tisdag 28 april 2015

Expansiv fibersatsning i Markaryds kommun
Nu storsatsar Telia och Skanova på Markaryds kommun! Igår undertecknade jag ett samverkansavtal mellan Markaryds kommun, TeliaSonera Sverige AB och Skanova som innebär att utbyggnaden av fiber till hushållen i Markaryd nu kommer att ta fart på allvar. Sedan 2004 och fram till 2014 har kommunen haft ett avtal med Skanova om ADSL. Detta byts nu ut mot ett nytt samverkansavtal om fiber upp till 100 Mbit/sek. Avtalet är resultatet av en tids arbete för att komma fram till denna lösning.

Avtalet syftar till att ge en grund för informationsutbyte och samordning kring etablering av ett öppet fibernät och en öppen s.k. tjänsteplattform där olika leverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till boende och verksamheter i kommunen. 

Av avtalet framgår att TeliaSonera kommer att bygga, driva och äga fibernätet. Företaget tecknar avtal med kunder och tjänsteleverantörer. TeliaSonera ska tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform som ger samma förutsättningar för alla tjänsteleverantörer. Kommunen kommer inte att ha några avtalsmässiga förpliktelser eller ekonomiska åtaganden rörande utbyggnaden av fibernät.

TeliaSonera ska verka för en helhetslösning när det gäller bredbandsutbyggnad i kommunen. Detta har varit en mycket viktig fråga för kommunen. Utbyggnaden av fiber ska ske parallellt i tätorter och på landsbygden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde igår informerade Mikael Jarmdahl, Telia Öppen Fiber, om satsningen som innebär att inom sex månader kommer ca 2300 hushåll att erbjudas en anslutning till Telia Öppen Fiber. Redan vid vårmarknaden den 30 maj kommer man att finnas på plats för att informera om satsningen. Samtidigt sker ett arbete för att starta upp fiberföreningar på landsbygden för att även erbjuda fiber med samma höga överföringskapacitet.

Den här satsningen innebär att den som bor i Markaryds kommun kommer att ha goda möjligheter att ansluta sig till någon av marknadens lösningar för bredbandsuppkoppling. Som kommun innebär vårt engagemang att vi kan hjälpa till bl a i bildandet av fiberföreningar och genomförandet av satsningen till landsbygden samt att underlätta för alla operatörer på marknaden att erbjuda sina tjänster till hushållet.

söndag 26 april 2015

Härlig stämning vid extra Riksting!


Det var en härlig stämning vid det extra Rikstinget i lördags då Ebba Busch-Thor valdes till ny partiledare för Kristdemokraterna. Hela processen efter Göran Hägglunds besked att avgå efter elva år som partiledare har präglats av öppenhet och respekt, där inledningsvis det fanns hela fyra kandidater till partiledarposten. Till slut stod Ebba kvar som ensam kandidat med Jakob Forssmed och Emma Henriksson som förste respektive andre vice ordförande. Valen till presidieposterna skedde också med acklamation i total enighet.


Det blev också en hel del nya personer i partistyrelsen där jag själv fick fortsatt förtroende. Sammansättningen av den nya partiledningen visar också att Kristdemokraterna nu genomgått en förnyelse och en föryngring. Jag ser verkligen fram emot vad detta kommer att innebära, inte minst i form av fortsatt politikutveckling.

Vid ett riksting träffar man kollegor och vänner från hela landet och det var ganska kul att i en paus lyckas fånga samtliga partiets kommunstyrelseordförande på bild tillsammans med den nyvalda partiledaren. Från vänster på bilden är det Stefan Gustafsson, Sävsjö, Annicki Oscarsson, Ödeshög, Ebba Busch-Thor, Bengt Germundsson, Markaryd och Bo Rudolfsson, Laxå.

lördag 18 april 2015

Försvarspolitik i StrömsnäsbrukHemvärnsplutonen i Markaryds kommun, under ledning av Torgny Persson, stod idag som arrangör då försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP) besökte Strömsnäsbruk. Ett 60-tal intresserade åhörare hade mött upp och efter Widmans anförande var det många som tog tillfället i akt för att ställa frågor.

Besöket var synnerligen aktuellt eftersom Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet så sent som igår presenterade en blocköverskridande försvarsuppgörelse som innebär att det utöver tidigare aviserade förstärkningar av anslagen tillförs ytterligare 10,2 miljarder kronor till försvaret fram till och med år 2020. Folkpartiet valde tidigare i veckan att hoppa av förhandlingarna och Widman gav naturligtvis sin syn på sitt och Folkpartiets agerande.

Personligen har jag lite svårt att förstå varför man under pågående förhandlingar presenterar vilka nivåer man ville lägga på försvaret. Socialdemokraterna talade om att man var beredda att satsa 6 miljarder, Moderaterna tyckte det skulle vara 10 miljarder och Folkpartiet smällde till med minst 18 miljarder. Redan då stod det väl ganska klart att det skulle bli svårt att nå en överenskommelse med hedern i behåll. Kristdemokraterna ville att man först skulle förhandla om innehållet och därefter om pengarna, men för andra partier var pengarna tydligen det viktigaste att profilera sig med.

Widmans analys av den alltmer oroliga situationen mellan Ryssland och Nato var i princip samma som den analys chefen för MRS Syd, Michael Nilsson, gjorde i samband med ett möte på Residenset för en dryg vecka sedan:

”Rysslands pågående arbete med att stärka sin militära förmåga oroar. NATO:s ökade närvaro i Baltikum med en samtidig rysk förstärkning av Kaliningrad, har inneburit fler övningar från båda sidor med fler incidenter och kränkningar. Antalet övningar med ryskt, strategiskt bombflyg har ökat väsentligt i Östersjöområdet. Bedömningen är att utvecklingen går mot en fortsatt politisk konfrontation där Ryssland fortsätter att höja sin militära förmåga samtidigt som landets ekonomi försvagas, liksom demokrati och rättsväsende. Idag kostar oljan ca 50 dollar/fat och man bedömer att ”break even” för den ryska oljeindustrin går vid det dubbla – 100 dollar/fat. Vad händer om den situationen inte stabiliseras? Man kan sammanfatta det med att vi har kommit in i en farligare tid!”

För kommunens del handlar det om att i viss mån planera för civilförsvaret och bland annat identifiera för samhället sårbara objekt. I det sammanhanget är det viktigt med ett skarpt hemvärn vars uppgift är att försvara dessa viktiga, sårbara objekt. Under året ska vi påbörja revideringen av vårt handlingsprogram enligt LSO, Lagen om skydd mot olyckor. Ett viktigt arbete för att planera för det oförutsedda och för den kris man hoppas aldrig kommer att bli verklighet.

Smålands Akademi på besök i Markaryd
Under två dagar har Markaryds kommun stått värd för Smålands Akademis årssammankomst. Akademin har som syfte ”att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet”. Allt under den stolta devisen ”Snille och envishet”.

Under två dagar har man erbjudit kommuninvånarna en rad föreläsningar och som värd har jag försökt prioritera och vara med vid några av dessa. I torsdags lyssnade jag till Lars-Åke Engbloms föreläsning om den småländska idrotten, lämpligt nog i Markaryds eminenta idrottsmuseum som är väl värt ett besök.

Under fredagen stod Birgit Carlstén på scen i Kulturhuset och gav handfasta och konkreta tips om hur man agerar inför publik och inte minst hur man förbereder sig inför ett framträdande. Andning och bäckenövningar kommer hädanefter att bli en naturlig del i dessa förberedelser om någon skulle undra vilka gymnastiska övningar kommunalrådet ägnar sig åt innan debatterna i fullmäktige.

Erik Lindfelt berättade om händelser från sin radiojournalistiska gärning och det var intressant att ta del av berättelsen om hur Sveriges Radio till slut lyckades få en debatt till stånd i lilla Gnosjö mellan dåvarande statsminister Carl Bildt och Ingvar Carlsson inför valet 1994.

På fredagseftermiddagen anslöt allt fler akademiledamöter och den sista föreläsningen hölls i Kulturhuset under ledning av Stefan Edman. Akademins bok ”Småland – en kärleksförklaring” presenterades och flera av akademins ledamöter, som skrivit olika kapitel i boken, presenterade sina bidrag. Och visst var det en kärleksförklaring till detta landskap som man gav uttryck för!
På kvällen stod kommunen värd för en middag på Ekebacken. Under middagen fick jag och näringslivschefen – tillika historieberättaren -  Bengt-Göran Söderlind förmånen att berätta om Markaryds kommuns historia och det arbete vi just nu står i för att fortsätta utveckla kommunen.

Sammanfattningsvis var detta ett besök som gav mersmak. Flera gånger under föreläsningarna har man återkommit till och reflekterat över kommunens geografiska plats som gränsbygd, med allt vad det innebär för vår historia och identitet. För egen del kan jag bara konstatera att under de här två dagarna stärktes definitivt den småländska delen av min identitet.

onsdag 8 april 2015

Vitsippspriset 2015 tilldelas Emma Ortiz!
Igår hade jag, tillsammans med Ingegerd Lenander och Fredrik Ericsson, förmånen att få dela ut Kristdemokraternas Vitsippspris 2015 till Emma Ortiz i Markaryd. Emma har på ideell bas startat upp ett kvinnoprojekt, i vilket hon vänder sig till kvinnor från andra länder och kulturer i syfte att skapa relationer och på det sättet främja integrationen. Varannan tisdag träffas gruppen i Gula huset i Markaryd för olika aktiviteter och för att träna språket och varje gång kommer det mellan 15 och 20 kvinnor. Varannan söndag ordnar Emma simskola och vattengympa på Hannabadet och under den tid som projektet varit i gång har flera lyckats lära sig simma. Efter det att vi delat ut priset igår skulle man spela fotboll och tävla i en femkamp.

Motiveringen till vårt val av Emma lyder som följer:

”EMMA ORTIZ tilldelas 2015 års Vitsippspris för sin initiativkraft, entusiasm och uthållighet i arbetet för att integrera kvinnor från andra länder och kulturer i det svenska samhället och få dem att känna sig trygga och välkomna till vår kommun. Emmas arbete bidrar också till ökad förståelse för andra kulturer.”

Förutom ett inramat diplom och blommor fick Emma också ta emot en check på 2.000 kronor.

Emma är en mycket värdig pristagare och hon är ett gott exempel på vad man kan åstadkomma med ett ideellt engagemang. Med sitt projekt bidrar Emma till en förbättrad integration av en utsatt grupp vilket är positivt. Att hon han trivs med uppgiften går inte att ta miste på, inte heller att deltagarna trivs med Emma. Vid fikat blandades flera språk med massor av skratt, ett uttryckssätt som inte känner några gränser. Emmas, och även vår förhoppning från Kristdemokraterna, är att kunna få en långsiktighet i projektet. Det fyller verkligen sin funktion!

Grattis, Emma!Markaryds kommun överklagar hastighetsbeslutLänsstyrelsen har i ett beslut den 25 mars avslagit Markaryds kommuns begäran om att sänka hastigheten på väg 15 mellan Timsforsrondellen och avfarten till Tuthult, samt i "Råstorps-krysset", en sträcka som de senaste åren varit ganska olycksdrabbad. Kommunstyrelsen har nu beslutat att överklaga beslutet till Transportstyrelsen och begär att länsstyrelsens beslut upphävs och att Transportstyrelsen bifaller kommunens ansökan om sänkt hastighet på väg 15.

Nedan följer en sammanfattning och motivering till kommunstyrelsens överklagan:


Bakgrund och sammanfattning

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun, Gerdmans Inredningar AB och Nibe Industrier AB har, med tillstyrkan av bl.a. polismyndigheten, ansökt om sänkt hastighetsbegränsning på väg 15. Bakgrunden härtill redovisas ingående i ansökningshandlingarna till länsstyrelsen.


Länsstyrelsen har i beslut 2015-03-25 avslagit kommunens och företagens ansökan.


Skäl till överklagan

Länsstyrelsen anser, ”mot bakgrund av vägsträckans siktförhållanden och dess standard, att det vid en samlad bedömning av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön inte föreligger skäl att sänka hastighetsbegränsningen på aktuella sträckor av väg 15”. Enligt kommunstyrelsens uppfattning är däremot behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder så uppenbart att en sänkning av hastighetsbegränsningen i nuläget måste ses som en nödvändig del för att få till stånd en omedelbar förbättring av säkerheten.


Länsstyrelsen framhåller vidare att då väg 15 är en riksväg innebär det att framkomligheten bör tillmätas större betydelse, d.v.s. högre och mer konsekventa hastighetsbegränsningar för att främja pendling, näringsliv etc. Kommunstyrelsen förutsätter att länsstyrelsens resonemang om en förändrad prioritering inte på något sätt får leda till att trafiksäkerheten äventyras.


I sitt beslut hänvisar länsstyrelsen bl.a. till bestämmelserna i trafikförordningen om att en förare ska anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. Därvid noterar länsstyrelsen för aktuell vägsträcka att det finns ingen anledning att anta att en rimlig hastighetsanpassning inte sker på grund av att förhållanden är dolda eller kan missbedömas, om så varit fallet hade det kunnat finnas anledning att genom lokala trafikföreskrifter begränsa den högsta tillåtna hastigheten. Kommunstyrelsen anser emellertid att det föreligger flera omständigheter, vilka kan ge upphov till missbedömningar ifråga om behovet av att anpassa hastigheten.


Således kan konstateras att förhållandena vid avfarten mot väg 514 ändrats i väsentlig grad sedan nuvarande hastighetsbegränsning fastställdes. Trafikmängden har ökat med fler tunga fordon och antalet incidenter, utöver Trafikverkets statistik, är stort. Under perioden januari-november 2014 inrapporterades till räddningstjänsten åtta trafikolyckor med sammanlagt tio personskador som följd. Även om sikten på väg 15 i korsning med väg 514 anses som mycket god, innebär nuvarande hastighetsbegränsning om 90 km/tim att trafikanterna på mycket kort tid ska klara av att bedöma trafiksituationen och de fordon som finns inom synhåll.


Trafikverket anför vidare att samtal förs med kommunen om vänstersvängkörfält vid väg 514, en åtgärd som i väsentlig grad skulle höja säkerheten. Från kommunstyrelsens sida får dock än en gång påpekas att åtgärder måste vidtas nu och inte hänskjutas till framtida planering. för framtiden. Därvid behöver, som kommunstyrelsen tidigare framhållit, särskild hänsyn tas till de oskyddade trafikanternas situation. Som kommunstyrelsen anfört i sin framställan har de boende norr om väg 15 som enda möjlighet att ta sig till Markaryds tätort eller Timsfors genom att använda vägrenen på den hårt trafikerade väg 15. Det bör även beaktas att i denna grupp ingår ett icke ringa antal skolelever.


Vad gäller korsningen med 510/512 (Råstorpskrysset) utgör denna en osäker trafikmiljö, vilket också bekräftas av uppgifter om antal olyckor och incidenter. Vid olyckstillbud har naturligtvis hastigheten en avgörande betydelse. Genom länsstyrelsens tidigare beslut att höja hastighetsbegränsningen från 70 km/tim till 80 km/tim ökar riskerna ytterligare.


Trafikverket säger sig ha för avsikt att undersöka möjligheten att utföra ytterligare siktröjning i korsningen, en i och för sig lovvärd men samtidigt helt otillräcklig åtgärd. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är korsningen olämplig för hastighetsbegränsning till 80 km/tim; en sänkning av hastighetsbegränsningen enligt kommunstyrelsens framställan bör därför verkställas.


Med åberopande av vad som anförts i kommunens ansökan samt i föreliggande överklagan hemställes att länsstyrelsens beslut ändras och att kommunens ansökan bifalles.


För kommunstyrelsen


Bengt Germundsson

Kommunstyrelsens ordförande

torsdag 2 april 2015

GD-besök på YH-utbildningen

Foto: MB Photo

För andra året bedriver Markaryds kommun en yrkeshögskoleutbildning (YH) på gymnasieskolan, KCM. I mycket nära samverkan med det lokala näringslivet, inte minst Nibe Industrier AB, har en mycket högkvalificerad utbildning i värmepumpsteknik startat upp. Studierna på den ettåriga kursen bedrivs på heltid och ger 220 YH-poäng. I början av året fick vi ett glädjande besked i form av ett beslut från YH-myndigheten att vi kan starta upp kursen både till höstterminen 2015 och 2016, alltså ytterligare två intag.

Förra torsdagen besökte YH-myndigheten Markaryd med generaldirektören (GD) Thomas Persson i spetsen. Roland Andréasson från Nibe, som lagt ner ett stort arbete för att få en mycket hög kvalitet på utbildningen, hade satt ihop ett intressant och omväxlande program för YH-delegationen. Nibes VD Gert-Eric Lindqvist berättade om företaget och Roland informerade om det unika och nära samarbete företaget har med kommunens gymnasieskola. Rektorerna Anders Andersson och Bennie Söderblom informerade om arbetet med att utveckla gymnasieskolan och själv fick jag möjlighet att berätta om kommunen och våra utmaningar.

Efter lunch ägnades eftermiddagen till att besöka eleverna på plats i YH-verkstaden och det blev överläggningar där även företagare i branschen och tidigare elever deltog. Hela besöket blev mycket lyckat och myndighetschefen Thomas Persson, tillsammans med sin utredare och presschef, avslutade med att konstatera att man fått förmånen att vara med vid ett mycket intressant studiebesök.

Läs mer om KCM:s YH-utbildning i värmepumpsteknik här.