onsdag 21 mars 2018

Lyckat partiledarbesök i Markaryd


Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor besökte idag Markaryd på sin förvalsturné och fick under besöket ta del av hur kommunen och civilsamhället arbetar tillsammans för att stärka livskvalitén för våra äldre. Företrädare för de kommunala verksamheterna informerade om de olika fixartjänsterna som kommunen erbjuder. Sedan ganska många år har vi en Fixar-Maja som kostnadsfritt hjälper de äldre med olika göromål som att byta gardiner och glödlampor, arbetar med fallprevention och mycket annat.

En annan tjänst är vår Fixar-IT, som vi bedrivit som ett projekt vilket fallit mycket väl ut. Projektet avslutades i slutet av februari, men redan nu står det klart att det varit mycket positivt. Jag är ganska övertygad om att vi kommer att fortsätta den här verksamheten i en eller annan form.
Kommunens aktivitetssamordnare och samordnaren för social samvaro berättade om alla de aktiviteter som pågår för att aktivera de äldre och erbjuda dem en guldkant på tillvaron. Jag känner mig oftast ganska uppdaterad på verksamheterna, men kunde konstatera att det görs långt mycket mer för våra äldre än vad jag kände till.

Det var också roligt att höra företrädarna för våra aktiva pensionärsföreningar SPF och PRO liksom DHR, som organiserar personer med funktionsnedsättning. Kommunen har en mycket väl utvecklad samverkan med dessa föreningar som utför ett stort arbete. Totalt organiserar man ca 1200 personer i en kommun på drygt tiotusen invånare.

Det bjöds på sång och musik till kaffet och gästerna, inklusive partiledaren, sjöng med liv och lust i allt från "Man ska leva för varandra" till "Pärleporten" innan förmiddagen avslutades med besök hos Evy och Asta som hade beställt ett besök av Fixar-Maja.

Tre reportrar från Sveriges Radio Studio Ett följde med och dokumenterade besöket, som även var en det i Sveriges Radios satsning "Mitt Sverige". Samtliga partiledare har fått välja ut en kommun för ett besök och Ebba Busch Thor valde då Markaryd, vilket vi självklart tyckte var både roligt och ett gott val. Programserien kommer att sändas under våren och då får lyssnarna i hela landet i två stycken 15-minutersinslag följa Ebbas besök i Markaryd.
Besöket avslutades med en gemensam och välsmakande lunch för lokala partivänner på Restaurang Perrongen, där Ebba ficka ta del av både den fantastiska privata satsning som gjorts i form av ett nytt stationshus och en ny restaurang, men också vårt gemensamma arbete i destinationsbolaget c/o Markaryd.

Ebbas betyg på besöket i Markaryd blev gott och som hon uttryckte det till en av journalisterna; "Markaryd är absolut en föregångskommun när det gäller äldreomsorgen i Sverige. Vi behöver gå mer i den inriktningen i äldreomsorgen i Sverige i stort, som Markaryd har gjort!" 

Ett fantastiskt betyg till vår personal inom äldreomsorgen och till alla ideellt arbetande människor inom civilsamhället och våra föreningar. Ni är guld värda! 

tisdag 20 mars 2018

Nobelmuséet kommer till Markaryd!
Idag kunde vi efter månader av planering presentera den unika, gemensamma satsning som Markaryds kommun, Nibe Industrier AB, Nobelmuséet och Mot nya höjder kommer att visa upp i höst och vinter i form av en utställning som heter ”Experiment”.

Utställningen, som tidigare visats i Stockholm och Dubai, kommer under september 2018 till februari 2019 att sättas upp och visas i Markaryd!

Markaryds kommun bekostar utställningen och de pedagoger som ska arbeta som guider och ta hand om alla besökare, skolklasser, evenemang och kringarrangemang som kommer att anordnas. Nibe står för utställningslokalen som ligger i företagets nyförvärvade fastighet på Hannabadsvägen. På bottenplanet kommer Nobelutställningen att visas, medan Nibe kommer att ha en egen utställning på det övre planet. Nibe kommer också att erbjuda besökarna visningar av sin tillverkning. Mer om detta kommer vi att presentera längre fram.
Mot nya höjder, som är ett projekt under bl a Region Kronoberg, har medverkat till att knyta de kontakter med Nobelmuséet som gjort det möjligt att få utställningen till Markaryd och regionen kommer också att stå för kostnaderna så att skolelever från samtliga länets kommuner ska kunna komma till Markaryd för att ta del av utställningen.

I Markaryd har vi som bekant ett fantastiskt bra samarbete mellan näringslivet och kommunen och ett av våra gemensamma mål är att stimulera intresset hos våra skolelever för naturvetenskap, teknik och matematik. För det är experiment och nyfikenhet som har förändrat vår syn på världen och det är resultatet av experiment och nyfikenhet som ger oss möjlighet att förändra världen.

Nyfikenheten får oss att fråga vad som händer om vi testar nya saker och lär oss av resultaten. Ett experiment kan bekräfta en teori – eller visa att den inte stämmer. Det kan också ge så förvånande resultat att ett experiment ger upphov till helt nya teorier. Inom vetenskapen finns flera exempel på hur helt nya landvinningar har upptäckts till följd av att man av nyfikenhet testade en teori som inte höll fullt ut.

Nyfikenheten och experimentlusten har varit drivkrafter i alla de innovationer som växt fram och som så radikalt förändrat den värld vi lever i.

Forskning och innovationer är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta att vara världsledande på att ta fram produkter som gör vårt liv lättare att leva.
I Markaryd arbetar ca 45 % av arbetskraften i en modern och innovativ tillverkningsindustri. Den framtida kompetensförsörjningen är avgörande för hur våra företag ska lyckas på en global marknad. Vi behöver helt enkelt många fler människor med ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Därför är det så roligt att kunna presentera den här utställningen just här i Markaryd, där lokal innovationskraft och entreprenörskap lagt grunden för en tillverkningsindustri som idag är global.

Min och kommunens förhoppning är att den här fantastiska utställningen, tillsammans med alla kringarrangemang, ska bidra till att skapa en nyfikenhet att upptäcka hur naturen fungerar och ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Vågar vi tänka tanken att någon eller några av de elever som kommer att besöka utställningen om ett par decennier kommer att vara forskare eller innovatörer som bidrar till att lösa de framtidsfrågor vi funderar på idag? 

Varför inte? Kanske kan någon från Markaryds kommun eller Region Kronoberg bli morgondagens mottagare av ett Nobelpris! Vid dagens presskonferens medverkade entusiastiska elever från år 4 på Markaryds skola och här fanns det några som mycket väl kunde tänka sig en framtid som forskare. Så visst finns det hopp för framtiden!

söndag 18 mars 2018

Öppet hus på Jernvägsmuseiföreningen
I helgen var det öppet hus hos en av kommunens hårt arbetande ideella föreningar - Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening. Trots en bitande kyla blev gensvaret gott och det kom ganska många besökare till lokstallarna i Strömsnäsbruk där vagnparken, lokalerna och museiföremålen visades upp. Under föreningens drygt 30-åriga historia har man samlat på sig en imponerande vagnpark som man håller igång. 
Rälsbussen gick fram och tillbaka genom samhället som i fornstora dar och det stora dieselloket, T 21:an, mullrade dovt med sina 800 hästkrafter när det kördes ut på vändskivan. Mest uppmärksamhet fick nog den lilla, gulliga motordressinen som användes när baninspektören och tågmästaren skulle ut och besiktiga banan. 
En gång i tiden, på  1950-talet, var stationen och lokstallarna i Strömsnäsbruk en arbetsplats som sysselsatte drygt 200 personer. Verkstaden var strategiskt placerad mitt på Skåne-Smålands Järnväg, halvvägs mellan Åstorp och Värnamo. Föreningen har gjort, och gör, en fantastisk kulturgärning genom att ha återställt, renoverat och vårdat stora delar av den gamla stationsmiljön. Idag är den ett levande museum med tågtrafik och dressinåkning.

För egen del har jag kopplingar till området. Här jobbade min morfar för snart ett hundra år sedan som vagnsreparatör och mormor tjänade några extra slantar genom att städa vagnar. Även min morbror började sin bana här och fortsatte sedan inom SJ när banan gick upp i statlig ägo. Så det är inte utan att man får en känsla av vördnad och respekt när man vandrar igenom de gamla lokalerna och det är inte heller konstigt att jag också är medlem i föreningen. Mitt järnvägsengagemang ligger nog lite i generna.

fredag 16 mars 2018

Kudo (MP) döljer sitt svek med nya lögner

Efter en dryg vecka publicerades idag min insändare som svar på den ganska stora artikel Nobuaki Kudo (MP) fick i lokaltidningen för att han lämnat in en reservation mot sitt eget vallöfte. (MP) i övriga fyra kommuner som tillsammans med Markaryd ska starta fastighetsnära insamling av hushållsavfallet är mycket nöjda, men i Markaryd klagar man som vanligt på "undermåligt beslutsunderlag". Man kan ju undra varför det inte är journalistiskt intressant att fråga (MP) i grannkommunen Älmhult eller i Växjö vad det är för undermåligheter som (MP) i Markaryd hittat?

Smålänningen har också, utan att fråga mig, strukit det sista stycket i min insändare. Kanske inte så konstigt eftersom jag i det stycket ger kritik till tidningen. Men man ville kanske inte svara på varför en politiker får så otroligt mediautrymme genom att ständigt vara emot alla beslut. Hans reservationer mot fullmäktiges beslut överstiger i alla fall vida hans egna politiska förslag som är lätt räknade.

Här kommer insändaren i sin helhet inklusive det stycke som Smålänningen valde att inte publicera:


Kudo (MP) försöker dölja sitt svek med nya lögner

I sin skriftliga reservation mot beslutet att införa fastighetsnära insamling av hushållsavfallet i Markaryds kommun försöker Nobuaki Kudo (MP) dölja sitt svek med nya lögner. Ett av Miljöpartiets vallöften var att "Grindhämtning ska införas med flera kärl för sortering". När kommunfullmäktige behandlade ett sådant förslag den 26 februari, valde Kudo att rösta avslag på sitt eget vallöfte! Sannolikt det hittills största politiska sveket i Markaryds kommun under mandatperioden.

I reservationen, som får stort utrymme i Smålänningen den 8 mars, påstår Kudo att beslutet är ”varken miljömässigt eller ekonomiskt”. Av beslutsunderlaget framgår att ett införande av flerfackssystem kan på sikt medföra upp till 70 % högre utsortering av förpackningar och returpapper, vilket innebär att ca 4 500 ton avfall material återvinns istället för att brännas. Hur Kudo kan få detta till att inte vara miljömässigt är en gåta.

Trots vetskapen om att frågan beretts i två år ville han hellre av miljöskäl samarbeta med Hässleholm för att slippa köra den organiska fraktionen till Växjö. Nu är det så att Hässleholms kommun inte ens har en egen biogasanläggning. Hässleholm transporterar sitt organiska avfall till en biogasanläggning i Mörrum i Karlshamns kommun. I gengäld får man brännbart avfall med sig tillbaka till fjärrvärmeverket i Hässleholm. Transporten mellan Alandsköp och Mörrum är till och med längre och utsläppen därmed högre än mellan Alandsköp och biogasanläggningen i Växjö. Kudos försök att förklara bort sitt svek och sin okunskap visar sig således vara en lögn!

Hans andra motivering till reservationen, om en osäker ekonomi, är också en lögn. Den som har läst igenom hela beslutsunderlaget kan lätt konstatera att övergången till fastighetsnära insamling beräknas kosta 55-60 kr mer per månad för abonnenterna, något som också den nu genomförda upphandlingen i Växjö, Lessebo och Tingsryd visade.

I beslutsunderlaget anges det mycket tydligt att varje kommun solidariskt går in i bolagets verksamhet proportionerligt i förhållande till sin ägarandel. Delägarkommunerna beslutar om renhållningsordning och renhållningstaxa suveränt för sin egen kommun. Särredovisning av ekonomin ska tillämpas per kommun och varje kommun har fullt ekonomiskt ansvar för sin egen anläggning. Varje kommun betalar för sina egna investeringar. Tvärtemot vad Kudo påstår!

Att Kudo gör allt för att försöka dölja sitt miljömässiga svek på insändarplats är lätt att förstå. Däremot är det många med mig som ställer sig mycket frågande till varför han så frekvent tillåts torgföra alla sina påståenden på nyhetsplats utan någon som helst journalistisk granskning av sanningshalten.

Bengt Germundsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryds kommun

torsdag 15 mars 2018

Lägst sjukfrånvaro i länet i Markaryds kommun
Sjukfrånvaron i landets kommuner uppmärksammades idag i tidningen Dagens Samhälle och det är väldigt glädjande att konstatera att sjukfrånvaron bland våra anställda i Markaryds kommun har minskat ytterligare under 2017. Förra året hade vi lägst sjukfrånvaro bland kommunerna i Kronobergs län och i hela landet finns det bara 25 kommuner som har en lägra sjukfrånvaro än vad vi har i Markaryd!

För ett par år sedan ökade sjuktalen bland våra anställda och jag tog då ett initiativ genom att ge ett uppdrag att arbeta för att få ner sjuktalen. Det här har varit en av de prioriterade uppgifterna för personalavdelningen och det är väldigt glädjande att det arbete som nu genomförs ger resultat.

Det är svårt att peka på en enskild faktor till minskningen, utan oftast är det ett antal samverkande faktorer som gör att det drar åt samma håll.Sjukfrånvaron i ett nationellt perspektiv går i cykler och har gjort så i många år, men då handlar det ofta om nationella regelverk, förändrade rutiner och Försäkringskassans tillämpning. Men detta påverkar ju alla kommuner på samma sätt.

I Markaryds kommun har vi genom mitt och Alliansens initiativ lyft frågan på den lokala dagordningen och under personalchefens ledning har en rad åtgärder påbörjats. Vi har genomfört en treårig utvecklingsinsats för alla våra chefer och ledare. Bättre och tryggare ledare ger en positiv effekt på arbetsplatsen vilket indirekt påverkar närvaron. Vi har dessutom strukturerat upp hur vi använder oss av företagshälsovården vilket kan ha gett viss effekt. Dessutom har vi en ny rehabiliteringspolicy sedan 2016 och det var då våra siffror började vända till en minskad sjukfrånvaro. Samtidigt finns också en stor lojalitet hos många av våra medarbetare.

Glädjande är också att trenden tycks fortsätta. Sjukfrånvaron för januari månad 2018  har minskat med 0,81 %-enheter jämfört med samma period 2017. Bra jobbat!

onsdag 14 mars 2018

Årets företagare; Balkheds AB
Ikväll korades Balkheds i Markaryd till Årets företagare i Markaryds kommun. Balkheds startade 1985  då Inger-Marie och Krister Balkhed köpte det nedläggningshotade Lantmännen i Markaryd. Nu drivs företaget vidare av syskonen Åsa och Martin Balkhed och det var också Åsa och Martin som fick ta emot utmärkelsen, diplom och blommor av Ronny Vidigsson, ordförande i Företagarna Markaryd. Motiveringen till Årets företagare är följande:

"Årets vinnare representerar ett över 30 år gammalt familjeföretag i handelsbranschen, som klarat sig genom generationsväxling med hög kompetens, god finansiell stabilitet samt stor förmåga att skapa nöjda kunder och medarbetare. Åsa och Martin har genom sitt strategiska tänkande, mångsidighet, driftighet samt goda ledaregenskaper, utvecklat Balkhed AB till ett växande företag med stort framtidshopp."
Årets rookie blev Restaurang Perrongen som drivs i det nyrenoverade stationshuset av Olivia Fritiofsson, Emil Petzén och Axel Nilsson. Tre unga företagare som tror på nytänkande och med målet att alltid vara unika med det man gör och att förgylla gästernas vardag. Ambitionen är att skapa en trevlig plats för alla åldrar, ungefär som att komma hem till någons vardagsrum. Motiveringen var följande:

"För att ha modet att satsa på ytterligare en restaurang i Markaryd och dessutom med en ypperlig gastronomi som tänjer på gränserna - uppåt och framåt!"

Markaryds kommun vill naturligtvis uppmärksamma pristagarna och jag och näringslivschefen uppvaktade med blommor och ett litet hyllningstal. Entreprenörskapet i Markaryds kommun är enastående och det är fantastiskt roligt att få vara med och följa dessa unga företagare som så engagerat och klokt bygger upp sina företag.

Ett stort GRATTIS och lycka till i fortsättningen!

tisdag 13 mars 2018

Region Halland ställer sig positiv till att se över en trafikstart på Markarydsbanan i närtid med färre turer
Dagens möte i Halmstad då vi fick en förhandsdragning av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Markarydsbanan blev överraskande positivt och kan sammanfattas i följande punkter:

1) Persontågstrafik med ett begränsat antal turer mellan Hässleholm och Halmstad under ett inledande skede i enlighet med förslaget från Pågatåg NO är fullt möjligt.

2) Regionala tillväxtutskottets ordförande i Halland meddelade att Region Halland idag beslutat att man vill att Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken utreder möjligheten att trafikera Markarydsbanan i närtid med ett mindre utbud av turer. 

Det förslag vi arbetat fram inom Pågatåg NO-gruppen och som bland annat Hässleholms och Kristianstads kommunledningar tillskrivit Region Halland om har, tillsammans med näringslivets agerande innan jul, varit av betydelse.

3) Åtgärder på Markarydsbanan på sikt visar sig vara ett exceptionellt lönsamt infrastrukturprojekt där varje satsad krona ger mellan 5 och 13 kronor tillbaka! (se bilden ovan)


*    *    *

Vid en gemensam samling idag i Halmstad fick ett 50-tal representanter för regionerna, kommunerna och trafikhuvudmännen en första redovisning av den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafikverket Väst genomfört för Markarydsbanan på uppdrag av Region Halland. Resultatet och slutsatserna överraskade inte. Redan innan ÅVS:en påbörjades för ett år sedan kände vi till att man för att få en trafik med persontåg en gång i timmen mellan Hässleholm och Halmstad behöver bygga ett mötesspår i Knäred samt åtgärda kapacitetsproblem på Halmstad C.

Den mest intressanta uppgiften var att den s k nytto-nuvärdeskvoten för dessa åtgärder beräknas till någonstans mellan 5 och 13, vilket är exceptionellt högt för ett järnvägsprojekt. På svenska betyder det att en satsad krona ger mellan 5 och 13 kronor tillbaka! Samtidigt gäller detta då alla åtgärder är genomförda, vilket tidigast kan ske om fem år (2023) - troligtvis dock ännu senare. 

Det är ju av den här anledningen vi i Pågatåg NO spelat in möjligheten att trafikera banan i mindre omfattning med glesare trafik i form av Pågatåg och/eller Öresundståg. Därför var det glädjande att få ett positivt svar från Trafikverkets trafikplanerare Tore Edbring på min fråga om de här trafikuppläggen i närtid är möjliga. Hans svar var tydligt; "Det är möjligt!"

Det mest positiva beskedet gav regionala tillväxtutskottets ordförande i Halland när han redan inledningsvis konstaterade att man idag beslutat ställa sig bakom det förslag som vi i Pågatåg NO lämnat och som innebär att trafikhuvudmännen ska se över möjligheten till en trafik i form av ett mindre utbud av turer i avvaktan på att alla satsningar på banan ska vara genomförda.

Därmed inte sagt att Halland ställer sig bakom förslaget att trafikera banan i närtid. Men beskedet att man nu är beredd att diskutera frågan med Skånetrafiken och Länstrafiken Kronoberg får väl i sammanhanget anses som ett mycket stort steg framåt!

måndag 12 mars 2018

KommunstyrelsedagEn vecka efter höftledsoperationen var det så dags för förbandsbyte på vårdcentralen. Såret, som hade läkt fint, fick ett nytt och lite mindre förband. Därefter var det dags att åka till kommunhuset för att hålla i klubban på kommunstyrelsens sammanträde. För en vecka sedan låg jag på operationsbordet och idag går det att vara ordförande vid sammanträdet. Jag fattar det fortfarande inte riktigt!

Det stora ärendet var ett informationsärende om möjligheterna att försäkra bort delar av vår pensionsskuld. Markaryds kommun har idag sin totala pensionsskuld täckt till drygt 110 % och vi funderar nu på att försäkra bort en del av den här skulden. Men det är mycket att tänka på och överväga innan vi valt väg i denna komplicerade fråga. Men visst är det ett angenämt "problem" att tillhöra den exklusiva skara av kommuner som omgående kan lösa sin totala pensionsskuld. Annars var det mest ärenden av formaliakaraktär den här gången.

Avslutade dagen med att läsa en intressant krönika skriven av Hallpressens (bl a Smålänningens) ansvarige utgivare Marie J Flyckt under rubriken "En dos källkritik håller trollen borta". Hon skriver bland annat följande: "Vi inom media har förstås ett stort ansvar för att det som publiceras är källkritiskt granskat." Ikväll somnar jag med ett stort leende på läpparna!

lördag 10 mars 2018

Fullt upp med träning och rehab
För fem dagar sedan fick jag en ny höftled inopererad på ortopeden på Ljungby lasarett. Inte ens i min vildaste fantasi hade jag förväntat mig att det skulle fungera så otroligt bra redan från början. Jag mår ju, helt enkelt, fantastiskt bra. Värktabletterna gör naturligtvis sitt till, men att det skulle gå att vara så rörlig och befriad från smärta redan från operationsdagen hade jag inte trott. 

Redan ett dygn efter operationen, i tisdags kväll, fick jag åka hem med beskedet: "Nu har vi gjort vårt, resten av jobbet är ditt!" Med en apotekskasse full med medikamenter och med ett träningsprogram att följa under dygnets vakna timmar har det sedan varit fullt upp. Liggande och stående träning, upp och ner i trappan och fram och tillbaka genom huset. Redan i torsdags var jag tillbaka några timmar i kommunhuset, bl a för en intervju med SVT Småland, och för lite uppdatering.

När sedan vädret tillät det idag bestämde jag mig för en "långpromenad". Ja, i alla fall några hundra meter eftersom jag inte glömt sjukgymnastens råd; "Tänk på att du ska gå lika långt tillbaka!" Sedan får man ju också ha i minne att allt tar lite längre tid. Det fungerar redan att gå med en krycka och då har man ju i alla fall en hand fri att bära saker i.

I år är det drygt tio år sedan jag första gången fick diagnosen coxartros och besvären har sedan tilltagit mer och mer under de här åren. Dessutom har jag fått artrosen dubbelsidigt. Om det här resultatet håller i sig lär jag inte få svårt att motivera mig för att även åtgärda den vänstra sidan.

Min tacksamhet är i alla fall stor, först och främst till familjen och all personal på Ljungby lasarett som tagit hand om mig på ett så professionellt och personligt sätt! Tack också till alla er som på olika sätt uppmuntrat mig både före, under och efter operationen! 

måndag 5 mars 2018

"Studiebesök" in real life på ortopedenEftersom så många i vänkretsen vet om att jag idag - efter mångåriga besvär och moget övervägande - skulle ersätta den ena av mina utslitna höftleder kommer här en liten positiv rapport från detta "studiebesök" in real life. 

Allt verkar ha gått bra så här långt. Opererades under knappt två timmar idag vid lunch och var på benen 45 min efter op. Därefter har jag ägnat mig åt sängträning och ytterligare ett par turer i gåstolen, varvat med lite sömn, läsning och surfande/hantering av mail. Allt under överinseende och support från fantastisk personal! 

Tack för all omtanke och uppmuntran!

söndag 4 mars 2018

Kudo (MP) i Markaryd sviker miljön och sitt vallöfte

Bild från Smålänningen den 2 mars


Efter måndagens kommunfullmäktige skrev jag ner en insändare om Miljöpartiets agerande i Markaryd. Jag avvaktade dock med att skicka in den tills jag läst Smålänningens referat från fullmäktigemötet. Lokalreportern undvek som vanligt att beskriva vad som verkligen hänt, men efter min insändare blev det en liten uppföljande artikel om Miljöpartiets svekfulla agerande mot sina väljare. Här kan ni läsa min insändare i sin helhet:

Miljöpartiet i Markaryd måste vara den enda av det partiets lokalavdelningar i landets 290 kommuner som gång efter gång i kommunfullmäktige röstar mot förslag att förbättra vår miljö. I veckan var det dags igen då fullmäktige hade att ta ställning till ett förslag att förbättra sopsorteringen i Markaryds kommun genom att införa fastighetsnära insamling av hushållsavfallet och möjliggöra sortering i ett flerfacksystem vid den egna  fastigheten. Ett förslag som fem kommuner i Kronoberg tillsammans arbetat fram.

Miljöpartiets ledamot i kommunfullmäktige, Nobuaki Kudo, förvånade nog alla närvarande genom att först begära återremiss med motiveringen att vi arbetat fram förslaget tillsammans med fel kommuner. När sedan hans yrkande om återremiss föll, yrkade Kudo avslag på hela förslaget för att sedan reservera sig mot detsamma. 

Miljöpartiet i Markaryd röstade således mot ett förslag som kommer att förbättra miljön väsentligt, minska avfallsmängderna och öka graden av återvinning i Markaryds kommun. Ett agerande som går fullständigt på tvärs med partiets nationella politik.

Dessutom går Kudo med sitt agerande tvärt emot sitt vallöfte. På Miljöpartiets lokala hemsida står att "Grindhämtning ska införas med flera kärl för sortering". När nu möjligheten fanns att genomföra, valde Kudo häpnadsväckande nog att rösta avslag på sitt eget vallöfte!

Kommunfullmäktige i Älmhult behandlade samma förslag i sitt fullmäktige i veckan. Enligt tidningen Smålänningen kallade Michael Öberg, (MP):s företrädare i Älmhult, beslutet som "historiskt" och "en viktig milstolpe". Så mycket skiljer sig alltså Miljöpartiets politik i två grannkommuner.

Men egentligen är jag inte förvånad. Så sent som i november 2017 yrkade Nobuaki Kudo avslag på förslaget till ett stort antal miljömål i Agenda 2030-dokumentet i Markaryds kommun - detta utan att kunna presentera ett enda eget förslag! Även den gången reserverade han sig mot de miljömål kommunfullmäktige beslutade införa.

Den som till äventyrs tänker lägga sin röst på Miljöpartiet i Markaryds kommun i september kan vara tämligen säker på att det blir en röst mot allt vad en politik för en god miljö innebär.

lördag 3 mars 2018

Möte med två giganter!
Andra dagen av Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar blev minst lika intressant som den första. De två kristdemokratiska giganterna Kjell Magne Bondevik och Alf Svensson talade över "Val i med- och motgång" och fortsatte därefter i ett samtal från scenen. Det var nog ingen som var oberörd över det ideologiska budskapet som lyftes fram.
Den förre slöseriombudsmannen Martin Borgs höll ett intressant föredrag om kommunalt slöseri. Martin är känd bland annat för boken "365 sätt att slösa med dina skattepengar", som också låg till grund för filmen "Någon annan betalar". Filmen går att se gratis på YouTube. Själv hade jag förmånen att ha Martin vid mitt bord under fredagens festkväll.

Statsvetaren Tommy Möller gav en hel del insikter i hur väljarna tänker, vilket delvis var en nyvunnen kunskap. Dessutom hölls en rad seminarier med olika teman inför det fortsatta valarbetet.

Sammanfattningsvis blev de här dagarna mycket inspirerande och de kommer säkert att sätta en hel del avtryck i det fortsatta arbetet i många partiavdelningar runt om i landet!

fredag 2 mars 2018

Vilket lag!
Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar lär vara Sveriges största partiarrangemang efter Moderaternas Sverigedagar. I helgen var drygt ett tusen kommun- och landstingspolitiker samlade i Jönköping för att låta sig inspireras inför valet i september och fredagens arrangemang gjorde nog ingen besviken. Ebba Busch Thor höll ett lysande inledningstal som följdes upp av ett minst lika inspirerande tal av vice partiordförande Jakob Forssmed. 

Men stämningen höjdes ytterligare när de övriga Alliansledarna Ulf, Jan och Annie kom in på scen och visade vilken optimism och laganda det här gänget besitter. Ibland säger man att den som har roligast vinner, och om det talesättet är sant kommer nuvarande regering inte att ha en chans.

Själv bidrog jag genom att tillsammans med Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro, hålla i ett seminarium om ansvarsfull ekonomi och pensionärernas villkor. Dessutom hann jag med att marknadsföra SKL i deras monter, liksom att vara gäst hos Christer Östlund i Svenskt Näringslivs monter.

Dagen avslutades som sig bör med en lyckad festkväll där bandet Mack5 inte gjorde någon besviken. Ett riktigt bra första dag!