måndag 20 september 2010

TACK, Markaryd!

Resultatet i valet till kommunfullmäktige i Markaryd blev överväldigande. Jag har haft svårt att föreställa mig att vi skulle kunna upprepa de fantastiska siffrorna från valet 2006. Men när alla valdistrikten var räknade i kväll kunde vi konstatera att Kristdemokraterna i Markaryd till och med ökade sitt väljarstöd med en procent och landade på 45,2%!

Det kommer att ta tid att smälta det här, men det är en fantastisk känsla att ännu en gång få ett så stort stöd och därmed få en bekräftelse på att jag och vi förvaltat det förtroende vi fått. Just nu vill jag bara uttrycka mitt och hela gruppens stora och innerliga TACK till alla väljare i kommunen för att ni har gett oss ert stöd. Vi lovar göra vårt yttersta för att förvalta det så klokt och förnuftigt vi kan – för Markaryds kommuns bästa! Tack ska ni ha!

fredag 17 september 2010

Äras den som äras bör!

En trogen, anonym valarbetare dammar idag av det f d socialdemokratiska kommunalrådet som avgick för nio år sedan och ger honom äran för allt det positiva som hänt i Markaryds kommun under de senaste åtta åren! Det pinsamma är, förutom alla sakfel i insändaren, att det var kraftig intern kritik från socialdemokraterna själva som fick kommunalrådet att avgå våren 2001. Jag var vid det tillfället de borgerliga partiernas talesman och beklagade avgången, så jag vet hur illa utsatt han blev av sina egna.

Insändarens rubrik var ”Äras den som äras bör” och det är den enda korrekta sentensen i hela insändaren. I Alliansens svar, som jag publicerar nedan, framgår vilka borgerliga politiker det är som kan ta åt sig äran för flera av de lyckosamma satsningar som kommuninvånarna idag kan vara glada för.


Dåligt minne och fullt av fel!

Saklighet och gott minne tycks denne valarbetare vara helt befriad ifrån. De borgerliga partierna har ansvarat för samtliga de exempel som anges.

1. Pensionskapitalet kommer från försäljningen av elverket 1997 efter en motion från Göran O Persson (M). Sju socialdemokrater reserverade sig mot beslutet.
Försäljningen av Markarydsbostäder befriade kommunen från en skuld på 180 mkr och stora årliga driftsunderskott. Beslutet fattades 1994 när Tage Svensson (C) var kommunalråd. Samtliga socialdemokrater, inklusive Christer Blomqvist, reserverade sig mot det beslutet.

2. Projektet Pågatåg NO startade våren 2007 och godkändes av regeringen i mars 2010. Regeringen fattade beslut om Tvärleden i september 2008 och första spadtaget togs i juni 2009. Bengt Germundsson (KD) har kraftfullt drivit dessa ärenden.

3. Ombyggnaden av äldreomsorgen påbörjades 1994 när Tage Svensson (C) var kommunalråd och Rolf Johansson (M) var socialnämndens ordförande.

4. Fritidsgården i Strömsnäsbruk är inte nedlagd. Den heter Zvampen, ligger vid Stig In och håller öppet två till tre kvällar i veckan.

Det är en prestation att skriva så många fel på så få rader. Men på en punkt har skribenten rätt; ”Äras den som äras bör”.

Bengt Germundsson (KD)
Sven Jansson (C)
Milica Dragas (M)
Rolf Bengtsson (FP)

onsdag 15 september 2010

Sätt medborgaren i centrum!

Idag drabbas den medborgare som inte lämnar in uppgifter till myndigheter i tid av straffavgifter. Men det finns inga, eller endast mycket små, möjligheter för oss som medborgare att få ersättning när vi tvingas vänta på myndigheterna. Det vill Kristdemokraterna ändra på genom att införa tydliga tidsgränser för hur lång tid en myndighet får ta på sig för att handlägga ett ärende. Och genom att införa straffavgifter för myndigheter som betalar ut ersättningar för sent.

En hel del av det som nu föreslås på nationell basis har påbörjats och även genomförts i Markaryds kommun. Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra den lokala servicen och vill bl.a. genomföra följande åtgärder i Markaryds kommun:

- De viktigaste statliga myndigheterna som polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska finnas representerade i kommunen.
- Kommunen och de statliga myndigheterna ska samordna sin service till medborgare och företag genom att samarbeta i ett lokalt servicecenter i kommunen.
- Alla myndigheter, inklusive kommunen, ska utfärda tydliga tjänstegarantier, publicera dem på sina hemsidor och följa upp hur de lever upp till sina åtaganden.
- Tidsgränser ska sättas upp hur länge man ska behöva vänta på beslut eller utbetalningar. Om inte kommunen eller de statliga myndigheterna klarar detta ska man bli ersättningsskyldig.
- Förbättra IT-infrastrukturen i hela kommunen.
- Den kommersiella servicen, t.ex. stöd till lanthandlare, ska förbättras med hjälp av det statliga bidrag en Alliansregering vill införa.
- Förbättra och samordna kommunens informationshantering till kommuninvånarna.
- Utveckla synpunktshanteringssystemet ”Säg vad du tycker” samt de kommunala tjänstegarantierna.

Då det gäller frågor som bemötande, kvalitet och service får man aldrig bli nöjd eller slå sig till ro. Det är kommunmedborgarens behov som vi politiker och tjänstemännen ska sätta i centrum. Detta är grundläggande värderingar som vi kristdemokrater lovar att ständigt aktualisera under hela den kommande mandatperioden.

måndag 13 september 2010

”God ton” slätar inte över felaktig handläggning!

Länsstyrelsens uttalanden i Smålänningen den 6 september genom informationschef Michael Sundholm föranleder ett förtydligande av mina påståenden om myndighetens agerande. Under de fem år jag drivit ärendena kring Bolmentunneln har det kommit fram en hel del i länsstyrelsens handläggning som pekar på bristande objektivitet.

För en tid sedan begärde jag att få ut samtliga handlingar från länsstyrelsen som gällde Sydvatten och Bolmentunneln. Jag kunde, något förvånad, konstatera att länsstyrelsen låtit denna riksintressanta och för Skånes vattenförsörjning så viktiga verksamhet fortlöpa utan högre ställda krav än Sydvattens egenkontroll. Den första ”riktiga” tillsynen ägde rum i mitten av juni i år efter en anmälan från Markaryds kommun. En i ärendet redan ifrågasatt tjänsteman utförde tillsynen. Under mina snart tolv år som ordförande i olika nämnder har jag aldrig läst en mer partisk tillsynsrapport.

För två år sedan beställde länsstyrelsen en utomstående granskning av detaljplanerna från statens expertmyndighet, SGI (Lst 402-4677-08). I två rapporter konstaterades att Markaryds kommun infört ett tillräckligt skydd i området. Eftersom SGI-rapportens slutsatser gick emot länsstyrelsens uppfattning, valde länsstyrelsen helt enkelt att strunta i dessa yttranden. På bilden till detta inlägg kan ni läsa hur länsstyrelsen behandlade två expertutlåtanden som skulle vara vägledfande. I stället för att ta till sig expertutlåtandet upphävdes kommunfullmäktiges beslut.

Michael Sundholm svarar i artikeln den 6 september att det är länsstyrelsens ”förbannade skyldighet” att överklaga. Låt mig då bara påminna om att det var kommunen som tvingades överklaga. På liknande sätt har Sydvattens VD i en artikel den 23 juni påstått att det är kommunen som vägrat införa de skyddsbestämmelser som länsstyrelsen och Sydvatten ville ha. Det är en skam att sådana lögner och falsarier tillåts föras fram utan att någon kontrollerar fakta!

I ärendet med riksintresset har länsstyrelsen konsekvent hänvisat till en enda utredning – beställd, utförd och betald av Sydvatten – trots vetskapen om att det finns ett flertal utredningar som kommit fram till helt andra slutsatser.

Länsstyrelsen har i ett yttrande konstaterat (Lst 400-1279-08) att Sydvatten bör få rätt i processen om riksintresset oavsett om de har lagligt stöd för sin verksamhet eller ej. Hur många andra företag i länet får sådana fribrev av länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har nu haft fel och tvingats backa om detaljplanerna, det otillåtet inläckande grundvattnet och riksintresset. Ändå fortsätter man, tydligen utan någon som helst självkritik, att framhärda att man handlat korrekt. Tjänstemän, vars objektivitet öppet ifrågasatts, tillåts fortsätta handlägga och besluta i ärenden som rör Bolmentunneln och Sydvatten. Så länge ingen gör något för att åtgärda detta, kommer åtminstone mitt förtroende för länsstyrelsens agerande och objektivitet att vara tämligen obefintligt.

Mötesplats Markaryds marknad

Markaryds marknad har en 500-årig tradition och är alltid lika rolig att besöka. Som vanligt hade Kristdemokraterna sitt tält mitt i huvudstråket och vårt lotteri hade en strykande åtgång. Roligt att det uppskattas, men det är kanske inte så konstigt med så fina och många vinster.
.
Själv ägnade jag den mesta tiden till att prata med folk. Det är otroligt vad många som spontant kom fram till tältet för att få samtala med oss. I stort sett alla önskade lycka till, tyckte det har varit bra insatser av oss under mandatperioden och väldigt många uttryckte sitt stöd genom att lova rösta på oss eller sade sig redan ha gjort det.
.
Personligen tycker jag man får en riktig energikick när man får höra detta. Det enormt stora stöd vi fick förra valet förpliktigar och valet blir trots allt en värdemätare på hur vi lyckats förvalta detta förtroende. Av samtalen på marknaden att döma känns i alla fall medvinden ganska stark. Jag hoppas verkligen den håller i sig både lokalt, regionalt och nationellt, så kan nästa söndag bli riktigt rolig. Tack alla ni som gav så mycket uppmuntran och stöd - det värmer!

torsdag 9 september 2010

Vi river så fort vi har lagligt stöd!


Kommunstyrelsens politiker är totalt eniga om att riva Garpenklints fastighet så snart vi har lagligt stöd för detta! Så bemöter jag det politiska utspelet i Smålänningens artikel igår från en kommuninvånare som vill göra fastigheten till en valfråga och kräver handlingskraft från politikerna. Vi har arbetat länge med ärendet. Ingen har dock förklarat sig villig att gå så långt att man är beredd att bli åtalad och skadeståndsskyldig för ett myndighetsbeslut som man personligen får ta konsekvenserna av.

Äganderätten har en mycket stark ställning i svensk grundlag (Regeringsformen) samt i Europakonventionen, men det gör samtidigt den här typen av ärenden mycket komplicerade. Till synes självklara förelägganden håller inte juridiskt. De politiker som beslutar om en åtgärd som inte har lagligt stöd, kan därför personligen ställas ansvariga, åtalas och dömas till skadestånd. Därför är det viktigt att processen genomförs korrekt, vilket dessvärre tar tid.

Politikerna har i full enighet gett ett uppdrag till tjänstemännen att hitta en juridiskt hållbar lösning på frågan så fort det någonsin är möjligt. Ett antal åtgärder har föreslagits, men dessa har saknat lagligt stöd. Våra tjänstemän har nu, i samråd med jurister på Sveriges Kommuner och landsting, redovisat en möjlig lösning som vi är i full gång med att verkställa.

Om det bara berodde på ”handlingskraft” hade fastigheten varit sanerad för länge sedan. Vår ambition är att lösa problemet snarast möjligt, men på laglig väg. Samtidigt finns det all anledning att fortsätta trycka på politikerna i riksdagen så att lagstiftningen ändras. Kommunerna måste få ett kraftfullare stöd att åtgärda liknande problem i framtiden.

onsdag 8 september 2010

Tillåtet och/eller lämpligt?

Svar på insändare från Torgny Karlsson den 7 september

För några veckor sedan riktade socialdemokraterna mycket hård kritik mot mig då de påstod att jag blandade ihop mina roller genom att låta David Lega föreläsa i kommunhuset. I debatten i torsdags försökte jag visa på att det kan finnas en inte oväsentlig risk för de socialdemokratiska kandidaterna på kommunlistan att blanda ihop sina egna roller. Jag pekade då på riskerna med att vara politiker och samtidigt ha ett släktskap, vara fackligt engagerade och anställda i den verksamhet man ska styra över.

Jag förstår att detta resonemang kan vara svårt att följa för socialdemokraterna, som har en lång tradition av att belöna folk med fina uppdrag under förutsättning att de bara har rätt partibok. Det finns exempel också i Markaryd på hur man fortfarande blandar ihop sina roller. Det är den kulturen vi inom Alliansen vill bryta.
.
Ett annat exempel är den sammanblandning som finns mellan LO och socialdemokraterna, där man på ett synnerligen osmakligt sätt använder medlemmarnas fackavgifter för att bedriva politisk propaganda. Bilden här intill får symbolisera denna osunda symbios.
.
Vi välkomnar självklart alla som vill engagera sig politiskt. Det är inte förbjudet att utse ledamöter som har olika roller, men man bör alltid fundera på när och i vilka fall det är lämpligt. Den debatten bör nog hållas levande även efter valet, då det är dags att utse nya ledamöter till de politiska uppdragen.

fredag 3 september 2010

"Markaryd knäppte länsstyrelsen på näsan"

Rubriken är hämtad från Radio Kronobergs morgonsändning idag. Regeringen beslutade igår att godkänna de två detaljplaner (se bilden) i Markaryds kommun som Länsstyrelsen i Kronoberg och Sydvatten AB under flera år gjort allt för att försöka stoppa. Efter fem års arbete, varav de senaste två åren med omfattande och kostsamma processer, kan kommunen äntligen arbeta vidare med nya etableringar i bästa skyltlägen utmed E4:an. Detta är en seger för rättvisan, för Markaryds kommun och även för mig personligen!

Regeringens beslut sätter nu en välkommen punkt i en segdragen tvist med Länsstyrelsen och Sydvatten och ger Markaryds kommun rätt i alla delar i de två ärenden som kommunen tvingats driva till högsta instans.

Beslutet är precis samma slutsats som den expertmyndighet (SGI) kom fram till som länsstyrelsen under hösten 2008 valde att anlita för att granska planerna. Ett yttrande som länsstyrelsen sedan valde att mörka och lägga i byrålådan, eftersom det gick emot vad handläggande tjänstemän tyckte i frågan. Plötsligt blev prestigen viktigare än fakta, sanning och rätt! Länsstyrelsens ställningstagande har förorsakat Markaryds kommun mer än två års extra arbete och stora kostnader, inte minst i form av uteblivna etableringar. Jag tvekar inte att beteckna länsstyrelsens agerande som myndighetsmissbruk!

Det känns så oerhört skönt att fortfarande kunna lita på att sanning och rättfärdighet är bestående värden. Länsstyrelsens och Sydvattens agerande i det här ärendet har ju inte precis präglats av denna värdegrund.

I tre ärenden som rör markanvändning och tillståndsfrågor där kommunen, länsstyrelsen och Sydvatten är inblandade, har länsstyrelsen fått smäll på fingrarna. Domar och beslut som går i en annan riktning tycks inte påverka vare sig myndigheten eller enskilda tjänstemän.

Det är aldrig populärt att ta strid mot de stora bufflarna i samhället, vilket jag fått erfara i andra sammanhang. Men jag kommer att fortsätta, var så säker! Länsstyrelsens agerande har i alla fall avsevärt naggat mitt förtroende för myndigheten i kanten och för vissa personer är det med största sannolikhet förbrukat för mycket lång tid framöver.

Nu kan kommunen på nytt se framåt och intensifiera arbetet med att få nya etableringar till ett av södra Sveriges logistiskt mest intressanta områden. Regeringens beslut är avgörande för Markaryds fortsatta expansion och utveckling och vårt agerande har än en gång visat hur viktigt det är att våga ta strid för principiellt viktiga frågor.

torsdag 2 september 2010

Varning för rödgrön skattechock!

Igår besökte jag tillsammans med riksdagsledamöterna Eva Johnsson och Lars Gustafsson åkeriföretaget Markaryds Frakt och träffade några åkeriägare och chaufförer. Oron för de rödgrönas skattechock är verkligen stor – om de skulle vinna valet. De rödgröna vill höja kilometerskatten med 1,40 kr/km och dieselskatten med 61 öre/liter, vilket inte bara kommer att drabba de c:a 300 branschanställda i Markaryds kommun. Varenda invånare i Sverige kommer att känna av ökade priser på allt som behöver transporteras utan att miljön påverkas det minsta i positiv riktning. I dag går 90 procent av alla lastbilstransporter på sträckor under 30 mil där alternativ saknas och kommer att så göra också framöver.

Om är det miljön som ska värnas när kilometerskatten kommer på tal bör man tänka om. Det statliga konjunkturinstitutet avvisade häromåret förslaget att av miljöskäl införa en kilometerskatt för lastbilstrafiken. Skogsindustrierna räknar med en årlig merkostnad på cirka 700 miljoner per år på grund av en införd kilometerskatt. Det är kostnader som riskerar att behöva hämtas hem i form av uppsägningar och högre konsumentpriser. Små åkerier riskerar att få en merkostnad på 170 000 kr per år från kilometerskatten. För varje bil! Och biljettpriserna för att resa med våra bussar till och från kommunen kommer naturligtvis också att skjuta i höjden.

Vad Sverige definitivt inte behöver är en rödgrön regering som kommer att ge löntagare och pensionärer en skattechock om de skulle vinna valet.

Sahlin, Ohly och Wetterstrand vill få det att låta som om ingen låg- eller normalinkomsttagare ska drabbas av de utlovade pålagorna. Därför är det viktigt att, före valet, reflektera över alla de negativa konsekvenser som faktiskt blir följden av de rödgrönas skattechock. Den 20 september kan det vara för sent!

Vårdas av Trafikverket

Man kan konstatera att underhållet av Trafikverkets rondeller i Markaryds kommun varierar högst väsentligt. De rondeller som finns i Markaryds tätort har i år underhållits på ett mycket ambitiöst sätt. Samtidigt finns det andra, som helt tycks ha fallit utanför Trafikverkets tillsyn och ansvar.

Två av dessa rondeller är belägna utmed väg 117 i Timsfors och Misterhult. Här växer gräset halvmeterhögt och ogräset frodas på bekostnad av den växtlighet som skulle smycka dessa rondeller. Strax intill finns välskötta rondeller som också hör till trafikplats Misterhult Norra.

Om mindre än två veckor arrangeras Markaryds stormarknad då tiotusentals besökare kommer till marknadsplatsen och därmed kommer att passera de dåligt underhållna rondellerna. Jag har idag tillskrivit Trafikverket och begärt att man omgående genomför en akut insats genomförs så att rondellerna är åtgärdade till fredagen den 10 september, då marknaden inleds. Därefter kan vi diskutera hur vi löser frågan långsiktigt.