torsdag 28 maj 2015

Nya marklägenheter i Markaryd
Intresset var stort när Emilia och Elijah Hamilton och deras företag Sjöbris hade öppet hus i tisdags kväll för att visa upp de tolv nya marklägenheter som nu står färdiga för inflyttning. Namnet Sjöbris passar utmärkt med tanke på läget strax intill Jetesjön och nära centrumi Markaryd.

Intresset för att hyra lägenheterna har också visat sig så stort att bolaget inom kort kommer att bygga ytterligare sex marklägenheter och i dagsläget är 17 av de totalt 18 lägenheterna uthyrda och tecknade. Merparten av de nya hyresgästerna är inflyttare från andra kommuner vilket är positivt.

Emilia och Elijahs projekt visar att det går alldeles utmärkt att bygga nyproducerade hyreslägenheter också i en liten kommun som Markaryd. I kommunen finns ytterligare ett par fastighetsbolag som under de senaste åren satsat på nyproduktion.

Det är fantastiskt roligt att unga människor vill och vågar satsa och från min och Markaryds kommuns sida ber vi att få gratulera och önska lycka till!

tisdag 26 maj 2015

Företagsklimatet i Markaryd - bäst i Sverige!
Markaryd får högst betyg av alla kommuner i Sverige vad gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunerna. Dessutom får Markaryd högst betyg av alla kommuner i landet i fem övriga delfrågor. Ett fantastiskt resultat!

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultaten av de enkätsvar man fått in från den enkät som skickats ut till ca 67 000 privata företag i landets kommuner.

Det här är frukten av ett långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet. Jag gläds verkligen med alla företagare, tjänstemän och politiker som varit delaktiga i arbetet för att få ett bra företagsklimat i Markaryd. Det är tack vare denna goda samverkan vi får så bra omdömen.
Resultaten visar att vi jobbar framgångsrikt med näringslivsfrågorna i många grupperingar. När man träffas och gör saker tillsammans lär man känna varandra och får lättare en samsyn kring både problem och möjligheter. Sedan är det viktigt att kommunen visar på betydelsen av ett blomstrande näringsliv som genererar välfärd och tillväxt.

Förutom det sammanfattande omdömet får Markaryd högst betyg bland landets kommuner vad gäller kommunpolitikernas attityder till företagande, kommunens service till företagen, dialog mellan företag och kommunledning, företagens egna initiativ och tillgång till mark och lokaler. Vad gäller tjänstemännens attityder till företagande samt kommunens tillämpning av lagar och regler upplevs Markaryd som näst bästa kommun i landet.

Det här visar att vår satsning på chefer och ledare liksom på en organisation där våra företag och kommuninvånare sätts i centrum har varit riktig. Som kommunal myndighet måste man förstå att uppdraget är att vara en serviceorganisation som är till för att underlätta vardagen för våra företag och kommuninvånare.
I sammanställningen ovan redovisas resultaten för samtliga kommuner i Kronobergs län. Förutom det sammanfattande omdömet får Markaryd bäste betyg i länet på 14 av 16 möjliga områden. Samtidigt placerar sig Markaryds kommun på topp 10-listan i landet på 11 av 16 områden samt det övergripande sammanfattande omdömet.

Den här resan startade vi den 1 april 2003 då jag och vår näringslivschef Bengt-Göran Söderlind bjöd in ett 60-tal företagare till en dialog om hur vi tillsammans skulle kunna göra Markaryds kommun till en bättre kommun att arbeta, bo och verka i. Det var startskottet på en lång resa mot toppen.

Idag finns det all anledning att fira framgången tillsammans, men i morgon är det dags att med ödmjukhet ta sig an de vardagliga uppgifterna igen för att fortsätta förbättra, inte bara företagsklimatet, utan även allt annat som ingår i kommunens uppgifter gentemot sina kommuninvånare.

tisdag 19 maj 2015

Lindvalls Chark firar 90 år!
Den här veckan firar ett av våra mest anrika företag i kommunen 90 år – Lindvalls Chark. Familjeföretaget som idag fjärde generationen Lindvall är med och driver, startade den 11 maj 1925 av Ellen och Joel Lindvall har lagom till jubiléet gjort all time high på flera områden. Man har idag över ett hundra anställda vid fabriken utmed E4:an i Strömsnäsbruk och slog för någon vecka sedan produktionsrekord. Under åren har man premierats med ett stort antal SM-medaljer för bästa produkt och man går i ständiga utbyggnadsplaner.

Varje dag kommer Palle Lindvall, även han 90 år och son till Joel och Ellen, med fikakorg till företaget. Palle är också företagets varumärke utåt eftersom han pryder de flesta av förpackningarna med sin bild.

Ca en miljon korvar produceras i fabriken varje vecka och då är det inte bara i närområdet man har avsättning för dessa. De största kunderna är Statoil, Pressbyrån och 7-eleven. Man blir lika stolt varje gång man ser varumärket Lindvalls då man tankar bilen eller handlar på Centralen i Stockholm. Det är verklig kvalitet i Lindvalls produkter och har man en gång ätit en korv från Lindvalls är man fast. Det finns, helt enkelt, inga andra charkprodukter som kommer upp i samma klass!

Lindvalls Chark ägs idag huvudsakligen av ett norskt bolag som heter Leiv Vidar AS, men kopplingen till familjen finns kvar i tredje och fjärde generationen genom att Jan Lindvall och Sara Lindvall, som äger två minoritetsposter.

På torsdag bjuder man hela Strömsnäsbruk och alla andra som vill komma, på kalas i Hembygdsparken. Bara vädret tillåter så kommer det att bli en riktig fest. Tyvärr har jag själv inte möjlighet att vara med, så idag passade vi på att uppvakta på företaget och lämna över en blomma som en liten uppskattning för vad Lindvalls Chark betyder för Strömsnäsbruk och Markaryds kommun.Ett stort GRATTIS och lycka till med den fantastiska utveckling som ligger framför!

tisdag 12 maj 2015

Sverigeförhandlingen besökte Markaryd
Idag besökte Sverigeförhandlingen Markaryds kommun för att informera om utredningens arbete, få information om kommunen samt ge anvisningar för vårt arbete med att ta fram ett underlag i form av de så kallade nyttor som vi bedömer att en höghastighetsjärnväg kommer att föra med sig. Naturligtvis deltog även det lokala näringslivet vid mötet i form av representanter för kommunens största företag NIBE.

Just nu är arbetet inne i en faktafas där Sverigeförhandlingen har kontakt med kommuner och regioner längs banornas möjliga sträckningar. Trafikverket arbetar med att ta underlag och analyser som belyser olika sträckningar och kommunerna arbetar för att ta fram ett underlag ur ett lokalt perspektiv.

Samtidigt arbetar Markaryds kommun tillsammans med näringslivet och ett antal andra kommuner som förordar att järnvägen byggs som "Raka spåret" från Jönköping över Markaryd/Hässleholm och till Malmö. Längs denna sträckning ligger Sveriges företagsrikaste region med landets högsta sysselsättningsgrad och med såväl små som stora företag med hög kompetens och stor bredd. 

Besöket var helt klart både givande och intressant och det är glädjande att utredningen också tar sig tid att besöka en liten kommun som Markaryd. Nu vidtar ett alltmer intensifierat arbete för att ta fram det lokala underlag som vi ska leverera in till utredningen senast den 1 oktober.
fredag 8 maj 2015

Miljöpartiet i Markaryd röstade mot åtgärder för en bra miljöMiljöpartiet i Markaryd och dess företrädare i kommunfullmäktige är, som bekant, mot det mesta. Vid förra veckans fullmäktige reserverade man sig emot förslaget att förbättra den kommunala parkeringsövervakningen eftersom man anser att ”detta är ingen kommunal uppgift”.

Under snart två år har jag agerat ganska kraftfullt för att stävja de problem vi haft med uppställda skrotbilar på allmän plats. Eftersom vi hittills inte haft någon kommunal parkeringsövervakning har instrumenten varit ganska trubbiga och vi har, inte minst, fått lita till polisens vilja – utöver andra och kanske viktigare insatser – att utfärda p-böter. Trots det har vi lyckats förvisa 35-40 fordon till den kommunala återvinningsanläggningen i avvaktan på skrotning.

Detta miljö- och trygghetsskapande arbete kunde man kanske förväntat sig att Miljöpartiet hade ställt sig bakom. Men så är inte fallet! I debatten uttryckte MP:s ledamot att detta inte var en kommunal uppgift, utan en polisiär. Att på det här sättet hålla rent och snyggt genom att transportera bort skrotbilar, vilka många läcker både bensin och olja, anser Miljöpartiet i Markaryd att kommunen inte ska syssla med.

I debatten kritiserades jag och kommunledningen dessutom för att ha tagit krafttag mot den kriminalitet och otrygghet som vi kunde identifiera under andra halvåret i fjol. Det var heller inget som Miljöpartiet i Markaryd ansåg att kommunen skulle lägga resurser på.

Efter ett påpekande till lokaltidningen Smålänningen, kom det pliktskyldigast in en liten notis nästan två veckor efter sammanträdet, där man konstaterade att Miljöpartiet reserverat sig mot beslutet om att införa kommunal parkeringsövervakning. De, i mitt tycke, ganska intressanta uppgifterna ovan att Miljöpartiet inte tycker att kommunen ska ägna sig åt att plocka bort uppställda skrotbilar, verka för en god miljö eller arbeta med trygghetsskapande åtgärder valde tidningen emellertid att inte skriva om.

Det här blogginlägget klargör därmed vad Miljöpartiet tycker i frågan om vår närmiljö och trygghet. Lika tydligt klargör det min och Kristdemokraternas uppfattning att vi kommer att fortsätta arbeta på samma linje för en god miljö och för en ökad trygghet.

fredag 1 maj 2015

Jesper och Mekonomen satsar i Strömsnäsbruk
Idag var det stor invigning av Jesper Gunnarssons och Mekonomens nya anläggning utmed E4:an i Strömsnäsbruk. Inflyttningen och nystarten sker i ombyggda och helt nyrenoverade lokaler i den fastighet som Preem flyttade ut ur för 15 år sedan och som stått tomma sedan dess. Renoveringen har pågått sedan årsskiftet och resultatet har verkligen blivit lyckat i form av ändamålsenliga och funktionella lokaler för bilservice och bilvård. I lokalerna finns även en butik och utställningshall för bilar till försäljning.

Det var många som passade på att gå runt och titta och nästan var människa jag pratade med uttryckte sin glädje över satsningen och att lokalerna nu kommer till användning igen.

Jesper Gunnarsson och hans fru Carina är två entreprenörer som har byggt upp sin verksamhet från grunden. Med sitt bilintresse och kunnande som grund startade Jesper sin verksamhet för snart 20 år sedan i ett inhyrt garage i Mjäryd. För precis tio år sedan utökades rörelsen i det s k Jysk-huset och nu utökar man således på nytt i egna lokaler i den gamla Preem-fastigheten.

Det har också funnits funderingar på nybyggnation och kommunen har varit behjälplig med att anvisa mark för detta ändamål på några olika platser. Av olika anledningar har detta inte blivit av, utan till slut gick det att hitta en lösning med förvärv av Preemfastigheten. Det tror jag kommer att bli ett mycket bra alternativ. Därför var det extra glädjande att få förmiddagen idag uppvakta med en liten blomma och lyckönskningar från Markaryds kommun.

Redan i slutet av 1950-talet byggde dåvarande IC (Inköpscentralen) den första anläggningen på platsen i samband med att Riksettan byggdes om och flyttades ut väster om samhället. IC blev sedan OK och min arbetsplats på kvällar och helger under några år på 1970-talet. Ett bra komplement till gymnasiestudierna som gav lite tillskott i kassan. 

På 1980-talet satsade OK på en helt ny anläggning som var i drift till senare delen av 1990-talet. Då byggdes E4:an om till motorväg och eftersom avfarten flyttades några hundra meter norrut ansåg man att det inte längre var lönsamt att driva anläggningen, vilken då avvecklades. Fram tills idag har lokalerna stått tomma, men nu är det glädjande nog full fart på verksamheten igen. 

Ett stort GRATTIS till Carina och Jesper Gunnarsson samt Mekonomen! Jag önskar er verkligen lycka till!


Så här såg IC:s anläggning ut vid invigningen 1959.Sista menyn från Preems restaurang i slutet av 1990-talet fanns kvar.