söndag 22 juli 2012

Det ofattbara går inte att förstå


Idag minns vi terrordåden då 77 personer fick sätta livet till. Den 22 juli är ett datum som för all framtid kommer att förknippas med det ofattbara som hände på Utøya och i Oslo. Så här ett år efteråt, och trots tio veckors rättegång där det norska rättsväsendet försökt bringa klarhet i varför det kunde ske, är det fortfarande omöjligt att förstå. Att detta kunde hända är lika ofattbart nu som för ett år sedan.

Det onda som skett kan aldrig göras ogjort. Sorgen är gränslös hos dem som mist sitt barn, sin maka eller make.  Den naturliga frågan ”varför” lämnas även den här gången utan svar. Det ofattbara går inte att förstå.

För det är ofattbart. Åtminstone för alla oss som tror på demokratin, människors lika värde och livets okränkbarhet. Vi kommer aldrig att förstå att enskilda personer eller grupper tar sig rätten att med våld utplåna andra människor för deras tro, åsikter eller politiska uppfattning.

Den som inte på demokratisk väg lyckas bygga ett förtroende som människor sätter sin tro och tillit till, kommer heller aldrig att lyckas med sina avsikter genom att använda våld. Det goda övervinner till slut det onda och mörkret förmår aldrig att besegra ljuset.

Därför misslyckades också den här gärningsmannen. Eller som statsminister Jens Stoltenberg uttryckte det i sitt tal: ”Gärningsmannen tog många liv, och orsakade ofattbart lidande. Bomben och skjutningen var menade att förändra Norge. Norska folket svarade med att omfamna våra värderingar. Gärningsmannen misslyckades, folket vann.”

fredag 6 juli 2012

"Ungdomar KAN!"Idag var det avslutning för de ungdomar som deltagit i sommarkursen "Ungdomar KAN!" som ingår som en del i de feriearbeten kommunen erbjuder. Under tre veckor har man arbetat med Barnkonventionen, ungdomsdemokrati, föreningskunskap osv. Syftet med kursen är att öka ungdomarnas inflytande i den kommunala beslutsprocessen.

Markaryds kommun hamnar mycket högt när SCB mäter hur medborgarna bedömer sina möjligheter till inflytande och påverkan. Vid förra mätningen hamnade vi på tredje plats bland landets alla kommuner. Det är bra, men inget man kan slå sig till ro med. Vi är på god väg, men vi behöver utveckla formerna för vår ungdomsdemokrati ännu mer. Helt klart vill ungdomarna vara med och påverka!

Under 2011 startade vi "Ungdomsinskottet", som är ett forum för ungdomars delaktighet och inflytande. Ungdomarna väljer själv ambassadörer från sina grundskolor och gymnasiet och två politiker utses till att sitta med. Under det här året har man verkligen börjat finna sina former och man har mer och mer "tagit plats". Det är ganska kul när Ungdomsinskottet skriver till kommunstyrelsen och nämnderna och begär in svar.

Självklart lägger man ut sina protokoll på hemsidan så att alla kan ta del av hur man arbetar, vilka frågor man hanterar och hur vi andra politiker agerar på ungdomarnas förslag och idéer.

Det är fantastiskt roligt att jobba tillsammans med ungdomarna på det här sättet.
När jag förra veckan fick "grillas" av ungdomarna fick jag ett antal frågor och förslag som nu skickas vidare till berörda inom den kommunala organisationen, dels för information men även för konkreta åtgärder.

I år var det fjärde året som ett tiotal ungdomar fick möjlighet att ha ungdomsdemokrati och inflytande som feriearbete. Vid redovisningen idag i Kulturhuset var det flera som berättade hur positivt de tyckte det varit att få den här möjligheten och hur man fått ny kunskap som man tror att man kommer att ha nytta av i framtiden. Det är jag också övertygad om. Helt klart kommer vi att återkomma med en ny grupp nästa år!

torsdag 5 juli 2012

Stort stöd för KD:s momsuppropSedan vi för några veckor sedan skickade ut vårt upprop mot EU:s förslag att införa föreningsmoms har 55 föreningar i kommunen valt att ge sitt stöd. Det innebär att nästan hälften av föreningarna i kommunen, vilka tillsammans organiserar flera tusen medlemmar, stöder momsuppropet! Vi kommer nu att via mail gå ut med en påminnelse till dem som ännu inte svarat, så det finns fortfarande möjlighet att protestera mot EU:s förslag. Under innevarande år ska EU:s ministerråd slutgiltigt bestämma om ideella föreningar får undantas från EU:s momsregler eller inte.

Kristdemokraterna anser att det vore mycket olyckligt att belägga föreningslivet med momsplikt. I Sverige, liksom i Markaryds kommun, har vi ett rikt föreningsliv som samlar människor inom en lång rad intresseområden. Föreningslivet är till stor del sprunget ur våra stora folkrörelser och är absolut en del av vårt kulturarv. Det vore förödande, både ekonomiskt och administrativt, att lägga en momspålaga på föreningar där människor satsar så mycket tid och engagemang helt ideellt. Ideella insatser ska uppskattas - inte beskattas!

Om kommissionen får sin vilja igenom kommer det att slå hårt mot svenskt föreningsliv som då måste börja redovisa moms på intäkter från till exempel reklam, sponsring, servering, korvförsäljning, parkeringsavgifter, loppmarknader och danskvällar. Enligt Finansdepartementets beräkningar skulle föreningarna i Sverige tvingas betala moms på intäkter för sju miljarder kronor. I många föreningar skulle det innebära höjda medlems- eller egenavgifter. Förutom minskade intäkter för föreningarna kommer det att leda till stora administrativa problem.

Alla föreningar som finns i kommunens föreningsregister har fått ett brev med en unik kod som kan registreras på kampanjsidan för uppropet; www.stoppaforeningsmomsen.nu

Vi förlänger nu svarstiden t o m den 20 juli och hoppas att ännu fler föreningar vill stödja uppropet. Hela listan med samtliga föreningar som undertecknar uppropet kommer sedan att skickas till EU:s ministerråd och finansminister Anders Borg som stöd för kravet att inte införa föreningsmoms på ideella insatser.

onsdag 4 juli 2012

Sommaravslutning med KristdemokraternaKristdemokraterna i Markaryd arrangerade i förra veckan sin sommaravslutning till vilken drygt 50 medlemmar och sympatisörer hade mött upp. Med chartrade rälsbussar från Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening färdades vi mellan Strömsnäsbruk och Markaryd utmed den natursköna sträckningen av före detta Skåne-Smålands Järnväg som nu utgör en av kommunens främsta sevärdheter. En av eldsjälarna i föreningen, Niels af Trolle, (tillika ledamot i kommunfullmäktige för KD) berättade om den turistsatsning föreningen gör i sommar tillsammans med Markaryds kommun med bl a dressincykling och rälsbusskörning.

Vid uppehållet i Markaryd informerade jag om de åtgärder som nu påbörjats för att bygga en ny station för Pågatågstrafik. Denna kommer att stå klar till nästa sommar med bl a en ny perrong, nya spår och en gångbro över spårområdet som ska förbinda den västra sidan med Drottninggatan och den nya perrongen. Arbetet är redan igång från Trafikverkets sida med mark- och signalarbeten. Trafiken med Pågatåg till och från Markaryd kommer att starta i december 2013. Detta är resultatet av ett idogt arbete där Kristdemokraterna varit drivande under snart tio års tid. Frågan om tågtrafik till och från Markaryd var en av de första jag tog initiativ till när jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2003. Tio år senare blir det verklighet!

Färden gick sedan vidare till Axhult där det bjöds på grillad korv och kaffe. Det fanns också möjlighet att besöka den gamla lanthandeln i Axhult intill Riksettan, som är ett välbesökt turistmål. Ingrid och Lennart Olsson har förtjänstfullt behållit affären, som ser ut på samma sätt som när den stängde för snart 25 år sedan. I tidstypiska kläder stod man bakom disken och berättade om affärens och Axhults historia. Förutom affären fanns det tre pensionat i Axhult, dit storstadsfolket sökte sig för att koppla av och andas in den friska och rena luften.

Deltagarna var nöjda med både arrangemanget och vädret, som visade sig från sin allra bästa sida av den annars så regniga och kyliga månaden juni.