söndag 17 september 2017

Partipolitiken segrade i kyrkovalet
Sedan snart 20 år tillbaka sägs det att kyrkan är skild från staten, Ett politiskt beslut som de politiska partierna inte verkar ha förstått eller vill följa.

Eftersom kyrkan är skild från staten borde den också, enigt min uppfattning, vara avpolitiserad och utan inflytande från politiska partier. Därför har jag idag röstat på en politiskt oberoende grupp och kryssat kandidater med ett genuint kyrkligt engagemang och intresse.

De flesta tycks dock inte ha resonerat på samma sätt, utan medlemmarna i Svenska kyrkan har uppenbarligen röstat för ett ökat politiskt inflytande över den kyrka som skulle vara skild från staten. Tidigare var det regeringen som utsåg biskopar och domprostar. Nu ska det tydligen vara de politiska partierna som ska utse Svenska kyrkans högsta religiösa ledare.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna är tre politiska partier som går framåt i kyrkovalet. Samtliga tre partier har också mobiliserat för att få ett större inflytande. När nästan alla röster är räknade tycks det som om dessa tre partier får ca 55 % av rösterna till kyrkomötet.

Läs gärna vad Jakob Forssmed, vice partiledare för Kristdemokraterna, skriver om politiseringen av kyrkan i Dagen i fredags. Jag håller helt med honom och avslutar med ett citat från artikeln:

"De partier som anser att deras ideologi och partipolitiska ställningstaganden är applicerbara på kyrkan har kanske inte fullt ut förstått vad en kyrka är och vilken uppgift den har. Jag menar att detta faktum sannolikt gör dem mindre förmögna att hålla rågång mellan stat och kyrka när frestelsen dyker upp att göra kyrkan till statsmaktens lydiga redskap. Det är oroväckande."

torsdag 14 september 2017

KD arbetar för fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar i MarkarydDet ska vara lätt att göra rätt! Vi är ganska duktiga på att källsortera i Markaryds kommun, men vi kan bli bättre. Ju närmare hushållen återvinningen finns, desto bättre blir vi på att källsortera. Det är därför jag arbetar för att införa fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar i Markaryds kommun och nu har vi kommit en bit på väg. När vårt nuvarande avtal om att förbränna hushållsavfallet går ut om drygt ett år, vill jag att vi ska ha kommit så långt att vi kan gå över till fastighetsnära insamling (FNI) i flerfackskärl.

Tillsammans med fyra andra kommuner i länet utreder vi möjligheten av att starta ett gemensamt renhållningsbolag och en övergång till FNI. Utredningen kommer att vara klar under hösten och i början av nästa år bör det vara möjligt att ta ett beslut i kommunfullmäktige om att byta insamlingssystem. En övergång till fyrfackskärl innebär att insamling kan ske i åtta fraktioner (restavfall, matavfall, färgat och ofärgat glas, pappers-, metall- och plastförpackningar samt tidningar) i kärl på den egna fastigheten.

Erfarenheterna från de kommuner som gått över till fastighetsnära insamling är mycket goda. Återvinningsgraden har ökat väsentligt och man sorterar helt enkelt mer. Men även transporterna minskar genom att man slipper köra bil till insamlingsstationerna eller återvinningscentralen. FNI gynnar helt enkelt vår miljö. I den andra vågskålen ligger att det kommer att bli något högre renhållningsavgift för den som väljer att sortera fastighetsnära, men jag bedömer att nyttan, den ökade servicegraden och miljövinsten kommer att väga tyngre än en något högre taxa. Allt detta kommer att belysas i den nu pågående utredningen.

Förhoppningsvis kommer Markaryds kommun, kanske redan från år 2019, att ha gått över till ett fastighetsnära insamlingssystem och tagit ännu ett steg framåt i det miljöarbete som vi nu sätter ett stort fokus på!

söndag 10 september 2017

Stort intresse för kulturvandring i Traryd


Drygt 80 personer mötte upp idag till den tredje kulturvandringen i Markaryds kommun den här sommaren. Idag var arrangemanget förlagt till Traryd där den eminente ciceronen Nils Svensson, med hjälp av medlemmar i Traryds Hembygdsförening, tog deltagarna med på en vandring genom en del av det Traryd som en gång fanns. En imponerande berättelse om människor, deras liv och verksamhet under flera sekler.

Det var också dags att särskilt uppmärksamma två kulturhus genom att montera upp skyltar där texten minner om personer och verksamheter knutna till dessa hus. Hembygdsföreningen hade valt ut Leonard Svenssons gamla affärsbyggnad, som är Traryds äldsta affär, samt Randal, en snart 125 år gammal byggnad som Hembygdsföreningen fick i arv för tre år sedan.

Tanken är att vi från kommunen varje år ska uppmärksamma några av de äldre husen i våra tätorter på det här sättet. Att det finns mycket att påminna oss om, var dagens vandring ett tydligt bevis på. 

Ett stort tack till Nils och övriga i Traryds Hembygdsförening för dagens vandring!

lördag 9 september 2017

God stämning på marknaden trots regn och rusk
Trots en ovanligt regnig marknadsdag var stämningen på topp i KD-tältet på Markaryds marknad. Precis som vanligt kampanjade vi, sålde lotter och pratade med folk. Vårt lotteri med vinstgaranti är en succé eftersom så många vinner och går nöjda från tältet med en ny resväska, kaffebryggare, elvisp eller något annat.

Lotteriet skapar också många tillfällen till samtal och man blir så uppmuntrad av alla positiva kommentarer och uppskattande ord om vad vi gör för att det ska gå bra för kommunen. I år var det också många positiva kommentarer om partiets agerande på riksnivå, vilket bådar gott inför det år som nu ligger framför. Idag är det ju ett år till valdagen.

Så ett stort tack till er alla som stannade till och tog lotter eller bara pratade en stund med oss!

torsdag 7 september 2017

En dag i Stockholm med kommunala frågor
Ett av de uppdrag jag prioriterar högt är min förtroendepost i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Den här perioden är den tredje för mig och under den här mandatperioden sitter jag i den för kommunsektorn så viktiga Samhällsbyggnadsberedningen. Eftersom i princip alla regeringens förslag passerar SKL långt innan de når riksdagen, har man en stor möjlighet att ta del av aktuell kunskap som går att använda sig av i det vanliga kommunala arbetet. Dessutom finns en stor möjlighet att påverka det som så småningom blir regeringens förslag till riksdagen.

Idag var det första sammanträdet efter sommaren och dagordningen var diger med förslag som rör kommunernas klimatanpassning, belysning på statliga och kommunala vägar, EU-direktiv, livsmedels- och miljötillsyn, ändringar i plan- och bygglagen mm. 

Efter SKL hade jag lovat att besöka partiavdelningen i Solna stad för att försöka inspirera dem i det kommunala arbetet. Även om Solna är betydligt större än Markaryd finns det mycket i arbetssätt och attityder som man kan använda sig av oavsett om kommunen är liten eller stor.

Mellan dessa aktiviteter hann jag också med att samtala med ekonomichefen i Solna stad som gav mig några väl underbyggda synpunkter att ta med till den referensgrupp jag är med i och som har möjlighet att ge inspel till regeringens särskilde utredare av kostnadsutjämningssystemet.

Så nu är det snart dags att hoppa på nattåget söderut för att vara tillbaka i Markaryd i morgon bitti. Visst är det politiska uppdraget omväxlande.

onsdag 6 september 2017

Personlig och gripande föreläsning av Mattias Sunneborn

Intresset var stort när friidrottaren och ambassadören för Suicide Zero, Mattias Sunneborn, gästade Markaryd och Kulturhuset idag. Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) i Markaryd stod som arrangör och syftet var bland annat att sätta fokus på psykisk ohälsa och självmordsprevention. En föreläsning i tiden, inte minst med tanke på problematiken som uppmärksammas på söndag då den internationella suicidpreventiva dagen manifesteras på olika håll.

Mattias berättade om sin karriär och hur han blev en av världens bästa friidrottare. Samtidigt vävde han in en mycket personlig och ödmjuk ton i sin berättelse. När han var 15 år gammal och precis färdig att börja på friidrottsgymnasiet i Växjö tog hans pappa sitt liv, något som självklart kom att prägla hans fortsatta liv. Under många år förnekade han händelsen och berättade att hans pappa dött i en hjärtinfarkt.

Det var först i samband med TV-programmet "Mästarnas Mästare" för ett par år sedan som han avslöjade hur det egentligen förhöll sig. Händelsen och erfarenheterna till följd av densamma gjorde att Mattias nu engagerat sig i den ideella organisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska självmorden.

Problemet är långt större än många tror. Enligt den nationella folkhälsostatistiken 2016 uppgav 3 % av befolkningen i åldern 16-64 år att man under de senaste 12 månaderna haft suicidtankar. Hela 49 % av dessa var under 30 år.

Att förebygga psykisk ohälsa är ett område som Alliansen i Markaryd också prioriterat genom att skjuta till ökade resurser och igår presenterade skolan och socialtjänsten hur man tillsammans utvecklat sina samverkansformer på ett sätt som jag tycker verkar mycket förhoppningsfullt.

För det här är en angelägen fråga! Om någon i publiken i Kulturhuset i eftermiddag gick dit med en annan uppfattning var det inte svårt att tänka om när man lyssnade till Mattias Sunneborn och hans erfarenheter. 

En berättelse som berikade mig och säkert många fler!

tisdag 22 augusti 2017

Miljöarbetet fortsätter - Nya laddstationer på plats


Det är både roligt och positivt att ta del av hur miljöarbetet i Markaryds kommun fortskrider. Alliansen (KD, M och C) har i årets budget gett ett tydligt uppdrag att fokusera på miljöarbetet och som en del i detta arbete pekat ut elbilar och laddstationer som ett prioriterat område.

I dagarna har kommunen installerar sex stycken nya laddstationer med dubbeluttag, vilket innebär att totalt 12 st fordon kan laddas samtidigt. Dessa stationer är uppsatta i anslutning till sex kommunala verksamheter i Strömsnäsbruk respektive Markaryd och är avsedda i första hand för de elbilar som kommunen har för avsikt att handla upp, men även för kommuninvånare och besökare.

Idag har vi dessutom beslutat att sätta upp ytterligare fyra publika dubbelladdare, varav tre kommer att placeras i Markaryd och en i Strömsnäsbruk. Förhoppningen är att de ska kunna nyttjas av kommuninvånare och besökare. Totalt kommer det således att vara möjligt att ladda 20 elbilar samtidigt via de kommunala laddstolparna innan året är slut. 

Markaryds kommun har fått ett investeringsbidrag som täcker nästan halva kostnaden för samtliga laddstationer. Utöver de laddstationer som kommunen nu satt upp, finns ytterligare ett antal laddstationer i anslutning till några av våra företag.
söndag 6 augusti 2017

Succé för sommarens konserter i Tagaborg!
Igår fick jag möjligheten att ta del av ännu en musikalisk upplevelse av högsta klass när Uppsala Kammarsolister tog plats på den nya musikscenen i Norra Haghult i Markaryds kommun – ”Musik i Tagaborg”.

Gästartister var Uppsala Kammarsolister, en stråkensemble som består av namnkunniga musiker som Bernt Lysell, Klara Hellgren, Nils-Erik Sparf och Mats Olofsson, som bjöd på tre verk av Debussy, Ravel och Tobias Broström. Även den här kvällen var musikladan fylld till sista plats, precis som vid de tre tidigare konserttillfällena i sommar. Det visar bara vilket intresse som finns i bygden för klassisk musik av artister i världsklass.¨
Närheten till musikerna blir så påtaglig i den ombyggda ladan och det är verkligen en upplevelse att få vara med om denna intima känsla. Tobias presentation av de olika verken gjorde också att man fick med sig extra kunskap om de olika verkens uppbyggnad.

Att lyssna till en stråkkvartett är en upplevelse i sig som passar väldigt bra i det lite mindre formatet. Det är så vackert att följa hur temat i de olika satserna förflyttar sig mellan de fyra olika instrumenten. Varje instrument lyfts på så sätt fram som en självständig stämma, samtidigt som de övriga instrumenten bidrar till att lyfta helheten.Sommarens fyra konserter har onekligen gett mersmak och vi är många som redan ser fram emot kommande evenemang i Tagaborg. ”Musik i Tagaborg” tillför verkligen ytterligare en dimension till kulturlivet i Markaryds kommun! 

Ett stort tack till Magdalena och Tobias för ert engagemang och för sommarens fantastiska konserter och ett ännu större lycka till i fortsättningen!

söndag 23 juli 2017

Världsklass på "Musik i Tagaborg"
Igår var det invigningskonsert för Musik i Tagaborg och därmed har ett fantastiskt musikprojekt sett dagens ljus i Markaryds kommun. Bakom projektet står kompositören Tobias Broström, hans hustru Magdalena och Tobias föräldrar Rune och Ingegerd. För ett år sedan presenterade Tobias idén att bygga om den gamla ladan på sin fastighet i Norra Haghult till en musikscen och konsertlokal. Knappt ett år senare är den här delen av projektet klart och igår hölls den formella invigningen inför en entusiastisk publik som fyllde lokalen till sista plats.
Kanske inte så konstigt med tanke på de musiker som Tobias lyckats få till Tagaborg. Eller vad sägs om Håkan Hardenberger, av många ansedd som världens bästa trumpetare, Svante Wik, soloklarinettist i Odense Synfoniorkester, den prisvinnande slagverksduon Malleusincus (Johan Bridger och Patrik Raab) samt pianisten Julia Sigova, som 2011 fick utmärkelsen Sveriges bästa kvinnliga musiker. Allt presenterat av Lennart Stenkvist, tidigare programchef för Malmö Symfoniorkester.
Förutom solistframträdanden av de olika musikerna uppfördes även några helt fantastiska arrangemang. Att få höra några av Bach´s musikaliska verk framförda med sättningen flygel, trumpet, klarinett och marimba var en av kvällens absoluta höjdpunkter för mig. Liksom extranumret där ensemblen förstärktes av Tobias Broström på marimba och Magdalena Broström, själv pianopedagog, som dubblerade antalet händer på flygeln av märket Steinway & Sons.

Ytterligare två konsertkvällar är inbokade i sommar. Nästa lördag är det dags för Rickard Söderberg och Per Tengstrand och om två veckor kommer Uppsala kammarsolister, en stråkensemble med flera av Sveriges främsta musiker, bl a violinisten Bernt Lysell.

Det är helt fantastiskt att kulturlivet i Markaryds kommun nu breddas på det här sättet och på ett helt privat initiativ. Tobias och Magdalenas satsning innebär att vi i en ombyggd lada i Norra Haghult kan ta få del av konserter och världsartister som vanligtvis framträder på den nationella och internationella scenen.
Detta var också något jag framhöll i det invigningstal som jag fått förmånen och förtroendet att hålla och som avslutades med att vi tillsammans slog invigningsslaget på en cymbal. Kommunens näringslivschef och jag överlämnade också en liten blomma samt en tavla och gratulerade till denna fantastiska satsning samt önskade lycka till!

Hela mitt invigningstal kan man läsa här:

"Anders Bredal, Bernhard Ljunggren, Torsten Nilsson, Kristina Wiman, Jeanette Walerholt, Thomas Jonsson och Lasse på Backen. Det är några av namnen som satt Markaryd på den musikaliska kartan. Nu kan vi lägga till ytterligare ett namn; Tobias Broström. Tobias är en internationellt erkänd kompositör och pappa till detta fantastiska projekt i Norra Haghult, Markaryds kommun. 

Tobias är förvisso inte född i Markaryd, men han har varit här sedan barnsben, eftersom både mamma och pappa kommer från trakten.

Markaryd är en liten, men  välmående kommun. Vi är precis lagom stora med många och framgångsrika företag, massor med föreningar och bra kommunala verksamheter. Men en kommun utan kultur vore ändå en fattig kommun. Därför är det fantastiskt att det finns människor som Tobias, som vill satsa på och bredda kulturverksamheten ytterligare i vår kommun!

Tobias arbete med den fantastiska konsertlokal vi just nu befinner oss i kan väl sägas vara målet för en etapp i projektet; att göra en musikscen och konsertlokal av den gamla ladan. Samtidigt är sommarens konserter bara början på nästa etapp - en musikalisk resa inte bara för byn Norra Haghult, inte bara för Markaryds kommun utan för hela södra Sverige! 

Naturligtvis är inte Tobias den enda bakom detta musikaliska projekt. Här finns givetvis också hustrun Magdalena, själv en framstående pianopedagog. Här finns också svärmor Elisabeth, som jobbat som musiklärare. Svärfar Tom har väl kanske inte direkt några kända musikaliska meriter, utan har väl mest dirigerat fotbollslag! 

Stor hjälp har Tobias också fått av Lennart Stenkvist, tidigare programchef för Malmö Symfoniorkester, som vi dessutom har nöjet att ha som presentatör här ikväll!

Vi ska naturligtvis heller inte förglömma pappa Rune och mamma Ingegärd, som lagt ner hundratals timmar i projektet. De driver dessutom Sliteborgs Bed & Breakfast, som ligger bara ett stenkast härifrån och som måste betecknas som ett av Sveriges mest fantastiska boende för turister!

Från Markaryds kommun vill vi uttrycka vår stora uppskattning till Tobias och Magdalena för denna kulturella satsning och vi önskar er lycka till i fortsättningen. Vi hoppas också på ett fortsatt gott samarbete.

Med de orden förklarar jag Musik i Tagaborg för invigt!"

torsdag 6 juli 2017

Låt Markaryd inspirera dig, Ebba!


SVT Opinion låter i samband med Almedalsveckan en partiföreträdare för varje kommun där respektive parti är störst, skriva en artikel om de kommunala framgångarna. Idag, på Kristdemokraternas dag, publiceras min artikel till Ebba Busch-Thor.
Framgång är ingen slump!
I valet 1994 fick Kristdemokraterna i Markaryds kommun 5,7 % av rösterna i kommunvalet. Vid de fem därpå följande valen har väljarstödet ökat successivt i varje val och i det senaste kommunvalet röstade hela 44,9 % av väljarna på partiet.
Sedan flera val tillbaka är Kristdemokraterna det största partiet i kommunen. En helt otrolig utveckling som inneburit att vi många gånger fått frågan; ”Hur har detta varit möjligt?”
För oss är medborgarperspektivet den demokratiska grundbulten. Väljarna har gett oss sitt förtroende och det har vi försökt att förvalta genom att vara deras medborgarföreträdare. Som politiker är vi till för våra medborgare och vi arbetar med deras bästa för ögonen.
Detta förutsätter en hög tillgänglighet och att vara närvarande i alla möjliga sammanhang där människor finns för att samtala, lyssna och ta till sig vad som upplevs som viktigt för kommuninvånarna.
Men det gäller också att leverera och se till att det man lovat också blir genomfört. Det ger tillit och trovärdighet!
Andra framgångsfaktorer är kunskap och engagemang, liksom ett genuint intresse för vardagsnära frågor. I en liten kommun blir också exemplets makt viktigt och det gäller att vara ett gott föredöme. Vad du gör betyder ofta mer än vad du säger.
Om vi till exempel kräver att fastighetsägarna ska hålla sina trottoarer snö- och halkfria på vintern, räcker det med att fråga sig själv vems trottoar man tittar på först. Har inte kommunalrådet gjort sin hemläxa, ska man inte heller förvänta sig något mer av andra.
En annan viktig princip är att ta initiativet. Att våga vara först ut med ett förslag eller initiativ är otroligt viktigt. Det visar på mod och handlingskraft samt att man inte bara följer med strömmen.
Hur man kommunicerar är också betydelsefullt. Att förmedla och förstå en känsla är ofta ingången till en framgångsrik kommunikation, liksom att inte alltid ha ett färdigt svar eller en lösning på problemet. Som politiker vet man inte alltid bäst och ibland är det bättre att vara lite mer ödmjuk i sin framtoning.
Vårt arbetssätt har inneburit en otrolig politisk framgång, men också en framgång för Markaryds kommun som idag låter tala om sig och som är ett föredöme i en rad olika sammanhang.
Politiken i en liten kommun skiljer sig naturligtvis ganska mycket från den nationella politiken, men det finns också likheter.
Därför tror jag att man också kan använda sig av några av våra erfarenheter på riksplanet och dristar mig därför avslutningsvis till att ge följande råd till Ebba Busch-Thor och politikerna i Kristdemokraternas riksdagsgrupp:
• Identifiera vilka frågor som berör människor - Detta kräver ett ständigt engagemang och närvaro vidmötesplatser där du tar del av människors synpunkter och erfarenheter.
• Bekräfta problembilden - Inse och förstå att människor vet mer om sin egen verklighet än vad du som politiker gör. Som politiker vet du inte alltid bäst!
• Formulera politiska förslag som visar på en trovärdig lösning - Våga tänka nytt och göra det oväntade. Vi löser inte framtidens problem med gårdagens lösningar.
• Visa handlingskraft - Tag initiativet och vänta inte på att andra partier eller politiker ska hålla med innan du vågar presentera vår politik.
• Berätta vad du gjort - Tala om och gör känt vad du faktiskt lyckats genomföra.
Låt dig inspireras av våra framgångar och vårt arbetssätt i Markaryd, Ebba! Då är jag övertygad om att Kristdemokraterna kommer att få ett större väljarstöd också på nationell nivå i valet 2018.
Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande, Markaryd