onsdag 18 november 2009

Markaryd i fokus på Kvalitetsmässan

Vid ett stort seminarium med rubriken ”Mönsterarbetsplatsen”, arrangerat av fackförbundet Kommunal, deltog jag för att beskriva arbetet med personalfrågor i kommunen. Det är mycket inspirerande att kommunen uppmärksammas på det här sättet. Framför allt är det roligt att se att vi ligger i framkant i de här frågorna, som måste vara en del i ett ständigt pågående arbete.
.
Kommunals projekt ”Mönsterarbetsplatsen” är en metod som i tio steg beskriver hur arbetslivet och välfärden kan utvecklas i samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Även om vi inte jobbat konkret med den här metoden, visar det sig att vi klarat av flera av de steg som Kommunal lyfter fram. I konceptet ingår t.ex. begrepp som ett nära och tydligt ledarskap, rätt till heltid - möjlighet till deltid, rätt till inflytande och delaktighet samt nya arbetstidsmodeller.
.
Vid seminariet fick jag berätta om hur Markaryds kommun arbetat med och infört en del av de steg som finns med i projekt ”Mönsterarbetsplatsen”. Dessutom medverkade företrädare för Carema Care samt Kommunals förste vice ordförande Annelie Hellander, som påpekade vikten av samverkan med personalen och facket oavsett driftsform.
.
Det är glädjande att vårt arbete i Markaryds kommun uppmärksammas även i de här frågorna. Den samverkan vi har i vår kommun saknas på många andra håll. Vi har en styrka i att vår personal och de fackliga företrädarna är mycket aktiva för att skapa förbättringar i samverkan. Samtidigt måste vi på arbetsgivarsidan vara lyhörda och inbjuda till dialog och delaktighet. Personligen tycker jag Kommunals projekt är mycket intressant och jag vill gärna diskutera en fortsättning när jag om några veckor är inbjuden till Kommunals årsmöte.

tisdag 17 november 2009

Projekt för enklare och tydligare upphandlingar

Upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) är ofta komplicerade för både kommunen och anbudsgivarna. Därför lägger jag idag ett förslag om att starta upp ett projekt i syfte att nå fram till en ordning för de kommunala upphandlingarna i kommunen som ska uppfattas som såväl enklare som tydligare.
.
Jag har tillsammans med näringslivschefen under året besökt ett stort antal företag i kommunen, av vilka ganska många har en relation till kommunen som anbudsgivare. Det finns en stor efterfrågan på enklare och tydligare förfrågningsunderlag som ger fler och även mindre företag möjlighet att lämna anbud vid kommunens upphandlingar.
.
Flera företagare har också uttryckt förväntningar på att få delta i ett projekt, för att kunna ge synpunkter på hur förfrågningsunderlag och upphandlingar skulle kunna utformas ur ett företagsperspektiv. Det finns också ett behov av kompetenshöjning, både kring själva lagstiftningen som sådan, men även kring aktörernas olika roller i upphandlings- och anbudsförfarandet. Jag bedömer att ett projekt som involverar såväl företagsrepresentanter som kommunens tjänstemän och politiker skulle kunna leda fram till en process som uppfattas som både enklare och tydligare.
.
I första hand ska vi nu arbeta fram ett projektförslag i syfte att nå fram till enklare och tydligare upphandlingar. Projektet förväntas vara genomfört under första halvåret 2010, så att vunna erfarenheter ska kunna tillämpas i kommunens upphandlingar fr o m halvårsskiftet 2010.

torsdag 5 november 2009

Markarydselever bäst i landet!

Markaryd är för andra året bäst i landet om man mäter andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. Detta enligt SKL:s "Öppna jämförelser" som presenterades igår. 56,7% av gymnasisterna har jobb efter två år. Ser man enbart på de yrkesinriktade programmen är siffran ännu högre; hela 76% - även det bäst i landet!
.
Arbetsmarknaden i Markaryds kommun är god, liksom samarbetet mellan näringslivet och kommunen. Jag tror detta har stor betydelse för resultatet. Det verkar dessbättre som om trenden håller i sig. Ungdomsarbetslösheten är glädjande nog fortsatt låg i Markaryd i realtion till likartade kommuner och riket. Bra jobbat av utbildnings- och kulturnämnden, skolpersonalen och näringslivet! Jag lyfter på hatten och bugar!
.