torsdag 30 juni 2011

Äntligen - en ny väg efter 40 år!

Äntligen! Idag fick jag äran att vara med om att inviga den nya vägsträckningen mellan Markaryd och Osby. Något som jag personligen arbetat ganska mycket för under mina snart nio år som kommunstyrelsens ordförande. Den nya vägen är en del av den så kallade Tvärleden mellan Halmstad och Karlshamn, är 20,6 kilometer lång, nio meter bred och har byggts för hastigheten 90 km/tim.

Utbyggnaden ger väsentligt bättre förbindelse mellan Markaryd och Osby och ger en vägförkortning för trafik mellan delar av sydöstra Sverige och västkusten. Detta medför en minskad restid och lägre fordonskostnader men även färre olyckor och minskade utsläpp.

För 450 år sedan lät Gustav Vasa sätta ut gränsen mellan Sverige och Danmark i ett försök att skära av gränsen och vägarna för att upprätthålla gränskontrollen. Detta eftersom dansken gett sitt stöd till Nils Dackes upprorsmakare. Freden i Roskilde 1658 innebar inte någon förbättring, utan staten visade ringa intresse av att återupprätta förbindelserna i området. Så har fallet varit in i modern tid. I 40 år har kommunerna gjort gemensam sak för att få en bättre väg och idag var vi äntligen framme vid invigningen. Äntligen har vi lyckats få staten att förstå betydelsen av trafik och ett utbyte över gränsen.

Den här dagen och invigningen är både betydelsefull och symbolisk. Idag får vi göra upp med ett 450 år gammalt statligt beslut och en 40 år gammal stridsfråga och förklara en ny väg mellan Markaryd och Osby, mellan Småland och Skåne, för invigd.

Idag pratar vi regionförstoring och jag ser gärna att Tvärleden får symbolisera de allt starkare band som växer sig samman mellan Region Skåne och Region södra Småland. Kanske är detta den första symboliska länken till en kraftfull och stark sydsvensk region.

För Markaryds del kommer Tvärleden att vara en viktig del att förstärka det logistiska nav som kommunen utgör. Förbättrade pendlingsmöjligheter, regionförstoring och en ytterligare förstärkt arbetsmarknadsregion kommer att bli följden i denna andra etapp.

Den första etappen var E4:ans utbyggnad för fem år sedan, den andra är dagens invigning av Tvärleden och den tredje kommer att bli pågatågstrafiken till Markaryd 2013. Med denna utveckling kommer Markaryd att vara än mer funktionellt sammanlänkad med Sydsverige och Öresundsregionen. Transportvägarna är återupprättade och cirkeln är sluten efter 450 år!

Därför var det en stor glädje att, tillsammans med Skånes regionråd Pia Kinhult, få sätta den felande länken på plats inför 300 intresserade åskådare. En minnesvärd och historisk dag som jag är stolt över att få ha varit en del av förverkligandet av.

måndag 20 juni 2011

Storaffär, utbyggnad och ännu fler jobb till Markaryd!

I fredags offentliggjordes ännu en storaffär i Markaryd. Den här gången är det Konecranes Lifttrucks som köper den fastighet man tidigare hyrt av kommunens bolag Markaryds Industribyggnads AB (MIBAB) sedan etableringen i Markaryd 1995. Konecranes ser anläggningen i Markaryd som grunden till truckverksamhetens framgång och starka expansion och den här investeringen kan inte tolkas på annat sätt än att Konecranes definitivt väljer Markaryd som bas för den fortsatta trucktillverkningen.

Att Konecranes också är nöjda med samarbetet med kommunen framkom med tydlighet vid fredagens presskonferens. Något som MIBAB:s ordförande Göran O Persson (M) ska ha all heder av. Det var således två mycket nöjda parter som offentliggjorde storaffären i fredags och utbytte ömsesidiga komplimanger. Konecranes presenterade samtidigt att en utbyggnad av anläggningen kommer att ske med 1 000 m² och att man nu behöver rekrytera ännu mer personal.

Det är mycket positivt för Markaryd att ännu ett stort företag väljer vår kommun som bas för sin verksamhet. Stabila och expansiva företag, som Konecranes, innebär fler arbetstillfällen och i förlängningen innebär det inflyttning och bättre underlag för service- och tjänstesektorn som också växer. Med en sådan utveckling blir alla vinnare. Därför är det bara att gratulera Konecranes och Markaryds kommun till ännu en framgång!


Läs mer här!

lördag 18 juni 2011

Rekordhögt inflytandeindex i Markaryd!

I veckan presenterades resultaten av SCB:s Medborgarundersökning 2011. Återigen förbättras medborgarnas betygsvärden för kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar Index, NMI) samt omdömet om möjligheterna till inflytande i kommunen (Nöjd Inflytande Index, NII). Årets resultat för såväl NMI som NII är de högsta som Markaryds kommun uppnått sedan mätningarna påbörjades år 2005.

När det gäller NII, inflytande, förtroende, påverkan, kontakt och information ligger Markaryds kommun i topp bland alla Sveriges kommuner. Tittar man på vissa av svaren i undersökningen blir man som förtroendevald politiker riktigt varm i hjärtat. På frågan om ”hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa” blir betygsindexet 7,0 på en tiogradig skala, vilket är näst högst i landet! På frågan ”hur ansvarstagande kommunens politiker är” blir betygsindex 6,9 – vilket är högst i landet! Betygsindex för ”hur väl politiska beslut genomförs” landar på 6,7 – också det högst i landet!

Detta är ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg. Under de drygt åtta år jag haft det yttersta politiska ansvaret i Markaryd, har jag konsekvent arbetat för en förbättrad demokrati, dialog och delaktighet. Jag är övertygad om att vi, genom att involvera alla goda krafter i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, kommer att nå kvalitetsmässiga förbättringar både snabbare och effektivare. Och om fler kan känna att man bidrar till kommunens positiva utveckling, desto bättre!

Detta arbete visar sig också i betygen för kommunens verksamheter, NMI. För samtliga betygssatta verksamheter är betyget, för Markaryds del, lika med eller bättre än för övriga 128 deltagande kommuner. Skillnaden är statistiskt säkerställt högre för verksamheterna förskola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, räddningstjänst, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur samt vatten och avlopp. Vad gäller övriga verksamheter, grundskola, gymnasieskola, miljöarbete, renhållning och sophämtning, finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan Markaryd och övriga kommuner.

Mätningar och analyser är viktiga redskap för att utvärdera sitt arbete. Årets positiva omdömen ska vi naturligtvis glädja oss åt, men samtidigt får man inte förledas tro att man kan slå sig till ro. Resultatet ger naturligtvis energi för att arbeta vidare på den inslagna linjen och det är nödvändigt. Att stanna upp innebär att man tar det första steget tillbaka. Och det gör vi inte i Markaryd!

Läs hela resultatet här!

måndag 13 juni 2011

Trafikverkets och PEAB:s försöksodlingar

För snart ett år sedan, den 30 augusti 2010, skrev jag ett brev till Trafikverket i Jönköping och inbjöd driftsansvariga till ett möte för att diskutera hur vi långsiktigt ska kunna få ordning på Trafikverkets misskötta rondeller i Markaryds tätort. Något svar har jag fortfarande inte fått!

För närvarande betalar Trafikverket en hyggligt stor summa pengar till PEAB som har ansvaret att sköta rondellerna. Uppenbarligen har Trafikverket noll och inget intresse av hur dessa pengar används och PEAB är naturligtvis nöjda med att få en hyggligt stor summa pengar utan att behöva göra någonting. Det är ju också en affärsidé.

Från kommunens sida är vi innerligt trötta på att ännu en myndighet struntar blankt i sitt uppdrag. Visserligen ett litet och enkelt sådant, men nog borde det ligga i Trafikverkets intresse att sköta sitt jobb och sina anläggningar. Helt klart är att vem som helst torde kunna sköta rondellerna bättre än den nuvarande entreprenören, PEAB.

Markaryds kommun är under alla omständigheter inte intresserad av att det bedrivs försöksodlingar i centrala rondeller där man driver upp motståndskraftiga arter, visserligen gröna, men i allt väsentligt av anskrämlig art och flora.

Nu har vi än en gång bjudit in Trafikverket till överläggningar den 28 juni och det ska bli intressant att se om det finns någon ansvarig på verket att skicka hit. En fråga som vi gärna vill få svar på är varför Trafikverket valt ut just Markaryd som plats för sina försöksodlingar? En annan fråga är hur mycket pengar man betalar till PEAB utan krav på att ens utföra ett arbete? Helt klart förväntar kommunen sig snabba åtgärder.

fredag 10 juni 2011

Skolavslutning och sommarlov!

Idag är det skolavslutningarnas dag och med den sätts det punkt för den årligen återkommande debatten om skolavslutningarnas vara eller icke vara i kyrkan. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) ger i Expressen idag sin syn på det fenomen av religiös beröringsskräck som sveper över landet. Han gör, enligt min mening, en mycket träffsäker analys av ett väldigt begränsat och mycket svenskt fenomen.

Tänk att vi är på väg att bli så kulturellt och historiskt obildade i vårt land att man till och med utfärdar riktlinjer från Skolverket och Skolinspektionen för vilka psalmer som ska få sjungas och för vad prästerna ska få säga. Är detta verkligen ett problem? Tror man verkligen att någon påtvingas en trosuppfattning efter ett besök i en kyrkolokal? Det är inte utan anledning som tankarna går till hur diktaturer och totalitära stater agerar med åsiktsförtryck och yrkesförbud. Nu sker det öppet också i vårt land!

Enligt en nyligen presenterad undersökning är en majoritet av de tillfrågade positiva till skolavslutningar i kyrkan. Knappt 8% är mycket negativa. Notabelt är att det inte är våra invandrare, med annan kultur och ofta även annan religion, som är negativa.

Det är hög tid att protestera mot denna minoritetens diktatur som värnar om särintressena så till den milda grad att den stora majoriteten alltid ska avstå av hänsyn till särintresset. Den logiska lösningen är ganska enkel. Den lilla minoritet som inte står ut med en skolavslutning i kyrkan kan helt enkelt befrias från att vara med.

Skolverket och Skolinspektionen borde, liksom ett antal politiker, ta en grundkurs för att förstå innebörden i vårt svenska kulturarv. Här handlar det om tradition och kultur, inte om religiös indoktrinering. Och det är först när vi har kunskap om och förstår vårt eget kulturarv som vi kan ha respekt för och förstå andras kulturarv. En kunskap som uppenbarligen gått de statliga byråkraterna på Skolverket helt förbi.

måndag 6 juni 2011

Välkomna, våra nya svenska medborgare!

Firandet av nationaldagen - en stor dag - börjar finna sina former i kommunen. Det är lite speciellt att gå bakom orkestern till Hembygdsparken, höra högtidstalet och lyssna till sång och musik. Bättre förutsättningar än den här underbara försommardagen finns knappt.

Det känns också lite speciellt att på nationaldagen få välkomna våra nya svenska medborgare till Sverige och till Markaryds kommun. Under 2010 var det 30 st personer i Markaryds kommun som fick sitt svenska medborgarskap. 27 av dem bor fortfarande kvar i kommunen och några av dem deltog idag i Hembygdsparken i samband med nationaldagsfirandet. Som ett minne från den här dagen förärar Markaryds kommun alla nya svenska medborgare ett diplom, en bordsflagga och en särskild bok.

Medborgarskapet i juridisk mening brukar definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter. Det mest påtagliga beviset på medborgarskapet är det svenska passet och att man som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige, att bo och arbeta här och att ha rösträtt till riksdagsvalen.

Sverige är ett idag ett land med stora möjligheter. Men man behöver inte gå mer än drygt 100 år tillbaka i tiden för att konstatera att situationen då, såg helt annorlunda ut. Fattigdom, missväxt, politiskt och religiöst förtryck innebar att omkring 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA. Många av dem från våra trakter i Småland.

Tänk bara tanken vad dessa utvandrande svenskar har bidragit med till utvecklingen i USA, och tänk därefter tanken vad våra invandrare till Sverige har betytt och kommer att betyda för Sveriges fortsatta utveckling och välstånd.

Det är ganska svårt att föreställa sig hur det skulle kännas att tvingas bryta upp från sitt land, sin släkt och kanske också sin familj för att söka en osäker framtid och bygga upp ett nytt liv i ett främmande land. Idag är det vårt land, Sverige, som för många framstår som hoppets och möjligheternas land. Några har kommit till Sverige under lugna och fredliga former, men många av dem som vi idag hälsar välkomna som nya svenska medborgare har lämnat sitt land under dramatiska former och, efter att ha etablerat sig i Sverige, själva valt att ansöka om fullt svenskt medborgarskap.

Oavsett bakgrund, härkomst eller skäl för att ha valt att komma till Sverige, är ni välkomna till Sverige, till Markaryds kommun och till ert svenska medborgarskap!

fredag 3 juni 2011

Ännu ett bakslag för Sydvatten och länsstyrelsen

Bara ett par dagar efter det att Sydvattens resningsansökan avslogs kommer ännu ett bakslag för bolaget. I ett beslut från Mark- och miljödomstolen avfärdar domstolen Sydvattens framställan att domstolen skulle vara jävig och därmed inte få behandla ärendet om tillståndsplikt för bortledande av grundvatten till Bolmentunneln. Sydvattens agerande mot rättsväsendet saknar motstycke, anser jag. I stället för att rätta sig efter utfärdade och lagakraft-vunna domar i högsta instans, anklagar man rättsväsendet för att vara jäviga och för att ha fattat felaktiga beslut bara för att de inte går i Sydvattens favör.

Förutom avslaget i själva jävsfrågan, anför domstolen mycket tydligt att man anser att verksamheten med bortledande av grundvatten är tillståndspliktig samt att det finns förutsättningar att rikta förelägganden mot Sydvatten. Man konstaterar också att samtliga överinstanser inte funnit något skäl att ändra detta avgörande, varför miljödomstolens avgörande står fast.

Domstolen noterar att man än en gång kommer att få pröva frågan, eftersom ”länsstyrelsen ändå efter återförvisningen vidhåller sin inställning att tillstånd inte krävs för grundvattenbortledningen” och ”att länsstyrelsen därmed inte följer miljödomstolens avgörande”.

Det Sydvatten och länsstyrelsen nu ägnar sig åt är inget annat än kvalificerat domstolstrots. I stället för att följa domstolarnas beslut, struntar man i dessa och ifrågasätter hela rättsväsendets trovärdighet och kompetens i den här frågan.


I ett uttalande till Markaryds kommun meddelar landshövdingen att länsstyrelsen anser att” målsättningen är att i första hand få frågan avgjord i domstol”. Nu har vi fyra (4) domar i ärendet och två (2) regeringsbeslut. Man kan fråga sig om dessa domar gått länsstyrelsen och landshövdingen så obemärkt förbi eller gäller bara domarna om de ger stöd för länsstyrelsens uppfattning?

Läs domstolarnas senaste beslut här:
2011-05-25 Mark- och miljödomstolen (M 1693-11)
2011-05-23 Mark- och miljööverdomstolen (M 3045-11)

onsdag 1 juni 2011

Nyheten som inte var någon nyhet

Till slut gjorde Smålänningens redaktionschef Anita Johansson det enda rätta, nämligen att i en klargörande notis redovisa vad kommunfullmäktige faktiskt fattade för beslut i torsdags. Beslutet var att återremittera ärendet om förändrade regler för torghandeln för vidare beredning – inget annat!

Hon beklagar också att Smålänningen ”inte var närvarande på fullmäktiges möte och därför inte kan referera vad som sades där, vilket naturligtvis inte är bra”.

Den förvirring som uppstått genom en lokalreporters försök att skapa en nyhet av det som inte var någon nyhet är naturligtvis inte heller bra. Därför är Anita Johanssons besked välkommet.

Man kan bara konstatera att alla blir förlorare då journalistiken har som ambition att skapa rubriker och konflikt. Jag hoppas inte det var avsikten i det här fallet. Men den förvirring tidningen bidragit till att skapa i den här frågan, ställer till stor skada och förorsakar både tidningen och kommunen förtroendeförluster och onödigt merarbete. Om dagens klargörande är tillräckligt och av bestående art? Ja, det återstår att se.