fredag 28 november 2014

Grattis, Konecranes 20 &10 år!

 

Idag hade jag förmånen att få närvara då företaget Konecranes firande sitt kombinerade 20- och 10-årsjubileum i Markaryd. Det var 1994 som kommunens industribyggnadsbolag Mibab och dåvarande SMV träffade ett avtal om uthyrning och utbyggnad av lokalerna i Markaryd. De nya lokalerna togs i bruk 1995 och det var startpunkten för ett mycket gott samarbete som utvecklats och fortsatt under åren. Inledningsvis bedrev företaget sin verksamhet i en liten lokal på 2.700 kvm, en yta som mångdubblats under de här åren.

För tio år sedan (2004) blev SMV en del av det finska bolaget Konecranes, som fortsatte att utveckla företaget. År 2011 förvärvade bolaget fastigheten från kommunen, ett beslut som var av stor betydelse för båda parterna. Därefter har verksamheten fortsatt att expandera och Konecranes är idag ett starkt och välmående företag. 

Under våren 2015 kommer man att ha tillverkat 6 000 truckar av olika storlekar. Företaget, som idag har vuxit till ca 190 anställda, är idag representerat över hela världen. En stor anledning till detta är självklart en tillverkning av produkter av högsta klass utförd av yrkesskicklig personal!
Vid lunchen deltog hela personalstyrkan och ett 60-tal inbjudna gäster från när och fjärran. I mitt tal lovordade jag det goda samarbetet som finns mellan företaget och kommunen samt den stora betydelse det innebär att ha företag som Konecranes i kommunen. Vidare framförde jag mina och kommunens gratulationer och önskade företaget lycka till i framtiden!

Det var också roligt att träffa hela skaran av gentlemän som var med och startade bolaget för 20 år sedan och ta del av de minnen som berättades om företagets första år. All heder till er som vågade er på denna satsning - idag fick vi se vad ert entreprenörskap kom att få betyda för Markaryds kommun! Jag önskar Konecranes, VD Lars Fredin och alla anställda lycka till!

onsdag 26 november 2014

Priset "Bästa Tillväxt 2014" tilldelas Markaryds kommun
Näringslivet växer i Markaryd! Genom sin tillväxt har företagen placerat Markaryds kommun på första plats i Kronobergs län och tilldelas kreditupplysningsföretaget Synas pris för "Bästa Tillväxt 2014".

Priset "Bästa Tillväxt" delas årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Priset för "Bästa Tillväxt i Kronobergs län" tilldelas således Markaryd, följt av Växjö på andra plats och Uppvidinge på tredje. Det är inte första gången Markaryd vinner priset - även 2010 placerade företagen i kommunen Markaryd på den första platsen.

I Markaryd arbetar näringslivet väldigt långsiktigt och vi har ett bra nätverk lokalt. Det finns en vilja att samverka och hjälpa varandra. Markaryd har också en stark företagartradition och vi arbetar strategiskt med entreprenörskap redan i grundskolan. Samtidigt är det viktigt att påpeka att priset är företagarnas förtjänst och vi är många som känner en stolthet över att få representera en kommun med en sådan stark och framgångsrik företagsamhet!

Kreditupplysningsföretaget Syna har lång erfarenhet av företagsbedömningar och man följer utvecklingen i näringslivet på nära håll. I analysen fokuserar man på tre värden: 
- Andelen företag som har en omsättningsökning på mer än 5% mellan de två senaste årsredovisningarna
- Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och
- Andelen företag som går med vinst enligt den senaste årsredovisningen.

Med ledning av dessa faktorer skapar man ett index som gör det möjligt att jämföra kommunerna med varandra. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har exkluderats eftersom resultatet annars blir missvisande.

måndag 17 november 2014

Markaryds kommun, polisen och näringslivet kraftsamlar för ökad trygghet

Efter den senaste tidens rån, snatterier och allmänna oro träffades kommunledningen, länspolisledningen samt representanter för handel och övrigt näringsliv på måndagseftermiddagen.
Bara sedan i augusti i år har kommunen haft fem möten med polisen i dessa frågor och till mötet idag hade min inbjudan hörsammats även av länspolismästaren och den operative chefen i länet.
Som ett konkret resultat av mötet kraftsamlar nu polisen, Markaryds kommun och näringslivet ytterligare för att komma till rätta med problematiken.
Vid mötet enades vi om en diger, gemensam åtgärdsplan som bland annat består av:
  • Ökade polisiära insatser i området 
  • Polisens mobila poliskontor kommer att finnas i Strömsnäsbruk 
  • Gemensamt arbete för en utökad grannsamverkan inom kommunen 
  • Utökad samverkan inom handeln 
  • Säkerhetsmöte med handeln 
  • Dessutom kommer polisvolontärer att inrättas under första halvan av 2015

Ovan uppräknade aktiviteter är utöver de aktiviteter som bl a Markaryds kommun redan arbetar med och som redovisades i fredags på kommunens hemsida.
Polisen poängterar att vi som privatpersoner alltid ska anmäla brott via tel. 112 eller tipsa via tel. 11414,e-mejl tips.kronoberg@polisen
Detta är oerhört viktigt eftersom antalet anmälda brott ligger till grund för polisens prioriteringar och operativa insatser.
Alla myndigheter och involverade parter är väl medvetna om den aktuella situationen och följer noga utvecklingen för att sätta in e åtgärder som krävs för att komma tillrätta med problematiken och öka tryggheten. 
Ett uppföljande möte med länspolisledningen kommer att hållas i december.

fredag 14 november 2014

Polisens trygghetsundersökning bekräftar vad jag sagt under lång tid nu!


Idag presenterades resultatet av polisens trygghetsundersökning för Kronobergs län och det är med en alltför önskvärd tydlighet som resultatet bekräftar vad jag sagt till Polismyndigheten i Kronoberg under snart ett halvår. Medborgarnas upplevda trygghet i Strömsnäsbruk har försämrats i negativ riktning och i en sådan omfattning att jag undrar om det finns ett liknande exempel.

Samtidigt som det på ett sätt känns bra att få mina påståenden bekräftade känner jag mig både sorgsen och nedstämd över att det ska behöva gå så här långt innan Polismyndigheten centralt tar till krafttag för att stävja den kriminalitet som utvecklats. Tänk, så mycket elände man kunnat bespara folk om man agerat direkt på våra signaler!

Våren 2013, för ett och ett halvt år sedan, tog jag initiativ till en rad åtgärder för att få ordning på problemen med illegala bilmålvakter, skadegörelse mm. Under hela sommaren och en stor del av hösten ägnade jag mig åt att driva på våra kommunala förvaltningar och polisen för att sätta tryck på de personer som stod bakom dessa aktiviteter. Efter ett halvår blev det lite lugnare, men i stället ökade narkotikaproblematiken.

Det problemet togs lyckligtvis på allvar och under våren 2014 sparades det inte på insatser för att komma åt den ökade narkotikaanvändningen hos bland annat våra ungdomar. Och när situationen lugnade ner sig, sommaren 2014, började nya problem.

I augusti 2014 tog jag det första initiativet till överläggningar med polisen i anledning av den våg av skadegörelse och inbrott som börjat under sommaren. Dessa överläggningar har sedan fortsatt kontinuerligt. Vi har från kommunens sida sedan dess agerat mycket kraftigt och målmedvetet och vad som gjorts har redovisats i media, på kommunens hemsida, Facebook m fl kanaler. Även polisen har vidtagit åtgärder och vår samverkan är öppenhjärtlig och god. 

Vi har idag lagt ut kommunens och polisens redovisning på nytt på kommunens hemsida.  Där finns också material från trygghetsundersökningen.
Ta gärna del av det materialet via denna länk.

På måndag möter vi länspolisledningen för att fortsätta diskussionerna. Mitt syfte är naturligtvis att spegla problematiken, men framför allt, tillförsäkra mig de besked som säger att nu är detta en mycket högt prioriterad, polisiär uppgift och den ska tas på allvar med rejält utökade resurser!

Under mina tolv år som kommunalråd har jag inte varit med om en liknande situation. Som jag ser det står rättssamhällets förtroende på spel. Om inte staten kan garantera sina medborgare trygghet och säkerhet riskerar vi att få en situation där folk tar lagen i egna händer och då kan vad som helst hända. En sådan utveckling ska bara inte få förekomma i en rättsstat som vår! Självklart ska vi som lokala företrädare gör allt för att bidra till förbättringar, men ansvaret vilar ytterst på våra beslutsfattare i Riksdagen och det ansvaret gäller oavsett parti- eller blockbeteckning!

Mitt besked är detsamma som tidigare; från kommunens sida kommer jag se till att man fortsätter agera kraftfullt och snabbt med insatser efter det behov som uppstår. Vårt ansvar gäller det som ankommer på kommunen. Polisiära och lagförande insatser ska polisen svara för fullt ut – och det gäller i Markaryds kommun lika väl som i Växjö eller Stockholm!

söndag 2 november 2014

Alla Helgons Dag
Under den här helgen brinner det många ljus på kyrkogårdarna runt om i vårt land; till minne, i tacksamhet, i sorg och saknad. Ljusen brinner med värme och tacksamhet över dem som vi saknar och påminner oss om betydelsen att ta vara på vår stund på jorden.

"Gud, låt de ljus vi tänder i novembermörkret 
väcka ljuset inom oss.
När minnenas mörker uppfyller oss,
låt då minnenas ljus ta överhand
och bära oss vidare.

Gud, låt de kära som gått förlorade för oss
alltmer bli till dyrbara skatter 
som vi bär inom oss
och som er oss mod och vilja
att se framåt och vandra livsvägen vidare."

KG Hammar