måndag 28 juni 2010

Smålänningen vägrar rätta uppenbara lögner?

Eftersom Smålänningen inte tycks vilja ge plats för en rättelse av uppenbara lögner och felaktigheter i sin artikel om Bolmentunneln den 23 juni, publicerar jag mina kommentarer här på bloggen.

1) Smålänningen får det att låta som om jag skulle driva frågorna om detaljplaner, riksintresse och otillåten bortledning av grundvatten i egen sak. Allt jag gjort är på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag, vilket framgår tydligt av det interpellationssvar jag redovisade i fullmäktige onsdagen den 23 juni och som såväl skribenten som tf redaktionschefen m fl tagit del av. Innehållet i detta svar har tidningen valt att inte publicera någon del av.

2) Smålänningen har fått se allt underlag i de här ärendena och vet vad som är sant och rätt. Mot bättre vetande släpper man ändå igenom en partsinlaga och försvarar detta med att jag tidigare fått möjlighet att ge uttryck för mina synpunkter. För min del trodde jag nog att Smålänningen ägnade sig åt granskande journalistik. Ser man bara som sin uppgift att förmedla olika parters argument är situationen betydligt värre än jag befarat. Då har Smålänningen i själva verket reducerat sin betydelse som oberoende och granskande tidning till att bli rena skvallerblaskan.

3) Det är Sydvatten som har överklagat kommunens detaljplaner och länsstyrelsen som upphävt dem. Detta trots att kommunen föreslagit vattenskyddsområde, omfattande planbestämmelser, täta diken, tät asfalt samt en mängd andra åtgärder för att förhindra en negativ påverkan på tunneln. Och så skriver Smålänningen att ”kommunledningen vägrade samarbeta”.

4) Ändå drar sig Sydvattens VD inte det minsta för att säga att det är just detta som Sydvatten föreslagit. Detta är inget annat än ren och skär lögn! Sydvatten har, precis som länsstyrelsen, under hela planförfarandet motsatt sig alla skyddsåtgärder i området som kommunen föreslagit. Inga åtgärder och inget skydd har varit tillräckligt, utan hela agerandet från Sydvatten och länsstyrelsen har gått ut på att området inte ska få användas. Allt detta vet också Smålänningen, som ändå väljer att helt okritiskt låta Sydvattens VD föra fram sina lögner.

5) Smålänningen skriver att det ”inte var så lysande att etablera miljöfarlig verksamhet i området”. Denna lögn drar sig Sydvattens VD inte ens för att skriva i bolagets årsredovisning från 2008. Nej, det har det aldrig varit tal om och det är ju därför kommunen föreslog vattenskyddsområde och bindande planbestämmelser.

6) ”Vi kommer aldrig att medverka till en lösning som gör det möjligt för Markaryds kommun att använda marken kring Bolmentunneln!” Så avslutade Sydvattens VD vårt besök på huvudkontoret i Malmö den 27 november 2008. Med de orden lämnade jag, förre kommunchefen, miljöchefen och vår jurist Sydvattens styrelse och sedan dess har bolaget undvikit all dialog med oss.

7) Kommunen har, på eget initiativ, i sina detaljplaner infört alla de skyddsåtgärder som Sydvattens VD påstår sig ha föreslagit. Man kan ju fråga sig varför Sydvatten ändå överklagat våra detaljplaner inkluderande alla dessa skyddsåtgärder när man nu påstår att det var just detta man ville få in i detaljplanerna?

8) Anklagelsen att jag skulle tagit mig in på en arbetsplats är helt gripna ur luften. Däremot har jag fått bilder från besökare och entreprenörer som varit nere i tunneln på inbjudan av Sydvatten och som förvånats över bolagets ansvarslösa hantering av petroleumprodukter, fordon, farliga ämnen och annan verksamhet inne i själva tunneln.

9) Den enda plats jag besökt är Tannsjövägen, där en dieseltank stod uppställd intill ett öppen ventilationsschakt 5 m från allmän väg utan att vara inhägnat eller skyltat. Sådana här schakt finns det för övrigt en stor mängd av utmed hela tunnellinjen och den som vill orsaka skada för vattenförsörjningen kan lätt göra detta via dessa öppna schakt.

10) Av någon anledning tog man bort denna dieseltank omedelbart efter vår anmälan den 3 maj om miljöfarlig verksamhet.

11) Det är inte mitt fel att Miljödomstolen den 26 februari 2010 konstaterat att Sydvatten saknar tillstånd att leda bort omfattande mängder grundvatten (c:a 6 miljoner m³/år sedan tunneln togs i drift 1987). Borde inte Sydvattens VD ha något ansvar för att se till att man har vederbörliga tillstånd?

12) Sydvatten har agerat hårt för att skydda sin undermåliga anläggning genom att ansöka om ett 2.000 meter brett riksintresse för vattenförsörjningen, det första i sitt slag i landet. Nu blev det, tack vare kommunens agerande, endast 30 meter. I sitt beslut påpekar Naturvårdsverket att kommunen och länsstyrelsen med stöd av riksintresset bör kräva att Sydvatten vidtar åtgärder för att göra sin anläggning säker. Detta kommer naturligtvis att kosta Sydvatten en del pengar, så jag kan förstå varför jag inte är populär i bolagets ögon.

13) Om Sydvattens VD skulle talat sanning i artikeln kan man ju fundera på varför Sveriges Kommuner och landsting (SKL) engagerat sig i frågan för att ge stöd till de sex kommunerna som berörs av Bolmentunneln.

14) Kommunens merkostnader för detaljplanerna är, så här långt, 414.818 kr.

15) Hanteringen av riksintressefrågan och det otillåtet inläckande grundvattnet har kostat oss 299.242 kr. Riksintresset har kommunen inte initierat, men tvingats hantera som remissinstans. Men den distinktionen och den redovisningen har Smålänningen valt att helt negligera.

Allt detta och mycket mer kan den som är läskunning själv få bekräftat i officiella och allmänna handlingar om man bara vill. Smålänningens journalister har vid flera tillfällen fått dessa handlingar och har följt ärendenas beredning och beslut, så man är väl medveten om vad som är sant eller falskt.


Ändå väljer Smålänningen att göra en partsinlaga utan att rätta till uppenbara felaktigheter. Så agerar en tidning som ser sig som ”det självklara alternativet”. Ja, uppenbarligen det självklara alternativet om sanningen inte ska få komma fram!

torsdag 24 juni 2010

Smålänningen - inte intresserad av sanningen?

Man kan konstatera att vår lokaltidning Smålänningen inte är ett dugg intresserad av att spegla sanningen i frågan om Bolmentunneln. Trots att man med dokument och fakta vet vad som är sant och rätt, tillåts Sydvattens VD på en helsida(!) igår framföra rena lögner utan att kommunen får skuggan en chans att bemöta dessa. Syftet är solklart; kommunen, och ytterst jag som kommunstyrelsens ordförande, ska misskrediteras. Själv tror jag på ärlighet och hederlighet, egenskaper som Smålänningen visar att man fullständigt saknar.

Detta är ett mycket tvivelaktigt agerande ur demokratisk synpunkt. När Smålänningen inte ens försöker att hålla sig till de pressetiska reglerna vad gäller objektivitet, saklighet, möjlighet att bemöta påståenden mm har man förlorat all form av trovärdighet.

Vid gårdagens kommunfullmäktige redovisade flera ledamöter från såväl opposition som majoritet sin syn på Smålänningens rapportering. Flera använde ord som ”Smålänningen redovisar rena lögner”. Trots att den berörda skribenten var på plats, finns inget tillrättaläggande, ingen självkritik och ingen som helst redovisning av dessa fakta i dagens tidning. Detta styrker min, och många andras uppfattning, att Smålänningen har en helt annan agenda – att vara ett organ för att sprida uppenbara felaktigheter i den här frågan och för att misskreditera mig och andra politiker. Ytterst är detta ett allvarligt angrepp på demokratin!

Vi har under flera år fört den här diskussionen med tidningens ledning och ständigt fått löften om förbättringar och ett professionellt agerande. Med artiklarna igår och idag har ledningen visat att man inte är mer trovärdig än de lögner som förs fram i artikeln. Agerandet är så uselt att det inte ens förtjänar en dementi.

måndag 21 juni 2010

"Lucky Bengt" smäller av

I lördags fick jag vara med om att officiellt vara med och öppna Markaryds Sportskytteklubbs nya 25 meters pistolskyttebana genom att skjuta invigningsskottet med en .357 Magnum. Planeringen för flytten av den tidigare skjutbanan vid Hylte började för c:a 5 år sedan då kommunen inledde överläggningar med föreningen för att flytta de två skjutbanor som fanns där för att bereda plats för NIBE´s fortsatta satsningar i Markaryd.

Det är ju en paradox att konstatera att det har tagit längre tid att bygga den här skjutbanan än att bygga en hel fabrik på 25.000 m². Det är med andra ord inte enkelt att vara ideellt arbetande föreningsmänniska.

För att lyckas krävs hängivna och engagerade människor som brinner för sin idrott och sitt intresse och som orkar ta sig igenom all planering, ekonomi, ändrad planering, markfrågor, miljötillstånd, ljudmätningar, information till grannar och allmänhet.

Det har säkert funnits tillfällen då man funderat på om allt det här arbetet varit mödan värd, men man har bitit ihop, tagit nya tag och jobbat vidare mot det uppsatta målet. Det är imponerande och jag hoppas att alla, trots motgångar och bekymmer, är nöjda med resultatet.

Ett stort tack till alla er som bidragit till att få projektet på plats. Utan er insats hade det inte blivit det här resultatet! Jag tycker att föreningen fått en jättefin anläggning som ska kunna fungera i många år. Nästa år firar man 50 år och genom åren är det många av föreningens medlemmar som skördat stora framgångar i såväl mindre tävlingar som i mästerskapssammanhang. Min förhoppning är att den här anläggningen ska kunna bidra till ytterligare framgångar för föreningen också i framtiden.

lördag 19 juni 2010

Grattis Victoria och Daniel!

Idag blev sagan verklighet! Prinsessan fick en prins av folket och kärleken visade sig vara långt mycket starkare än allt annat som börd, titlar eller rang. Det gick inte att ta miste på lyckan och glädjen hos det nygifta paret som strålade i kapp med varandra och konkurrerade med solen, som lyste upp ett smyckat Stockholm i all sin prakt.

Igår hade jag förmånen att vara inbjuden till regeringens uppvaktning i Stadshuset och fick framföra gratulationer och lyckönskningar till brudparet från Markaryds kommun. Det kändes fantastiskt att få möjlighet att vara med som en liten del när det skrivs historia.

Sverige är en av världens äldsta monarkier och är därmed en bärare av ett kulturarv som länkar samman vår historia med framtiden. Till skillnad från många andra monarkier och republiker runt om i världen är det svenska statsskicket ett lysande exempel på hur man kan förena traditioner med demokrati, trygghet och kontinuitet och bli till en oslagbar symbol för allt som nationen Sverige står för.

Jag är helt övertygad om att kronprinsessparet Victoria och Daniel kan förvalta detta arv och utveckla det ytterligare till glädje och gagn för nationen Sverige. Kärleken är bestående och övervinner allt. Så länge ni behåller den glöden kommer ni att lyckas. Grattis Victoria och Daniel!

torsdag 10 juni 2010

En ovanligt kul studentmiddag med elevrådets pris

För åttonde året i rad hade jag idag förmånen att få hålla tal till årets studenter på Kunskapscentrum, Markaryd. Helt klart är detta en av höjdpunkterna mitt uppdrag som kommunalråd. Årets studenter överraskade också i kreativitet och engagemang. Kraftfull och inspirerande sång, spontana tal och stipendieutdelning – från eleverna – var nyheter för året och kommer nog att bli svårt att överträffa för kommande kullar.

Otroligt kul att hålla talet till studenterna. De applåder och ovationer som jag ackompanjerades av var mycket inspirerande. Man visade också sin klass genom att lyssna noga och infoga känsloyttringarna vid precis rätta tillfällen under talet. Det kallar jag stil!

Helt oväntat tilldelades Markaryds kommun och Open office elevrådets pris i kategorin ”Största snackisen”. Helt klart var konkurrensen mellan de fyra nominerade bidragen extrem, vilket förhöjer värdet på utmärkelsen. Det här var riktigt kul och kreativt och jag får ta passningen med mig till IT-avdelningen. Kanske kan det bli största snackisen också till nästa år – men då av helt andra skäl än i år.

Tack till er alla för en ovanligt kul avslutningsmiddag! Grattis till er välförtjänta studentexamen och lycka till när ni nu drar vidare mot nya mål i livet!

onsdag 9 juni 2010

Nu bygger vi ny skola i Markaryd!

Det är med jätteroligt att konstatera att allt är klart för att påbörja byggnationen av en ny skola i Markaryd! Kommunstyrelsen beslöt igår i full enighet att påbörja upphandlingen med målet att en ny skolbyggnad för c:a 140 elever på 1.000 m² ska stå klar till höstterminen 2011.

Arbetet med projektet ”Framtidens skola” har pågått i drygt fem år med stor delaktighet från personal, elever, föräldrar och politiker. I projektet har gjorts en total genomgång av behovet av lokaler, elevutveckling och organisation sett i ett mångårigt perspektiv för samtliga skolor i kommunen. Nybyggnationen av Höjdenskolan är ett delprojekt och utgör etapp 1 i ett arbete som kommer att fortsätta under flera år framåt.

Vi kommer att fortsätta satsningarna på en bra och attraktiv skola i kommunen. Det pedagogiska innehållet och elevernas resultat är det som är mest angeläget, men för att lyckas i detta arbete behövs ändamålsenliga lokaler som svarar mot dagens och morgondagens pedagogik.

Den första byggnationen beräknas kosta 22 miljoner kronor och till detta kommer ytterligare 1,1 miljoner för inredning och utrustning.

Kommunen finansierar hela bygget helt med egna medel och vi avser att genomföra byggnationen som en totalentreprenad. Vi har lagt särskild vikt på lokalernas utformning, miljö och kostnader ur hela byggnadens funktionstid.

Entreprenaden beräknas vara påbörjad i oktober 2010 och ska stå klar vid halvårsskiftet juni/juli 2011.

söndag 6 juni 2010

Välkommen till Sverige!

Sedan några år tillbaka hälsar vi våra nya medborgare välkomna till Sverige och till Markaryd på nationaldagen. Alla nya medborgare inbjuds personligen och föräras ett officiellt diplom, en minnesbok och en flagga som bevis på sitt medborgarskap. Under år 2009 var det 21 personer i kommunen som blev svenska medborgare, varav jag hade förmånen att få välkomna några som var med vid festligheterna i Markaryds Hembygdspark.

Solen strålade över en stor publikskara. Hemvärnet marscherade till tonerna av Örkelljunga musikkår, vi fick lyssna till vacker sång och musik av musikskolan och lokala förmågor, och gymnastikföreningen bjöd på uppvisning. Högtidstalet hölls av jordbruksminister Eskil Erlandsson, som faktiskt är gammal skolkamrat till mig från högstadiet och gymnasiet.

Ett medborgarskap är stort. Det är enligt lagstiftningen ett rättsligt bindande förhållande mellan en stat och den enskilde. Det är enbart svenska medborgare som har en exklusiv rätt att bo och arbeta i Sverige och det är bara svenska medborgare som har rösträtt i riksdagsvalen. För oss svenskar kan detta tyckas vara en självklarhet, men för den som blir beviljad ett svenskt medborgarskap betyder det säkert oändligt mycket mer.

Demokratin är inte en självklarhet, utan vi måste ständigt stå upp och försvara våra grundläggande värderingar både i Sverige och internationellt. Därför ska vi värna och fira Sveriges nationaldag och fortsätta göra den 6 juni till en födelsedag för hela svenska folket.

fredag 4 juni 2010

Med riksintresset kan vi börja ställa krav på Sydvatten!

Naturvårdsverkets ställningstagande att ange området med Bolmentunneln som riksintresse för vattenförsörjningen var väntat. Däremot kan man starkt ifrågasätta lämpligheten av att en statlig myndighet väljer att peka ut ett riksintresse som är det första i sitt slag under pågående juridisk prövning av lagligheten för det som ska skyddas. Dessutom utan att ta hänsyn till de hundratals markägare som yttrat sig i ärendet.

Naturvårdsverket har hanterat ärendet på ett mycket märkligt sätt, inte minst mot bakgrund av att Miljödomstolen i en dom i februari i år konstaterat att Sydvatten AB saknar tillstånd att leda bort grundvatten utmed tunnelsträckningen. Det är bl a detta inläckande grundvatten som riksintresset avser att skydda.

Det är också märkligt att en statlig myndighet totalt struntar i de yttranden som hundratals markägare skickat in. Jag utesluter därför inte att de berörda kommunerna kommer att begära en prövning av Naturvårdsverkets handläggning och ställningstagande på förvaltningsrättsliga grunder.

Samtidigt kan man konstatera att Naturvårdsverkets ställningstagande på avgörande punkter skiljer sig från det ursprungliga förslaget från Sydvatten AB och länsstyrelserna, vilket är en stor framgång för de berörda kommunerna:

- Avgränsningen av riksintresset blir endast 30 meter i stället för de 2.000 meter som utgjorde det ursprungliga förslaget.

- Naturvårdsverket anger att riksintresset i första hand avser att skydda Bolmentunneln som anläggning.

- Naturvårdsverket konstaterar nu att framtida verksamheter kan komma att prövas om de påtagligt riskerar att skada riksintresset. Det handlar således om verksamheter som utgör en påtaglig risk, vilket Naturvårdsverket i MKB:n exemplifierar som miljöfarlig verksamhet eller ingrepp i marken som riskerar att skada tunneln rent fysiskt. Detta är en betydligt mildare skrivning än det ursprungliga förslaget.

- Med stöd av riksintresset kommer tillsynsmyndigheten att kunna ställa betydligt hårdare krav på Sydvatten AB vad gäller skyddet av den egna anläggningen t ex skalskydd och den, enligt Miljödomstolen, olagliga bortledningen av grundvatten. Den enda som idag bedriver verksamhet inom riksintresseområdet är Sydvatten AB.

- Naturvårdsverket har inte fattat ett beslut, utan enbart gjort ett ställningstagande. Därmed ges en möjlighet till juridisk prövning av framtida tillståndspliktig verksamhet i området, ytterst i Miljödomstolen, av kommande tillståndsärenden.

Naturvårdsverket konstaterar också att riksintresset inte på något sätt innebär en prövning eller ett godkännande av Sydvattens verksamhet, utan är endast en bedömning av det 30 meter breda markområdets nationella värde. Riksintresset ger, enligt Naturvårdsverket, inte heller någon som helst legitimitet åt den vattenverksamhet Sydvatten bedriver och som är föremål för pågående juridisk prövning

Den avgörande frågan blir därför utgången av Miljööverdomstolens eventuella prövning. Om inte Sydvatten AB har de tillstånd som krävs för sin verksamhet blir landets första riksintresse för vattenförsörjningen tämligen verkningslöst.
.

onsdag 2 juni 2010

Tillgänglighet är att tänka efter - före!

Idag genomförde Kommunala Handikapprådet, tillsammans med ett antal fastighetsägare i kommunen, en tillgänglighetsvandring i centrala Markaryd. Syftet var naturligtvis att inventera enkelt avhjälpta hinder och i förlängningen föreslå åtgärder för att bygga bort dem.

Vi dokumenterade och fotograferade och kunde ganska snart konstatera att det fortfarande finns mycket att göra för att skapa en tillgänglig miljö. Själv provade jag på att åka/köra rullstol och konstaterade att gatsten, som jag i vanliga fall tycker är en fin beläggning, inte är den mest funktionella för den som är rullstolsburen. Små kanter blev oöverstigliga hinder, åtminstone om man själv skulle ta sig över dem utan livet som insats.

Tänk, vad mycket som blir enklare om man gör rätt från början. Egentligen handlar mycket om att tänka efter – före. Det som är bra för den som är funktionshindrad, är också bra för äldre människor och barnfamiljer med barnvagn. Och vem av oss kan garantera att vi själva slipper drabbas av sjukdom, stroke eller olycka som drastiskt kan förändra tillvaron?

Jag är glad att vi har ett så fantastiskt handikappråd i Markaryds kommun och som ordförande i detsamma är det inspirerande att medlemmarna, inte minst från handikapporganisationerna, är så på hugget. Under de snart åtta år jag varit KS-ordförande har vi årligen avsatt medel för att göra våra kommunala och offentliga lokaler tillgängliga. Små steg som har gett resultat.

Men nu måste vi hjälpas åt att ändra attityderna. Det är dags för både offentliga och privata aktörer att sätta av resurser för att bygga ett samhälle som ska vara så tillgängligt för så många som möjligt! Precis som så mycket annat handlar det om vilja, ledarskap och en medveten strategi att tänka efter – före!
.
Läs mer: SR Kronoberg