fredag 23 april 2010

Röd-grön röra - vilken soppa!

Idag skulle den röd-gröna vänsterkartellen hållit en presskonferens för att presentera sitt stora infrastrukturpaket som svar på Alliansens tidigare satsningar. Nu blev det ingen presskonferens och inte heller någon presentation. Enligt uppgift kommer man inte överens om hur mycket man ska höja bensin- och kilometerskatterna för att finansiera kalaset.
.
Miljöpartiet skördar just nu stora framgångar i opinionen. Frågan är om den breda väljarkåren vet om vilka kraftiga skattehöjningar som skulle drabba vanligt folk om olyckan skulle vara framme och MP fick vara med och bestämma. Miljöpartiets budgetproposition för 2010 (2009:10mp401) är klargörande läsning.
.
Det kommer att märkas i plånböckerna på vanligt folk. Men då kan det vara för sent!

torsdag 22 april 2010

Håll dig till sanningen, Kudo!

I dagens Smålänningen ger jag Nobuaki Kudo (MP) svar på tal på de påståenden han torgför i sin debattartikel från i tisdags. Jag brukar inte reagera på tonläget i lokala debattartiklar, men i den senaste artikeln går Kudo över allt vad anständighet heter. Debatten i Markaryd brukar präglas av saklighet, men den praxisen överger miljöpartiets lokala språkrör när han i stället tar fram den stora megafonen. Resultatet blir ganska pinsamt och jag har idag fått ett ganska stort antal mail där man uppskattar min debattartikel.
.
När fakta och argument inte längre räcker till, anklagar Kudo mig för att mörka, agera manipulativt, lägga fram oklara beslutsunderlag och till och med för att tala osanning. Det är honom förunnat att slippa ta ansvar för helheten och för den kommunala ekonomin. För skattebetalarnas och Markaryds kommuns bästa är det nog säkrast att se till att Kudo slipper ta det ansvaret också i fortsättningen!

torsdag 8 april 2010

Markaryds lönsamma nej

Smålandspostens ledare ger idag Markaryds kommun beröm för att man valde att avvisa propåerna från Bactiguard om ett kommunalt företagsstöd för sin tilltänkta etablering. "Vinnaren" Eslöv får slanta upp 105 miljoner kronor för bygget och ytterligare 15 miljoner i aktieägartillskott av skattebatalarnas pengar! Jag kan inte precis påstå att jag ångrar vårt agerande och beslut.
.
Man kan fråga sig hur övriga företag reagerar då kommuner inte drar sig för att så öppet och tydligt bedriva överbudspolitik och ta risker för att "vinna" tävlingen om etableringsort och arbetstillfällen. Hur förklarar man som trovärdig politiker varför det ena företaget ska subventioneras, medan alla övriga ska leva av egen kraft? När vi i Markaryd valde att markera en gräns vilken vi inte var beredda att överträda, svalnade snabbt intresset att föra en fortsatt dialog med oss.
.
Efter beskedet dagen innan julafton i fjol, har jag vid ett antal tillfällen förklarat mina och kommunens bevekelsegrunder för att inte delta i budgivningen. Inte en enda kommuninvånare eller företagare har sagt till mig att vi gjorde fel. Tvärtom har man uttryckt tacksamhet för att vi hanterar skattebetalarnas pengar med respekt.
.
Man får de kommunpolitiker man väljer - både i Markaryd och Eslöv. Kanske något att fundera över så här inför det kommande valet.

måndag 5 april 2010

Hunger...

"Jag vill vända på begreppet hunger. Hunger är inte nödvändigtvis att människor svälter. Hunger kan också vara begäret efter mer, att vilja äta mer, konsumera mer.

Fotografen Jens Assur, som i dagarna lanserat sin nya fotobok "Hunger".

lördag 3 april 2010

Länsstyrelsen hotar med åtal

SR Kronoberg konstaterar idag att det finns åtskilliga privatpersoner i Kronobergs län som genomför olika slags grävarbeten i åar och sjöar utan att ha anmält detta till länsstyrelsen. Det kan leda till en åtalsanmälan, säger Carola Lindeberg, tjänsteman på vattenvårdsenheten på länsstyrelsen i Kronobergs län.
.
Det är helt riktigt att brott mot Miljöbalken i många fall ska anmälas för åtalsprövning. Vanligtvis brukar länsstyrelserna vara noga med detta, eftersom det är viktigt att visa att tillståndspliktiga åtgärder ska följas och att underlåtenhet i många fall kan riskera att skada känsliga miljöer, djur och växter.
.
Därför blir det extra intressant att se hur Carola Lindeberg och hennes chef Carl-Philip Jönsson kommer att agera när miljödomstolen nu slagit fast att Sydvatten AB saknar tillstånd för grundvattenbortledning. Här pratar vi inte om droppar, utan om 6,3 miljoner m3 grundvatten som årligen (!) läcker in i Bolmentunneln utan tillstånd. Lika mycket som en kommun av storleken 80-100.000 personer förbrukar varje år.
.
Att de båda nämnda tjänstemännen skrivit under det överklagande som länsstyrelsen driver mot två av de egna kommunerna i länet spelar ingen roll. Om man ska behålla ett uns av trovärdighet måste man nog ganska snart utfärda ett föreläggande för Sydvatten AB i avvaktan på prövningstillstånd. Det ska bli mycket intressant att se om Länsstyrelsen i Kronoberg vågar agera mot det stora kommunala bolaget eller om man enbart väljer att åtalsanmäla enskilda privatpersoner.
.
Är man bara tillräckligt stor menar bolaget att man får göra som man vill. Vad tycker Länsstyrelsen i Kronoberg?