söndag 25 januari 2009

När ingen längre har makt...

I kvällens Agenda upprepade sig samma scenario som så många gånger tidigare. Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson hänvisar till politikerna och lagstiftningen. Politikern, ikväll min partikamrat Chatrine Pålsson-Ahlgren, kan inte göra så mycket mer än att påtala eländet för regeringen, som i sin tur väntar på en utredning i frågan någon gång i sommar. Under tiden drabbas Lollo, Reza och andra människor medan maktens utövare försöker överträffa varandra i beskrivningen av sin maktlöshet. Vad man inte inser är hur vanligt folk uppfattar detta. Alla vet ju att ni kan fatta ett humant beslut – bara ni vill.

lördag 24 januari 2009

Statistik à la SVT

SVT rapporterade igår om den enkät man genomfört om hur prästerna i Svenska Kyrkan ställer sig till att viga samkönade par. Enligt SVT svarade 68% ”ja” på denna fråga. Vad SVT däremot inte berättade var att detta var åsikten hos 68% (=1.165 st.) av de drygt 1.700 som svarat på enkäten. Bortfallet var stort, eftersom enkäten var ställd till lite mer än 2.800 präster. Hela 1.100 hade alltså inte svarat alls! Att det dessutom finns ytterligare 600 anställda präster, vilka inte ens blivit tillfrågade eftersom de inte hade någon e-postadress, kom inte heller fram.

Enkäten är rent statistiskt varken en totalundersökning eller en statistiskt signifikant urvalsundersökning. Man kunde lika gärna påstått att 34% av prästerna var positiva till att viga samkönade par, dvs. 1.156 av 3.400. Eller varför inte 100%, eftersom samtliga präster som svarat ”ja” uppgett sig vara positiva? När nu SVT ändå inte verkar bry sig om varken urvalet eller statistiken, utan tycks ha som ambition att vara politiskt korrekt och påverka opinionen. Mark Twain hade rätt: ”Det finns lögn, f-d lögn och statistik.”

fredag 23 januari 2009

Den som lämnar WO, vinner inte matchen!

Jag är ingen anhängare av Janne Josefssons debattprogram. Men ibland måste man kanske ändå gilla läget när tillfälle bjuds att få ta debatten i direktsändning och själv försöka sätta bilden av oss som kristdemokrater. Efter kvällens ”Debatt” får vi konfronteras med ännu en bild som andra målar upp - ett parti där ledningen lägger locket på.

Riksdagsgruppens ledare går i ett mail ut till hela riksdagsgruppen med uppmaningen att inte delta i kvällens debattprogram. Partisekreteraren uppmanar enskilda kristdemokrater att inte svara på frågor eller uttala sig i media. Debatten ska föras internt, heter det.

I stället för att ta möjligheten att i direktsändning förklara sin position och partifullmäktiges beslut, väljer partiledningen att lägga locket på. Därmed får fyra journalister fritt spelrum att kommentera och spekulera hur man uppfattar läget inom partiet. Gert Gelotte träffade i alla fall rätt med kommentaren att ”den som lämnar walk over, vinner inga matcher”.

torsdag 22 januari 2009

Reinfeldts, Björklunds och Olofssons vänsterprassel

Äktenskapsfrågan blev till slut den fråga som öppet visade en spricka i Alliansregeringen. I stället för att ställa sig bakom kristdemokraternas konstruktiva förslag, väljer Reinfeldt, Björklund och Olofsson att vänsterprassla och ingå partnerskap med oppositionen. Alltsedan Göran Hägglund presenterade kristdemokraternas förslag har fler och fler ställt sig bakom detsamma. Flera liberala ledarskribenter, företrädare för kyrkor och samfund, humanister och jurister har konstaterat att kristdemokraternas förslag skulle kunna vara den lösning som en majoritet borde kunna ställa sig bakom. Det kan emellertid inte partiledarna för m, c och fp, som respektlöst kör över kd med benäget bistånd av oppositionen. Man undrar varför?

Det hade dessutom varit en välgärning att klippa det sista bandet mellan staten och kyrkan. För min del tror jag inte ett ögonblick på att den frivillighet i ämbetsutövningen som m, c och fp föreslår i sin motion kommer att bli särskilt långvarig. När förslaget väl gått igenom, kommer garanterat oppositionen att börja tala om den diskriminering som sker då kyrkor, samfund eller enskilda präster och pastorer inte vill viga samkönade par. Med följden att nya krav ställs på en förändrad lagstiftning.

Kristdemokraterna har definitivt inte vikit ner sig i den här frågan. I stället har man visat prov på stor lyhördhet och respekt mot alla åsikter och grupperingar. Det har inte varit tillräckligt. Nu kan ingen skylla på kristdemokraterna om lagstiftningen förändras – däremot återstår att se hur många utanför politikerleden som är beredda att bidra till att skapa en opinion för vårt förslag och ställa de enskilda riksdagsledamöter till svars som har att rösta för eller emot förslaget. Hittills tycker jag att alltför många har varit alltför tysta.

söndag 18 januari 2009

En havererad process

Med facit i hand kan man väl konstatera att nästan allt har gått snett under processen med att ta fram kristdemokraternas EU-valsedel. Efter partifullmäktige igår är min oro än större för hur det ska gå för partiet i den kommande valrörelsen. I den valanalys som jag fick förtroendet att leda efter valet 2006, var vi väldigt tydliga med att påpeka brister bl.a. i den interna organisationen och i nomineringsförfarandet. Slutsatser som helt baserades på omfattande enkäter och intervjuer med totalt nästan trehundra partifunktionärer. Samma misstag upprepas nu på nytt.

Kl. 19.26 i tordags kväll, kallades partistyrelsen via SMS och e-mail till ett telefonmöte för att få "information inför PF", mindre än tolv timmar senare. Vid detta telefonmöte sent på torsdagskvällen, informerade Göran Hägglund om det förslag på fem nya namn som partistyrelseombuden skulle yrka på att listan skulle kompletteras med. Detta förväntades vi under 20 minuter analysera, diskutera och sedan ställa oss bakom.

Jag har inget emot namnen i sig - de förstärker listan rejält - men inser skälen till varför partiledningen var angelägen att föra fram dem. Dessa personer har ju en stor förankring och stöd bland kristdemokratiska väljare och deras medverkan på listan skulle definitivt innebära att antalet personkryss för Lennart Sacrédeus skulle minskat så mycket att han inte skulle blivit "inkryssad" i det fall ombuden valt att placera honom på listan. Enligt min bedömning hade det därför varit tämligen ofarligt att lyssna till provvalsresultatet och placera Lennart på den 31:a plats på listan som stod inom räckhåll. Nu blev det inte så och därmed fortsätter diskussionen om partiledningens agerande i stället för att fokusera på våra toppkandidater och vår politik. Här missade ombuden att agera utifrån provvalsresultatet, samtidigt som man "neutraliserade" Lennart.

För egen del kan jag bara konstatera att jag kände mig tillplattad och besviken efter partiledningens information till partistyrelsen. Det här agerandet är måhända nödvändigt då VU bedömer läget som akut, men som ps-ledamot har jag svårt att acceptera detta som en demokratisk och god arbetsform i ett av partiets högst beslutande organ.

Som så ofta är tidsschemat pressat för en ordentlig debatt. I sitt inledningstal uppmanade Göran Hägglund till en konstruktiv intern debatt, men när endast 14 av 39 anmälda talare hade fått chansen att plädera när debattiden gick ut tyckte jag det gick för långt. Som ersättare för ps-ombuden hade jag ingen förslagsrätt, men yttrade mig i ordningsfrågan och uppmanade ombuden att beakta konsekvensen av att partiledaren uppmanar till intern debatt samtidigt som arbetsordningen inte medgav någon sådan. Lyckligtvis fick åtminstone en ledamot från varje distrikt därefter möjlighet att plädera innan partifullmäktige gick till beslut. Så här kan vi inte hantera viktiga frågor eller behandla våra ombud i fortsättningen.

Enligt min uppfattning borde nomineringskommittén redan när man presenterade sitt förslag lämnat en korrekt motivering till varför Lennarts namn saknades. På min fråga till kommitténs ordförande Göran Sydhage medgav han att "med facit i hand hade detta kanske varit det bästa". Nu tog i stället partiledaren själv tillfället att offentligt föra fram denna motivering. Det var inte särskilt snyggt, vilket kommenterats på nyhetssidor och bloggar idag. Någon medial uppmärksamhet för de fyra första namnen som skulle presenterats blev det däremot inte. Med Sacrédeus utanför listan, riskerar detta att bli resultatet av medias bevakning av partiet i den kommande valrörelsen.

Hur kan det komma sig att man saknar fingertoppskänsla och strategiskt tänkande på den här nivån? Det här handlar ju inte om en nomineringsprocess i en liten lokalavdelning - vi pratar om en organisation på central nivå som borde vara av högsta klass? Jag är ingen expert på strategi, men nog måste väl fler inse att vi behöver vidta åtgärder.

Nej, jag tror det är dags att damma av valanalysen igen. Det var ett av mina svar till Lova Olsson på några frågor om partiets vikande opinionssiffror och som resulterade i en lite tillspetsad artikel i fredagens SvD. Politik byggs underifrån och alla som har en position i toppen - och här inkluderar jag mig själv - måste inse att detta mandat kommer underifrån, från väljare, medlemmar och sympatisörer.

Kristdemokraterna behöver en framtidsgrupp. Det är hög tid att på allvar ta tag i organisationsfrågorna och bygga ett parti där man ser till varje medlems unika värde, där man lyssnar på rörelsen, respekterar och uppmuntrar varandra. Jag fruktar att den senaste månadens debatt och agerande inte kommer att vara den injektion som den enskilda medlemmen eller lokalavdelningen behöver för att uträtta stordåd. Risken är överhängande att engagemanget och arbetsglädjen minskar, vilket inte är till gagn för partiet i en valrörelse. Jag hoppas, för partiets skull, att jag har fel.
tisdag 13 januari 2009

Kör inte över den interna demokratin i partiet!

Efter mina uttalanden i Svenska Dagbladet, Världen Idag och Kristdemokraten har jag fått en mängd mail och telefonsamtal från medlemmar runt om i landet som uttrycker stor förvåning över hur Lennart Sacrédeus hanterats av nomineringskommittén.

Jag kan inte förstå hur man kan bortse från det synnerligen tydliga resultatet av provvalet. För min del kan jag inte medverka till att köra över den interna demokratin och medlemmarnas synpunkter på det här sättet. Att Lennart skulle få ett stort stöd i det interna provvalet kan väl knappast varit en överraskning för nomineringskommittén.

Det finns väl inte någon som anser att nomineringskommitténs motivering är hållbar? Däremot hade det väckt större respekt om man haft modet att tala om de verkliga skälen till att man petar Lennart i sitt förslag. Då hade man i lokalavdelningar och distrikt också kunnat föra denna diskussion inför partifullmäktige på fredag. I stället ger man en motivering som ingen tror på!

Jag är inte ordinarie ombud till partifullmäktige på fredag, men har för avsikt att vara med och försöka ge min syn på hur man hanterar den interna demokratin. Valanalysgruppen, där jag var ordförande, riktade skarp kritik mot ett antal företeelser i partiet, bl.a. nomineringsförfarandet. Det finns all anledning att damma av denna kritik på fredag.

Medlemmar och ombud har så här långt varit mycket tydliga och gett uttryck för sitt stöd för Lennart. Jag anser det självklart att man som ombud på partifullmäktige har att fullfölja denna linje och medverka till att Lennart får en framträdande plats på vår EU-valsedel.


torsdag 8 januari 2009

"Hans fruktan kan inte anses välgrundad"

För snart ett år sedan blev afghanen Reza Rezai från Markaryd riksbekant genom den hantering han utsattes för i samband med ett förvarstagande och försök att avvisa honom till Afghanistan och många engagerade sig i hans fall. En stark opinion skapades till förmån för Reza och hans ärende uppmärksammades nationellt i media under hela våren till dess Reza slutligen beviljades en ny prövning. Denna prövning är nu avslutad och Migrationsverket har nu meddelat att Reza ska avvisas.

Reza kom till Sverige i september 2003. Sedan januari 2004 har han arbete och egen försörjning, är självförsörjande och fullständigt integrerad i det svenska samhället. Reza har, även sedan han släpptes ur Migrationsverkets förvar i Gävle i början av april 2008, fortsatt att arbeta på Takvams Däckverkstad i Markaryd. Detta till polisens och Migrationsverkets stora förtret, vilka hade förväntat sig att Reza skulle gå under jorden samma dag han släpptes från förvaret i Gävle.

Den 15 december 2008 trädde en ny lag om arbetskraftsinvandring i kraft. Varken Reza eller andra asylsökande i samma situation omfattas inte av denna lagstiftning, eftersom riksdagen inte beslutat om några övergångsbestämmelser för de ärenden som redan är pågående. Därför ska Reza avvisas till Afghanistan för att därifrån söka det arbete han haft i snart sex år. Detta märkliga förfaringssätt borde vara något som många borde reagera emot. Är det ett rimligt sätt att hantera människor och våra skattepengar?

Förutom flyktingskäl har Reza åberopat humanitära skäl i sin ansökan. Migrationsverket prövar dock inte yrkandet om humanitära skäl, vilket är märkligt med tanke på att han varit i Sverige i snart sex år och är mer svensk än afghan. Migrationsverkets beslut är överklagat av Rezas advokat.

Opinionen var redan under förra våren stark till förmån för Reza och många uttryckte både ilska och besvikelse över den inhumana svenska flyktingpolitiken. Migrationsverket verkar ha bestämt sig för att Reza ska avvisas. Samtidigt beviljar verket andra afghaner med en liknande bakgrund och med liknande skäl permanent uppehållstillstånd i Sverige. Skälen till detta är svåra att förstå och det verkar fortfarande vara en slump om man beviljas asyl eller ej.


Så här skriver Norra Skånes reporter: "En del av Migrationsverkets motiveringar tål att citeras."Reza Rezai är en frisk man i arbetför ålder, som uppgett sig sakna socialt nätverk i Kabul. Reza Rezai har som fri man rätt att skaffa sig ett arbete och registrera sig i landet".Och "Hans fruktan kan inte anses välgrundad", skriver verket. Synpunkter som Migrationsverket numera är helt ensamma om."

Hur länge ska svenska myndigheter fortsätta att försöka avvisa en person som man under mer än fem år misslyckas skicka ur landet. Var går den humanitära gränsen för hur man kan behandla en enskild människa? I det aktuella fallet torde det främst handla om prestige, eftersom andra ensamstående män med liknande bakgrund beviljas uppehållstillstånd.

Förmodligen hänger Rezas möjligheter att få stanna i Sverige mycket på om det än en gång kan skapas en opinion till hans fördel. Annars återstår sannolikt bara en utvisning till en ytterst osäker framtid.

Trots avvisningsbeslutet fortsätter Reza dagligen att arbeta på Takvams Däckverkstad i Markaryd. Polisen i Kronobergs län har inlett en förundersökning mot hans arbetsgivare Harald Takvam, för att denne bereder Reza en anställning trots att Reza har ett avvisningsbeslut hängande över sig. Det känns verkligen tryggt att vårt rättsväsende har resurser att ägna sig åt den här arten av grov brottslighet.

onsdag 7 januari 2009

När prestigen går före fakta och förnuft

Efter sex månaders handläggningstid beslutade länsstyrelsen i Kronobergs län 2009-01-02 att upphäva Markaryds kommuns beslut om antagande av en detaljplan (Misterhult 2:18) i anslutning till Bolmentunneln. Ärendet är långt och segdraget. Länsstyrelsen rekommenderade i juni 2005 kommunen att förvärva det aktuella området och planlägga det, vilket också skett, men nu har man ändrat uppfattning! Inför beslutet har länsstyrelsen begärt in två rapporter från SGI, Statens Geotekniska Institut, eftersom man i ett tidigt skede uttryckte att länsstyrelsen själv saknar denna kompetens.

SGI har yttrat sig under hösten genom två rapporter och finner att det inte finns skäl att upphäva kommunens antagande. Man finner vidare att detaljplanen har tillräckliga skyddsföreskrifter och planbestämmelser för att säkra skyddet. SGI hänvisar till hur man löst liknande motstående intressen i andra delar av landet. Trots detta tar länsstyrelsen ingen hänsyn till SGI:s slutsatser - vilka inte ens framgår av beslutet - utan beslutar att upphäva detaljplanen. Helt plötsligt anser sig länsstyrelsen besitta den kompetens man saknade i augusti 2008, vilken dessutom synes vara bättre än statens expertmyndighet inom området.

Vi kommer naturligtvis att överklaga länsstyrelsens beslut till regeringen. Ärendet är långt ifrån avgjort, enligt vårt sätt att se det. Frågan är inte enbart juridisk, utan även politisk med många implikationer på äganderätt, rätt till ersättning för markägare, intrång m m. Med tanke på hur tunneln sträcker sig genom Markaryds kommun innebär länsstyrelsens beslut att Markaryd som tätort kommer att få mycket svårt att expandera. Ett intresse får helt stå tillbaka för det andra, vilket inte är förenligt med Miljöbalken.

Min förståelse för hur den enskilda lilla människan känner sig i sin kamp mot myndigheter och överhet blir allt större, inte minst då prestigen tycks gå före fakta och förnuft. Miljöbalken är tydlig med att man ska kunna lösa ärenden när det finns en intressekonflikt mellan motstående parter. SGI hänvisar till ett antal fall över landet där man har lyckats att förena detta.

Det är bara att beklaga att länsstyrelsen i Kronobergs län inte vågar se hur man gör på andra håll i landet, utan går på försiktighetsprincipen. Det är klart, att gör man ingenting, behöver man ju heller aldrig vara rädd för att bli anklagad för att ha fått någonting gjort.

måndag 5 januari 2009

Årets hetaste lantis!

Tidningen Land har, enligt uppgifter i media, utsett Sveriges 100 hetaste lantisar. Det känns mycket hedrande att se sitt namn på 78:e plats. Det finns åtminstone två markarydsnamn på listan i och med att Nanne Bergstrand, Kalmar FF:s tränare, tog hem titeln. Kul och hedersamt!

Gott Nytt År, förresten!