onsdag 31 december 2014

Gott Nytt År 2015!


Så är det nyårsafton igen och dags att summera ännu ett år med massor av händelser. Som vanligt kan man under de sista dagarna av det gamla året ta del av mängder med nyårskrönikor och tillbakablickar. Oftast är det de stora händelserna som lyfts fram, men tänker man efter finns det många andra tillfällen att erinra sig som satt guldkant på tillvaron.

I samband med det här årsskiftet har jag varit kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun i tre mandatperioder - tolv år. Till det kan läggas ytterligare fyra år som nämndsordförande; totalt 16 år i kommuninvånarnas tjänst. Det är helt otroligt vad snabbt åren gått och vad mycket som hänt i Markaryds kommun under den här tiden. Det har varit en stor förmån att få ha varit en del av kommunledningen under de här åren av utveckling och tillväxt.Och i morgon börjar en ny period, med nya utmaningar och möjligheter! 

Idag, nyårsafton 2014, tänker jag särskilt på de många personliga möten och sammanträffanden jag haft under det gångna året. Tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och uppmuntran till mig i mitt förtroendeuppdrag! Tack för alla givande samtal, tankar och idéer! Tack för all inspiration, råd och vägledning!

Jag hoppas att 2015 ska bli ett år som ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!Ett riktigt Gott Nytt År till Er alla!

onsdag 24 december 2014

God Jul!

Så har Jussi Björling traditionsenligt sjungit "O, helga natt" som inledning till julafton även det här året. Efter allt julstök, paketinslagningar, julpyntande och alla andra julförberedelser är det dags att koppla av och ta det lite lugnt några dagar. Jag vill tillönska er alla en riktigt
 
GOD JUL!

måndag 22 december 2014

E.ON genomför åtgärder för bättre elförsörjning

Under hösten har det varit en hel del driftproblem i elnätet, vilket medfört att många kunder i Markaryd, Strömsnäsbruk och Timsfors drabbats av strömavbrott. Flera kunder har hört av sig till mig och efterfrågat information om varför dessa strömavbrott varit så frekventa. I början av förra veckan tog jag  därför kontakt med E.ON:s regionchef som omgående tog tag frågan. Nu har vi fått besked att några åtgärder redan vidtagits och att fler identifierade fel kommer att åtgärdas. 

Nedan följer den skrivelse med information som vi idag hjälper E.ON med genom att lägga ut på hemsida och sociala media:

Bättre elförsörjning med ny kabel, ny station och omkoppling i elnätet

Under hösten har E.ON haft en del driftproblem i elnätet som medfört att många kunder i Markaryd, Strömsnäsbruk och Timsfors drabbats av strömavbrott.
Jag skriver detta för att förklara varför och berätta att det snart kommer att bli bättre.

Kabelbyte
I Strömsnäsbruk har en dålig kabel orsakat strömavbrott. Denna planerar vi att byta ut i början av nästa år, när det är gynnsamma väderförhållanden. Kabeln är förlagd från Mjärydsvägen mot Nils Dackevägen och vi måste utföra grävarbeten där när vi byter kabeln.

Omkoppling
Ett fel i en av våra elnätstationer i Strömsnäsbruk, samt ett kabelfel i Markaryd har gjort att Markaryd och Timsfors drabbats av strömavbrott. Kabelfelet är nu åtgärdat och elnätet är åter normalkopplat.

Ny elnätsstation
Ett stort område i norra Markaryd och delar av Timsfors får strömmen från samma station i Markaryd, detta gör att många kunder drabbas samtidigt när något fel uppstår. Vi har byggt en ny station väster om Timsfors som vi håller på att ta i drift. Boende i Timsfors kommer att kopplas in på denna nya station under nästa år.

Framöver kommer kabelbytet, den nya stationen i Timsfors och omkopplingarna som beskrivs ovan att ge högre driftsäkerhet och en bättre strömförsörjning. Strömavbrott kan man dock aldrig helt försäkra sig mot. Vårt mål är att underlätta för dig som kund. Det hoppas jag att vi kan leva upp till från och med nu. Avslutningsvis vill jag tacka för ditt tålamod, och ser nu framåt med tillförsikt.

Har du frågor?
Om du undrar något är du alltid välkommen att ringa oss på 020-22 24 24 eller mejla till kundservice@eon.se.


Med vänlig hälsning

Håkan Gunnarsson, Regionchef

E.ON Sverige AB

onsdag 3 december 2014

Ny möjlighet för Golfresort i Traryd!

Vid sitt sammanträde igår beslutade en enig kommunstyrelse i Markaryds kommun att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett köpeavtal om försäljning av mark för en ny golfresort i Traryd och ett exploateringsavtal som, tillsammans med den antagna detaljplanen, reglerar hur utbyggnaden i området ska ske.

Köpare är AB Grundstenen 148384 under namnändring till Lake Lagan Golf Resort AB). Inom ett markområde omfattande ca 220 hektar i norra delen av Traryd i Markaryds kommun planerar exploatören för ett stort fritidscenter för hela familjen innehållande feriehus, vattenland, camping och en 18-håls golfbana. Detta i huvudsak enligt den detaljplan som finns framtagen för det aktuella området. Målet är att området, fullt utbyggt, ska bestå av 550 hus.

Överenskommelsen bygger på dels ett köpeavtal och ett exploateringsavtal, som tecknas samtidigt. Köparen ska på tillträdesdagen kontant betala 14 200 000 kronor som ersättning för marken. Vidare ska bolaget till Markaryds kommun erlägga en exploateringsersättning om totalt 15 000 000 kronor fördelat över tre olika tillfällen under de första två åren efter tillträdet.

Det är mycket positivt att vi nu har en ny exploatör som är beredd att satsa på en utbyggnad av området. Det innebär stora möjligheter, inte bara för Traryd och Markaryds kommun utan även för hela regionen. Det är också positivt att vi genom två tydliga avtal reglerar ansvarsfördelningen. Projektet kommer inte heller den här gången att medföra någon belastning på den kommunala ekonomin, eftersom allt inom planområdet faller under exploatörens ansvar.

Förslaget kommer att hanteras i kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 18 december och tillträdesdagen är utsatt till den 15 januari 2015. Därefter är det möjligt för exploatören att omgående sätta igång arbetet med att utveckla området.  

tisdag 2 december 2014

Välbesökt frukostmöte!
Över hundra företagare deltog vid morgonens välbesökta frukostmöte som inleddes med en rundvandring på GlasLindbergs fabrik i Strömsnäsbruk. GlasLindberg har under lång tid varit en ledande tillverkare av dörrar, fönster, fasader och tak i glas och aluminium. Sjödins Fastigheter var också värd och informerade om sina planer att tillsammans med bl a kommunen fortsätta arbeta i ett projekt att utveckla attraktiviteten i Strömsnäsbruk. Sjödins Fastigheter är ett familjeföretag som förvärvar, förädlar och förvaltar bostadsfastigheter och har nu varit etablerade i kommunen i drygt tre år.

De drygt 100 gästerna fick även lyssna till närpolischef Anders Karlsson som, tillsammans med undertecknad, berättade om polisens och kommunens gemensamma arbete för att komma åt problematiken med ökad brottslighet. Vidare informerades om det fortsatta arbetet med tågtrafik till Halmstad, ett par UF-företag berättade om sin verksamhet och elever från klass 9 på Huneskolan marknadsförde årets Markarydshäfte.

Det är fantastiskt roligt att intresset är fortsatt stort för Tillväxts frukostmöten och att så många sluter upp för att utbyta information och knyta kontakter. Det visar än en gång på den fina gemenskap som finns mellan företagen och kommunen!