fredag 12 november 2010

Fortsatt skarp kritik från flera håll

I veckans nummer av Kristdemokraten fortsätter debatten om ledarstil och maktstrukturer i partiet. Att det är Emma Henriksson som rycker ut till Hägglunds försvar överraskar mig inte. Men Henrikssons slutsatser att jag skulle ”skylla ifrån mig” eller ”ifrågasätta Framtidsstrategigruppens arbete” faller på sin egen orimlighet. Uppenbarligen har hon varken lyssnat eller läst innantill. Jag har försökt ge en tydlig signal till Framtidsstrategigruppen att utvärdera ledarskapet, inkluderande mig själv, partistyrelsen, partiledaren och andra ledningsfunktioner, samt föreslagit att gruppen i denna analys använder sig av en utomstående konsult.

Varför detta kan vara klokt framgår av Eva Johnssons och Per-Olof Hermanssons debattartikel; ”de som har politiska ambitioner är noga med att understödja alla uttalanden som kommer från partiledningen.” Det finns tydligen en kultur där lojalitet belönas.

I ytterligare två debattartiklar, ”Vårda partidemokratin” och ”Kompetens tas inte till vara” ställer sig en rad kristdemokrater bakom min kritik. Jag hade aldrig skrivit min artikel om jag inte varit övertygad om att mina synpunkter delas av många kristdemokrater på olika nivåer i partiet. Därför är jag tacksam att så många också vågar träda fram, bekräfta och ställa krav på en utvärdering och förändring.

Hägglunds, ganska förringande, svar i förrgår bekräftar bara riktigheten i den kritik som en allt större skara av vårt partifolk nu öppet sällar sig till. Att vägra se det andra ser, urholkar bara förtroendekapitalet ytterligare.

2 kommentarer:

  1. Vi har, precis som socialdemokraterna, gjort ett katastrofval och vi befinner oss, precis som S, i en nedåtgående trend.

    Varför inte ordinera samma beska medicin i vårt parti? Hela partiledningen ställer sina platser till förfogande och vi tar fram ett nytt handlingsprogram inför åren fram till valet 2014 grundat på vårt utmärkta principprogram?

    Vi får väl se vad Framtidsstrategigruppen ordinerar...

    SvaraRadera
  2. Mycket bra kommentar av Anders Bergsten. KD-partistyrelsen är som en stor koloss, som är svår att flytta på och ändra om i. Ge partiet en nyttig förnyelse genom att alla platser ställs till förfogande. Partistyrelsen behöver fler Bengt Germundsson!

    SvaraRadera