onsdag 31 mars 2010

Försiktig optimism efter samråd med Naturvårdsverket

Efter gårdagens samrådsmöte om riksintresset för Bolmentunneln är jag, trots allt, försiktigt positiv till ärendets fortsatta handläggning. Jag tycker det är berömvärt att Naturvårdsverket med generaldirektör Maria Ågren i spetsen, länsledningarna i Skåne och Kronoberg samt företrädare för Sveriges Kommuner och landsting avsätter en heldag i Markaryd för att diskutera frågan. Det visar på en god vilja att hitta gemensamma lösningar i ett principiellt och komplicerat ärende.

Det mest konkreta beskedet till kommunerna efter samrådsmötet var att Naturvårdsverket kommer att förlänga remisstiden ytterligare för att ge kommunerna möjlighet att komplettera sina tidigare yttranden. Naturvårdsverket gav också beskedet att man därefter kommer att bereda ärendet och troligen fatta ett beslut innan sommaren. I denna beredningsprocess kommer man naturligtvis att också beakta kommunernas synpunkter, varav många presenterades vid samrådsmötet.

Det är mycket positivt att så många berörda myndigheter hörsammat min inbjudan att föra en dialog för att hitta gemensamma lösningar som alla parter kan acceptera. Många problem och missförstånd kan ofta lösas på ett enklare sätt om man sitter ner och resonerar kring problemet.

Diskussionerna kom även att handla om den uppkomna situationen där det genom en dom i Miljödomstolen konstaterats att Sydvatten AB saknar tillstånd för den omfattande grundvattenbortledning som sker utmed tunnelsträckningen.

Principiellt anser vi är det angeläget att först få ett definitivt besked i tillståndsfrågan. Därefter är det helt naturligt att diskutera omfattningen av det skydd anläggningen ska ha och vilket ansvar verksamhetsutövaren Sydvatten och andra aktörer har i tillsynsfrågan. Min bedömning är att vi hade förståelse för dessa argument och att man hoppades på ett snabbt avgörande i Miljödomstolen.

Klart med Pågatåg till Markaryd!

Idag fick vi ett mycket glädjande besked. Regeringen meddelade att man satsar 482 miljarder kronor på att förstärka infrastrukturen i landet. Pågatåg Nordost till Markaryd är ett av de projekt som får del av pengarna. Satsningen på Pågatåg beräknas kosta 439 miljoner kronor. Av dessa bidrar regeringen med 220 miljoner kronor. Kommunerna i Småland har tidigare beslutat sig för att bidra med 36 miljoner kronor till projektet. Nu är alltså även regeringen med.

Det här har vi arbetat stenhårt för under de senaste åren. En bidragande orsak till det lyckade resultatet är det stora engagemang som bl a näringslivet i Markaryd stått för. Det är en stor framgång för vårt gemensamma arbete att vi nu får det här projektet på plats.

För ganska precis ett halvår sedan var Markarydsbanan på väg ur projektet. Under två dagar lyckades jag engagera ett kraftfullt agerande från Markaryds och Hässleholms kommuner, näringslivet och Regionförbundet södra Småland, vilket resulterade i att Markaryd till slut hamnade med i projektet. Det gör skillnad om man agerar eller inte!

Pågatåg till Markaryd innebär att det blir betydligt enklare att pendla till arbete och utbildning men också för våra invånare att åka med tåg till sport- och kulturevenemang. Själv ser jag fram emot den första tågresan till Växjö, i stället för att behöva åka bil till sammanträdena. Alla blir vinnare – inte minst miljön!

Stäng alla dörrar och grindar! Nu går snart tåget!
.

lördag 27 mars 2010

Se människan!

– Vi måste se och möta den enskilda människan! Vår uppgift som politiker är inte att peka finger, utan att göra livet lättare för våra medborgare. Det är detta som skapar förtroende! Det sa Alf Svensson, kristdemokraternas Europaparlamentariker, när han talade på partiets distriktsstämma idag i Växjö.

Alf menade också att det idag behövs mer etik och värderingar i det politiska arbetet än tidigare. Verklighetens folk finns inte bara i Sverige, utan även i ett internationellt perspektiv. Det kan handla om kvinnor och barn som utnyttjas i diktaturer i Afrika, politiska fångar på Cuba eller oppositionella i Tibet. Verklighetens folk är också de svaga i vårt land, de som behöver oss politiker som sina högtalare. Här förväntas det av oss som kristdemokrater att vi står upp för människovärdet.

Alf Svensson lyfte också fram familjens roll och betydelse, som han tyckte skulle bli kristdemokraternas unika valfråga. – Det finns bara ett parti i vårt land som har en familjepolitik och det måste vi tala om i alla möjliga och omöjliga sammanhang.

Det är som vanligt en upplevelse att få lyssna till Alf Svensson. Han är utan tvekan en av landets bästa talare och hans budskap är idag mer rakt och skarpt än någonsin. Alf visar med tydlighet att ålder inte är något negativt, tvärtom! Han må vara den enda kristdemokratiska Europaparlamentarikern – men med Alf har Sverige fått en statsman i Bryssel. Något som de andra partierna inte kommer i närheten av!

fredag 26 mars 2010

Konstruktiv lösning eller konfrontation?

Smålandspostens pappersupplaga ägnar idag fem helsidor åt Bolmentunnelproblematiken. Ganska bra reportage, men jag saknar granskningen av länsstyrelsens hantering av ärendena. Nu ser jag med spänning och intresse fram emot samrådsmötet i Markaryd på tisdag med Naturvårdsverkets GD, länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne samt de berörda kommunerna. Det kommer att bli lite upp till bevis om man vill hitta de lösningar på problemet som man säger sig vilja uppnå. Det är ingen högoddsare att anta att någon som alternativ funderar på att initiera den här granskningen när tidpunkten och omständigheterna är de rätta. Gissa vem?

tisdag 23 mars 2010

Regionfrågan igen

Region Skåne har, enligt Smålandsposten, förnyat kontakterna och vill väcka nytt liv i den avsomnade frågan om en ny sydsvensk storregion där Kronoberg kan ingå. Vänsterns landstingsledamot Lennart Värmby är snabbt ute med en kommentar där denna invit raskt avfärdas.

För Kronobergs del skulle det helt klart vara bäst med en orientering till en stark sydsvensk region. Tillsammans med nordöstra Skåne kan Kronoberg utgöra en kraft som ger balans i denna framtida storregion. En orientering söderut skulle också kunna hålla ihop och gynna hela länet. Inte minst mot bakgrund av det samarbete och utbyte vi redan har söderut. Alternativet med en region tillsammans med Jönköping, Kalmar och ev. Östergötland kommer under alla omständigheter att splittra länet. För oss i den sydvästra delen finns ingen funktionell tillhörighet eller utbyte åt det hållet och därmed kan en sådan region inte heller bli aktuellt för vår del.

Det är ingen hemlighet att såväl vänstern som centern i Kronoberg vurmar för en småländsk region. Trots ett enigt beslut i Regionfullmäktige om att länet ska söka sig söderut har det hela tiden varit en läpparnas bekännelse. Värmbys uttalande bekräftar bara detta faktum.

onsdag 17 mars 2010

Är man stor, får man göra som man vill, tycker Sydvatten

Det tycks i alla fall vara Sydvattens paroll om man ska tro bolagets VD, Jörgen Johansson, som i ett inslag i Studio Ett försvarande varför just Sydvatten ska tillåtas spela i en egen division. Trots att Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt nyligen slagit fast att Sydvatten saknar tillstånd för att årligen bortleda 6,3 miljoner kubikmeter grundvatten från området kring Bolmentunneln, menar han att verksamheten ska få fortsätta utan tillstånd. Det spelar ingen roll!

Bolmentunneln är viktig för hela Skånes vattenförsörjning, säger Jörgen Johansson. Därför är det helt orealistiskt att ta tunneln ur drift för att täta den. Vad han inte säger är att Bolmentunneln sedan ett år är tagen ur drift för ännu ett omfattande ras, tunneln tycks rasa ihop stup i kvarten. Det skulle också innebära helt orimliga ekonomiska konsekvenser att täta tunneln.

Sydvattens VD menar alltså på fullt allvar att det inte råder likhet inför lagen. Är man bara tillräckligt stor och viktig, ska man få ta sig vilka friheter som helst. Alla vi andra vanliga människor ska däremot rätta oss efter lagar och regler. Och vad gäller för andra företag? Det ska inte heller behöva kosta Sydvatten något att åtgärda ett gigantiskt och otillåtet bortledande av grundvatten. Nej, det här är så angeläget att Sydvatten ska få fortsätta att profitera på andras bekostnad utan att domstolen ska lägga sig i det.

Sydvatten ägs av 14 skånska kommuner. Jag ställer mig frågande till om de kommunpolitiker som sitter i styrelsen verkligen är medvetna om vad som pågår? Förstår man vad det är deras VD säger och är detta ett agerande som de 14 skånska kommunerna sanktionerar? Eftertankens kranka blekhet kan ibland vara att reflektera över hur man själv skulle vilja bli behandlad. Kanske finns det möjlighet att rätta till begångna misstag och hitta gemensamma lösningar på motstående intressen. Dagens uttalanden av Sydvattens VD gör det i alla fall inte enklare att hitta dessa lösningar.

fredag 5 mars 2010

Trippel Salchov av Sydvatten

Miljödomstolens dom i fredags, som slog fast att Sydvatten AB i över 20 år och utan tillstånd tagit ut enorma mängder grundvatten från området kring Bolmentunneln, har väckt stor uppmärksamhet framför allt i Skåne. Inte så konstigt eftersom 14 kommuner använder sig av detta grundvatten, tillsammans med råvatten från sjön Bolmen. Inte oväntat råder det också delade meningar om hur man ska tolka domen.

Personligen tycker jag att domen är ganska solklar och har hållit fast vid min tolkning. Sydvatten har däremot genom sin VD under de senaste dagarna presterat piruetter som inte står konståkarna från OS i Vancouver långt efter. Från att konsekvent ha förnekat att domen skulle ha någon som helst betydelse har hela ärendet på fem dagar ”eskalerat och fått alldeles för stora proportioner”.

Nu inbjuder Sydvattens VD Markaryds kommun till diskussioner för att hitta gemensamma lösningar så att kommunen ska kunna etablera verksamheter intill tunneln. Samma bolag slängde bokstavligen ut oss från huvudkontoret i Malmö i november 2008 med orden ”vi kommer aldrig att medverka till någon gemensam lösning mellan oss i det här området”.

Jag undrar försynt vilken nyvunnen kunskap som erhållits den senaste veckan? I över fyra år har Sydvatten, med benäget bistånd av Länsstyrelsen i Kronobergs län, konsekvent motarbetat alla kommunens förslag att förena motstående intressen. Plötsligt, under den här veckan, är man intresserad att diskutera. Inte kan det väl bero på Miljödomstolens dom i fredags?