onsdag 16 januari 2019

Så släpptes Vänsterpartiet in bakvägen av LöfvenDagens besked från partiledarna innebär att Sverige även fortsatt kommer att få en vänsterregering. Efter de separata förhandlingar Stefan Löfven haft med Jonas Sjöstedt står det klart att Vänsterpartiet fått garantier att även fortsättningsvis få ett inflytande över den politiska inriktningen.

Stefan Löfven deklarerade tydligt vid sin presskonferens att de reformer som kan bli aktuella, oavsett om de ingår i de 73 punkterna i överenskommelsen eller handlar om ny politik, förutsätter nya förhandlingar och överenskommelser med (C) och (L). Man behöver inte vara nobelpristagare för att förstå att Vänsterpartiet i och med detta kommer att få ett politiskt inflytande genom den nedtecknade uppgörelse "som vi aldrig kommer att få se".

Vänsterpartiet blir således ingen dörrmatta utan bjuds in i värmen av Löfven som erbjuder fortsatta möjligheter för Sjöstedt att påverka den politiska inriktningen. Löftet från (C) och (L) om att Vänsterpartiet inte skulle få något inflytande visade sig således vara falskt.

Resultatet av fyra månaders politiskt spel blir en fortsatt S/MP-regering, en spräckt allians på det nationella planet, en överenskommelse med stödpartierna (C) och (L) som bröts innan den ens hann träda i kraft och en rad brutna vallöften från de fem partier som på fredag tar på sig ansvaret att leda vårt land.

Resultatet blir också att det ena ytterkantspartiet (V) släpper fram en regering som ska driva en rad politiska frågor som man i decennier gjort allt för att förhindra.  Genom att låtsas att det andra ytterkantspartiet (SD) isoleras, skapar man det missnöje i väljarkåren som kommer att innebära att (SD) i nästa val tillåts växa ännu mer. 

Decemberöverenskommelsen blev en Januariblåsning.

Kristdemokraterna kommer att fortsätta vara en del av den borgerliga oppositionen. Vi kommer att fortsätta stå upp för våra värderingar och vår politik på samma sätt vi gjort under valrörelsen. Ebba Busch Thor har tillsammans med Ulf Kristersson stått fast förankrade då andra darrat på manschetten. De kan, till skillnad från en rad andra partiledare, gå vidare med hedern i behåll!

måndag 14 januari 2019

Bläcket på papperet hann inte ens torka....
Bläcket hann inte ens torka på papperet innan de fyra partiledarna i direktsänd TV började sväva på målet hur man ska tolka deras överenskommelse. Tolkningen av den så kallade "anti(V)-klausulen" var tydligen så oklar att Stefan Löfven fick ytterligare 48 timmar på sig för att förhandla fram en lösning med Jonas Sjöstedt och det parti som inte skulle få något inflytande över den politiska inriktningen. 

Jan Björklund svävade på målet redan vid sitt framträdande och konstaterade att det nu handlar om "att minimera ytterkantspartiernas inflytande". Det svänger fort i retoriken!

Det är minst sagt anmärkningsvärt att fyra partier kommer överens om att ställa det femte partiet, (V), utanför allt inflytande utan att ens diskutera detta med (V). Det är minst lika anmärkningsvärt om detta parti, utan förhandlingar och motkrav, går med på att rösta fram en politik som säljer ut detta partis grundläggande värderingar. Vid dagens presskonferens antydde Sjöstedt att detta inte var det största problemet. Han verkade nöjd med att få vissa "muntliga garantier" från Löfven.

Dagens presskonferens visade i alla fall vad vi har att vänta oss om den här regeringskonstellationen blir vald på fredag; fortsatta missuppfattningar och olika tolkningar av vad man egentligen kommit överens om. 

Det med (C) och (L) förstärkta vänsterblocket har i alla fall lyckats med en sak; att skada det politiska systemet och ytterligare öka politikerföraktet. I stället för att respektera valresultatet har man gjort allt för att trixa fram en lösning där man inte har några problem med att sälja ut stora delar av sina vallöften och dessutom tro att detta inte har någon betydelse för väljarkåren. Denna strategi kommer, enligt min bedömning, visa sig vara ett mycket stort misstag. De partier som nu gör tvärtemot vad man lovat kommer att bli påminda om detta fram till nästa val. Det är ingen risk att väljarna glömmer detta!  

Det mest ärliga hade varit att utlysa ett extra val och låta väljarna fälla sin dom över den kohandel som nu spelas upp inför öppen ridå. Tyvärr tror jag dock inte att det kommer att ske. Det parti som skulle "stängas ute från inflytande" förhandlar nu för att få de "muntliga garantier" för inflytande som krävs för att släppa fram Löfven. Tvärt emot vad både Lööf och Björklund lovade. 

Var det någon som påstod att man ska hålla det man lovat?

fredag 11 januari 2019

Resultatet av Lööfs överenskommelse med Löfven är 32 utredningar!
Det svek som idag spelades upp för svenska folket kommer att gå till historien. Alla ni som gick till valurnorna och röstade på C och L i tro att deras löften om en Alliansregering och ett nytt politiskt ledarskap skulle bli verklighet har blivit förda bakom ljuset. Nu visar det sig att alla Lööfs löften om att inte bli stödparti till en S-regering inte var värda någonting.

Det visar sig också att många av de vallöften som S stod som garant för inte heller är något värda. Nu fattas bara att V säljer ut sina vallöften genom att rösta gult eller grönt för Stefan Löfven som statsminister. 

Om den här överenskommelsen röstas igenom av S, MP, C, L och V blir väljarna de största förlorarna. Vilka konsekvenserna blir för framtida val och för tilltron till politiker och vårt demokratiska system kan man reflektera över. Jag tror dock att det som spelats upp på nationell nivå efter valet allvarligt kommer att skada tilliten och förtroendet för det politiska systemet.

Det var en sällsam upplevelse att lyssna till centerledarens presskonferens och hennes synnerligen mångordiga redovisning av den förändring av socialdemokraternas politik som hon menar sig ha åstadkommit. Av de 73 reformförslag som presenteras i det gemensamma dokumentet hamnar nästan hälften (32 st) per omgående i framtida utredningar.

En statlig utredning tar vanligtvis 2-3 år att genomföra varefter följer en 1-2 år lång remiss- och beredningsprocess. Den reformagenda som Annie Lööf idag redovisade som en framgång för sitt parti kommer till stora delar inte att genomföras den här mandatperioden och kanske heller inte därefter. Att i direktsänd TV ge sken av att dessa förslag kommer att genomföras är inte ärligt utan blir till ännu ett svek mot de väljare som tror att Lööfs reformförslag kommer att bli verklighet.

S, MP och V kommer således inte att under den här mandatperioden behöva genomföra särskilt många av de liberala reformer som Lööf försöker berömma sig av. Jag tycker det är näst intill obegripligt om C och L går i fällan att begrava sina hjärtefrågor i en rad utredningar. Att tillsätta en statlig utredning är definitivt inte att binda sig till ett förslag. Och med 32 utredningar, varav de flesta utlovas vara parlamentariska med representanter från alla riksdagspartierna, lär de mest kontroversiella förslagen för S, MP, och V enkelt kunna läggas åt sidan med kommentaren att "vi utreder frågan".

Jag är idag otroligt stolt och glad att tillhöra ett parti som konsekvent stått för sin politik även efter valet. Jag är stolt att min partiledare stått stabilt och väl förankrad i våra värderingar. Däremot är jag väldigt besviken att Annie Lööf och Centerpartiet idag i princip har punkterat Alliansen på nationell nivå.

Avslutningsvis vill jag citera min partiledare Ebba Busch Thor: "Till alla som känner ilska över samhällsutvecklingen och besvikelse över Centerpartiets besked; bryt inte ihop. Engagera er. Ni är varmt välkomna till oss kristdemokrater. Det kommer nya och bättre dagar än den här".


Stoppa den föreslagna nedmonteringen av LSS!
Igår presenterades den så omtalade LSS-utredningen och dessvärre kan jag konstatera att farhågorna över vad som skulle presenteras i form av nya förslag besannades. Under det senaste året har opinionen mot utredningen varit stark och vi är många som hade hoppats att denna skulle påverkat utredningen. Dessvärre finns de läckta förslagen, som skapat så stor oro inom målgruppen, kvar.

Utredaren har självklart haft att förhålla sig till de direktiv regeringen lämnat och det är beklämmande att den nu avsatta S/MP-regeringen inte heller tagit till sig av kritiken och förändrat utredningens direktiv och uppdrag. Kostnaderna för LSS har naturligtvis ökat alltsedan lagen infördes, men det kan ju inte ha varit en överraskning. Att fler personer har omfattats av stödet, att befolkningen har ökat och att personer med grava funktionsnedsättningar har bättre förutsättningar att klara sig eftersom sjukvården utvecklats är tre starka skäl till att kostnaderna ökat.

Tack vare LSS har ett stort antal människor, som tidigare i många fall inte kom i närheten av den livskvalitet alla andra utan funktionsnedsättning åtnjuter, fått möjlighet att leva ett liv som är så självklart för de flesta. Personlig assistans är en LSS-insats som är ovärderlig för att skapa en trygghet och ett kontinuerligt stöd i många människors liv och vardag.

Nu föreslår utredaren att rätten till assistans för barn under 16 år med omfattande funktionsnedsättning och för vuxna människor som är extra känsliga för förändringar ska tas bort. Ofta handlar detta om människor med svår autism som har stora problem att kommunicera och som behöver känna trygghet med en person som förstår dem väl och kan tolka signalerna från omgivningen. Jag befarar att förslaget, om det blir verklighet, kommer trasa sönder livet för många drabbade och deras anhöriga. Risken för att barn institutionaliseras och inte längre kommer kunna växa upp hemma hos sin familj ökar. Likaså ökar risken att vuxna personer inte längre kommer kunna leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhället.

Det delade huvudmannaskapet mellan stat och kommun är ett problem och jag har länge framhållit att hela ansvaret för LSS borde ligga på staten. Nu föreslår utredaren att kommunerna ska ta ansvar för de grupper som skulle kastas ut från assistansen. Risken är stor att det blir kommunens budget – i stället för personens behov – som kommer att styra insatsens omfattning. Vi kristdemokrater är inte beredda att ta den risken utan anser att staten ska ha ett samlat huvudansvar för alla som behöver personlig assistans. Var du bor ska inte avgöra vilket stöd du får.

Många familjer med små och vuxna barn lever redan idag i en väldigt svår situation på grund av de nedskärningar inom LSS som den nu avsatta S/MP-regeringen har genomfört. Jag är rädd att den svåra situation som de upplever skulle permanentas och att många fler skulle drabbas om flera av förslagen i utredningen blir verklighet.

Men det är viktigt att komma ihåg att detta fortfarande är förslag som går att förändra. Först ska utredningen ut på remiss och det är många som kommer att ha väsentliga invändningar mot flera av förslagen. Först därefter kan ett beslut fattas i riksdagen. Jag är glad över att vi kristdemokrater tillsammans med moderaterna är överens om att se kostnaden för LSS i relation till de totala samhällsekonomiska kostnaderna. För oss är det självklart att ett rikt och välmående land som Sverige har råd att ta ett solidariskt ansvar för en av de svagaste grupperna vi har.

Förhoppningsvis kommer den regering som snart tillträder vara befriad från de tankar och idéer den tidigare S/MP-regeringen formulerade i form av direktiv till den utredning som presenterades igår. Vi kristdemokrater kommer i alla fall att fortsätta stå upp för en LSS-reform som lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

måndag 31 december 2018

Gott Nytt År 2019!


Så är det nyårsafton igen och än en gång dags att summera ett år med massor av händelser. Som vanligt kan man under de sista dagarna av det gamla året ta del av mängder med nyårskrönikor och tillbakablickar. Oftast är det de stora nyheterna som lyfts fram, men visst finns det många andra händelser att erinra om som satt guldkant på tillvaron. Många gånger hittar man storheten i det lilla och det är inte sällan det är i de små sammanhangen som man hittar det som är av verklig betydelse. 

För egen del tänker jag särskilt på de många personliga möten och sammanträffanden jag haft under året som gått. Tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och uppmuntran till mig! Tack för alla givande samtal, tankar och idéer! Tack för all inspiration, råd och vägledning! Tack för det stora förtroende ni visat mig i rollen som förtroendevald!


Jag hoppas att 2019 ska bli ett år som ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!


Ett riktigt Gott Nytt År till Er alla!

torsdag 27 december 2018

Toppresultat för kommunen i årets medarbetarundersökning!

De kommunanställda i Markaryds kommun tycks trivas på jobbet. Det visar i alla fall 2018 års Medarbetarundersökning som är nu avslutad. En översiktlig sammanställning av resultatet redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott strax innan jul och det var en glad personalchef som kunde rapportera att årets resultat inom flera områden är de bästa någonsin under de tio år som undersökningen genomförts.

Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2018 för sjätte gången och all personal har fått möjlighet att svara på och sätta betyg på i stort sett samma frågor. Undersökningen har genomförts regelbundet sedan 2007. Resultatet är mycket bra för samtliga förvaltningar med generella förbättringar från en redan hög nivå. Faktum är att årets resultat är det bästa någonsin inom flera områden!

Sett till samtliga förvaltningar har betygen ökat inom 14 av 15 delområden. Inom följande sex delområden nås det bästa resultatet hittills: ”Information”, ”Erkänsla”, ”Fysisk arbetsmiljö”, ”Ledarskap”, ”Jämlikhet och mångfald” samt ”Helhetsbedömning”.

Delområdena ”Arbetsbeskrivning/uppdrag” samt ”Arbetstillfredsställelse” får högst medelbetyg med 9,0 respektive 8,8 på en tiogradig skala. Lägst medelbetyg får delområdena ”Arbetstakt” samt ”Information” med 6,5 respektive 6,7.

Kommunstyrelseförvaltningen har ökat sina betyg inom samtliga 15 delområden och uppnår på tio av områdena det bästa resultatet hittills. Bäst medelbetyg uppnås inom delområdet ”Arbetstillfredsställelse” (8,7). Delområdet ”Trygghet och trivsel” har ökat med betyget 1,8.

Tekniska förvaltningen ökar inom 14 av 15 delområden. Den högsta ökningen av medelbetyget återfinns inom delområdet ”Arbetstillfredsställelse”, som ökar med betyget 1,9.

Inom utbildnings- och kulturförvaltningen ökar medelbetyget inom 9 av 15 delområden. Inom 3 delområden når man det bästa resultatet hittills.

Inom socialförvaltningen ökar medelbetyget inom 14 av 15 delområden och inom 4 delområden uppnår man det hittills bästa resultatet.

Svarsfrekvensen på årets medarbetarundersökning ligger på 67 %, vilket innebär en god tillförlitlighet i de svar som kommit fram.  Våra medarbetare sätter generellt betyg mellan 7 och 10 i de olika delområdena, vilket anses vara mycket bra. Resultatet i medarbetarundersökningen visar att Markaryds kommun är en arbetsplats där våra medarbetare generellt trivs bra och åstadkommer ett mycket gott resultat.

måndag 24 december 2018

GOD JUL till Er alla!
Så blev det julafton 2018! Med några minusgrader och lite snö på marken och på träden blir det lite mer julstämning än vanligt.  Som vanligt började julaftonen genom att traditionsenligt lyssna till Jussi Björlings framförande i radions P4 av "O, helga natt", något som inleder varje julafton hemma hos mig vid tolvslaget.

Efter allt julstök, paketinslagningar, julpyntande och alla andra julförberedelser är det dags att koppla av och ta det lite lugnt några dagar. Min förhoppning är att vi alla ska få en fridfull helg med möjlighet att koppla av med familj, släkt och vänner.

Jag vill tillönska Er alla en riktigt 

GOD JUL!

"Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren!"

måndag 17 december 2018

Vald till KSO i Markaryds kommun för femte gången!


Ikväll blev jag vald till kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun för femte gången! Det känns både hedrande och förpliktigande att få detta stora förtroende för en femte mandatperiod. Samtidigt valdes ett stort antal förtroendevalda till olika styrelser och nämnder. 

På bilden ovan återfinns samtliga nyvalda KD-ordförande: Fr v Samuel Wombell, kommunfullmäktiges ordförande, Mia Svensson Lundin, ordförande utbildnings- och kulturnämnden, Ingegerd Lenander, ordförande valberedningen och Berit Larsson, ordförande socialnämnden samt undertecknad. En härlig grupp av KD-ordförande!

söndag 2 december 2018

Julens boktips - 475 foton från Markaryd och Strömsnäsbruk

Alltsedan Markaryds lokalhistoriska förening bildades 1990 har man lagom till Fars dag givit ut en bok, "Markarydsboken", med bilder, text, historiska tillbakablickar och berättelser från kommunen. Föreningen har utfört ett otroligt gediget arbete man under de här åren och sparat mycket material till eftervärlden genom sitt arbete. 

I år följer man upp den fotobok man gjorde för två år sedan med en ny, vilken innehåller 475 foton från Markaryd och Strömsnäsbruk. Michael Richardsson har fungerat som text- och bildredaktör, medan Christer Ekstrand ansvarat för grafisk form och bildredigering. För originalfotona svarar bland andra Hjalmar Törnquist och Oscar Träff, men även den välkände journalisten Sven B Jönsson har bidragit med många bilder. 

Lagom till Fars dag fick jag mitt exemplar och det var med stort intresse jag började bläddra i boken. Som född och uppväxt i Strömsnäsbruk - där jag också fortfarande bor - är det naturligtvis oerhört intressant att ta del av bilderna från den norra kommundelen.

När man ser vissa bilder kommer minnena fram från barndomen. Det går nästan att frambringa doften från Isakssons Järnaffär och den känsla av spänning med vilken man betraktade de mängder med lådor som fanns bakom disken. Eller osäkerheten man kände när man på cykel skulle passera den smala passagen mellan gamla bageriet och Ljunggrens uthus, en osäkerhet som snabbt förbyttes i glädje när man inte mötte en stor lastbil utan lugnt kunde passera ut på Lagastigsgatan.

För mig är föreningens årliga utgåvor något av årets höjdpunkt vad gäller bokutgivning och årets volym gör mig inte besviken. Det kommer att bli många intressanta stunder framöver med den här boken framför sig. Det roliga är ju alla gamla minnen som väcks till liv, minnen som kanske skulle blivit än mer påtagliga om alla de personer som finns på fotografierna hade varit identifierade.

Det arbete som lagts ner på årets bok innebär i alla fall att vår lokalhistoria blir allt bättre dokumenterad, både för nuvarande och kommande generationer. För detta vill jag rikta ett stort tack till alla er som bidragit till att sätta samman årets bok i Markaryd!

Och till er som ännu inte köpt boken har jag bara en uppmaning - Köp den!

tisdag 13 november 2018

Halland försenar tågtrafiken ytterligare

Trots alla vallöften från region- och kommunpolitiker i Halland inför valet kommer man tillsammans med Trafikverket att, på en presskonferens under morgondagen, meddela att persontågstrafiken på Markarydsbanan inte kommer att starta förrän om drygt 5 år!

Från NIBE industrier och Markaryds kommun beklagar vi djupt denna ytterligare försening som man nu beslutat.
Cirka 600 pendlar idag från Laholms och Halmstad kommun för att få sin försörjning i Markaryd. Dessa bidrar i sin tur med miljoner i skatteintäkter för respektive kommun.
Högskolan i Halmstad har idag ett upparbetat samarbeta med NIBE men denna försening omöjliggör att kunna åka kollektivt mellan skola och praktikplats.

• Vad Sverige behöver är bättre och moderna kommunikationsmedel för att konkurrera med omvärlden
• Vad Sverige behöver är en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, som bland annat innefattar miljövänliga transporter.
• Vad Sverige behöver är en stark näringslivsutveckling, vilket innefattar ett ökat samarbete mellan näringsliv och akademi.
• Vad Sverige behöver för att kunna konkurrera på en allt hårdare världsmarknad är mer regionalt samarbete.

Vi kan konstatera att trots löften, så önskar Halland av någon outgrundlig anledning inte ett samarbete i dessa för Sverige och regionen så viktiga frågor.

Bästa kollegor, tänk om och tänk rätt!

Gerteric Lindquist                                             Bengt Germundsson
Verkställande direktör                                       Kommunstyrelsens ordf.
NIBE Industrier AB                                           Markaryds kommun


Om en månad är det fem år sedan stationen i Markaryd stod klar (2013). Fem år senare sitter man fortfarande i Halland och klurar på vad som behöver göras.Nedan några klipp från Region Hallands kommunikationsstrategi inför presskonferensen i morgon: