måndag 23 januari 2017

Alliansen förbättrar äldreomsorgen ytterligare i Markaryds kommun
Den som har varit inlagd på sjukhus kan uppleva hemkomsten som både svår och stressande. Att komma hem från sjukhuset innebär för många ett orosmoment. Även hos anhöriga väcks dessa känslor när hälsa och funktioner inte är desamma. Det är av stor vikt att den enskildes hemmiljö är väl förberedd i anslutning till hemkomsten. Det finns ofta ett stort behov av att påbörja rehabilitering omgående. Dessutom är behovet av hemtjänst och eventuell hemsjukvård ofta stort direkt efter sjukhusvistelsen. När den enskilde kommer hem är det viktigt att miljön på hemmaplan redan från start präglas av trygghet och att all personal arbetar mot samma mål. 

Alliansen har redan satsat på att utveckla arbetssättet "Trygg hemgång" som bygger på möjligheten till stora hemtjänstinsatser, tidig rehabilitering och hjälpmedel på plats vid hemkomst från sjukhuset. Nu tar vi nästa steg för att utveckla det arbetssätt som tagits väl emot och visat sig vara framgångsrikt!

För att underlätta hemgången till det egna boendet har Alliansen anslagit 1,2 mkr i budget från och med 2017. Tanken är att förstärka nuvarande organisation med en vårdplaneringssjuksköterska, vilket ger ökade förutsättningar för att övergången mellan vårdgivarna ska bli så väl planerad och genomförd som möjligt. Detta höjer kvalitén för den enskilde. 

Tanken är att vårdplaneringssjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast och biståndshandläggare gör en gemensam planering och säkerställer att den enskildes olika behov kan tillgodoses redan från start vid hemkomsten. Teamet har en nyckelroll i att den enskildes rehabilitering snabbt kommer igång. De har också ett ansvar för att planera den enskildes insatser tillsammans med hemtjänsten. 

Vinsterna med att förbättra hemtagningen kan inte nog betonas. För den enskilde och deras anhöriga är vinsten främst ökad trygghet genom att upplevelsen av vården är välplanerad mellan de olika vårdgivarna. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av sjukhusvård. Gemensamt bidrar satsningen till ett bättre liv för de personer som behöver insatsen! 

Malin Stadig Lundgren (KD)
Bengt Germundsson (KD)
Tommy Andersson (M)
Sven Jansson (C)

söndag 22 januari 2017

"Sorry seems to be the hardest word"
Att tända en eld och sätta sig ner i värmen framför braskaminen är ganska avkopplande. Efter en stund märker man att tankarna börjar förflytta sig i lite andra banor än de vanliga och inte sällan får man lite distans till det som vanligtvis tränger sig på. Den senaste veckan har tankarna självklart kretsat kring efterspelet av den märkliga situation av osanningar, grundlösa påståenden och kränkningar som utredaren PO Gunnarsson Ledarskap AB slagit fast att oppositionsrådet (s) i Markaryd ägnat sig åt. Dessutom med fullt stöd av sitt parti! 

Plötsligt plingade det till i mobilen och en flash meddelade att oppositionsrådet (s) under söndagskvällen hade skickat ut ett pressmeddelande där han ber kommunchefen och övriga chefer som varit utsatta för kränkningarna om ursäkt. Bra att denna självklara ursäkt kom, men tänk att det skulle ta nästan en vecka innan man kom fram till denna självklara insikt!

Så kom jag på några textrader från en låt som en av mina favoritartister Elton John har spelat in för ett antal år sedan och som egentligen sammanfattar det här sorgliga efterspelet ganska bra:

"It´s sad, so sad.
It´s a sad, sad situation.
And it´s getting more and more absurd.
It´s sad, so sad.
Why can´t we talk it over?
Oh, it seems to me
That sorry seems to be the hardest word."

Att det ska vara så svårt att be om ursäkt och säga förlåt? 
Ett enkelt litet ord på sex bokstäver.

Men nu är det äntligen sagt!

lördag 21 januari 2017

Inspirerande KD kick-off i Markaryd med hälsning från Ebba Busch Thor


Kristdemokraternas lokala kick-off på Ekebacken Hotell & Konferens startade med en personlig hälsning från partiledare Ebba Busch Thor till alla våra förtroendevalda. Bättre inspiration kunde vi knappast få. Stämningen var verkligen på topp under hela lördagen såväl i gruppdiskussionerna som i storsamlingarna. Det var roligt att så många ställde upp under större delen av dagen för att diskutera strategi, organisation och inte minst politik inför de två år som är kvar av mandatperioden och inför valet 2018.

För egen del är jag glad att ha så många kloka och visionära medarbetare i mitt team i Markaryd. Det är en stor förmån att så öppet och förtroendefullt kunna diskutera och komma fram till en gemensam linje för vårt agerande. Det stödet är avgörande för att jag ska kunna vara trygg och tydlig i min roll. Vi vet att vi kan lita på varandra!

Det finns också ett stort mått av engagemang och ansvarstagande för att förvalta det förtroende vi fått i kommunen och det gör mig både stolt över det vi lyckats genomföra och trygg i att vi kommer att förverkliga ännu mer, allt för Markaryds kommuns bästa.

Självklart kommer vi också att berätta vilket parti på riksplanet det är som lägger skarpa förslag på ett bättre livspussel för barnfamiljerna genom bland annat sänkt skatt med 1.000 kronor i månaden, fler poliser för att skapa trygghet i alla delar av vårt land, en sjukvård som inte behandlar patienterna olika beroende på var man råkar bo i landet, introduktionsanställningar för dem som står längst från arbetsmarknaden, sänkt skatt för pensionärer och mycket, mycket mer. Nu lägger vi, helt enkelt, in en växel till!    

fredag 20 januari 2017

Tio tusen av tio miljoner bor i Markaryds kommunIdag är det en historisk dag för svensk befolkningsstatistik. För första gången har Sverige en folkmängd som överstiger 10 miljoner folkbokförda personer. Som av en händelse inträffar denna dag samtidigt som befolkningen i Markaryds kommun överstiger 10 000 invånare. Befolkningen i kommunen utgör således en promille av Sveriges befolkning. Senaste gången Markaryds kommun hade över 10 000 invånare var för ca 20 år sedan.

Precis som i Sverige beror folkökningen i Markaryd på att invandringen är större än utvandringen. Tidigare har det avlidit fler än det fötts, men under senare tid har denna skillnad utjämnats alltmer. Den här snabba förändringen ställer stora krav på kommunen. Det ska finnas bostäder, platser i skola och förskola och en väl fungerande integration. Utmaningar som trots allt är betydligt mer spännande att hantera och arbeta med än utflyttning och befolkningsminskning!

tisdag 17 januari 2017

Omfattande kritik mot (S)-oppositionsrådet i konsultens utredning

Idag presenterades så den slutrapport i den arbetsmiljöfråga som seglade upp i kommunen i början av november i fjol angående åtta chefers synpunkter på kommunstyrelsens vice ordförandes agerande.

Rapporten, som är utförd av en välrenommerad extern konsult (PO Gunnarsson), är en kraftig vidräkning, där det konstateras att oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) gått över gränsen för det acceptabla, uppträtt aggressivt och kränkande samt påstått en rad saker om kommunchefen och övriga chefer i den centrala ledningsgruppen som helt saknar grund, är osanna och rena lögner.

Utredaren PO Gunnarsson sa vid presentationen att han "aldrig varit i närheten av något liknande".

Av kommentarerna efter presentationen och i media framgår att det inte verkar som om oppositionsrådet kommer att ta till sig kritiken, utan tar strid trots de fakta som nu läggs honom till last. I Smålänningens webb-upplaga ifrågasätter han öppet utredningens trovärdighet, detta trots att hans partikamrat Ingrid Sundman (S) i egenskap av kommunfullmäktiges vice ordförande, varit en av beställarna och stämt av utredningens inriktning minst fyra gånger under utredningens gång. 

Frågan är om hans partigrupp, som redan inledningsvis gav uttryck för ett stöd för hans agerande, gör detsamma. 

Om oppositionsrådet och hans partigrupp inte drar några konsekvenser av detta oacceptabla beteende, vilket nu slås fast av en opartisk utredare, är det min bedömning att detta kommer att få politiska konsekvenser i det dagliga politiska arbetet. Jag kommer inte att kunna arbeta med samma öppenhet och förtroende som tidigare gentemot en person (eller partigrupp) som använder lögnen som politisk metod.

Hela utredningen kan laddas ner från kommunens hemsida www.markaryd.se eller via den här länken..

torsdag 12 januari 2017

Bostäder och ishockey
Den här veckan har jag träffat ett par av kommunens bygg- och fastighetsbolag för att diskutera olika tankar om byggprojekt för framtiden. Markaryds kommun har inget eget bostadsbolag, men har förmånen att få ha ett antal lokala och regionala aktörer vilka svarar för byggnation och uthyrning av i första hand hyresrätter.

Dessa företag både bygger nytt och renoverar i sitt befintliga bostadsbestånd och lyckas så bra att i princip allt är uthyrt och med få vakanser. Det är därför glädjande att flera aktörer har planer för framtiden för olika typer av bostäder och det är en förmån att få ha sådana företag och aktörer i vår kommun!

I vår kommunala budget har vi avsatt resurser för att planera vidare för nya trygghetsbostäder liksom LSS-bostäder. Det finns ett behov av båda typerna av bostäder. Gruppen inom LSS ökar fortfarande och anpassade boenden för äldre kommer att behövas i stor utsträckning framöver. Det är riktigt roligt att samtala med företrädarna för dessa företag, eftersom man ser positivt på framtiden och vill vara med att utveckla kommunen. 

Kvällen tillbringade jag i Vida Arena för att se seriefinalen i SHL mellan Växjö Lakers och Västra Frölunda. En bra match som var mer jämn än vad slutsiffrorna (4-1) visade. Skillnaden var väl främst Växjös målvakt som grusade mina och Frölundas förhoppningar om en trepoängare.

Frölundas devis är briljant och den är bra att ta till ibland även i det kommunala arbetet: "#vigerossaldrig".

onsdag 11 januari 2017

Hur lågt kan man sjunka?
I torsdagens Smålänningen uppmärksammas den senaste tidens problem med stölder på kyrkogården i Markaryd. Flera personer har blivit av med gravutsmyckningar, blommor, lyktor mm som placerats ut för att hedra minnet av sina nära och kära. När man hör detta blir man både bedrövad och arg. Hur lågt kan egentligen människan sjunka när man ger sig på griftefriden och kränker människor på det här sättet?

I en annan artikel tar jag upp detta ämne med tidningens reporter. Jag menar att vi alla har ett stort ansvar för hur samhället ser ut liksom hur det kommer att utvecklas framöver. Även om vi behöver en synlig och närvarande polis, måste vi alla hjälpa till genom att iaktta, anmäla och säga ifrån. Vi måste i alla sammanhang arbeta för att motarbeta den värderingskris vi nu ser breder ut sig och vi måste vara tydliga med vilka värderingar det är som vi vill ska genomsyra vårt samhälle.

Det ansvaret vilar tungt på oss beslutsfattare, men det är också ett ansvar vi aldrig kan lägga fullt ut på någon annan. Det ansvaret vilar på oss var och en!

tisdag 10 januari 2017

Ökad otrygghet enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning

Otryggheten ökar och förtroendet för rättsväsendet minskar. Det visar Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning som presenterades i dag. Nästan en tredjedel av kvinnorna känner i dag otrygghet när de går ut på kvällarna och en del väljer till och med att stanna hemma.

Ökningen av kvinnors otrygghet har aldrig varit så stor i Brås nationella trygghetsmätningar. I undersökningen som genomfördes under våren 2015 uppgav 31 procent av kvinnorna att de känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällarna. Det är en ökning från 25 procent 2015. Detta är den största ökningen sedan mätningarna startade 2006.

Känslan av otrygghet är störst bland unga kvinnor och gamla kvinnor. En stor del av kvinnorna, omkring 13-14 procent, känner sig så otrygga att de väljer att inte gå ut på kvällarna. Undersökningen ger inget svar på varför otryggheten bland kvinnor ökat så kraftigt sedan förra mätningen. 

Brås generaldirektör Erik Wennerström pekar dock ut två möjliga förklaringar enligt Ekot: 
1) Kvinnor är framför allt oroade för att utsättas för överfall och misshandel. 
2) En annan förklaring kan vara att det varit mycket debatt om sexuella övergrepp mot kvinnor på offentliga platser, till exempel festivaler, det senaste året.
Något svar på vad man ska göra för att komma tillrätta med problemet kan generaldirektören dock inte ge. Helt klart är detta en utveckling som både polisen och våra nationella politiker måste ta på stort allvar.

Ser man på otryggheten i hela befolkningen mellan 16 och 79 år så uppger 19 procent att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde på kvällen, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan 2015.

Undersökningen visar inte hur mycket otryggheten skiljer sig i olika typer av orter eller bostadsområden. Brå ska dock under 2017 genomföra en stor undersökning som ska omfatta 200 000 personer där man ska undersöka otrygghet, utsatthet för brott och förtroende för polisen lokalt.

Förtroendet för det svenska rättsväsendet har gått ner med tre procentenheter sedan förra mätningen 2015. När det gäller förtroendet för polisen har detta gått ner med fyra procentenheter under samma period. Förtroendet anses dock som ganska stabilt eftersom 61 procent av befolkningen har förtroende för rättsväsendet och polisen.

Brås undersökning är nationell och inte nedbruten på olika orter, kommuntyper eller bostadsområden. Samtidigt får man nog konstatera att detta är en generell bild som speglar utvecklingen i samhället. Om några veckor kommer polisens trygghetsundersökning som visar på utvecklingen i Markaryds kommun.

Min känsla är att vi kommer att se en liknande utveckling vid en jämförelse med den förra lokala undersökningen. Oavsett vilket, kommer det att finnas anledning att noga analysera vårt lokala resultat och tillsammans med polisen och civilsamhället vidta fortsatta åtgärder för att förbättra människors trygghet, inte minst i vår egen kommun. 

måndag 9 januari 2017

Hur många minns Markarydsposten?


Idag hade jag lite tid över och passade på att plocka i bokhyllan på kontoret. Då hittade jag en nästan 50 år gammal utgåva av "bygdens egen tidning", Markarydsposten, från 1968. Den fick jag för några år sedan och tidningen har sedan dess varit väl förvarad i en hylla.


Redaktör för tidningen var journalisten och markarydsprofilen Carl Graneskog. Ledaren i den 23:e årgången av denna tidning behandlade ett, som det verkar, lika aktuellt ämne då som nu - problem med inbrott och stölder:


"Under hela fjolåret förekom så gott som varje vecka ett eller flera inbrott i Markaryd med omnejd. Som regel var det pengar som tjuvarna var ute efter, därnäst tobaksvaror, sprit och choklad. Ibland tog man med sig hela kassaskåpet med kontanter och allt för att i lugn och ro dyrka upp ute i skogarna under tysta nattimmar. Affärsföretag hemsöktes, men också barer och kiosker."

Detta skriver Graneskog för femtio år sedan. Han berättar också hur företagarna i Markaryd slutit sig samman för att finansiera nattvakter i syfte att minska inbrotten. Nästan som idag, då föreningen "Trygg i Markaryd" verkat i drygt ett år med samma mål. Historien tycks dessvärre upprepa sig. 
I tidningen finns också en hel mängd annonser från de många affärer och företag som fanns i Markaryd för 50 år sedan. Många av oss minns både Yngve Olsons och Menado.

I Yngve Olsons nio skyltfönster kunde man låta sig förföras och imponeras av södra Smålands största sortering inom både herr- och damkonfektion. 

Menado hade till och med två butiker i byn och var tydligen en föregångare inom folkhälsan med en egen diabetikeravdelning.

Centralconditoriet, som annonserade över nästan hela förstasidan, finns fortfarande kvar och till och med telefonnumret är detsamma idag. Varför Markaryds IF:s gymnastikgrupp från 1940-talet finns mitt i annonsen förtäljer dock inte tidningen, men det är kanske någon som känner till den kopplingen. Likaså finns Klintebergs kvar, dock med nytt telefonnummer.

Kanske är det också någon som vet hur länge utgivningen av denna lokala tidning en gång om året fortsatte? Helt klart är det både intressant och nostalgiskt att bläddra genom de 44 sidorna och det finns säkert anledning att återkomma med fler reflektioner och bilder längre fram.

söndag 8 januari 2017

Regionen och kommunen samverkar för en utveckling av vårdcentralen i Strömsnäsbruk

Några veckor före jul fick jag ett mycket positivt besked från ansvariga politiker och tjänstemän i Region Kronoberg. Beskedet var att man ställde sig positiv till det förslag som jag presenterade vid ett möte med regionledningen i början av november och som innebär en gemensam satsning för att utveckla vårdcentralen i Strömsnäsbruk.

Förslaget går ut på att vi tillsammans ska arbeta för en fast läkarbemanning, vilket är en förutsättning. Glädjande nog har vi en läkare i kommunen som vill arbeta på vårdcentralen och som kommer att vara en nyckelperson i arbetet för att rekrytera fler. Glädjande är också att personalen på vårdcentralen är så positiv till att utveckla sin arbetsplats, vilket också är en viktig och bidragande framgångsfaktor för projektet.

Från kommunens sida är vi beredda att bygga om lokalerna så att det blir mer ändamålsenliga och för att lösa detta har regionens lokalansvariga börjat skissa på hur en ombyggnad skulle kunna se ut. Vi vill också samverka kring gemensamma personalresurser, bl a vad gäller specialistfunktioner på sjuksköterskesidan inom geriatrik, demens och psykiatri. Generellt ser vi gärna en utveckling där kommunen och regionen närmar sig varandra ännu mer inom de här specialiteterna. På så sätt skulle vi kunna utveckla både vårdcentralen och kommunens hemsjukvård för att ännu bättre möta de behov som finns på orten.

Rekryteringen av rätt personal kommer naturligtvis att bli avgörande för hur vi lyckas med detta gemensamma projekt. Lyckas vi kommer vårdcentralen fortfarande att vara en fullvärdig mottagning, vilket kommer att vara av stor betydelse för kommuninvånarna. Med de förutsättningar vi trots allt har, borde vi lyckas!

Skulle det vara någon läkare eller sjuksköterska som läser detta och som är intresserad av att veta mer om projektet, så är det bara att höra av sig. Eller tipsa mig gärna, så tar jag kontakt! 

Läs även reportaget i måndagens Smålänningen här.