fredag 28 maj 2010

Lathet är inget funktionshinder!

Idag presenterades och avtäcktes den nya tilläggsskylt som Markaryds kommer att sätta upp på parkeringsplatser för funktionshindrade i kommunen. Detta är ett sätt att med glimten i ögat försöka påverka attityderna till människor med funktionshinder.

Den här idén fick jag från en bild i tidningen Vi Bilägare dit en läsare skickat en bild på en liknande skylt från en Norrlandskommun. Förslaget presenterades för det Kommunala Handikapprådet som nappade på idén.

År 2010 ska alla enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade. Men minst lika viktigt är att ständigt arbeta för att förändra attityderna och eliminera den diskriminering som många funktionshindrade fortfarande utsätts för.

Ledamöterna i det Kommunala Handikapprådet var med vid avtäckningen och lovordar kommunens initiativ. Det är mycket viktigt att kommunen föregår med gott exempel så att andra kan ta efter, menar man. Den tilläggsskylt som nu kommer att sättas upp på parkeringsplatserna är bara ett exempel på hur man på ett lättsamt sätt kan arbeta med att förändra attityder.

Redan nästa vecka arrangerar Kommunala Handikapprådet en tillgänglighetsvandring i Markaryds tätort och under året kommer ytterligare aktiviteter att genomföras, allt i syfte att skapa en mer tillgänglig och attraktiv kommun för alla invånare och besökare.

torsdag 27 maj 2010

Smygpremiär

Ikväll var det smygpremiär på Villa Ekebacken. Den gamla läkarvillan i Markaryd har fått en rejäl ansiktslyftning och blir i sommar hotell, restaurang och en mötesplats av högsta klass. Ett ställe att rekommendera för alla som har vägarna förbi Markaryd.

Skogsindustrins tidigare utbildningscentrum har bevarats och förädlats med en miljö där tidlös design blandas med ett modernt snitt. Det mesta av inredning, inventarier och utrustning i lokaler och rum är designade möbler och textilier av kända möbeltillverkare och konstnärer. Bland annat gör sig Hans Wegner, Hans-Agne Jacobsson och Bruno Mathsson tydligt påminda. Och frukosten kan man få serverad på specialdesignad Kunglig dansk porslin.
.
Den nyrenoverade Villa Ekebacken kommer helt klart att bli ett intressant besöksmål i sommar. Kvällens smygpremiär gav mersmak och jag kan bara önska lycka till!

måndag 24 maj 2010

Förutsägbara svar på förutsägbara frågor i Agenda!

Vad vill egentligen Kristdemokraterna? Det var underrubriken då Agenda igår kväll skulle granska hur Göran Hägglund vill lyfta partiet. Programledaren Karin Hübinette hade dock inga ambitioner att reda ut sin egen frågeställning. Hela intervjun kom att handla om familjepolitik och föräldrarnas rätt att själv få välja barnomsorg. En synnerligen viktig fråga som Hägglund gav tydliga och bra svar på.

Däremot fick tittarna inte veta särskilt mycket mer om kristdemokratisk politik. Visserligen gjorde Hägglund några tappra försök att berätta att partiet visst har en hel palett med politiska sakfrågor som vi driver, men tyvärr blev hela utfrågningen precis så slätstruken som de intervjuade rösterna gav uttryck för.

Jag saknade visionerna, glöden och passionen för vad vi som politiskt parti vill uträtta. Jag saknade kritiken mot våra politiska motståndare och jag saknade profileringen av vår politik och hur den skiljer sig från de övriga partiernas frågor i Alliansen. I stället fick Karin Hübinette hållas och älta samma frågeställning under hela intervjun. Tyvärr gjorde det nog inte väljarna särskilt mycket klokare.

fredag 14 maj 2010

Stödet från kommuninvånarna är ovärderligt

Det är inte utan att jag känner mig smått generad över reportaget om mig i Smålänningen idag på fyra (!) helsidor. Inte ens lokalpolitiker undgår det faktum att det så ofta fokuseras på enskilda personer. Och visst har det betydelse hur man är och agerar som enskild person. Men utan stödet från familjen, politikerkollegor, tjänstemän, näringsliv, föreningar och alla kommuninvånare hade jag stått mig slätt.
.
Jag hoppas att alla markarydsbor som läser dagens reportage inser hur viktigt ert stöd är. Det är trots allt så att det är tack vare det stödet jag också kan känna en trygghet i att våga ta steget fram och försöka företräda er och kommunens intressen på bästa sätt.

lördag 8 maj 2010

Sydvattens VD lockar till skrattSydvattens VD, Jörgen Johansson, slår idag inte oväntat tillbaka som svar på min och kommunens anmälan. Det var ganska många markarydsbor jag mötte igår som hade ganska roligt åt Johanssons påståenden:

”Vi har försökt hitta lösningar för en samexistens”, säger han och fortsätter. ”Hade Germundsson visat prov på lite mer diplomatisk vilja, då hade kommunen haft sina industriområden klara för länge sedan”.

Så talar den man som i över fem(!) år motarbetat alla kommunens förslag till skyddsåtgärder för marken över Bolmentunneln. Inte ens det vattenskyddsområde på 600 m. som kommunen föreslog var tillräckligt för Jörgen Johansson, utan han krävde att länsstyrelsen skulle upphäva våra detaljplaner. Något man också gjorde med följd att kommunen fick överklaga till regeringen.

Så talar den man som bokstavligen slängde ut oss från sitt huvudkontor i Malmö i november 2008 med orden: ”Sydvatten kommer aldrig att medverka på något sätt för att ni ska få era detaljplaner godkända!”

Så talar den man som i Sydvattens årsredovisning för 2008 skriver följande: ”Det handlar om kommuners och företags ogenerade ambitioner att etablera miljöfarlig verksamhet i direkt anslutning till Bolmentunneln. Detta kan enbart betecknas som en i sammanhanget hänsynslös inställning.” Detta som svar på kommunens försök att införa det starkaste skydd som går att få för ett område.

Samtidigt som Johanssons uttalanden är ganska underhållande kan man inte undgå att fundera på hur han hanterar sin egen styrelse. Är man så fräck att man helt öppet ljuger om det som är hur enkelt som helst att kontrollera, kan man bara spekulera i hur enkelt han kan blåsa och köra över sin egen styrelse av förtroendevalda fritidspolitiker.

”Bengt Germundsson och Markaryds kommun är ingen tillsynsmyndighet”, svarar han slutligen media. Nej, där har han rätt. Men med tanke på Länsstyrelsens flathet mot Sydvatten AB kanske vi borde vara det!

fredag 7 maj 2010

Sydvatten anmäls för miljöfarlig verksamhetIgår anmälde Markaryds kommun Sydvatten AB för miljöfarlig verksamhet i och i anslutning till Bolmentunneln. Detta, eftersom vi anser att tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Kronoberg, inte tillämpar likabehandlingsprincipen.

När enskilda markägare och kommunen ska göra något på marken i området 70 m över tunneln gäller omfattande skyddsföreskrifter, bl.a. vad gäller uppställning av cisterner, tankning av fordon, lagring av brandfarliga och kemiska produkter mm.

Men när Sydvatten gör samma sak gäller andra regler. Enligt miljödirektören på länsstyrelsen "ligger det i sakens natur att anläggningsägaren vidtar de skyddsåtgärder som behövs" och att en redovisning kan lämnas in i efterhand.

Tack vare bilddokumentation från personer som varit nere i tunneln kan vi styrka att Sydvatten inte vidtar dessa åtgärder. Två av bilderna visas härovan. Ett dieselverk som står på bar backe intill ett helt öppet ventilationsschakt som leder rakt ner i tunneln alldeles intill en allmän väg. Här råder inga restriktioner för cisterner eller tankning. Och nere i tunneln lagras stora dunkar av brännbara kemikalier. Att Länsstyrelsen i Kronoberg särbehandlar Sydvatten AB i en omfattning ingen annan kommer i närheten av, är ingen nyhet. Det har jag tidigare framfört.

Men bodde jag i en av de Skånekommuner som får vatten via Bolmentunneln skulle jag fundera på hur enkelt det är att hälla i vad som helst genom de ventilationsschakt som i bästa fall skyddas av ett cementlock med ett litet hänglås på. Har Skånepolitikerna i Sydvattens styrelse verkligen rapporterat det till sina hemkommuner?
.

tisdag 4 maj 2010

Markaryd på plats 4 i landet – om företagarna själv får välja

Idag kom årets ranking från Svenskt Näringsliv över företagsklimatet i landet. Jag är jättestolt över kommunens fortsatta positiva utveckling och konstaterar att Markaryds kommun hamnar på 4:e plats bland landets kommuner när företagarna själva bedömer hur företagsklimatet i kommunen är. Totalt sett hamnar kommunen på 20 plats av Sveriges 290 kommuner.

I enkätsvaren från företagarna klättrar kommunen i flera avseenden och där hamnar vi på topp tio i landet på inte mindre än 6 av 12 parametrar. När det gäller frånvaro av osund konkurrens är vi faktiskt näst bäst i landet! Något lägre värden får kommunen på de statistiska delarna som vi som enskild kommun har lite svårare att påverka.

För åttonde året i rad förbättrar kommunen sina värden och det känner jag mig oerhört stolt över. Jag hoppas att våra medarbetare, tjänstemän, politiker och företagare tar till sig av årets ranking. Det är resultatet av våra gemensamma ansträngningar som fört oss hit. För mig är det här en sporre att fortsätta jobba vidare för att utveckla näringslivsklimatet tillsammans med våra företagare och tjänstemän, något som faktiskt är avgörande också för kommunens utveckling.