torsdag 28 augusti 2014

Makalösa Markaryd!
Jag måste erkänna att det var med blandade känslor som jag slog mig ner i TV-soffan ikväll för att titta på "Anders tar parti" och avsnittet om Markaryds kommun. Under en hel vecka i mitten av december i fjol fanns TV-teamet med Anders Jansson i spetsen på plats i Markaryd för att granska varför så många röstar på Kristdemokraterna i kommunvalet. Åtta månader senare var det dags att titta på resultatet och man vet ju aldrig med säkerhet hur så mycket inspelat material kan klippas samman.

Sedan lång tid tillbaka känner jag en oerhörd stolthet över Markaryds kommun och det vi tillsammans står för och åstadkommer. Den känslan förstärktes definitivt under och efter programmet ikväll. Vilken fantastisk kommun och vilka fantastiska människor som finns här. För mig gav programmet en otroligt positiv bild av kommunen och vad som finns här. Välkomnande, öppna och positiva människor med ett gott bemötande överallt där Anders Jansson gick fram. En bild av en kommun där människorna har framtidstro och optimism, något som inte präglar alla svenska kommuner av Markaryds storlek. Begreppet "Makalösa Markaryd", som jag för några år sedan låtit trycka upp på en t-shirt, kunde inte passa bättre som sammanfattning.

Att betrakta sig själv i ett reportage som det här känns lite sällsamt. Det kommer att ta lite tid att smälta alla de fina omdömen och positiva kommentarer som så många markarydsbor gav uttryck för. Just nu känner jag bara en stor värme och tacksamhet! Jag är helt enkelt lyckligt lottad som fått detta förtroende från alla er som röstat och trott på mig och jag hoppas att jag också ska kunna fortsätta leva upp till det!

Därför vill jag rikta ett stort tack till alla markarydsbor som på ett så fantastiskt sätt visade upp vår kommun från den allra bästa sidan! Vi har all anledning att känna stolthet över "Makalösa Markaryd!"

tisdag 26 augusti 2014

Första spadtaget för nya Hunehallen
Idag togs det första spadtaget för den "nya Hunehallen" i Markaryd. Det var barn från förskoleklasserna som stod för det första spadtaget, barn som nu och i framtiden kommer att använda sig av den nya idrottshallen. I mitt korta "tal" till barnen och de närvarande entreprenörerna och kommunrepresentanterna lyfte jag fram hur viktiga barnen och ungdomarna är för vår framtid. Den omfattande skolsatsning som vi gjort i etapper under snart ett decennium är en satsning på våra barns och ungdomars uppväxtvillkor. En skola bygger man för generationer och med stor sannolikhet kommer barnen till de sexåringar som idag tog första spadtaget också att nyttja de skolbyggnader som vi nu bygger.

Den gamla Hunehallen, som revs under våren, blev nästan 50 år och med bygget av den nya idrottshallen inleds den sista etappen av satsningen "Framtidens skola" som pågått i Markaryds kommun under två mandatperioder. Lokalmässigt omfattas projektet av nya lokaler för gymnasieskolan, tre nya skolbyggnader på Höjdenområdet, renovering av matsalar, lektionssalar och kök, en omfattande renovering av Strömsnässkolan och en ny idrottshall.

Den nya idrottshallen byggs i ett plan och kommer att bli betydligt mer inbjudande, funktionell och tillgänglig än den gamla. Här kommer att finnas möjligheter till modern idrottsundervisning och hallen är tillräckligt stor för att kunna samla hela Markaryds skola inomhus för olika evenemang och aktiviteter. Dessutom kommer det att bli betydligt större möjligheter för alla våra idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet, dels genom den nya idrottshallen men även genom bättre möjligheter att nyttja Sparbankshallen, som lagom till skolstarten fått ett helt nytt allround-golv.

söndag 24 augusti 2014

Dags att få tågen att rulla, Region Halland!


Under tisdagen träffade representanter för näringslivet och Högskolan i Halmstad den politiska ledningen för Region Halland för att diskutera behovet av tågtrafik från Hässleholm till Halmstad. Det var ingen dålig laguppställning från näringslivet som med bil (!) åkte till Halmstad. Denna bestod av Gert-Eric Lindqvist, VD NIBE AB, Thomas Carlzon, VD IKEA AB, Gullbritt Jonasson, VD Finja Betong, Thomas Jansson, Bröderna Jansson, Mikael Alexandersson, rektor vid Halmstads Högskola samt Nicolas Hassbjer, ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. 

I december 2013 startade trafiken med Pågatåg mellan Hässleholm och Markaryd, vilket resulterat i en kraftig resandeökning (52 %) med kollektivtrafiken. Region Skåne och Regionförbundet södra Småland har uttryckt att man är beredd att genomföra persontågtrafik till Halmstad på Markarydsbanan och näringslivet uppmanar nu Region Halland att likaledes besluta om och i närtid verkställa persontågstrafik på Markarydsbanan.

- Där andra är framgångsrika drivs nya kluster. Jag vill bara vädja till Region Halland om en sund lösning som förbättrar kommunikationerna, sa Gert-Eric Lindqvist, som har halva sin arbetsstyrka i Markaryd som inpendlare.  - Ett växande näringsliv behöver bättre transportmöjligheter, fortsatte Thomas Carlzon och rektor Mikael Alexandersson konstaterade att den föreslagna trafiken skulle kraftigt öka underlaget vid Högskolan i Halmstad.

Enligt den utredning som tagits fram av Region Skåne blir det möjligt att redan från 2015 köra varannantimmestrafik mellan Hässleholm och Halmstad. Trots att trafikeringen på Markarydsbanan således redan undersökts, ska nu Region Halland dra igång nya utredningsuppdrag. Jag har svårt att se detta som något annat än ett fortsatt förhalande av denna ganska självklara fråga som regionpolitikerna i Halland borde säga ett rungande "Ja!" till.

Jag kan bara instämma i ledarskribentens ord i Hallandsposten den 20/8: "Som ansvarig kör kollektivtrafiken i Halland har regionen mycket kvar att göra och det brådskar". ... "Det är inte politikerna som skapar jobben, det gör företagen. Om tillväxten i Halland ska öka måste förutsättningarna förbättras rejält för ökad arbetspendling. Halland måste expandera även "på bredden", det vill säga österut och åt sydost, om regionen vill fortsätta vara "den bästa livsplatsen"."  

fredag 22 augusti 2014

Utökade insatser i Markaryds kommun

Idag på morgonen genomfördes ett möte som jag kallat kommunledningen och polisen till för att diskutera hur vi bättre kan arbeta brottsförebyggande i kommunen. Vid mötet kom Markaryds kommun och polisen tillsammans överens om att ta ett gemensamt krafttag för att skapa en tryggare kommun.
 
Efter en ökad problematik med kriminalitet som inbrott, vandalisering mm i Markaryds kommun ingångsätts nu omgående ett gemensamt arbete som bland annat består i;

  • Ökad bevakning inom olika sektorer. Bland annat kommer kommunen att utöka bevakningen genom avrop på ytterligare rondering nattetid.
  • Ökade kontroller från polisens sida av bland annat fordon. Här handlar det t ex om trafikkontroller samt "lappning" av felparkerade fordon, som kommunen kommer att fortsätta transportera bort från allmänna platser och gatumark.
  • Ökad närvaro av polisen.
  • Förstärkta åtgärder inom skola och socialförvaltning.

Markaryds kommun och polisen hoppas också på hjälp av allmänheten genom att;
  • anmäla pågående brott genom att ringa 112
  • kontakta polisen genom att ringa 114 14 för att lämna tips, iakttagelser mm. eller via tips.kronoberg@polisen.se.

Polisen har också informerat kommunen om hur arbetet bedrivs, vilket gör det angeläget att påpeka att alla tips tas tillvara och värderas, vilket kan ha stor betydelse för pågående utredningar. Därför är det angeläget att fortsätta tipsa om iakttagelser eller företeelser som gör att man fattar misstankar om oegentligheter.

Kommunledningen och polisen kommer fortsättningsvis att ha gemensamma uppföljningar för att följa utvecklingen, utvärdera de insatta åtgärderna samt planera för fortsatt brottsförebyggande arbete.

Högt tempo med David Lega i Markaryd

Tempot var högt när David Lega, Kristdemokraternas vice partiledare, besökte Markaryd idag. Under eftermiddagen guidade jag runt och berättade om expansiva Markaryd och vi hade också förmånen att få besöka ett par av våra framgångsrika företag innan dagen avslutades i Kulturhuset med en bejublad föreläsning på temat "Kärlek och stöd - krav och beröm".
Först i tur var designföretaget Johanson, ett företag där hela produktsortimentet är "Made in Markaryd". Ägarna Dan och Paul Johansson berättade, tillsammans med ekonomichefen Ulf Persson, om företagets mycket målmedvetna satsning på modern, tidlös design i samarbete med några av de främsta formgivarna i Sverige och Europa. Ett samarbete som resulterat i att man levererat till kunder i 55 länder. Besöket resulterade i att det inom kort kommer att levereras ett par Johanson-stolar till Legas bostad i Göteborg.

Nästa besök blev Gräddhyllans Lantcafé i Ryd, strax utanför Markaryd, ett av kommunens mest populära besöksmål med nästan 30.000 besökare i år. Det är inte så konstigt att så många hittar dit med tanke på alla läckerheter som serveras i denna ombyggda gård från 1870-talet med en fantastisk utsikt över Tånnerydsdammen. Ägaren Rune Lindgren berättade hur han lyckats förverkliga sin dröm som företagare.

Vid båda besöken diskuterades de frågor som upplevs som angelägna ur ett företagarperspektiv. Regelbörda, byråkrati, sjuklöneansvar samt farhågor för höjda arbetsgivaravgifter för unga liksom hotet om slopad sänkning av restaurangmomsen var några av de frågor som flaggades upp. Om dessa förslag skulle bli verklighet i händelse av en valseger för de röd-gröna kommer det helt klart att innebära färre jobb i företagen i Markaryd.
Innan kvällens föreläsning hann vi också med en tur genom det idrottsmuseum som några entusiastiska eldsjälar börjat bygga upp. En av dessa, fritidskonsulent Tord Gustavsson, berättade om museets tillkomst och om de populära idrottscaféer som arrangerats, där gamla idrottsprofiler intervjuas, något som blivit en succé i Markaryd.
Idrotten blev också ett genomgående tema i David Legas föreläsning, där han beskrev betydelsen av sunda värderingar och kärleksfulla krav och hur dessa kan forma människor till ansvarstagande individer. Som människor är vi unika varelser med helt olika förutsättningar och därför måste vi också möta varandra på olika sätt och med frihet att växa utifrån våra unika egenskaper. Det var bland annat detta faktum som gjorde att David engagerade sig politiskt i Kristdemokraterna, det parti som står upp för människors frihet i tydlig kontrast till vänstersidans krav på likformighet och kvotering.

Att umgås med David under nästan en heldag ger en otrolig energi liksom ett annat, och nyttigt, perspektiv på tillvaron. Samtidigt hoppas jag att besöket gav en del tillbaka som kan komma till nytta i Davids politiska arbete. Vi var i alla fall helt överens om att vi med spänning och förväntan ser fram emot det stundande valet och hur betydelsefullt det är vilket parti och kandidat man väljer att lägga sin röst för.

onsdag 20 augusti 2014

Barnminister Maria Larsson besökte den nya skolan i MarkarydIdag besökte barnminister Maria Larsson (KD) Markaryd och den nya skolan på Höjdenområdet där hon välkomnades av mig och utbildnings- och kulturnämndens ordförande Maria Svensson-Lundin (KD). Besöket sammanföll med skolstarten eftersom det idag var den första dagen som de nybyggda lokalerna togs i bruk. Det var många glada och förväntansfulla barn som fyllde skolgården för att upptäcka de nya lekredskapen och som fick ta de nya lokalerna i bruk. Det är ju inte var dag som förskoleklass, grundskola och fritidshem får flytta i nya lokaler, ny fräsch skolgård och under nytt namn – Markaryds skola. En ny skola med nya traditioner och med framtidens lärande och kunskaper i fokus.


Det var också roligt att möta och lyssna till personalens omdömen om både den nya skolan och processen som tagit oss hit. Det har tagit några år att genomföra, men slutresultatet har blivit över förväntan. Rektor Kerstin Lindström och biträdande rektor Gunilla Karlsson gjorde sig till tolk för hela personalstyrkan och berättade med stolthet för Maria Larsson om det pedagogiska tänket och hur skolans, personalens och barnens behov satts i centrum och tillgodosetts under hela projekterings- och byggskedet.

Maria Larsson, som själv är gammal mellanstadielärare, uttryckte flera gånger hur hon imponerades av de satsningar som nu gjorts. En bra skola är en framtidsfråga och kvalitén på skola och förskola är av oerhört stor betydelse då familjer står i begrepp att besluta sig för att flytta till en kommun. Att satsa på skolan visar också på en kommun med stark framtidstro och barnen i en klass som ministern besökte höll med om att det här måste vara en av de finaste skolorna i Sverige.Maria Larsson berättade också om det kommande Alliansförslaget att öka antalet timmar för idrott i skolan, ett förslag som tar stöd i det s k Bunkeflo-projektet, liksom kravet på ökad läsförståelse för alla elever som lämnar årskurs 3.

Nu vidtar den sista etappen innan Markaryds skola står helt klar. På tisdag tas det första spadtaget för den nya Hunehallen, ett projekt som även inkluderar en ny spontanidrottsplats där den gamla grusplanen ligger idag samt en renovering av Huneskolans kök. Samtidigt fortsätter den pågående renoveringen av Strömsnässkolan.
söndag 17 augusti 2014

David Lega föreläser i Markaryd!

Missa inte föreläsningen med David Lega i Kulturhuset på torsdag! Jag kan lova att det blir en kväll värd att minnas och som kommer att ge lite perspektiv på tillvaron. När David förra gången besökte Markaryd år 2010 fylldes Kommunhuset med förväntansfulla åhörare, så därför arrangeras föreläsningen den här gången i Kulturhuset.
 
Så här presenterar sig David själv på sin blogg:
"David Lega föddes 1973 i Göteborg, Sverige, med alla odds emot sig. Han föddes med ett gravt handikapp som innebar att han var förlamad i båda armarna och saknade muskler i benen. Läkarna informerade hans föräldrar att det troliga var att han aldrig ens skulle kunna klara att sitta upp utan stöd."
"Redan några månader gammal började David träna hårt och klarade att sitta upp innan han var två år gammal. Under hela sin tidiga skolgång i vanliga skolor i Göteborg, tränade David och varvade sjukgymnastik med alla former av handikappidrott. 1986, när David var 12 år, var han åskådare när VM i simning för handikappade avgjordes Göteborg. Där föddes ett intresse som David sedan aldrig släppt. David fick också möjlighet att träffa en av deltagarna som också blev hans största förebild, Peter Hull – en dubbel arm- och benamputerad simmare från Storbritannien som blev världsmästare det året. ”Om jag kan, så borde du kunna” sa Peter Hull. Några veckor senare gjorde David sitt första träningspass hos Mölndals ASS för att lära sig att simma."
"David tog studenten från Naturvetenskapligt program 1992 och påbörjade sina universitetsstudier direkt efteråt. Han studerade terminer av psykologi, företagsekonomi, engelska och nationalekonomi innan han påbörjade Juristutbildningen på Handelshögskolan i Göteborg."
"Parallellt med studierna simmade han sig in i världseliten. En silvermedalj vid junior-VM i St. Etienne 1990, följdes av en sjätteplats vid VM på Malta 1994. 1996 kom det stora genombrottet vid Paralympics i Atlanta. Tack vare bland annat två världsrekord under spelen fick David ta emot ”Triumph of the Human Spirit”, de paralympiska spelens Bragdguld. Fram till och med Paralympics i Sydney 2000 blev det totalt tre VM-guld, fyra EM-guld och 14 världsrekord för David innan han beslutade sig för att avsluta sin framgångsrika karriär."
"David fick mycket uppskattning och priser under sin karriär, med höjdpunkten 2001 när han belönades med H.M. Konungens Medalj i 8:e storleken i högblått band för sin framgångsrika idrottskarriär."
"Parallellt med simningen påbörjade David sin karriär som föreläsare i personlig utveckling och positivt tänkande. Denna utökades senare med ämnen som entreprenörskap och ledarskap. Genom åren har David inspirerat hundratusentals människor i ett stort antal länder, och även här har han varit mycket framgångsrik. 2004 utsågs David till Årets Talare i Sverige. 2005 till Framtidens Ledare och belönades som förste svensk även till The Outstanding Young Person of the World. Bland tidigare mottagare av detta prestigefyllda pris återfinns namn som Orson Welles, Leonard Bernstein, Elvis Presley och John F. Kennedy."
"David har alltid arbetat mycket med sitt entreprenörskap och är idag delägare eller ensam ägare till ett flertal olika företag inom allt från kläder till mobilteknik. Under våren 2009 startade lanseringen av LegaWear på den amerikanska marknaden."
"Från och med 2011 är David kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborg. Han har flera andra kommunala uppdrag, däribland märks uppdraget som vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnder och uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott. I Kristdemokraterna är David andre vice partiordförande samt ledamot i distriktsstyrelsen i Göteborgs stad."
"David är också ordförande i Göteborgs handikappidrottsförbund samt ledamot i Svenska Unicefs styrelse. Bland många tidigare uppdrag märks bland annat att han åren 2009-2013 var ledamot i Riksidrottsstyrelsen."

lördag 16 augusti 2014

Valspurten startade för Kristdemokraterna i Markaryd
I onsdags kväll höll Kristdemokraterna i Markaryd valupptakt på Gräddhyllans Lantcafé i Markaryd. På plats fanns riksdagskandidaten Sara Skyttedal, toppnamnet på landstingslistan Eva Johnsson, en rad lokala kandidater till kommunfullmäktigevalet i Markaryd samt medlemmar och sympatisörer. Stämningen var god och det blev inte sämre av Gräddhyllans goda förplägnad och fantastiska miljö.


Sara Skyttedal, förstanamn på kristdemokraternas riksdagslista i Kronoberg, inledde med att presentera sig och berätta om sina profilfrågor. Den fråga Sara brinner mest för är rättspolitiken och hon vill arbeta för fler poliser. Sverige har bara hälften så många poliser per invånare som resten av länderna inom EU och det är för lite. Bara i Kronobergs län har vardagsbrotten ökat med 17 procent och det som kronobergarna oroar sig mest för är inbrott i sina hus och bostäder.

Men även familjepolitiken är viktig. Det är föräldrarna som ska välja vilken omsorg som bäst passar deras barn och Sara säger bestämt nej till kvotering.

Därefter presenterade Eva Johnsson de viktigaste frågorna som partiet går till val på i landstinget. Eva vill arbeta för att det ska vara tydligt att patienten ska vara i centrum inom all sjukvård. Allt vad Landstinget gör måste planeras efter ett tydligt patientfokus och motiveras utifrån det. Hon vill också verka för att det ska finnas vårdpersonal med särskild specialistutbildning för de äldres sjukdomar på de flesta vårdcentraler, inrätta särskilda barncentrum på länets båda sjukhus samt förstärka psykiatrin. Det senare eftersom köerna till barn- och ungdomspsykiatrin fortfarande är oacceptabelt långa.

Till sist presenterade jag själv översiktligt några frågor i det lokala valmanifest som kommer att presenteras inom kort. Näringslivsfrågorna är betydelsefulla eftersom det är i våra framgångsrika företag som resurserna skapas i form av välfärdssatsningar som sedan kan komma vård, skola och omsorg till del. Några av vallöftena handlar om kvalitet i de kommunala verksamheterna, mindre storlek på de minsta barngrupperna i förskolan, elevernas resultat i skolan, läraryrkets status, utökade omvårdnadsinsatser inom äldrevården och bättre anhörigstöd, samt satsningar på en attraktiv, trygg och säker kommun.

Kvällen blev mycket lyckad och det är med stor tillförsikt som Kristdemokraterna i Markaryd nu påbörjar spurten på den valrörelse som snart pågått i fyra års tid.

torsdag 14 augusti 2014

Kommunsamarbete för höghastighetståg


Representanter från nio kommuner var igår (13/8) samlade i Ljungby för att diskutera en framtida höghastighetsjärnväg och dess sträckning.

- Arbetet med att planera sträckan från Jönköping och söderut börjar nu och om tre år ska regeringens utredare redovisa sitt förslag. Därför är det hög tid att vi kommuner som finns utmed E4:an går samman och agerar för att vi ska få höghastighetsbana med sträckning genom våra kommuner, säger Ann-Charlotte Wiesel, kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun.

På mötet i Ljungby deltog politiker och tjänstemän från Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Klippan, Åstorp och Helsingborg. Dessutom deltog företrädare för Regionförbundet Jönköping, Regionförbundet Södra Småland, Götalandsbanegruppen och Gunnar Sibbmark från Europakorridoren AB.

- Regeringens besked att gå vidare med Europabanan innebär att Markaryd får ett mycket intressant och strategiskt läge. På sikt kan detta vara av mycket stor betydelse för kommunens utveckling och därför är det med stort intresse som kommunen engagerar sig i det här arbetet, säger Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun.

Gruppen enades om att träffas igen i höst för att formera sitt samarbete och hitta en organisation för hur frågorna ska drivas.

Regeringen har beslutat att det ska byggas nya stambanor för höghastighetståg och har utsett HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman att utreda frågan och förhandla med berörda kommuner. Utredningen ska vara klar den 31 december 2017, men en första rapport ska ske den 1 juni 2015.