måndag 23 augusti 2010

Nu har oppositionsrådet (S) förlorat omdömet fullständigt

I fredagens Smålänningen försöker socialdemokraterna ta politiska poäng genom att göra gällande att kommunen och Alliansen i Markaryd skulle driva Folkets Hus-föreningen i konkurs. Detta trots att Pohlman och Lagerqvist är väl medvetna om att påståendena är ren lögn. Vi är mycket förvånade över att Joakim Pohlman, som kandiderar till den högsta politiska posten i Markaryds kommun, agerar så omdömeslöst.

Den senaste tiden har Pohlman i flera utspel kritiserat kommunstyrelsens ordförande för att blanda ihop sina roller. Genom att göra sig till talespersoner för de föreningar som står socialdemokratin mycket nära, visar Pohlman och Lagerqvist vilka det egentligen är som har svårt att hålla isär sina roller.

Det är viktigt att kommuninvånarna och andra föreningar får veta hur det egentligen ligger till. Enligt Alliansens uppfattning kan Folkets Hus-föreningen i Strömsnäsbruk vara den förening som får störst kommunalt stöd av samtliga föreningar i kommunen.

- Föreningen får ett årligt driftsbidrag om drygt 140.000 kr.
- Föreningen erhåller en överhyra från kommunen för biblioteket. Hyran, c:a 1.000 kr/m2 för en souterränglokal, är lite mer än dubbelt så mycket som normalhyran för en fastighet i centrala Markaryd.
- Hyran för biblioteket är 484 583 kr för år 2010.
- Föreningen går med vinst. De senaste fyra åren har vinsten efter skatt i medeltal varit 28 700 kr/år.
- De senaste fyra åren har föreningen betalat 100 078 kr i skatt till staten, i snitt 25 000 kr/år.
- Drygt 80% av föreningens intäkter (c:a 620.000 kr/år) kommer från kommunen och endast 20% kommer från föreningens egen verksamhet
- I bokslutet 2009 hade föreningen 439 718 kr i omsättningstillgångar. Av dessa utgjorde 339 263 kr likvida medel i form av kassa, check- och bankkonto.

Det kan inte vara rimligt att, som socialdemokraterna vill, en förening ska särbehandlas på det här sättet av Markaryds kommun. Kommunen och skattebetalarna ska inte heller vara ekonomiskt ansvariga för vissa föreningar (Folkets Hus), men inte för andra. Vad säger de andra föreningarna i kommunen om detta?

Alliansen vill behandla alla föreningar likvärdigt. Stödet till föreningarna ska i första hand vara kopplat till föreningens aktivitet framför allt vad gäller ungdomsverksamhet. Hur mycket ungdomsverksamhet bedriver Folkets Hus-föreningen i jämförelse med andra föreningar?

Vi är övertygade om att det går att hitta en lösning i frågan. Avsikten har aldrig någonsin varit att driva någon förening i konkurs, vilket Pohlman och Lagerqvist vill göra gällande. Kommunen har i övrigt en bra dialog med Folkets Hus-föreningen och vi kan konstatera att föreningens ordförande till oss också beklagat och tagit avstånd från agerandet.

Det borde väljarna i Markaryds kommun också göra!

Bengt Germundsson (KD)
Sven Jansson (C)
Göran O Persson (M)
Rolf Bengtsson (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar