onsdag 13 oktober 2010

Länsstyrelsen åtalsanmäler Sydvatten AB

Efter gårdagens besked från Miljööverdomstolen om att företaget Sydvatten inte får leda bort det grundvatten som läcker in i Bolmentunneln så har nu Länsstyrelsen i Kronoberg åtalsanmält Sydvatten till åklagare.

Enligt handläggare på länsstyrelsen är det nu upp till åklagare att utreda ärendet, för att se om Sydvatten begår ett brott mot miljöbalken när man leder bort grundvatten.

Länsstyrelsen har, efter Miljööverdomstolens dom, åter tagit upp tillsynsärendet och har därför skriftligen meddelat Sydvatten att de inte har tillstånd att avleda grundvatten. Antingen måste Sydvatten nu måste söka tillstånd hos Miljödomstolen eller leda bort vattnet på något sätt, exempelvis genom att täta tunneln.
.
Så snabbt har jag aldrig varit med om att Länsstyrelsen agerat, men jag är glad och tacksam att man nu gör det. I en kommentar till tidningen Smålänningen säger bolagets VD att "länsstyrelsen har god förståelse för att tunneln måste fortsätta. Det är en verksamhet som måste fortsätta."
.
Man kan fråga sig vad Sydvattens styrelse och VD i så fall sysslat med? En av de främsta uppgifter man har är att bevaka företagets intressen, bland annat genom att se till att företaget har vederbörliga tillstånd för sin verksamhet. Inte ens en (historiskt) välvilligt inställd länsstyrelse lär komma undan en dom i Miljööverdomstolen. Kanske något att tänka på för femton ägarkommunerna och deras representanter i styrelsen? Om nu inte VD:n själv känner någon anledning att dra vissa konsekvenser av sitt bristfälliga agerande.
.
Kommuninvånarna och fastighetsägarna i Markaryds kommun är i vart fall mycket nöjda med kommunens agerande och gratulationerna har duggat tätt idag. Det känns så oerhört skönt att efter alla dessa år ha fått rätt i samtliga de tre ärenden där vi haft Länsstyrelsen i Kronoberg och Sydvatten AB som motståndare. Styrelsen och VD:n i Malmö har väl ändå nåtts av eftertankens kranka blekhet, som till slut kommit ifatt dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar