tisdag 22 augusti 2017

Miljöarbetet fortsätter - Nya laddstationer på plats


Det är både roligt och positivt att ta del av hur miljöarbetet i Markaryds kommun fortskrider. Alliansen (KD, M och C) har i årets budget gett ett tydligt uppdrag att fokusera på miljöarbetet och som en del i detta arbete pekat ut elbilar och laddstationer som ett prioriterat område.

I dagarna har kommunen installerar sex stycken nya laddstationer med dubbeluttag, vilket innebär att totalt 12 st fordon kan laddas samtidigt. Dessa stationer är uppsatta i anslutning till sex kommunala verksamheter i Strömsnäsbruk respektive Markaryd och är avsedda i första hand för de elbilar som kommunen har för avsikt att handla upp, men även för kommuninvånare och besökare.

Idag har vi dessutom beslutat att sätta upp ytterligare fyra publika dubbelladdare, varav tre kommer att placeras i Markaryd och en i Strömsnäsbruk. Förhoppningen är att de ska kunna nyttjas av kommuninvånare och besökare. Totalt kommer det således att vara möjligt att ladda 20 elbilar samtidigt via de kommunala laddstolparna innan året är slut. 

Markaryds kommun har fått ett investeringsbidrag som täcker nästan halva kostnaden för samtliga laddstationer. Utöver de laddstationer som kommunen nu satt upp, finns ytterligare ett antal laddstationer i anslutning till några av våra företag.
söndag 6 augusti 2017

Succé för sommarens konserter i Tagaborg!
Igår fick jag möjligheten att ta del av ännu en musikalisk upplevelse av högsta klass när Uppsala Kammarsolister tog plats på den nya musikscenen i Norra Haghult i Markaryds kommun – ”Musik i Tagaborg”.

Gästartister var Uppsala Kammarsolister, en stråkensemble som består av namnkunniga musiker som Bernt Lysell, Klara Hellgren, Nils-Erik Sparf och Mats Olofsson, som bjöd på tre verk av Debussy, Ravel och Tobias Broström. Även den här kvällen var musikladan fylld till sista plats, precis som vid de tre tidigare konserttillfällena i sommar. Det visar bara vilket intresse som finns i bygden för klassisk musik av artister i världsklass.¨
Närheten till musikerna blir så påtaglig i den ombyggda ladan och det är verkligen en upplevelse att få vara med om denna intima känsla. Tobias presentation av de olika verken gjorde också att man fick med sig extra kunskap om de olika verkens uppbyggnad.

Att lyssna till en stråkkvartett är en upplevelse i sig som passar väldigt bra i det lite mindre formatet. Det är så vackert att följa hur temat i de olika satserna förflyttar sig mellan de fyra olika instrumenten. Varje instrument lyfts på så sätt fram som en självständig stämma, samtidigt som de övriga instrumenten bidrar till att lyfta helheten.Sommarens fyra konserter har onekligen gett mersmak och vi är många som redan ser fram emot kommande evenemang i Tagaborg. ”Musik i Tagaborg” tillför verkligen ytterligare en dimension till kulturlivet i Markaryds kommun! 

Ett stort tack till Magdalena och Tobias för ert engagemang och för sommarens fantastiska konserter och ett ännu större lycka till i fortsättningen!