onsdag 29 april 2009

Utredare på kamikazefärd

Detta blir rubriken i Dagens Samhälle i morgon där jag presenteras i rollen som statlig utredare av utjämningssystemet. Och visst kan det känna så inför ett uppdrag som intresserar samtliga kommuner, regioner och landsting. Jag hoppas och tror att artikeln i morgon i någon mån kommer att balansera finansministerns uttalanden i förra veckans utgåva av Dagens Samhälle, där han konstaterade att kommunerna i Stockholm sköts "klart bättre än i övriga landet". Vad gäller den slutsatsen är vi inte särskilt samsynta.

lördag 25 april 2009

Ge Anders Borg en grundkurs i kommunal ekonomi

DN Debatt idag vill sju moderata kommunalråd öka egenfinansieringen av förskoleplatser genom att höja taket i maxtaxan. Förslaget är bra. När jag jämför nivån på maxtaket för en heltidsplats idag med när vi hade vår yngste son i förskolan för drygt sex år sedan, kan jag konstatera att jag idag skulle betalat c:a hundra kronor mer. Tänk om kostnadsutvecklingen i övrigt inte varit större! Detta innebär att föräldrarna idag betalar mindre än 10% av vad en heltidsplats inom barnomsorgen kostar.

Däremot blir jag lite förundrad över följande resonemang när de moderata kommunalråden konstaterar följande: "Samtidigt måste subventionsgraden även fortsättningsvis vara hög. Avgiften till förskolan får inte bli så hög att det inte lönar sig att arbeta." Javisst, men då funderar man inte länge på hur mycket skatt som måste genereras för att finansiera denna subventionsgrad. Låt mig ta ett exempel:

År 2007 var enligt SCB snittkostnaden i landet för en heltidsplats inom barnomsorgen 158.864 kronor. Maxtaxan för ett heltidsbarn är 15.120 kronor (9,5%). Det innebär en subvention från det offentliga med 143.744 kronor per heltidsplats. Om man utgår från att hela skatteavdraget går explicit till barnomsorgen måste en ensamstående förälder tjäna 39.000 kr/mån för att täcka subventionsgraden. Alternativt måste två föräldrar vardera tjäna 24.500 kr/mån. Vi kan vara glada för att det är många andra som solidariskt bidrar via skattsedeln.

Det skulle vara intressant att höra Anders Borgs förslag till hur kommunerna ska lösa sitt åtagande, när vi är bakbundna till händer och fötter genom att intäktsinstrumentet är låst. Staten har bestämt subventionsgraden i lag och skatteintäkterna minskar i lavinartad takt. Jag hoppas de moderata kommunalråden under sina kommundagar i Västerås passar på att ge finansministern en lektion i kommunal ekonomi.

söndag 19 april 2009

Först ut med TV-reklam?

Kommentarerna på Kristdemokraternas utspel på DN Debatt igår att partiet blir först ut att satsa på politisk TV-reklam har varit överlag positiva. Som väntat går vänsterblockets debattörer och bloggare i taket - vem skulle inte gjort det i deras ställe? Sanningen är ju att vi dagligen utsätts för en massa onyanserad politisk reklam i TV i form av alla dessa lobbyister, kändisar och proffstyckare som tillåts att uttrycka partipolitiska åsikter, halvsanningar och omdömen om både andra partier och politiker, ofta utan att bli emotsagda av någon. När har någon kristdemokratisk opinionsbildare fått tillgång till TV-kanalernas morgonsoffor på samma sätt?
Jag tror inte man kan utestänga det politiska budskapet från TV-reklamen och det är bl.a. därför som jag i partistyrelsen ställt mig positiv till att vi nu, rent formellt, blir först ut med detta. På så sätt kan vi också vara med och på ett ännu bättre sätt kunna påverka de etiska regler för hur den politiska reklamen kan och ska utformas. Jag är helt övertygad om att dessa regler kommer att påverka annan politisk reklam. Socialdemokraternas politiska skräckpropaganda från biodukarna före det förra valet visar med tydlighet att det finns partier som bör städa framför egen dörr innan man gnäller för mycket på andra.

torsdag 9 april 2009

Åklagaren överklagar den friande domen mot Reza och Harald


Lagom till påsk nås vi av beskedet att åklagare Marcus Sjöstrand överklagar tingsrättens friande dom mot Reza Rezai och Harald Takvam till hovrätten. Jag kan inte, mot bakgrund av hur polis- och åklagarmyndigheterna agerat i det här fallet under drygt ett års tid, påstå att jag är särskilt förvånad.

Läs gärna mer på Smålandsposten, SR Kronoberg och SVT

Det är beklagligt att samma myndigheter inte drivs av samma rättspatos när det gäller att utreda riktiga brott. Under mina år som kommunalråd har jag mött ett antal företagare och privatpersoner som fått besked om nedlagda brottsutredningar och avslutade ärenden. Mitt omdöme kvarstår - börja jaga brottslingar i stället för arbetare och företagare som gjort rätt för sig!

torsdag 2 april 2009

Åtalen ogillas!

En väntad och klok dom! Så kommenterar jag den friande domen i Växjö Tingsrätt för däckarbetaren Reza Rezai och hans arbetsgivare Harald Takvam, Markaryd. Jag är glad att Tingsrätten gjort en bedömning av fakta i målet och därmed konstaterar att det inte finns någon grund för en fällande dom.

Det är häpnadsväckande att polis och åklagare anser sig ha tillräckligt med resurser att lagföra två personer som gjort allt man kan förvänta sig för att göra rätt för sig. Det här målet har kostat skattebetalarna stora pengar helt i onödan. Tänk om myndigheterna i stället kunde visa lika stort engagemang för att komma åt alla de oseriösa arbetsgivare som utnyttjar papperslösa flyktingar och som struntar i att betala rimliga löner, skatter eller arbetsgivaravgifter.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att det inte finns grund för åklagarens framställan att Rezai och Takvam skulle agerat med ”uppsåt” eller ”oaktsamhet”. Tvärtom har de på alla tänkbara sätt försökt försäkra sig om att allt gått rätt tillväga. "Inte ens oaktsamhet kan läggas Reza och och Harald till last", konstaterar Tingsrätten som fortsätter: "Till detta kommer att reglerna om arbetstillstånd i sig är svåröverskådliga och, såvitt visats i målet, Migrationsverkets information på hemsidan är ofullständig och felaktig."

Nu hoppas jag innerligt att Reza och Harald ska få lite lugn och ro. Samtidigt hoppas jag att berörda myndigheter kan lägga prestigen bakom sig och börja jaga brottslingar i stället för hederliga arbetare och företagare.

onsdag 1 april 2009

Bäva månde samfunden

Efter att ha lyssnat på inläggen i dagens debatt inför beslutet om könsneutrala äktenskap, står det fullständigt klart att dagens förväntade beslut bara är ett steg på vägen. Oppositionen, framför allt vänstern, deklarerade med tydlighet att man kommer att driva frågan om vigselplikt om inte kyrkor och samfund inrättar sig i ledet och viger alla som så önskar.
Det är häpnadsväckande hur partier och politiker, som vanligtvis har noll och inget intresse av kyrkornas och samfundens verksamheter, nu gör allt för att styra och ställa i det som inte längre borde vara statens angelägenhet.
Om nu inte staten och de sex partierna som kommer att rösta igenom en ny äktenskapsbalk förmår att själva klippa det sista bandet mellan kyrka och stat, hoppas jag att kyrkor och samfund själva frånträder sig vigselrätten och överlämnar denna till det civila samhället där myndighetsutövningen hör hemma. Tag initiativet innan vänsteroppositionen börjar driva frågan om vigselplikt och efterföljande yrkesförbud!