söndag 31 december 2017

Gott Nytt År 2018!


Så är det nyårsafton igen och dags att summera ännu ett år med massor av händelser. Som vanligt kan man under de sista dagarna av det gamla året ta del av mängder med nyårskrönikor och tillbakablickar. Oftast är det de stora nyheterna som lyfts fram, men visst finns det många andra händelser att erinra sig som satt guldkant på tillvaron.

För egen del tänker jag idag särskilt på de många personliga möten och sammanträffanden jag haft under året som gått. Tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och uppmuntran till mig! Tack för alla givande samtal, tankar och idéer! Tack för all inspiration, råd och vägledning!

Jag hoppas att 2018 ska bli ett år som ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!


Ett riktigt Gott Nytt År till Er alla!

lördag 30 december 2017

Markaryd - Sveriges näst mest solida kommun över tid!
Arena för tillväxt och Sweco ger varje år ut publikationen Sveriges nya geografi och i 2017 års utgåva lyfter man bland annat fram kommunernas soliditet. Vid en jämförelse av årsgenomsnittet de senaste fem åren placerar sig Markaryds kommun som Sveriges näst mest solida kommun över tid!

Soliditeten är ett vanligt mått på långsiktig betalningsförmåga som mäter hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. En hög soliditet innebär att belåningsgraden är låg. På lång sikt är en god soliditet däremot viktig för att kostnader inte ska vältras över på och äventyra kommande generationers välfärd.

Det intressanta är att den höga soliditeten sammanfaller med den period under vilken Markaryds kommun investerat som mest. Under de här åren har kommunen bland annat investerat i nya och renoverade skolbyggnader i Markaryd och Strömsnäsbruk, en ny idrottshall, ombyggnader av köken på Ekliden och Markaryds skola, IT-investeringar, energieffektiviseringar, nya industriområden, VA-anläggningar, upprustning av Strömsnäsbadet, ny bowlinghall, sluttäckningen av deponin på Alandsköp och mycket, mycket mera.

Trots en osedvanligt hög investeringsvolym har kommunen en soliditet i Sverigetopp. Det visar att Markaryds kommun har klarat av att finansiera stora delar av dessa investeringar med eget kapital och utan att behöva låna upp pengar. Kostnaderna för de satsningar vi gjort och gör är således inget vi skjuter på kommande generationer.Även 2017 kommer att bli ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt bra år. Uppföljningen i december visar på ett förväntat resultat som ger möjlighet till vissa avsättningar för framtiden. Dessutom är hela kommunens upparbetade pensionsskuld täckt till hela 105 % (nov 2017). 

"Den förda politiken har följaktligen stor betydelse", konstaterar Arena för tillväxt. Jag säger inte emot.


torsdag 28 december 2017

Markaryd - länets bästa "Håll Sverige Rent-kommun 2017"
För tredje året i rad har årets Håll Sverige Rent-kommun utsetts. Priset delas årligen ut till en kommun som arbetat på ett strategiskt och kreativt sätt med att förebygga nedskräpning. Bästa kommun blev Borås, som för tredje året i rad hamnade först bland Sveriges kommuner.

Markaryds kommun blev även i år bäst bland länets kommuner med en 48:e plats, vilket är några placeringar sämre än 2016. 

Under hösten har Alliansen i Markaryd tagit fram en plan för arbetet med hållbarhetsfrågor - Agenda 2030 - som kommunfullmäktige antagit. I denna plan finns fastställt ett antal mål som handlar om att ytterligare minska nedskräpningen i kommunen, ett viktigt arbete för att skapa en attraktiv kommun. Att redan nu ligga så väl till bland övriga kommuner, inte minst i Kronoberg, ger ju inspiration till det arbetet.

Att inte skräpa ner är ett arbete som kan engagera oss alla. Samtidigt är det ett attitydproblem för att förändra ett beteende hos de människor som tycker att det är andras ansvar att hålla rent. För om vi alla bestämde oss för att inte skräpa ner så skulle det här arbetet vara ganska enkelt, eller hur?

onsdag 27 december 2017

Markaryd landets 10:e bästa kommun på tillgänglighet


Markaryds kommun är än en gång bäst i länet på tillgänglighet och placerar sig på 10:e plats i landet i Humanas granskning av kommunernas tillgänglighet 2017. Detta är en förbättring jämfört med fjolårets placering som blev en 19:e plats.

Rådet för funktionshinderfrågor sorterar under kommunstyrelsen, varför jag också ansvarar för arbetet med dessa frågor i kommunen. Vi har ett mycket gott samarbete med intresseorganisationerna i rådet och har sedan många år tillbaka reserverat medel i den kommunala budgeten för att arbeta med tillgänglighetsfrågorna. 

Organisationerna hjälper oss i stor utsträckning genom att komma med synpunkter och förslag till förbättringar. Deras engagemang är en starkt bidragande faktor till att Markaryds kommun placerar sig i framkant i denna nationella jämförelse.

Samtidigt finns det naturligtvis mycket mer att göra. Ett tillgängligt samhälle är bra för oss alla. Vem som helst av oss kan drabbas av sjukdom eller olycka som resulterar i att vi kan behöva olika hjälpmedel. Är det lätt att ta sig fram med en rullstol, är det också lätt att ta sig fram med en tvillingvagn. Därför är det lika bra att bygga bort hinder redan från början så att man slipper anpassa efterhand.

På senare tid har vi arbetat mer med attityder. Den som har en dold funktionsnedsättning bemöts ofta sämre än den som har en synlig funktionsnedsättning. Det handlar om vilka attityder vi bär med oss och här finns fortfarande mycket att göra.

I detta arbete är det en uppmuntran att få en sådan här utmärkelse. Det inspirerar till att fortsätta. Ett stort tack till alla engagerade representanter i Rådet för funktionshinderfrågor som bidragit till detta goda resultat! Det här resultatet är lika mycket tack vare er!

söndag 24 december 2017

GOD JUL till er alla!
Även om midvinternattens köld inte känns särskilt hård och regndropparna glittrar betydligt mer än den snö som inte längre ligger kvar på taken är det julafton 2017! Som vanligt började julaftonen genom att traditionsenligt lyssna till Jussi Björlings framförande av "O, helga natt", något som inleder varje julafton i radion efter tolvslaget.

Efter allt julstök, paketinslagningar, julpyntande och alla andra julförberedelser är det dags att koppla av och ta det lite lugnt några dagar. Min förhoppning är att vi alla ska få en fridfull helg med möjlighet att koppla av med familj, släkt och vänner.


Jag vill tillönska er alla en riktigt 

GOD JUL!


"Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren!"

lördag 23 december 2017

Uppmaning från Hallandsposten till politikerna i Halland: "Släpp handbromsen!"

Nästa hela ledarsidan i dagens Hallandsposten ägnas åt det som för alla är en självklarhet - att trafikera en fullt fungerande och modern järnväg med tåg. "Uppmaningen till Carl Fredrik Graf, Elisabeth Babic och Region Halland är enkel: Släpp handbromsen och börja arbeta för att få igång persontrafiken mellan Halmstad och Markaryd så fort som möjligt", skriver redaktören Mattias Karlsson.

Det tragiska är att Region Halland villkorat alla förutsättningar för en trafikstart och håller fast vid sina ensidiga krav oavsett vad övriga kommuner, regioner och trafikhuvudmän tycker och vill. Den part som vill minst, bestämmer mest.

Så här skri
ver regionala tillväxtnämndens ordförande Dag Hulterfors (M) i förordet till det nyligen antagna regionala trafikförsörjningsprogrammet:
"Förutom att vi med full kraft ska fortsätta att utveckla trafiken utmed kusten, på Västkustbanan och med busstrafik, planerar vi nu för förbättringar av tågtrafiken inåt landet, bland annat genom satsningar på Markarydsbanan och Viskadalsbanan. Detta förutsätter dock att vi blir överens med alla berörda parter."


Förutsättningen är alltså att alla andra parter ska tycka precis som Halland. Men det kanske är demokrati à la Hulterfors (M) och majoriteten i Halland?

Det står dock utom allt tvivel att en sådan syn på samarbete aldrig kommer att vara positiv för den part som ensidigt driver sina krav utan respekt för vad andra tycker och vill. I det avseendet talar såväl erfarenheten som historien sitt mycket tydliga språk.

onsdag 13 december 2017

Hallandspolitikerna bekräftar företagens utspel!
I en artikel i dagens Hallandsposten bekräftar både Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, och Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsen tillväxtutskott i Region Halland sin ovilja att starta tågtrafik på Markarydsbanan i närtid. 

Graf vill se en "bra och realistisk tidtabell". Den tidtabellen har presenterats av utredaren Mats Améen på Trivector. Tydligen är det inte tillräckligt bra och realistiskt för Graf.

Hulterfors tror inte någon väljer att åka med tåg som går varannan timme. Han vill helt enkelt inte.

Konsulten Mats Améen på Trivector, som tveklöst har bättre sakkunskap i frågan än både Graf och Hultefors konstaterar att "det är fullt möjligt att köra trafik varannan timme utan mötesspår".

Det kan knappast framställas mer tydligt att avsaknaden av tågtrafik beror på Graf, Hultefors och övriga ledande politiker i Halland.

tisdag 12 december 2017

Halland slår ifrån sig - igen!

Idag intervjuades jag i P4 Kronoberg om det öppna brev som drygt 120 företagare riktat till kommunstyrelseordförandena i Halmstad och Laholm. Jag ställer mig naturligtvis bakom detta initiativ och välkomnar företagens engagemang.

I en replik på eftermiddagen kommenterar Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun, företagens agerande och tycker att företagen i stället borde rikta sina frågor till Region Halland som är huvudman för trafiken.

Hans slutsats förefaller något märklig. För alla oss andra, som i flera år aktivt arbetat för att få igång tågtrafiken, står det klart att varken Halmstad eller Laholm varit särskilt angelägna att trycka på sin egen trafikhuvudman. Då är det kanske inte så konstigt att företagen och alla vi andra ställer oss frågan varför Halmstad och Laholm inte är mer intresserande av att ställa sig bakom och arbeta för den tågtrafik som är fullt möjlig i närtid.

De svar på företagens frågor man hade införda i Hallandsposten idag gav i alla fall inte ett enda svar på företagarnas frågor.

lördag 9 december 2017

"Varför går inte tåget?" Kraftfullt upprop från 120 företagare till ansvariga politiker i Laholm och Halmstad
I två stora annonser idag i Laholms Tidning och Hallandsposten, undertecknade av ca 120 företag i Markaryds och Hässleholms kommuner, ställs frågan till kommunalråden i Laholm och Halmstad; ”Varför går inte tåget?”. Det här något annorlunda greppet i form av ett öppet brev får väl anses som ett utryck för den stora frustration som företagen känner vad gäller Hallands uppenbara ovilja att få igång persontågtrafiken mellan Markaryd och Halmstad i närtid.

Och frustrationen är stor. När det nu visar sig att det är fullt möjligt att i princip omgående starta varannantimmestrafik, svarar Region Halland att man vill köra tåg varje timme. Samtidigt är man väl medveten om att trafikstarten i så fall skjuts på en obestämd framtid.

I den upphandling av Öresundstågtrafiken man nu arbetar med vill inte Region Halland ens få in en skrivning om ”en eventuell option på Öresundstågtrafik” på Markarydsbanan. Detta är bekräftat från mycket säkra källor i både Skåne och Kronoberg. När jag påtalar detta för Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Halland, på hans Facebook-sida raderar han först alla mina inlägg och avslutar sedan med att blocka mig som följare av hans sida. Det är också ett sätt att undanhålla hallänningarna fakta i ärendet, något som han och flera politiker och tjänstemän på Region Halland lyckats väl med så här långt.

Enligt Fredrik Bärthel, Trafikverkets projektledare för den pågående ÅVS:en för Markarydsbanan, är det fullt möjligt att köra persontåg varannan timme mellan Markaryd och Halmstad i princip omgående. Samma resultat kommer Mats Améen, Trivector, fram till i en studie som gjorts på uppdrag av nätverksgruppen Pågatåg Nordost. När detta står klart för hallänningarna blir beskedet att man inte vill köra varannan timme, utan varje timme.

Skåne, Blekinge och Kronoberg vill inledningsvis starta upp trafiken med avgångar varannan timme. Halland vill det inte. Så de 120 företagens frågor till kommunalråden i Laholm och Halmstad är ytterst berättigad;

VARFÖR…
…vill ni inte omgående starta upp tågtrafiken på Markarydsbanan med avgångar varannan timme, trots att det är möjligt redan idag utan mötesspår i Knäred?
…vill ni inte successivt bygga ut antalet turer med stopp i Knäred och Veinge?
…vill ni vänta på att ett mötesspår ska byggas, något som kommer att försena tågtrafiken på banan i flera år?
…ska resenärerna tvingas åka omvägen via Lund, vilket förlänger restiden med 1-2 timmar, i stället för att låta dem åka tåg varannan timme den kortare vägen via Markarydsbanan? 

torsdag 7 december 2017

KCM - en skola att vara stolt över!Idag hade jag möjlighet att besöka KCM, Kunskapscentrum i Markaryd, när man arrangerade öppet hus. KCM är vår gymnasieskola, en skola som vi verkligen kan vara stolta över. Massor med besökare trängdes på ett gemytligt sätt och tog del av de olika programmens och elevernas presentationer, handlade i UF-företagens montrar och minglade med både bekanta och obekanta.

Personligen tyckte jag att årets öppet hus var det bästa hittills. Man blir så imponerad av allt som visas upp och inte minst av det engagemang som både elever och lärare visar. Det märks att man trivs och den känslan smittar snabbt av sig till oss som besökare.

I den senaste enkäten bland eleverna visade det sig också att 98 % av eleverna trivs på KCM. Om man trivs finns också förutsättningar för att lära sig något och det gör man eftersom 90 % av eleverna också tar examen efter fyra år. Resultat som gör att KCM rankas bland de bästa gymnasieskolorna i landet.

Under de timmar jag vandrade runt och pratade med besökare, elever och personal var det bara positiva omdömen som hördes. Jag hoppas och tror att ni som elever och personal hörde detta också. Ni har all anledning av känna stolthet över er skola!

onsdag 6 december 2017

Tack till Bondprojektet och alla volontärer!
I tisdags stod Markaryds kommun som värd då alla volontärer som medverkat i årets insamling till Världens barn och de medverkande i Bondprojektet avtackades. Under eftermiddagen firades den fantastiska insatsen med tårtkalas och på kvällen bjöds deltagarna på exotisk planka. Jag hade förmånen att få överlämna en minnesgåva till initiativtagarna Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson i form av en relief. Denna har tillverkats av en konstnär från Syrien som en del i sitt arbete på Markaryds kultur och fritid.
Sedan premiären i maj har filmen "Black light - den sista riktiga Bondfilmen" spelat in ca 800 000 kronor som oavkortat gått till Världens Barn. Från början spelades den enbart på den lokala biografen i Strömsnäsbruk, men filmen har nu gått upp på flera andra biografer i landet. Projektet är ett bevis på ett engagemang och det entreprenörskap som finns i kommunen och som visar att det går att förverkliga goda idéer när man bestämmer sig för detta.

När man sedan tänker på hur de insamlade pengarna kan göra skillnad för barn som har det svårt på många olika håll över världen inser man vilken betydelse det här projektet innebär, liksom alla de övriga aktiviteterna som resulterade i att Markaryds kommun bidrog med ca 93 kronor per invånare i årets kampanj. Med det resultatet blev vi fjärde bästa kommun i landet!

Evy Jonsson, Zoja Rexhaj och Monica Bengtsson från organisationen Världens Barn var med hela dagen och berättade vilken betydelse våra gemensamma insatser haft och vad det betyder för att olika projekt ska kunna genomföras. Kvällen avslutades sedan med en specialvisning av filmen, tillsammans med en rad unika klipp i form av olika bloopers.

Från Markaryds kommun riktar vi ett stort och hjärtligt tack till alla er som på olika sätt bidragit till det fantastiska insamlingsresultatet!

måndag 4 december 2017

Studiebesök på UW-Elast i Traryd


Måndagens gruppmöte med KD-gruppen började med ett intressant studiebesök på företaget UW-Elast i Traryd där platschefen Anders Bjernalt välvilligt tog emot oss och berättade om företaget. UW-Elast har funnits i Traryd sedan 2007, då man förvärvade företaget Trekollan AB som funnits i Traryd sedan 1993. Idag drivs verksamheten i Traryd som en ren produktionsenhet i Garpcokoncernen.

Vid anläggningen i Traryd arbetar ca 15 personer med produktion av olika slitageprodukter baserade på polymera material för olika ändamål som avskrapare för tunga vägmaskiner och vältar, hjul- och valsbeläggningar mm. Tillverkningen är mycket flexibel och eftersom man snabbt kan ställa om produktionen har man stora möjligheter att möta och leva upp till kundernas krav.

Platschefen Anders Bjernalt bjöd också på en rundvandring i den välorganiserade fabriken och visade en rad olika exempel från produktsortimentet. Besöket blev verkligen lyckat och gav oss kunskap om en verksamhet som många inte känner till finns i den företagstäta kommunen Markaryd. Ett stort tack till Anders för att du tog dig tid att visa oss runt!

Under året har vi som förtroendevalda inom KD i Markaryd i allt större utsträckning flyttat ut våra gruppmöten till företag och olika kommunala verksamheter. Intresset för dessa besök är stort och det är också uppskattat att vi kommer ut och besöker arbetsplatserna på det här sättet. Det ger även oss en inblick i hur företag och verksamheter bedrivs i vår kommun. Hör gärna av dig till oss om du vill att vi ska komma och besöka din verksamhet.