner ett stort engagemang, dels inom sina yrkesområden men även ideellt. Mycket mer skulle kunna nämnas, men ta gärna del av det som finns att läsa i den här årsredovisningen. Nu lägger vi 2016 bakom oss och min förhoppning är att vi, lika kraftfullt och engagerat, tillsammans kommer att arbeta för att göra en bra kommun ännu bättre!"

fredag 21 april 2017

Invigning av "Perrongen"

Efter flera års planering och byggnation var det idag dags för invigningen av det nya stationshuset och Restaurang Perrongen i Markaryd. Klockan 18.00 slogs dörrarna upp och lokalerna fylldes snabbt av alla som ville vara med på invigningen och önska lycka till.För egen del hade jag fått hedersuppdraget att, tillsammans med kyrkoherde Håkan Persson, få inviga och överlämna huset till Olivia Fritiofsson som kommer att ansvara för verksamheterna.
I mitt inledningstal erinrade jag om stationshuset som mötesplatsen mitt i byn varifrån människor åkte från eller till olika delar av världen och där man samlades för att träffas, mötas men även ta avsked. Helt enkelt en samlingsplats för alla!

Det är också min förhoppning att den nya stationen ska få fungera som en sådan mötesplats för människor i Markaryds kommun och för alla dem som kommer hit.

Som ett minne från invigningen överlämnade jag också ett ånglok med tillhörande passagerarvagn i trä, tillverkat av BRIO någon gång på 1950-talet. En station ska naturligtvis också ha ett eget tåg!
Förutom att klippa bandet och önska ägarna lycka till uttryckte jag även min och kommunens stora uppskattning till Christel och Staffan Fritiofsson som nu fullbordat sin familjevision om att göra det gamla, nergångna stationshuset till en mötesplats, som förutom en förstklassig restaurang även kommer att inrymma butik och turistbyrå.


När jag för ett par år sedan fick idén presenterad för mig var det inte svårt att "gå igång" på den. Resultatet har blivit över förväntan! Idag står en helt ny byggnad på plats, exteriört byggd i stort sett på samma sätt som den ursprungliga stationsbyggnaden. Tanken var först att renovera den gamla byggnaden, men när man påbörjade renoveringsarbetet visade det sig snart att fundament och bärande delar var totalt murkna och upprostade. Därför blev det en ny byggnad, helt i den gamla stilen.
I ett gemensamt projekt under namnet c/o Markaryd bedriver vi nu ett destinationsbolag som, utöver turistbyrån, ska arbeta för att marknadsföra Markaryds kommun och allt vad vi har att erbjuda i form av aktiviteter, arrangemang, näringsliv och handel. Ett sådant marknadsföringsprojekt hade kommunen inte kunnat genomföra på egen hand, men med det här upplägget blir kommunen, tillsammans med näringsliv, handel och andra intressenter samverkande aktörer i ett större projekt. Till skillnad från många andra kommuner har vi också hanterat detta utifrån gällande lagstiftning, genom att handla upp vår del enligt LOU.


Med det nya stationshuset och Restaurang Perrongen har Markaryds kommun fått ännu ett näringsställe och en ny mötesplats. Ett stort tack till familjen Fritiofsson som förverkligat sin vision och ett lika stort lycka till med verksamheterna!

måndag 10 april 2017

En tyst minut för de drabbade

Strax före kl. 12 idag samlades personal och besökare i kommunhusets foajé för att hedra de drabbade från terrordådet i fredags med en minnesstund. Jag fick inleda ceremonin genom att förmedla några tankar, varefter vi förenades med så många andra på så många platser över vårt land i en tyst minut:

"Det finns inga ord som räcker till för att uttrycka den bestörtning och sorg man känner över det terrordåd som drabbade helt vanliga människor på Drottninggatan i Stockholm i fredags. 

En gärning fylld av hat och ondska i syfte att skapa rädsla och skada vårt samhälle och vår demokrati.

Idag vilar en sorgens skugga över vårt land och våra tankar går särskilt till dem som miste sitt liv eller skadades och till dem som idag upplever en stor sorg över att ha förlorat nära och kära.

Men sida vid sida med sorgen står idag stolthet. Polisen agerade snabbt, rätt och riktigt. Läkare, sjuksköterskor, vårdpersonal och ambulanspersonal gjorde sitt yttersta för att rädda livet på de som drabbades av terrorn. Hela Stockholm gick samman och bjöd in främlingar i sina hem, erbjöd kaffe, mat och sovplats till personer de aldrig tidigare träffat. 

Det mål som terroristerna haft har visat sig vara raserat i grunden. Deras agerande bara stärker vår vilja att ta vara på de goda värderingar vårt samhälle bygger på. Den förmåga att resa sig och sluta sig samman som hela Stockholm visade efter dådet kan fanatiker och extremister aldrig rå på.

Det visar att ljuset alltid övervinner mörkret!
Det visar att det goda alltid övervinner det onda!
Det inger hopp!

Låt oss sprida kärlekens, vänskapens och omtänksamhetens ljus över vårt land, skjuta undan terrorns skugga och mota bort rädslan.
Låt oss måna om varandra och om vår demokrati och frihet.

Idag tänder vi ett ljus och tänker på dem som inte längre är med oss, på de skadade som kämpar för sina liv och på deras nära och kära.
Vi ber en bön för dem.

Låt oss hedra dem alla med en tyst minut."

söndag 9 april 2017

40 år yngre – för en kväll!

Första gången jag såg supergruppen Genesis var midsommaren 1977, då jag och en kompis tågluffade genom Europa. Väl i London lyckades vi ordna biljetter till det som blev en legendarisk konsert på Earls Court. Sommaren därpå stod vi intill scenen när gruppen gästspelade i ishallen i Malmö. Och samma kväll man genomförde sin utomhuskonsert i juli 2007 utanför Colosseum i Rom inför 500 000 åskådare fick jag åtminstone höra en liten del av konserten, den här gången utanför arenan eftersom vi anlände dit på semester samma kväll. 

När Steve Hackett, gitarrist i den enligt mig bästa uppsättningen av gruppen, besökte Nalen i Stockholm igår och spelade en rad låtar från Genesis-tiden stod jag på nytt intill scenen. Den här gången tillsammans med yngste sonen, som gav mig den här upplevelsen i julklapp! En upplevelse som gjorde mig 40 år yngre för en kväll!

I år är det 40 år sedan Genesis släppte albumet ”Wind & Wuthering” och naturligtvis spelades flera låtar från detta album tillsammans med en del nya Hackett-låtar. Medelåldern i publiken vittnade helt klart om vilken tidsepok Hackett, numera 67 år, representerar, men den progressiva rock som Genesis levererade då, står sig precis lika bra idag. För mig framstår han fortfarande som en av de bästa gitarristerna med en bred repertoar, alltifrån klassisk gitarr till tung rock.

Med tillkommande höft- och ledproblem funderade jag naturligtvis på hur jag skulle klara kvällen eftersom det bara var ståplatser på den här konserten. Först kö till insläppet, sedan en timmes väntan framför scenen innan konserten började och därefter en 2½ timmes konsert, innebar nästan fyra timmars ståplats, men det gick förvånansvärt bra. När konserten väl började var man - helt enkelt – plötsligt 40 år yngre! Tyvärr känns det inte riktigt på samma sätt i benen idag.

Fantastiskt roligt att få göra detta tillsammans med yngste sonen, som gav mig den här julklappen! Med tanke på fredagens terrordåd var det länge osäkert om konserten skulle bli av, men man valde till slut att genomföra arrangemanget. Även det är jag glad för. 

Tusen tack, Magnus, för att du gav mig den här upplevelsen och för att jag fick dela den med dig!

lördag 8 april 2017

När orden tar slut...


Besökte ikväll platsen för terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Även om det var ganska sent var det många människor ute för att uttrycka sitt deltagande, tända ett ljus eller lägga ner en blomma. Tystnaden och respekten var slående på denna plats, mitt i Stockholms hjärta, som annars brukar sjuda av liv och rörelse.

Det finns inga ord som räcker till för att uttrycka den bestörtning och sorg man känner. Samtidigt visar så många människor en värdighet i sitt deltagande med dem som drabbats på ett sätt som sprider värme, samhörighet och hopp.

Det mål som terroristerna haft har visat sig vara raserat i grunden. Deras agerande bara stärker vår vilja att ta vara på de goda värderingar vårt samhälle bygger på. Den förmåga att resa sig och sluta sig samman som poliser, räddningstjänst, vårdpersonal och alla människor i Stockholm visade efter dådet kan fanatiker och extremister aldrig rå på.

Det visar att ljuset alltid övervinner mörkret! Det visar att det goda alltid övervinner det onda! Det inger hopp!

onsdag 5 april 2017

Det händer mycket i kommunen nu!Efter att ha avverkat kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags och tekniska beredningen igår är det glädjande att konstatera att det händer mycket i Markaryds kommun nu. Bland mycket annat godkände vi ett avtal enligt vilket kommunen överlåter marken där gamla Shell-macken stod för byggnation av hyresrätter. Samtidigt är detaljplanen för området på väg till kommunfullmäktige. Det känns verkligen roligt att vi i och med detta går in i slutskedet av saneringen av den gamla bensinstationen och förhoppningsvis kommer det om ett år att finnas ett vackert hus med ett antal nya lägenheter på tomten.

Vi gav också miljö -och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram tre nya detaljplaner, dels för att möjliggöra utvidgade verksamheter för två av våra företag och dels en detaljplan för nya bostäder och förskola i området "Hansens backar". 

Den långsiktiga inriktningen är att avveckla förskolan vid gamla Hagaskolan, vilket möjliggör för byggnation av trygghetsbostäder och anpassade boenden för äldre i vårt mest centrala kvarter. Detta löser i så fall alla önskemål om att även bevara Gula Huset på sin nuvarande plats. I den detaljplan som också är på väg till kommunfullmäktige ger vi bevarandestatus inte bara för Hagaskolans byggnad, utan även för Gula Huset.

Det förslag som vi nu kommer att utveckla är väl förankrat. Jag presenterade detta vid det senaste samrådsmötet med Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor, där bl a SPF, PRO och DHR är representerade, och brukarorganisationerna gav verkligen tummen upp för förslaget! Någon uttryckte att ett så här gediget analysarbete hade vi inte förväntat oss.

Egentligen speglar detta ganska väl min filosofi som lokalpolitiker, nämligen att prestigelöst lyssna, samtala, analysera och först därefter lägga förslag. Det tror jag också att många har märkt under mina år som ytterst ansvarig för politiken i Markaryd. Det arbetssättet kommer jag fortsätta att tillämpa även framöver.