onsdag 31 december 2014

Gott Nytt År 2015!


Så är det nyårsafton igen och dags att summera ännu ett år med massor av händelser. Som vanligt kan man under de sista dagarna av det gamla året ta del av mängder med nyårskrönikor och tillbakablickar. Oftast är det de stora händelserna som lyfts fram, men tänker man efter finns det många andra tillfällen att erinra sig som satt guldkant på tillvaron.

I samband med det här årsskiftet har jag varit kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun i tre mandatperioder - tolv år. Till det kan läggas ytterligare fyra år som nämndsordförande; totalt 16 år i kommuninvånarnas tjänst. Det är helt otroligt vad snabbt åren gått och vad mycket som hänt i Markaryds kommun under den här tiden. Det har varit en stor förmån att få ha varit en del av kommunledningen under de här åren av utveckling och tillväxt.Och i morgon börjar en ny period, med nya utmaningar och möjligheter! 

Idag, nyårsafton 2014, tänker jag särskilt på de många personliga möten och sammanträffanden jag haft under det gångna året. Tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och uppmuntran till mig i mitt förtroendeuppdrag! Tack för alla givande samtal, tankar och idéer! Tack för all inspiration, råd och vägledning!

Jag hoppas att 2015 ska bli ett år som ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!Ett riktigt Gott Nytt År till Er alla!

onsdag 24 december 2014

God Jul!

Så har Jussi Björling traditionsenligt sjungit "O, helga natt" som inledning till julafton även det här året. Efter allt julstök, paketinslagningar, julpyntande och alla andra julförberedelser är det dags att koppla av och ta det lite lugnt några dagar. Jag vill tillönska er alla en riktigt
 
GOD JUL!

måndag 22 december 2014

E.ON genomför åtgärder för bättre elförsörjning

Under hösten har det varit en hel del driftproblem i elnätet, vilket medfört att många kunder i Markaryd, Strömsnäsbruk och Timsfors drabbats av strömavbrott. Flera kunder har hört av sig till mig och efterfrågat information om varför dessa strömavbrott varit så frekventa. I början av förra veckan tog jag  därför kontakt med E.ON:s regionchef som omgående tog tag frågan. Nu har vi fått besked att några åtgärder redan vidtagits och att fler identifierade fel kommer att åtgärdas. 

Nedan följer den skrivelse med information som vi idag hjälper E.ON med genom att lägga ut på hemsida och sociala media:

Bättre elförsörjning med ny kabel, ny station och omkoppling i elnätet

Under hösten har E.ON haft en del driftproblem i elnätet som medfört att många kunder i Markaryd, Strömsnäsbruk och Timsfors drabbats av strömavbrott.
Jag skriver detta för att förklara varför och berätta att det snart kommer att bli bättre.

Kabelbyte
I Strömsnäsbruk har en dålig kabel orsakat strömavbrott. Denna planerar vi att byta ut i början av nästa år, när det är gynnsamma väderförhållanden. Kabeln är förlagd från Mjärydsvägen mot Nils Dackevägen och vi måste utföra grävarbeten där när vi byter kabeln.

Omkoppling
Ett fel i en av våra elnätstationer i Strömsnäsbruk, samt ett kabelfel i Markaryd har gjort att Markaryd och Timsfors drabbats av strömavbrott. Kabelfelet är nu åtgärdat och elnätet är åter normalkopplat.

Ny elnätsstation
Ett stort område i norra Markaryd och delar av Timsfors får strömmen från samma station i Markaryd, detta gör att många kunder drabbas samtidigt när något fel uppstår. Vi har byggt en ny station väster om Timsfors som vi håller på att ta i drift. Boende i Timsfors kommer att kopplas in på denna nya station under nästa år.

Framöver kommer kabelbytet, den nya stationen i Timsfors och omkopplingarna som beskrivs ovan att ge högre driftsäkerhet och en bättre strömförsörjning. Strömavbrott kan man dock aldrig helt försäkra sig mot. Vårt mål är att underlätta för dig som kund. Det hoppas jag att vi kan leva upp till från och med nu. Avslutningsvis vill jag tacka för ditt tålamod, och ser nu framåt med tillförsikt.

Har du frågor?
Om du undrar något är du alltid välkommen att ringa oss på 020-22 24 24 eller mejla till kundservice@eon.se.


Med vänlig hälsning

Håkan Gunnarsson, Regionchef

E.ON Sverige AB

onsdag 3 december 2014

Ny möjlighet för Golfresort i Traryd!

Vid sitt sammanträde igår beslutade en enig kommunstyrelse i Markaryds kommun att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett köpeavtal om försäljning av mark för en ny golfresort i Traryd och ett exploateringsavtal som, tillsammans med den antagna detaljplanen, reglerar hur utbyggnaden i området ska ske.

Köpare är AB Grundstenen 148384 under namnändring till Lake Lagan Golf Resort AB). Inom ett markområde omfattande ca 220 hektar i norra delen av Traryd i Markaryds kommun planerar exploatören för ett stort fritidscenter för hela familjen innehållande feriehus, vattenland, camping och en 18-håls golfbana. Detta i huvudsak enligt den detaljplan som finns framtagen för det aktuella området. Målet är att området, fullt utbyggt, ska bestå av 550 hus.

Överenskommelsen bygger på dels ett köpeavtal och ett exploateringsavtal, som tecknas samtidigt. Köparen ska på tillträdesdagen kontant betala 14 200 000 kronor som ersättning för marken. Vidare ska bolaget till Markaryds kommun erlägga en exploateringsersättning om totalt 15 000 000 kronor fördelat över tre olika tillfällen under de första två åren efter tillträdet.

Det är mycket positivt att vi nu har en ny exploatör som är beredd att satsa på en utbyggnad av området. Det innebär stora möjligheter, inte bara för Traryd och Markaryds kommun utan även för hela regionen. Det är också positivt att vi genom två tydliga avtal reglerar ansvarsfördelningen. Projektet kommer inte heller den här gången att medföra någon belastning på den kommunala ekonomin, eftersom allt inom planområdet faller under exploatörens ansvar.

Förslaget kommer att hanteras i kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 18 december och tillträdesdagen är utsatt till den 15 januari 2015. Därefter är det möjligt för exploatören att omgående sätta igång arbetet med att utveckla området.  

tisdag 2 december 2014

Välbesökt frukostmöte!
Över hundra företagare deltog vid morgonens välbesökta frukostmöte som inleddes med en rundvandring på GlasLindbergs fabrik i Strömsnäsbruk. GlasLindberg har under lång tid varit en ledande tillverkare av dörrar, fönster, fasader och tak i glas och aluminium. Sjödins Fastigheter var också värd och informerade om sina planer att tillsammans med bl a kommunen fortsätta arbeta i ett projekt att utveckla attraktiviteten i Strömsnäsbruk. Sjödins Fastigheter är ett familjeföretag som förvärvar, förädlar och förvaltar bostadsfastigheter och har nu varit etablerade i kommunen i drygt tre år.

De drygt 100 gästerna fick även lyssna till närpolischef Anders Karlsson som, tillsammans med undertecknad, berättade om polisens och kommunens gemensamma arbete för att komma åt problematiken med ökad brottslighet. Vidare informerades om det fortsatta arbetet med tågtrafik till Halmstad, ett par UF-företag berättade om sin verksamhet och elever från klass 9 på Huneskolan marknadsförde årets Markarydshäfte.

Det är fantastiskt roligt att intresset är fortsatt stort för Tillväxts frukostmöten och att så många sluter upp för att utbyta information och knyta kontakter. Det visar än en gång på den fina gemenskap som finns mellan företagen och kommunen!

fredag 28 november 2014

Grattis, Konecranes 20 &10 år!

 

Idag hade jag förmånen att få närvara då företaget Konecranes firande sitt kombinerade 20- och 10-årsjubileum i Markaryd. Det var 1994 som kommunens industribyggnadsbolag Mibab och dåvarande SMV träffade ett avtal om uthyrning och utbyggnad av lokalerna i Markaryd. De nya lokalerna togs i bruk 1995 och det var startpunkten för ett mycket gott samarbete som utvecklats och fortsatt under åren. Inledningsvis bedrev företaget sin verksamhet i en liten lokal på 2.700 kvm, en yta som mångdubblats under de här åren.

För tio år sedan (2004) blev SMV en del av det finska bolaget Konecranes, som fortsatte att utveckla företaget. År 2011 förvärvade bolaget fastigheten från kommunen, ett beslut som var av stor betydelse för båda parterna. Därefter har verksamheten fortsatt att expandera och Konecranes är idag ett starkt och välmående företag. 

Under våren 2015 kommer man att ha tillverkat 6 000 truckar av olika storlekar. Företaget, som idag har vuxit till ca 190 anställda, är idag representerat över hela världen. En stor anledning till detta är självklart en tillverkning av produkter av högsta klass utförd av yrkesskicklig personal!
Vid lunchen deltog hela personalstyrkan och ett 60-tal inbjudna gäster från när och fjärran. I mitt tal lovordade jag det goda samarbetet som finns mellan företaget och kommunen samt den stora betydelse det innebär att ha företag som Konecranes i kommunen. Vidare framförde jag mina och kommunens gratulationer och önskade företaget lycka till i framtiden!

Det var också roligt att träffa hela skaran av gentlemän som var med och startade bolaget för 20 år sedan och ta del av de minnen som berättades om företagets första år. All heder till er som vågade er på denna satsning - idag fick vi se vad ert entreprenörskap kom att få betyda för Markaryds kommun! Jag önskar Konecranes, VD Lars Fredin och alla anställda lycka till!

onsdag 26 november 2014

Priset "Bästa Tillväxt 2014" tilldelas Markaryds kommun
Näringslivet växer i Markaryd! Genom sin tillväxt har företagen placerat Markaryds kommun på första plats i Kronobergs län och tilldelas kreditupplysningsföretaget Synas pris för "Bästa Tillväxt 2014".

Priset "Bästa Tillväxt" delas årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Priset för "Bästa Tillväxt i Kronobergs län" tilldelas således Markaryd, följt av Växjö på andra plats och Uppvidinge på tredje. Det är inte första gången Markaryd vinner priset - även 2010 placerade företagen i kommunen Markaryd på den första platsen.

I Markaryd arbetar näringslivet väldigt långsiktigt och vi har ett bra nätverk lokalt. Det finns en vilja att samverka och hjälpa varandra. Markaryd har också en stark företagartradition och vi arbetar strategiskt med entreprenörskap redan i grundskolan. Samtidigt är det viktigt att påpeka att priset är företagarnas förtjänst och vi är många som känner en stolthet över att få representera en kommun med en sådan stark och framgångsrik företagsamhet!

Kreditupplysningsföretaget Syna har lång erfarenhet av företagsbedömningar och man följer utvecklingen i näringslivet på nära håll. I analysen fokuserar man på tre värden: 
- Andelen företag som har en omsättningsökning på mer än 5% mellan de två senaste årsredovisningarna
- Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och
- Andelen företag som går med vinst enligt den senaste årsredovisningen.

Med ledning av dessa faktorer skapar man ett index som gör det möjligt att jämföra kommunerna med varandra. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har exkluderats eftersom resultatet annars blir missvisande.

måndag 17 november 2014

Markaryds kommun, polisen och näringslivet kraftsamlar för ökad trygghet

Efter den senaste tidens rån, snatterier och allmänna oro träffades kommunledningen, länspolisledningen samt representanter för handel och övrigt näringsliv på måndagseftermiddagen.
Bara sedan i augusti i år har kommunen haft fem möten med polisen i dessa frågor och till mötet idag hade min inbjudan hörsammats även av länspolismästaren och den operative chefen i länet.
Som ett konkret resultat av mötet kraftsamlar nu polisen, Markaryds kommun och näringslivet ytterligare för att komma till rätta med problematiken.
Vid mötet enades vi om en diger, gemensam åtgärdsplan som bland annat består av:
  • Ökade polisiära insatser i området 
  • Polisens mobila poliskontor kommer att finnas i Strömsnäsbruk 
  • Gemensamt arbete för en utökad grannsamverkan inom kommunen 
  • Utökad samverkan inom handeln 
  • Säkerhetsmöte med handeln 
  • Dessutom kommer polisvolontärer att inrättas under första halvan av 2015

Ovan uppräknade aktiviteter är utöver de aktiviteter som bl a Markaryds kommun redan arbetar med och som redovisades i fredags på kommunens hemsida.
Polisen poängterar att vi som privatpersoner alltid ska anmäla brott via tel. 112 eller tipsa via tel. 11414,e-mejl tips.kronoberg@polisen
Detta är oerhört viktigt eftersom antalet anmälda brott ligger till grund för polisens prioriteringar och operativa insatser.
Alla myndigheter och involverade parter är väl medvetna om den aktuella situationen och följer noga utvecklingen för att sätta in e åtgärder som krävs för att komma tillrätta med problematiken och öka tryggheten. 
Ett uppföljande möte med länspolisledningen kommer att hållas i december.

fredag 14 november 2014

Polisens trygghetsundersökning bekräftar vad jag sagt under lång tid nu!


Idag presenterades resultatet av polisens trygghetsundersökning för Kronobergs län och det är med en alltför önskvärd tydlighet som resultatet bekräftar vad jag sagt till Polismyndigheten i Kronoberg under snart ett halvår. Medborgarnas upplevda trygghet i Strömsnäsbruk har försämrats i negativ riktning och i en sådan omfattning att jag undrar om det finns ett liknande exempel.

Samtidigt som det på ett sätt känns bra att få mina påståenden bekräftade känner jag mig både sorgsen och nedstämd över att det ska behöva gå så här långt innan Polismyndigheten centralt tar till krafttag för att stävja den kriminalitet som utvecklats. Tänk, så mycket elände man kunnat bespara folk om man agerat direkt på våra signaler!

Våren 2013, för ett och ett halvt år sedan, tog jag initiativ till en rad åtgärder för att få ordning på problemen med illegala bilmålvakter, skadegörelse mm. Under hela sommaren och en stor del av hösten ägnade jag mig åt att driva på våra kommunala förvaltningar och polisen för att sätta tryck på de personer som stod bakom dessa aktiviteter. Efter ett halvår blev det lite lugnare, men i stället ökade narkotikaproblematiken.

Det problemet togs lyckligtvis på allvar och under våren 2014 sparades det inte på insatser för att komma åt den ökade narkotikaanvändningen hos bland annat våra ungdomar. Och när situationen lugnade ner sig, sommaren 2014, började nya problem.

I augusti 2014 tog jag det första initiativet till överläggningar med polisen i anledning av den våg av skadegörelse och inbrott som börjat under sommaren. Dessa överläggningar har sedan fortsatt kontinuerligt. Vi har från kommunens sida sedan dess agerat mycket kraftigt och målmedvetet och vad som gjorts har redovisats i media, på kommunens hemsida, Facebook m fl kanaler. Även polisen har vidtagit åtgärder och vår samverkan är öppenhjärtlig och god. 

Vi har idag lagt ut kommunens och polisens redovisning på nytt på kommunens hemsida.  Där finns också material från trygghetsundersökningen.
Ta gärna del av det materialet via denna länk.

På måndag möter vi länspolisledningen för att fortsätta diskussionerna. Mitt syfte är naturligtvis att spegla problematiken, men framför allt, tillförsäkra mig de besked som säger att nu är detta en mycket högt prioriterad, polisiär uppgift och den ska tas på allvar med rejält utökade resurser!

Under mina tolv år som kommunalråd har jag inte varit med om en liknande situation. Som jag ser det står rättssamhällets förtroende på spel. Om inte staten kan garantera sina medborgare trygghet och säkerhet riskerar vi att få en situation där folk tar lagen i egna händer och då kan vad som helst hända. En sådan utveckling ska bara inte få förekomma i en rättsstat som vår! Självklart ska vi som lokala företrädare gör allt för att bidra till förbättringar, men ansvaret vilar ytterst på våra beslutsfattare i Riksdagen och det ansvaret gäller oavsett parti- eller blockbeteckning!

Mitt besked är detsamma som tidigare; från kommunens sida kommer jag se till att man fortsätter agera kraftfullt och snabbt med insatser efter det behov som uppstår. Vårt ansvar gäller det som ankommer på kommunen. Polisiära och lagförande insatser ska polisen svara för fullt ut – och det gäller i Markaryds kommun lika väl som i Växjö eller Stockholm!

söndag 2 november 2014

Alla Helgons Dag
Under den här helgen brinner det många ljus på kyrkogårdarna runt om i vårt land; till minne, i tacksamhet, i sorg och saknad. Ljusen brinner med värme och tacksamhet över dem som vi saknar och påminner oss om betydelsen att ta vara på vår stund på jorden.

"Gud, låt de ljus vi tänder i novembermörkret 
väcka ljuset inom oss.
När minnenas mörker uppfyller oss,
låt då minnenas ljus ta överhand
och bära oss vidare.

Gud, låt de kära som gått förlorade för oss
alltmer bli till dyrbara skatter 
som vi bär inom oss
och som er oss mod och vilja
att se framåt och vandra livsvägen vidare."

KG Hammar

torsdag 30 oktober 2014

Nu måste Trafikverket åtgärda problemen på Rv 15 mellan Timsfors och Råstorp!
Hur många olyckor ska egentligen behöva hända på Riksväg 15 mellan Timsfors och Råstorp innan Trafikverket agerar? Den frågan ställer jag till Trafikverket och kräver samtidigt att Trafikverket tar ansvar för att åtgärda trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan. Inom kort kommer kommunstyrelsen i Markaryd att överlämna en framställan till Trafikverket om omedelbara åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet.

Flertalet av problemen påtalade vi redan då vägen byggdes för snart tio år sedan, men då ville Trafikverket inte lyssna. Andra problem har tillkommit, vilket Trafikverket som väghållare måste beakta och åtgärda. Det är bl a följande problem som vi vill att Trafikverket omgående åtgärdar:

Avfarten till Tånneryd och Gällareböke
Denna avfart utgör kanske det största problemet, särskilt då man kommer från väster och ska svänga till vänster mot Tånneryd. Nästan dagligen sker det incidenter och för ett par veckor sedan kunde ännu en olycka fått katastrofala konsekvenser då en långtradare körde rakt in i en personbil som skulle göra en vänstersväng. Här måste vägen breddas och förses med en avkörningsfil. Hastigheten, som idag är 90 km/tim, måste sänkas!

Påfarten från Västergatan vid kyrkan
Det sluttande vilplanet måste åtgärdas, något som vi påtalade redan 2005. Sikten mot öster är mycket dålig till följd av lutningen på Rv 15 och krönet över järnvägsviadukten. Här är olycksrisken stor eftersom man inte i tid upptäcker bilar som kommer i hög fart från öster.

Vägbredden
I samband med vägbygget 2005 försökte kommunen få Trafikverket att anlägga en gång/cykelväg eller åtminstone öka vägbanans bredd mellan rondellen i Timsfors och kyrkan för att öka säkerheten för cyklister och andra oskyddade trafikanter. Det enda som gjordes var en minimal breddning av vägrenen mellan Tånnerydsavfarten och vägen mot Scandifront, ca 150 meter. Detta är helt otillräckligt! Med en ökad trafikvolym och efter Trafikverkets hastighetshöjning är det förenat med livsfara att cykla på den aktuella vägsträckan.

Hastighetsgränserna måste sänkas
För ett par år sedan höjde Trafikverket den högsta tillåtna hastigheten helt i strid mot kommunens önskemål. I kommunens remissvar uttryckte vi mycket tydligt att vi ville sänka hastigheten mellan Timsfors och kyrkan till åtminstone 70 km/tim. Trafikverkets beslut blev att höja hastigheten till 90 km/tim!

I den olycksdrabbade korsningen till Råstorp ville kommunen behålla 70 km/tim. Trafikverkets beslut blev att höja hastigheten till 80 km/tim.

Kommunen är fortfarande av den uppfattningen att hastigheten måste sänkas väsentligt. Vår bedömning är att medelhastigheten på den aktuella sträckan överstiger den högsta tillåtna hastigheten. Det är beklagligt att Trafikverkets teoretiska principer sätts att råda över verkligheten.


Kommunens tekniske chef har nu fått i uppdrag att sammanställa ett beslutsunderlag med statistik och tydliga motiveringar, vilket inom kort kommer att lämnas till kommunstyrelsen för beslut. Vi kommer att vara mycket tydliga i våra krav gentemot Trafikverket. Jag vill inte att någon människa ska behöva komma till skada innan Trafikverket tar sitt ansvar. Genom ett beslut i kommunstyrelsen visar vi också att i stort sett hela kommunen står bakom våra krav på trafiksäkerhetshöjande åtgärder!

Alla som har fler synpunkter i frågan eller vill tipsa om ytterligare behov av åtgärder är välkomna att höra av sig till mig. Ju mer fakta vi kan tillföra underlaget, desto bättre!

onsdag 29 oktober 2014

Hastighetssänkning utanför förskola stoppas av Trafikverket och LänsstyrelsenI augusti i år beslutade kommunstyrelsen att utfärda en permanent trafikföreskrift som innebär att hastigheten utanför förskolan Gläntan i Strömsnäsbruk skulle begränsas till 30 km/tim, en begränsning som vi har intill samtliga förskolor och grundskolor i kommunen. Kommunstyrelsen vill detta och utbildnings- och kulturnämnden vill det. Dessutom vill föräldrarna detta, liksom personalen. Polisen har inget att erinra, inte minst då många kör alldeles för fort utmed Hinnerydsvägen där Gläntan är belägen. Räddningstjänsten tycker att det är okej. Men Trafikverket, med sin fina vision om noll döda eller svårt skadade i trafiken, överklagar kommunens beslut och får stöd av Länsstyrelsen! Snacka om brist på barnperspektiv! 

Vad har då byråkraterna i Växjö för motiv för att inte godkänna vårt beslut?

Trafikverket skriver i sitt överklagande att "det inte finns tillräckliga trafiksäkerhetsskäl till en hastighetsbegränsning från rådande högsta tillåtna hastighet 50 km/tim till 30 km/tim." Däremot kan man tänka sig en sänkning till 40 km/tim under förutsättning att det sker "en samordnad kommunal hastighetsöversyn inom samtliga tättbebyggda områden i Markaryds kommun".

En sådan hastighetsöversyn har kommunen för avsikt att genomföra, men om den ska genomföras på ett seriöst sätt innebär det att det kommer att dra ut på tiden. En sådan hastighetsöversyn kommer också att innebära krav på kommunen, men även på Trafikverket, att anpassa gator och vägar till sänkt hastighet. Det betyder i klartext att man ska satsa ett försvarligt antal skattekronor på att bygga om gator och vägar och då ska detta planeras in i både en statlig och kommunal budgetprocess.

Under tiden menar Trafikverket att man inte ska göra någonting, vilket innebär fortsatt höga hastigheterna utanför förskolan med de risker detta innebär.

Så hamnar den ena statliga myndighetens överklagande på den andra statliga myndighetens (länsstyrelsens) bord. Vad säger då länsstyrelsen?

Jo, man förbjuder kommunen att vidta någon åtgärd i avvaktan på att överklagandet behandlas. Med erfarenhet av de långa handläggningstider länsstyrelsen har, och som jag nyligen påtalat för länsledningen, lär det väl dröja minst ett halvår innan vi får något besked. Men av det s k inhibitionsbeslutet kan man dra vissa slutsatser inför ett kommande beslut.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut på följande sätt: "Frågans betydelse för kommunen kan i sammanhanget därför inte vara av tillräckligt stor betydelse i sammanhanget." Dessutom konstaterar man, redan innan kommunen haft möjlighet att yttra sig, att sannolikheten är stor att Trafikverkets överklagande kommer att vinna bifall. Oj, så rättssäkert det känns att länsstyrelsen bestämt sig innan kommunen fått möjlighet att avge sitt yttrande.

Jag har också bestämt mig! Jag tänker driva det här ärendet så långt det går för att förskolebarnen vid Gläntan, deras föräldrar och personal ska kunna känna samma trygghet och att trafiksäkerheten ska bedömas på samma sätt vid alla våra förskolor. Det är dags att alla fina ord som våra statliga myndigheter skriver ner på pränt också ska bli en verklighet, inte bara i Växjö och Borlänge - utan även i lilla Strömsnäsbruk i Markaryds kommun.

fredag 24 oktober 2014

Smålänningens bedrägliga journalistik upprepar sig - igen!

I dagens Smålänningen försöker tidningens lokala journalist Leif Lundström att förklara konsekvenserna av förslaget till ny organisation under den tekniska förvaltningen i Markaryds kommun.

Både i rubriken och ingressen konstaterar Lundström att "fyra nya chefer ska anställas". Vad Lundström däremot inte vill berätta i sin artikel är vilka nuvarande chefsbefattningar som försvinner, utan enbart att det ska rekryteras fyra nya chefer. Att det försvinner chefsbefattningar som finns idag i den befintliga organisationen nämns inte med en enda rad. Inte heller anledningen till varför de försvinner eller skälen till att de nya cheferna rekryteras externt.

Den som inte är insatt i den kommunala organisationen tolkar självklart reportaget som att det nu ska bli ytterligare fyra chefer i organisationen. Leif Lundström vet att så inte är fallet, men väljer ändå att i sin artikel låta sitt budskap gå ut som vore det en sanning.

Inte heller vill Lundström redovisa de ekonomiska konsekvenserna. Förslaget är helt kostnadsneutralt och finansieras med precis samma pengar som finns för organisationen idag. Men med påståendet att "fyra nya chefer ska anställas" vill naturligtvis Lundström låta påskina att den nya organisationen kommer att kosta mer pengar, vilket är fullständigt fel!

Detta sätt att bedriva journalistik är, enligt min uppfattning, både svekfullt och bedrägligt och man kan ju reflektera över de bakomliggande orsakerna till Lundströms agerande.

Om Lundström mot förmodan inte förstått förslaget eller de bakomvarande skälen därtill, kunde lämpligen en kontakt tagits med kommunchefen, som på kommunfullmäktiges uppdrag, arbetat fram förslaget till ny organisation. Det har han inte gjort!

Jag beklagar att professionaliteten inte är större än så och att man medvetet undanhåller läsarna att få kännedom om hur förslaget verkligen ser ut. I det innefattar jag även avsaknaden av en någorlunda objektiv beskrivning av de bakomliggande orsakerna till förslaget samt dess kostnadsneutralitet för skattebetalarna.

Tidigare i veckan hade Lundström en artikel om ett effektiviseringsuppdrag som lagts ut på samtliga förvaltningar. Här valde han att enbart lyfta fram socialnämnden. Att socialnämnden får ett tillskott nästa år med 6,8 miljoner kr i Alliansens budgetförslag, nämndes inte med en enda rad.

Jag har inget emot att man engagerar sig politiskt, tvärtom. Men som lokal reporter kanske man ska hålla sig till antingen det ena eller andra. Var Lundströms politiska sympatier ligger råder ingen som helst tvekan om men, enligt min uppfattning, borde både han och Smålänningen avhålla sig från att låta detta få genomslag i nyhetsartiklar som förväntas hålla ett grundläggande mått av saklighet och objektivitet.

onsdag 8 oktober 2014

Besök på Hyngarps Frästeknik AB
Idag besökte jag Hyngarps Frästeknik AB i Markaryd som drivs av en sann entreprenör, Anders Larsson. Anders startade sitt företag som ett enmansföretag för drygt 25 år sedan och har sedan fått vara med om en utveckling i ständig expansion. Idag är man ca 10 anställda som arbetar med det mesta inom skärande bearbetning i metall.

Man är underleverantör till en mängd företag, både i och utanför kommunen och har idag mer att göra än någonsin tidigare. Anders Larsson valde att satsa offensivt under lågkonjunkturen, en satsning som idag visar sig vara lyckad. Företaget bygger nu ut sin produktionsyta för att möta en allt större orderingång.

All produktion är legotillverkning och inom företaget förfogar man över ett stort antal fleroperationsmaskiner (fräsar) och NC-svarvar. Kvaliteten är hög och garanteras av interna kontrollsystem och mätmaskiner.

Det är otroligt intressant att se vad våra olika företag producerar. Hyngarps Frästeknik AB är ett mycket gott exempel som visar att det finns en framtid för svensk verkstadsindustri. Dagens besök gav mig mycket intressant information och jag kan bara önska all lycka till i framtiden! Tack för ett givande besök!

onsdag 24 september 2014

Markaryds skola invigd!
Idag var det så dags för den högtidliga invigningen av Markaryd skola! Den ägde rum i ett strålande höstväder och med alla elever och personal närvarande. Inramningen kunde inte blivit bättre.

För drygt tio år sedan tillsattes en arbetsgrupp för att se över den framtida lokalförsörjningen i Markaryds kommun. En slutsats som man kom fram till i detta arbete var att våra skollokaler måste anpassas till verksamheten i skolan. Ett av de viktigaste målen som lyftes fram var elevernas utbildningsresultat och för att tillgodose det har man arbetat med den pedagogiska formen, organisationen och skollokalernas utformning.

Den dåvarande förvaltningschefen Eva Albihn uttryckte visionen för Framtiden skola, dvs det som idag kommer att bli Markaryds skola, på följande sätt:

”Den utformning skolans lokaler har ska ge förutsättningar för ett arbetssätt där vi har elevens optimala lust till lärande, trivsel och trygghet för ögonen och där varje individ bemöts med respekt. Lokalerna ska utformas så, att skolan ges möjlighet att vara den goda arbetsplats där både vuxna och unga trivs och lockas av nya utmaningar i lärandet. Det ska vara roligt att gå i skolan.”

Den 10 december 2003 beslutade UKN att påbörja en utredning av hur skolornas lokaler skulle kunna anpassas till lärandet på 2000-talet och med det var det första steget taget. Utredningen gjordes av en arkitektfirma och uppdraget var bl a att presentera fyra handlingsalternativ och ge svar på frågan ”hur bör skolans lokalanvändning se ut år 2015?”  

Idag, den 23 september 2014, nästan 11 år senare, fullbordar vi färden mot Framtidens skola genom att inviga Markaryds skola.

En hel del av er har varit med på hela resan, en del har anslutit efter hand och många av er elever var inte ens födda då vi tog de första besluten om att bygga den skola som ni nu ska gå i. På den här resan har vi naturligtvis mött vissa hinder och svårigheter på vägen, men det har varit problem som gått att lösa och vi har haft ett gemensamt mål för ögonen.

Det har lagts ner ett oändligt antal timmar från många av er för att planera, förankra, fundera, projektera och bygga de här skolenheterna. Personal, lärare och skolledare, föräldrar, elever, politiker, arkitekter, byggare; det är väldigt många som har del i det här arbetet och därmed är det också väldigt många som har del i slutresultatet. Till alla er, ingen nämnd och ingen glömd, vill jag rikta ett stort och varmt tack! Det är genom era insatser och ert engagemang som vi idag kan inviga Markaryds skola, tack för ett strålande arbete!

Det är många kommuner som till följd av vikande elevunderlag tvingas avveckla skolor. I Markaryds kommun har vi klarat oss ganska bra och vi har haft möjlighet att bygga nya skolor. Att satsa på skolan är att satsa på framtiden! 

För 90 år sedan invigdes Hagaskolan, den skolbyggnad som nu ersätts med de här tre byggnaderna. Om den nya skolan kommer att kunna användas lika länge återstår att se. Men om det blir verklighet skulle det innebära att ni kan berätta för era barnbarn att ni var med och invigde den skola som de kommer att gå i. Vilket perspektiv!

Till slut vill jag än en gång tacka alla som bidragit till förverkligandet av visionen om en modern, ändamålsenlig skola och gratulera elever, föräldrar, lärare, skolledare och all personal till en fantastisk fin skola.
Med de orden överlämnade jag Markaryds skola till utbildnings- och kulturnämnden och dess ordförande Maria Svensson-Lundin (KD).

Och efter det invigdes skola av eleverna genom det traditionsenliga ballongsläppet!

måndag 15 september 2014

Tack för förtroendet!


Tack, alla väljare i Markaryds kommun som än en gång visar förtroende för Kristdemokraterna i Markaryd!

Resultatet i valet till kommunfullmäktige i Markaryd blev än en gång överväldigande. För femte valet i rad ökade Kristdemokraterna sitt valresultat och landade under valnatten på hela 45,1%. Det innebär att ytterligare 164 väljare valde en kristdemokratisk kommunvalsedel. Sedan valet 1994 har vi ökat från 4,5% till 45,1%, eller från 389 röster till 2622 röster. Ett helt makalöst resultat!

Även om det känts väldigt bra under slutfasen av valrörelsen, hade jag inte förväntat mig att vi skulle kunna nå upp till de senaste två valresultatet och t o m öka ytterligare.

Det kommer att ta tid att smälta det här, men det är en fantastisk känsla att ännu en gång få ett så stort stöd och därmed få en bekräftelse på att jag och vi förvaltat det förtroende vi fått. Därför är det med mycket stor ödmjukhet jag försöker ta in det här resultatet. Just nu vill jag bara uttrycka mitt och hela gruppens stora och innerliga TACK till alla väljare i kommunen för att ni har gett oss ert stöd. 

Samtidigt är det med blandade känslor som jag tar del av valresultatet på nationell nivå. Alliansregeringen, som lyckats bäst av alla regeringar i hela EU-området att klara av vår tids största finanskris och lågkonjunktur, belönas med silkessnöret. En regering som utklassat övriga Europa under denna svåra tid, får sparken av väljarna. I stället för stabilitet väljer man en politik som man inte har en aning om, ett alternativ som innebär att tre partier ska försöka enas genom att börja med att förhandla bort en stor del av sina vallöften för att kunna försöka komma överens. Jag ser med oro på hur detta kommer att påverka Sveriges konkurrensförmåga framöver. 

Helt klart är att vi går en orolig tid till mötes, inte bara i riksdagen utan även i många landsting och kommuner. Därför är det med mycket blandade känslor jag gör den här personliga och kortfattade valanalys sent på valnatten. För min egen del och för Kristdemokraterna i Markaryd gläds jag, men valresultatet på nationell nivå - liksom i många kommuner, landsting och regioner - lämnar mycket i övrigt att önska och gör mig mycket orolig inför framtiden. 

Mitt i allt detta lovar i alla fall jag och mina vänner i Kristdemokraterna och Alliansen att göra vårt yttersta för att förvalta förtroendet så klokt och förnuftigt som vi kan – för Markaryds kommuns bästa! Tack ska ni ha!