torsdag 25 augusti 2011

Pensionärernas ekonomi viktigare än billiga krogbesök

Vi kristdemokrater kräver ökad ekonomisk rättvisa för landets äldrebefolkning. Höstbudgetens reformutrymme måste i första hand utnyttjas för att ytterligare sänka skatten för Sveriges pensionärer, skriver Kristdemokraterna i partistyrelsen.

Att göra det billigare att gå på krogen eller förbättra pensionärernas ekonomi? Vilket är mest angeläget?

Regeringens reformambitioner hålls tillbaka till följd av den svåra ekonomiska krisen i vår omvärld. Det är inte bara klokt utan också nödvändigt att i den rådande internationella oron vara återhållsam och försiktig med statens finanser. Ett visst reformutrymme finns trots allt i höstbudgeten. Det verkar både regeringskansliets experter och utomstående bedömare vara överens om. Frågan är då vad som ska prioriteras.

Alliansens fyra riksdagspartier har politiskt så mycket gemensamt att de både 2006 och 2010 kunde bilda regering tillsammans. Men det betyder ju inte att de är eniga i allt, och när det verkligen kniper visar det sig var de har sina olika hjärtefrågor.

Moderaterna vill halvera restaurangmomsen hellre än att sänka skatten för landets pensionärer. Det framgick av Fredrik Reinfeldts sommartal i lördags (20/8), där han enligt pressreferaten sade att ”rätt använd av restaurangägare runtom i Sverige” kan sänkt krogmoms leda till fler jobb. Centerns Annie Lööf, kandidat till partiledarposten, verkar vara på samma linje när hon sätter halverad moms för restauranger, frisörer, m fl före satsningar på pensionärerna.

Vi kristdemokrater, som i flera år drivit fram stegvisa sänkningar av pensionsskatten, vill för vår del fortsätta att sänka skatten för pensionärerna. Vi vill inte göra halt här och nu.

För pensionärer gäller i dagens Sverige en högre skattesats per skattekrona än för yngre och förvärvsarbetande personer. Detta är oacceptabelt, särskilt som den utbetalda pensionen måste anses som uppskjuten eller tidigare avstådd lön. En grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle är att alla medborgare behandlas likvärdigt. Gapet mellan den lägre skatten på arbetsinkomst och den högre på pension måste i rättvisans namn minskas för att snarast möjligt helt försvinna. Detta har också Göran Hägglund flera gånger betonat. Varför vill inte Fredrik Reinfeldt och Anders Borg detsamma?

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt må tro att en halverad krogmoms skulle kunna ge några tusen nya jobb. Men det skulle bli mycket dyra jobb (ca 1,5 miljoner kronor per jobb) om en sådan reform, kalkylerad till 5,4 miljarder kronor, verkligen skulle nå sitt mål. Internationella erfarenheter har också visat att antalet nya arbetstillfällen som resultat av en sådan reform är högst osäkert.

En ny skattesänkning för pensionärerna, som också skulle öka deras konsumtionskraft, har av regeringskansliet beräknats kosta 2,3 miljarder kronor. (M) och (C) som hellre vill använda budgetens reformutrymme för den mer än dubbla kostnaden för en halvering av krogmomsen har nu verkligen bekänt färg.

När det på allvar gäller, visar det sig vilket riksdagsparti som troget och uthålligt värnar också om äldrebefolkningens trygghet och välfärd. Vi kristdemokrater kräver ökad ekonomisk rättvisa för landets äldrebefolkning. Höstbudgetens reformutrymme måste i första hand utnyttjas för att ytterligare sänka skatten för Sveriges pensionärer, vilket också Göran Hägglund framhållit.


MICHAEL ANEFUR
ordförande i KD:s Skånedistrikt och ersättare i KD:s partistyrelse

BENGT GERMUNDSSON
kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun och ledamot av KD:s partistyrelse och VU

LEIF HALLBERG
ordförande i Seniorförbundet och ledamot av KD:s partistyrelse

EWA SAMUELSSON
biträdande socialborgarråd i Stockholms stad och ledamot av KD:s partistyrelse

EWA SUNDKVIST
oppositionsråd i Örebro läns landsting och ledamot av KD:s partistyrelse

måndag 22 augusti 2011

Värderingarna prövas i budgetförhandlingarna

Alliansens partiledare har nu positionerat sig och går för att förhandla om nästa års budget. Reformutrymmet har, till följd av den internationella finansoron, försämrats och möjligheterna att genomföra reformer från valmanifestet har minskat. Klokt nog, och till skillnad från oppositionens löften om pengar som inte finns, sätter regeringen sunda statsfinanser i första rummet.

Men det lilla utrymme som finns kommer det att bli strid om och det är framför allt frågan om sänkt krogmoms som striden gäller. I lördags gav Fredrik Reinfeldt ett tydligt besked och backar upp centerns förslag om att sänka krogmomsen. Åtgärden kommer att kosta 5,4 miljarder kronor. De mest optimistiska bedömarna, dvs (M) och (C) räknar med 3.500 nya jobb. Med enkel matematik kan man räkna ut att varje nytt jobb kommer att kosta 1,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

Kristdemokraterna är i vanlig ordning det enda partiet i Alliansen som värnar tryggheten för människor som behöver det bäst. Därför tar vi strid för en ytterligare skattesänkning för de sämst ställda pensionärerna. Det kostar 2,3 miljarder.

Kristdemokraterna är det parti i Alliansen som tryckt på och drivit fram ett initiativ till förändringar i sjukförsäkringen. Men det räcker inte att, som socialförsäkringsministern, konstatera brister. Vi vill också åtgärda dem. Detta är möjligt och skulle kosta c:a 1 miljard. Höjda bostadsbidrag (700 miljoner kr) är också en angelägen reform som vi prioriterar.

Sammantaget står Kristdemokraternas förslag om förbättringar för våra svagaste och mest utsatta grupper om c:a 4 miljarder kronor mot moderaternas och centerns förslag om en sänkt krogmoms för 5,4 miljarder.

Allianspartiernas prioriteringar har med önskvärd tydlighet visat att det är Kristdemokraterna som är Alliansens sociala röst. Valet borde vara hur enkelt som helst och jag tror det finns en kraftfull opinion som är beredd att stödja våra krav. För det stora flertalet är det betydligt viktigare och långt mer rättfärdigt att använda det lilla reformutrymme som finns till svaga och utsatta grupper framför lägre moms på löjrom och champagne på krogen!

lördag 20 augusti 2011

Sänkt skatt för pensionärer viktigare än lägre moms på löjrom och champagne

Igår gav Kristdemokraterna ett klart och tydligt besked inför regeringsförhandlingarna om den kommande budgeten. I första hand ska vi värna sunda statsfinanser, men om det finns ett reformutrymme, så kommer vi att driva frågan om sänkt skatt för pensionärer. Göran Hägglund fick ett mycket tydligt uppdrag från partistyrelsen att ta strid för den här frågan i den fortsatta budgetdiskussionen. Utan Kristdemokraternas påtryckningar i regeringen hade situationen för landets pensionärer sett helt annorlunda ut. Det är tack vare Kristdemokraternas ansträngningar som landets pensionärer har fått skattesänkningar och vi är ensamma om att fortsätta driva detta krav till dess en utjämning skett.

Sänkt skatt för pensionärerna är viktigare för oss än sänkt krogmoms och lägre pris på löjrom och champagne!

Med tanke på den turbulens som nu råder, kommer reformutrymmet att vara litet. Det finns tre andra partier i regeringen som sannolikt kommer att göra en annan prioritering och Kristdemokraterna är, som bekant, inte i egen majoritet bland de fyra Allianspartierna. Däri ligger ett problem. Därför gäller det att alla som vill ge Kristdemokraterna ett starkt inflytande för att bl a få igenom en skattesänkning för våra pensionärer också ställer sig bakom det uppdrag vi i partistyrelsen gett till Göran Hägglund. Ju tydligare detta stöd tar sina uttryck, desto tuffare kan frågan drivas i de kommande förhandlingarna.

Samtidigt gäller det för Hägglund att visa att han tänker gå mycket långt för att uppfylla vår prioritering. Det kommer inte att räcka att säga att ”jag gjorde vad jag kunde” i budgetförhandlingar bakom stängda dörrar. Nu är det publik tydlighet och strid i frontlinjen vi vill se!

torsdag 18 augusti 2011

Nya skolan i Markaryd klar!

Igår var det visning av den nya skolbyggnaden på Höjdenområdet i Markaryd. Även om jag besökt bygget flera gånger under byggtiden, var det lite av en överraskning att se hur fin den nya skolan blir. Det är bara att gratulera elever, lärare och annan personal som kommer att få ta lokalerna i bruk på tisdag. Jag är övertygad om att lokalerna kommer att inspirera eleverna till både studier och aktiviteter.

Hela byggnaden karakteriseras av ljus, rymd och trä i en smakfull arkitektur. Klassrum och grupprum är funktionella och kopplade till ett underbart studie- och gemenskapstorg mitt i byggnaden. Valet av material har gjorts utifrån miljömässiga aspekter och med tanke på att drift och underhåll ska vara ekonomiskt hållbar på sikt.

Barn och ungdomars uppväxtvillkor är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater och därför är det angeläget att satsa på skolan, på bra lokaler, bra lärare och bra undervisning.

Skolan är en av de största arbetsplatserna i kommunen och naturligtvis ska våra elever, lärare och annan skolpersonal också få förutsättningar att arbeta i en bra miljö. I en tid då många kommuner lägger ner sina skolor känns det väldigt roligt att få vara verksam i en kommun där vi bygger en ny skola. Det, om något, är väl ett bevis på att vi tror på framtiden i Markaryds kommun!

söndag 7 augusti 2011

"No, we couldn´t"?

Så sent som i tisdags drog många en suck av lättnad över den överenskommelse som demokraterna och republikanerna röstade igenom i sista stund. Men ”marknaden” lät sig inte övertygas. Börserna fortsatta att falla hela veckan trots ekonomernas konklusioner att de allvarliga konsekvenserna, både för världsekonomin och börsens utveckling, nu var tillfälligt undanröjda.

Experternas bedömningar höll inte ens i en vecka. Oron är nu stor inför hur världens finansmarknader ska reagera i morgon på kreditvärderingsföretaget Standard & Poor´s beslut att sänka USA:s kreditbetyg från AAA till AA+. Sänkningen kom efter en lång och bitter politisk strid som dock slutade med en uppgörelse om att höja USA:s lånetak och att genomföra inledande nedskärningar för att börja komma tillrätta med budgetunderskotten. Målet med överenskommelsen är att få ner underskotten med 2,1 biljoner dollar på tio år - långt från de 4,0 biljoner dollar som S & P anser behövs för att komma tillrätta med USA:s statsfinansiella problem.

Hela valrörelsen vid det senaste presidentvalet genomsyrades av Obamas och demokraternas trosvissa mantra ”Yes, we can!”. Leeman Brothers konkurs och en därpå följande världsvid finanskris var tydligen inte en tillräcklig väckarklocka för de amerikanska politikerna som inte heller den här gången lyckades ta sitt ansvar för att lösa USA:s gigantiska skuldberg och underskott. Nedvärderingen av USA:s kreditbetyg kan kanske bli ett smärtsamt, men nödvändigt, uppvaknande för en nation som under lång tid levt långt över sina tillgångar. Insikten om att ”the American dream” paradoxalt nog lever på lånade pengar från kommunist-Kina kan kanske få några att reagera. Det kommer under alla omständigheter att krävas en politisk samsyn kring både besparingar och skattehöjningar för att klara sig igenom krisen.

Om inte politikerna lyckas med den bedriften riskerar de att tvingas konstatera; ”No, we couldn´t!”.