onsdag 3 november 2010

Tredubbel ökning av vårdnadsbidraget i Markaryd

Lokaltidningen har idag ett reportage om föräldrarnas nyttjande och efterfrågan av vårdnadsbidraget i Markaryd. Allt fler föräldrar använder sig nu av möjligheten och det är idag tre gånger så många familjer som använder sig av vårdnadsbidraget jämfört med när vi införde reformen för två år sedan. En liknande utveckling har skett i många andra kommuner och det är intressant att notera att en ökning även sker i större kommuner som Stockholm och Örebro.

Mot bakgrund av denna utveckling är det svårt att förstå Göran Hägglunds utspel, som han igår gör ett försök att förklara på
Dagen Debatt. Där gör Hägglund klart att partiet ska fortsätta driva frågan, men han frågar sig om detta är den lösning som på lång sikt kan gå att bygga vidare på. Jag har svårt att förstå strategin med att signalera så dubbla budskap, vilket jag utvecklar i Dagens onsdagsutgåva. Med en sådan otydlighet hade jag inte fått igenom särskilt många förslag i Markaryds kommunfullmäktige.

Självklart ska även familjepolitiken, precis som alla andra områden, granskas och utvärderas i en eftervalsdebatt. Men om ett parti ska uppfattas som tydligt, kan man inte leverera så tvetydiga besked från högsta nivån. Och om man ska tänka högt i media om möjliga förändringar bör man nog välja en fråga som man är överens om inom partiet, innan man lyfter den offentligt. Eller så ska man ha ett nytt och förankrat förslag att komma med. Oavsett vilket, lyser det med sin frånvaro i det här fallet. Den strategin begriper jag mig inte på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar