tisdag 30 juni 2009

I medeltida klädsel


I tidstypisk dräkt och i ett strålande väder invigdes Hantverkslägret 2009. Strax utanför Markaryd har det natursköna Örnafälla, på den lilla halvön mitt i Lagan, under en veckas tid förvandlats till en forntida handelsplats för hantverkare och köpmän. Här bor, arbetar och äter lägerdeltagarna i tält, verkstäder och kläder som är rekonstruktioner efter forntida förebilder. Över 120 deltagande hantverkare från hela norra Europa, inklusive deltagare från de baltiska staterna och Ryssland innebär att lägret är det största någonsin i föreningens 10-åriga historia. Föreningen räknar med att arrangemanget kommer att locka 1000-tals besökare under den vecka lägret arrangeras.Föreningen Hantverkslägrets syfte är att öka förståelsen för vår historia genom att med forskning och praktiskt arbete levandegöra och återskapa forntida teknik, konst och hantverk.
Läs gärna mer om Hantverkslägret här.

Inlägg från Rikstinget i Västerås

Under Rikstinget i Västerås i helgen hade jag möjlighet att vara uppe i talarstolen vid tre tillfällen. Dels var jag partistyrelsens försvarare av avsnittet om "Arbete och företagande" och dels talade jag för min egen motion om kravet på en översyn och förändring av balanskravet.
.
Om arbete och företagande c:a 32:10 min resp. 47:30 min in i debatten på följande länk:
.
Om motionen om balanskrav c:a 15 min in i debatten på följande länk:

tisdag 23 juni 2009

Äntligen första spadtag för Tvärleden!

22 - 117 - 121 - 571 - 1950
Vad har de här talen gemensamt? Nej, det är ingen lottorad eller postkod. Det är några av vägnumren mellan Karlshamn och Halmstad som idag utgör den s.k. Tvärleden.

Betraktar man vägarna mellan Markaryd och Osby, kan man konstatera att samtliga förbindelser har fyrsiffriga vägnummer. Man kan fråga sig varför?

Kärt barn har många namn. Tvärleden kallas ju även för Volvoleden pga den stora betydelsen för Volvo i Olofström. Ett mindre smickrande namn är
Ho Chi Minh-leden, som illustrerar den undermåliga standard som vägen haft i många år. Men nu bryts mönstret och vi kommer inom ett par år att få en modern förbindelse i öst-västlig riktning.

Utbyggnaden ger väsentligt bättre förbindelse mellan Osby och Markaryd och ger en vägförkortning för trafik mellan delar av sydvästra Sverige och västkusten. Detta medför en minskad restid och lägre fordonskostnader men även färre olyckor och minskade utsläpp.

Regeringen har vid två tillfällen pekat ut behovet av Tvärledens utbyggnad, dels i december 2000 i regleringsbrev till Vägverket, dels i februari 2004 då ekonomiska ramar för regionerna fastställdes. Under hösten 2004 reducerades de regionala ramarna främst av ”statsfinansiella skäl” samt i viss mån även det s.k. Trollhättepaketet.

Efter mer än 40 års diskussioner och planering får vi en modern och säker förbindelse mellan Halmstad och Karlshamn. Och 351 år efter freden i Roskilde 1658, då Skåne, Halland och Blekinge blev svenskt, fick vi ta första spadtaget på den förbindelse som äntligen ska ge oss en väg som förenar landskapen och binder ihop sydöstra Sverige med västkusten.

lördag 13 juni 2009

Kunglig medalj till Germundsson
I måndags hade jag den stora äran att vara inbjuden till Drottningholms slott för att ur kungens och drottningens hand motta H M Konungens medalj i den 8:e storleken i serafimerordens band "för framstående insatser inom svensk kommunalpolitik".
.
Jag måste säga att det var en ganska sällsam känsla när jag i mitten av maj fick beskedet om utnämningen. Om något kan sägas vara överraskande, så kom detta minst sagt som en blixt från klar himmel. Samtidigt är det naturligtvis oerhört hedrande och jag känner mig mycket stolt och glad. Jag hoppas också att alla som på något sätt känner sig delaktiga i Markaryds fantastiska utveckling, också ska känna sig delaktiga i medaljen och utmärkelsen.
.
Det är många som hört av sig och undrar om jag inte har några bilder från evenemanget, så därför lägger jag ut några här på bloggen. Medaljen och diplomet får jag väl ta med och visa i olika sammanhang.
.

söndag 7 juni 2009

Nationaldagen...


...firades högtidligt i Markaryd. Först sedvanlig marsch bakom Hemvärnet och Örkelljunga blåsorkester. Tal av regiondirektören och installation av en ny Markarydsambassadör. För egen del hälsade jag våra nya svenska medborgare välkomna. Allt inramat av sång, musik och dans, en värmande sol och mycket publik!

fredag 5 juni 2009

Röstningen klar

Nu har jag även jag röstat i EU-valet. Tillsammans med socialnämndens (och även valnämndens) ordförande i Markaryd, Kurt Persson (KD), passade jag på att förtidsrösta i Medborgarkontoret i Markaryd.
.
Det känns som om det är ganska många som kommer att vårda sin demokratiska rätt att rösta fram våra kandidater till Europaparlamentet. Jag tror och hoppas verkligen att röstdeltagandet blir större, både i Sverige och i Markaryd.

tisdag 2 juni 2009

Idag är jag glad för Rezas skull!

Det mycket uppmärksammade fallet med den asylsökande afghanen Reza Rezai i Markaryd verkar ha fått ett slut. Migrationsdomstolen i Malmö beviljade i går Reza permanent uppehållstillstånd. Ett mycket glädjande besked! Jag är otroligt glad för Rezas skull!

Turerna har varit många under de snart sex år som Reza varit i Sverige. Tillfälliga uppehållstillstånd har blandats med avslagsbeslut och under fjolåret togs Reza t o m i förvar med motivering att han var flyktbenägen. Ett beslut som dock hävdes efter en JO-anmälan mot polisen. Ärendet har därefter varit föremål för omprövning och igår kom alltså utslaget i Migrationsdomstolen. Nu hoppas jag innerligt att ärendet är överspelat och att Migrationsverket inte driver frågan vidare. Som jag ser det har Migrationsdomstolen fattat ett klokt beslut och tagit de humanitära hänsyn som jag efterfrågat under lång tid. Det hade varit förskräckligt om ett land, som berömmer sig att vara rättssäkert och humant, hade hanterat Reza på ett annorlunda sätt. Nu får Reza möjlighet att bygga upp sin tillvaro i Sverige och jag önskar honom allt gott i framtiden.
.
Samtidigt hoppas jag att dagens beslut i Migrationsdomstolen ska vara vägledande för den dom i Växjö Tingsrätt som åklagaren Marcus Sjöstrand överklagat till Göta Hovrätt. Reza och familjen Takvam har varit föremål för en process som jag inte skulle önska min värsta ovän. Jag hoppas att även den frågan ska komma att få ett lyckligt slut.
.
Lyssna till reportaget från SR Kronoberg här, ungefär 13 min 45 sek in i inslaget.
.