torsdag 2 september 2010

Varning för rödgrön skattechock!

Igår besökte jag tillsammans med riksdagsledamöterna Eva Johnsson och Lars Gustafsson åkeriföretaget Markaryds Frakt och träffade några åkeriägare och chaufförer. Oron för de rödgrönas skattechock är verkligen stor – om de skulle vinna valet. De rödgröna vill höja kilometerskatten med 1,40 kr/km och dieselskatten med 61 öre/liter, vilket inte bara kommer att drabba de c:a 300 branschanställda i Markaryds kommun. Varenda invånare i Sverige kommer att känna av ökade priser på allt som behöver transporteras utan att miljön påverkas det minsta i positiv riktning. I dag går 90 procent av alla lastbilstransporter på sträckor under 30 mil där alternativ saknas och kommer att så göra också framöver.

Om är det miljön som ska värnas när kilometerskatten kommer på tal bör man tänka om. Det statliga konjunkturinstitutet avvisade häromåret förslaget att av miljöskäl införa en kilometerskatt för lastbilstrafiken. Skogsindustrierna räknar med en årlig merkostnad på cirka 700 miljoner per år på grund av en införd kilometerskatt. Det är kostnader som riskerar att behöva hämtas hem i form av uppsägningar och högre konsumentpriser. Små åkerier riskerar att få en merkostnad på 170 000 kr per år från kilometerskatten. För varje bil! Och biljettpriserna för att resa med våra bussar till och från kommunen kommer naturligtvis också att skjuta i höjden.

Vad Sverige definitivt inte behöver är en rödgrön regering som kommer att ge löntagare och pensionärer en skattechock om de skulle vinna valet.

Sahlin, Ohly och Wetterstrand vill få det att låta som om ingen låg- eller normalinkomsttagare ska drabbas av de utlovade pålagorna. Därför är det viktigt att, före valet, reflektera över alla de negativa konsekvenser som faktiskt blir följden av de rödgrönas skattechock. Den 20 september kan det vara för sent!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar