torsdag 19 augusti 2010

Ingen valfrihet om (S) och (MP) får bestämma i Markaryd

Ikväll arrangerade Företagarna i Markaryd en debatt mellan de lokala kandidaterna till fullmäktige i kommunen. Svaren på de inledande frågorna om framtida visioner för kommunen var ganska samstämmiga. Inte så konstigt, eftersom det gått väldigt bra under de två mandatperioder som Alliansen innehaft majoriteten. Alla vill ju vara med i ett vinnande lag.
.
Det märkligaste påståendet kom från miljöpartisten Kudo. Han tyckte vi misslyckats med utvecklingsfrågorna trots att kommunen idag har 800 fler personer än om den tidigare negativa trenden i befolkningsutvecklingen hade fortsatt, liksom att vi fått flera företagsetableringar. På min direkta fråga sa han: "Jag ingår ju i oppositionen, så jag måste vara emot!" Oj, så förtroendeingivande.
.
Däremot hettade det till när debatten kom in på valfrihet. Om de rödgröna i Markaryd får bestämma, så är det slut på valfriheten i kommunen. Det var ett tydligt besked.
.
Pohlman (S) och Kudo (MP) vet tydligen bäst, eftersom de vill bestämma över familjerna vilken barnomsorg de ska få. De vill också bestämma vem som ska ge våra äldre vård och service i sitt boende. Vårdnadsbidrag, enskild förskola, LOV, utmaningsrätt - allt detta blir ett minne blott om herrarna skulle få majoritet på valdagen.
.
På min fråga varför socialdemokraterna talar om jämställdhet, men samtidigt förvägrar kvinnor att starta eget genom att begränsa möjligheterna att konkurrera inom vård- och omsorgstjänster, kunde Pohlman (S) inte ge någon förklaring. Ideologin går uppenbart i första rummet och personalens väl är viktigare än brukarnas behov. En märklig inställning till vårt uppdrag.
.
Jag har dock större tilltro till markarydsbornas kompetens att göra egna val än vad (S) och (MP) har. Besluten ska fattas, i första hand av, av dem som berörs. Föräldrarna och våra äldre vet bättre vad som passar dem bäst, inte politikerna. Därför tror jag också markarydsväljarna har kompetens att välja bort rödgröna politiker som vill styra och ställa i människors liv.
.
Därmed blev kvällens debatt trots allt klargörande. Valet i Markaryd står, precis som valet på riksplanet, mellan två tydliga alternativ. Och som jag tidigare konstaterat - det gör skillnad vilket alternativ och vilken politiker man röstar på.

1 kommentar: