söndag 29 augusti 2010

Varför är positiva nyheter inte så intressanta?

Den senaste veckan har Markaryds kommun uppmärksammats i bl a Dagens Industri och Dagens Samhälle. Förra fredagen publicerades undersökningen som visade att Markaryd kom på en tionde plats i landet när man granskade kommunernas resultat per invånare under de senaste tio åren. Ett resultat som visar på att vi tagit ansvar för skattebetalarnas pengar. Och i torsdags uppmärksammades att Markaryd är i topp i landet när man undersöker hur medborgarna upplever den lokala demokratin och förtroendet för sina lokalpolitiker. Det, om något, borde väl vara av intresse att lyfta fram inför ett kommande val för att visa på att det finns goda exempel? Visst är det jätteroligt att få läsa om detta i riksmedia, men samtidigt funderar man på varför dessa positiva nyheter inte får genomslag i lokala media?

Kan det vara så att de positiva nyheterna från Markaryd har blivit så vanliga att de inte längre anses vara nyheter, utan självklarheter?

torsdag 26 augusti 2010

Markaryd - en lycklig kommun!

I veckans nummer av Dagens Samhälle kan man läsa om att statsvetaren Anders Lindström i Umeå har kopplat ihop undersökningsresultat från den stora politikerstudien i Göteborg under Mikael Giljams ledning med lokala SCB-undersökningar av medborgarnas syn på inflytande.

I topp hamnar en fyrklöver kommuner: Danderyd, Arvidsjaur, Markaryd och Vellinge.

I en kommun uppges folket och makthavarna ha precis samma positiva syn på demokratin: Markaryd!
.
Så här skriver Dagens Samhälle:
.
"Så finns det en lycklig kommun där folket och makthavarna har precis samma positiva syn på den lokala demokratin: Kristdemokratiska Markaryd. Inte ens Socialdemokraternas gruppledare har något ont att säga.
....
Det är ett jättebra politiskt klimat här, alla vill kommunens bästa. Och folk känner igen politikerna. Vi jobbar mycket med delaktighet och dialog."
.
Ibland är det riktigt roligt att läsa tidningen :-)

tisdag 24 augusti 2010

Tio förslag för en bättre miljö i Markaryd

Kristdemokraterna i Markaryd presenterade idag sitt tiopunkts-program för vår lokala miljöpolitik de kommande åren tillsammans med riksdagskandidat Lars Thunberg (KD), ordförande i Sveriges Ekokommuner.

Kristdemokraterna i Markaryd vill minska vår negativa påverkan på klimatet och satsa på miljön – för våra barn och barnbarns skull. Utveckling och miljöarbete måste gå hand i hand. Det ska vara enkelt att vara miljövänlig! Idag presenterar vi tio förslag som ska leda till en bättre miljö och göra Markaryd till en mänskligare kommun!

1. Markaryds kommun ska gå med i nätverket Sveriges Eko-kommuner för att få inspiration till att ytterligare förbättra miljöarbetet.
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska man ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 21.

2. Verka för etablering av biogaspumpar på bensinstationerna i kommunen.
Sveriges pulsåder, E4:an, passerar genom kommunen. Dagligen passerar 12-13.000 fordon och Luhrpasset i Strömsnäsbruk besöks av drygt 1 miljon fordon. Bilhandlare i kommunen säljer biogas-bilar, men inte till våra kommuninvånare eftersom de inte kan tanka biogas. Kommunen kan inte ställa krav på biogas i upphandlingar.
Alliansen föreslå idag en miljöbilspremie på 40.000 kr, varför det är angeläget att trycka på utbyggnaden av biogas.

3. Fortsätt bygga ut återvinningsstationen i Alandsköp.
Det ska vara enkelt och självklart att återvinna och källsortera. Vi har påbörjat ett arbete att bygga ut och förbättra återvinningsstationen och satsat 2,2 miljoner kronor på detta. Denna satsning ska fortsätta.

4. Utred möjligheten att starta en återvinningsbutik, t ex på Alandsköp, där – den som så vill – kan lämna in saker, som annars skulle kastats, till försäljning.
I många kommuner kan man återvinna saker i stället för att slänga dem. Liknande projekt bör vara möjligt i Markaryd och kan drivas som ett arbetsmarknadsprojekt eller i samverkan med befintliga Second Hand-butiker.

5. Uppmuntra till ännu bättre återvinning och källsortering.
Mängden återvunna förpackningar samt insamling av miljöfarligt avfall ska öka. Bättre samverkan med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

6. Öka stödet till klimatinvesteringar i kommunens egna fastigheter.
Kommunen har beviljats 1,4 miljoner kronor fördelat över fem år för att arbeta med energikartläggning, drifts- och energianalyser, energibesiktningar eller konkreta åtgärder för att minska den verksamhetsbundna energianvändningen.

7. Den kommunala fordonsparken ska successivt ersättas av miljöanpassade bilar. Vid all upphandling ska miljöfordon vara regel. För att kunna blir ännu bättre är det angeläget att biogas-pumpar finns tillgängliga på bensinstationerna i kommunen.

8. Gång- och cykelvägarna i kommunen ska byggas ut. Redan befintliga gång- och cykelvägar måste bindas ihop, exempelvis i Strömsnäsbruk.
Kommunen ska fortsätta ett redan nu pågående arbete på det kommunala vägnätet. Trafikverket måste svara upp och ta sitt ansvar som väghållare. En trafikutredning ska genomföras i samverkan med trafikverket för att klarlägga behov, omfattning och tidplan för utbyggnaden.

9. Främja upphandling av närproducerade och ekologiska livsmedel till förskolor, skolor och äldreboenden
Minst 10% av kostenhetens upphandlade livsmedel ska under nästa år vara närproducerade, dvs inom Skåne, Småland, Halland eller Blekinge.

10.Bevaka att satsningen på Pågatåg NO fullföljs som avtalat.
En omfattande pendling sker till och från Markaryd utmed sträckningen Hässleholm – Halmstad. Enligt SJ:s miljökalkyl, som i sin tur grundar sig på NTM:s (Nätverket för Transporter och Miljö) databas skulle stors miljöeffekter uppnås om 600 arbetspendlare (SCB 2005) valde att pendla med tåg i stället för med bil enbart mellan Markaryd och Hässleholm.
Om man valde att pendla med tåg skulle CO2-utsläppen minska med 783.300 kg, klorväten med 966 kg, kväveoxider med 300 kg och partiklar med 18.000 kg.
Miljökostnaden i reda pengar skulle minska med 1.223.400 kronor!
.

måndag 23 augusti 2010

Nu har oppositionsrådet (S) förlorat omdömet fullständigt

I fredagens Smålänningen försöker socialdemokraterna ta politiska poäng genom att göra gällande att kommunen och Alliansen i Markaryd skulle driva Folkets Hus-föreningen i konkurs. Detta trots att Pohlman och Lagerqvist är väl medvetna om att påståendena är ren lögn. Vi är mycket förvånade över att Joakim Pohlman, som kandiderar till den högsta politiska posten i Markaryds kommun, agerar så omdömeslöst.

Den senaste tiden har Pohlman i flera utspel kritiserat kommunstyrelsens ordförande för att blanda ihop sina roller. Genom att göra sig till talespersoner för de föreningar som står socialdemokratin mycket nära, visar Pohlman och Lagerqvist vilka det egentligen är som har svårt att hålla isär sina roller.

Det är viktigt att kommuninvånarna och andra föreningar får veta hur det egentligen ligger till. Enligt Alliansens uppfattning kan Folkets Hus-föreningen i Strömsnäsbruk vara den förening som får störst kommunalt stöd av samtliga föreningar i kommunen.

- Föreningen får ett årligt driftsbidrag om drygt 140.000 kr.
- Föreningen erhåller en överhyra från kommunen för biblioteket. Hyran, c:a 1.000 kr/m2 för en souterränglokal, är lite mer än dubbelt så mycket som normalhyran för en fastighet i centrala Markaryd.
- Hyran för biblioteket är 484 583 kr för år 2010.
- Föreningen går med vinst. De senaste fyra åren har vinsten efter skatt i medeltal varit 28 700 kr/år.
- De senaste fyra åren har föreningen betalat 100 078 kr i skatt till staten, i snitt 25 000 kr/år.
- Drygt 80% av föreningens intäkter (c:a 620.000 kr/år) kommer från kommunen och endast 20% kommer från föreningens egen verksamhet
- I bokslutet 2009 hade föreningen 439 718 kr i omsättningstillgångar. Av dessa utgjorde 339 263 kr likvida medel i form av kassa, check- och bankkonto.

Det kan inte vara rimligt att, som socialdemokraterna vill, en förening ska särbehandlas på det här sättet av Markaryds kommun. Kommunen och skattebetalarna ska inte heller vara ekonomiskt ansvariga för vissa föreningar (Folkets Hus), men inte för andra. Vad säger de andra föreningarna i kommunen om detta?

Alliansen vill behandla alla föreningar likvärdigt. Stödet till föreningarna ska i första hand vara kopplat till föreningens aktivitet framför allt vad gäller ungdomsverksamhet. Hur mycket ungdomsverksamhet bedriver Folkets Hus-föreningen i jämförelse med andra föreningar?

Vi är övertygade om att det går att hitta en lösning i frågan. Avsikten har aldrig någonsin varit att driva någon förening i konkurs, vilket Pohlman och Lagerqvist vill göra gällande. Kommunen har i övrigt en bra dialog med Folkets Hus-föreningen och vi kan konstatera att föreningens ordförande till oss också beklagat och tagit avstånd från agerandet.

Det borde väljarna i Markaryds kommun också göra!

Bengt Germundsson (KD)
Sven Jansson (C)
Göran O Persson (M)
Rolf Bengtsson (FP)

söndag 22 augusti 2010

Yes, we can do it!

Yes! We can do it!

Ja, så känns det efter gårdagens kampanj på Strömsnäsfestivalen. Många samtal med trevliga människor som gav positiva kommentarer till vårt arbete för kommunens bästa och som önskade lycka till i valet. Ett stort tack till er alla!

Vårt lotteri med vinstgaranti är alltid publikdragande. Hoppborgen och Harald Bergströms portabla smedja lockade folk i alla åldrar att stanna upp och prata med oss. Av samtalen att döma känns det som om vårt arbete verkligen är uppskattat. Vår filosofi att lyssna, ta till oss synpunkter och göra något av dem verkar vara framgångsrik. Dagens SIFO-siffror ger än mer råg i ryggen.

Yes, we can do it! Vi är beredda att satsa tid, kraft och engagemang för att, tillsammans med Allianspartierna, leda kommunen under ytterligare fyra år. V
id kampanjandet igår bekräftade även socialdemokraterna med önskvärd tydlighet att det har betydelse vilka man röstar på också i lokalvalet. Det märks att de ingår i samma rödgröna röra och med samma värderingar som (V) och (MP).

torsdag 19 augusti 2010

Ingen valfrihet om (S) och (MP) får bestämma i Markaryd

Ikväll arrangerade Företagarna i Markaryd en debatt mellan de lokala kandidaterna till fullmäktige i kommunen. Svaren på de inledande frågorna om framtida visioner för kommunen var ganska samstämmiga. Inte så konstigt, eftersom det gått väldigt bra under de två mandatperioder som Alliansen innehaft majoriteten. Alla vill ju vara med i ett vinnande lag.
.
Det märkligaste påståendet kom från miljöpartisten Kudo. Han tyckte vi misslyckats med utvecklingsfrågorna trots att kommunen idag har 800 fler personer än om den tidigare negativa trenden i befolkningsutvecklingen hade fortsatt, liksom att vi fått flera företagsetableringar. På min direkta fråga sa han: "Jag ingår ju i oppositionen, så jag måste vara emot!" Oj, så förtroendeingivande.
.
Däremot hettade det till när debatten kom in på valfrihet. Om de rödgröna i Markaryd får bestämma, så är det slut på valfriheten i kommunen. Det var ett tydligt besked.
.
Pohlman (S) och Kudo (MP) vet tydligen bäst, eftersom de vill bestämma över familjerna vilken barnomsorg de ska få. De vill också bestämma vem som ska ge våra äldre vård och service i sitt boende. Vårdnadsbidrag, enskild förskola, LOV, utmaningsrätt - allt detta blir ett minne blott om herrarna skulle få majoritet på valdagen.
.
På min fråga varför socialdemokraterna talar om jämställdhet, men samtidigt förvägrar kvinnor att starta eget genom att begränsa möjligheterna att konkurrera inom vård- och omsorgstjänster, kunde Pohlman (S) inte ge någon förklaring. Ideologin går uppenbart i första rummet och personalens väl är viktigare än brukarnas behov. En märklig inställning till vårt uppdrag.
.
Jag har dock större tilltro till markarydsbornas kompetens att göra egna val än vad (S) och (MP) har. Besluten ska fattas, i första hand av, av dem som berörs. Föräldrarna och våra äldre vet bättre vad som passar dem bäst, inte politikerna. Därför tror jag också markarydsväljarna har kompetens att välja bort rödgröna politiker som vill styra och ställa i människors liv.
.
Därmed blev kvällens debatt trots allt klargörande. Valet i Markaryd står, precis som valet på riksplanet, mellan två tydliga alternativ. Och som jag tidigare konstaterat - det gör skillnad vilket alternativ och vilken politiker man röstar på.

onsdag 18 augusti 2010

Är detta SJ:s nya affärsidé?

I förslaget till ny Tågplan 2011 ökar SJ antalet tågstopp i Markaryd. Problemet är att man inte tänker låta passagerare stiga av eller på! Att i trafikplaneringen lägga in planerade stopp vid stationen i Markaryd utan att ge möjlighet för av- och påstigning känns inte särskilt offensivt eller kundvänligt. Nästan som att skylta upp en affär, men förvägra kunderna att gå in och ut ur affären utan att få handla i den.

Under arbetet med Tågplan 2011 har SJ:s regionala representanter begärt att få ytterligare trafik med uppehåll i Markaryd genom en utökning av trafiken med InterCity-tågen och med två dagliga uppehåll i Markaryd måndag-fredag, morgon resp. kväll. Detta har SJ Affärsutveckling inte gått med på.

I stället föreslår SJ Affärsutveckling en indragning av de uppehåll med InterCity-tåg som sedan två år tillbaka gör uppehåll i Markaryd fredag och söndag. Sammantaget innebär detta att inga tåg kommer att stanna i Markaryd fr o m december 2010. Resultatet av SJ Affärsutvecklings beslut är mycket beklagligt, inte minst mot bakgrund av att antalet resande ökat och förhoppningar ställts i utsikt att utöka trafiken.

Jag har nu begärt att, tillsammans med näringslivet, få träffa SJ Affärsutveckling för att för att diskutera SJ:s förslag till trafik efter december 2010. Alltsedan 2004 har jag, tillsammans med kommunens näringsliv tryckt på för att SJ ska lägga in tåguppehåll i Markaryd. Det finns en klar förväntan från SJ:s kunder, inte minst näringslivet, att så också ska ske. De indikationer SJ givit oss under de senaste åren, visar sig nu vara helt utan grund, vilket Markaryds kommun inte kan acceptera.

tisdag 17 augusti 2010

Funktionsnedsättning får inte bli ett handikapp!

För oss kristdemokrater är det självklart att alla människor har samma värde. Det gäller även människor med funktionshinder. En funktionsnedsättning blir ett hinder om man inte förmår att kompensera bristerna. Men långt ifrån alla funktionshinder är synliga och människor med psykiska och intellektuella funktionshinder har samma rätt till stöd som de med mer fysiska funktionsnedsättningar. Särskilt viktigt är det att arbeta mot de fördomar som i alltför stor utsträckning präglar attityderna till psykiska sjukdomar.

Enligt ett riksdagsbeslut ska offentliga platser vara handikappanpassade år 2010. Markaryds kommun har de senaste åtta åren årligen avsatt öronmärkta pengar för att successivt bygga bort enkelt avhjälpta hinder i våra kommunala fastigheter och anläggningar. Vi har bra boenden, dagliga verksamheter och praktikplatser. Vi har kompetent och engagerad personal. Men det finns mycket kvar att göra innan vi har ett tillgängligt samhälle för alla.

Tillsammans med handikapporganisationerna genomförde vi i våras en tillgänglighetsvandring i Markaryd. Resultatet var nedslående. Många funktionshindrade har inte en chans att komma in i butiker eller restauranger. Det kan inte vara rimligt att man på grund av sitt funktionshinder ska behöva lyftas in, forslas in bakvägen eller tvingas åka till andra orter för att ta del av det utbud som finns i den egna kommunen.

Fastighetsägarna har haft ganska många år på sig att bygga bort enkelt avhjälpta hinder. Under hösten kommer kommunen att ge råd om hur detta kan gå till. Nästa år har kommunerna laglig rätt att utöva tillsyn och utfärda föreläggande om åtgärder i de fall man inte själv tar sitt ansvar.

Det borde vara självklart att ta hänsyn till behovet av god tillgänglighet vid utformningen av bostäder, inrättningar och informationssystem. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter måste, liksom arbetslivet, göras mer tillgängligt. Funktionshindrade ska också ha möjlighet att få riktiga jobb!

Vi kan alla råka ut för sjukdom eller olycka som leder till en funktionsnedsättning. Därför måste samhällsplaneringen bli bättre. Vi måste vara medvetna om att ökad tillgänglighet kräver smarta lösningar och mer resurser. Att göra rätt från början är alltid billigare än att kompensera i efterhand.

Kristdemokraterna vill fortsätta arbeta för en kommun där alla ska känna sig delaktiga och ingen lämnas utanför. I arbetet med attityder och förhållningssätt måste kommunen och vi politiker föregå med gott exempel. Ytterst handlar det om att skapa ett mänskligt samhälle, där vi ser och tar tillvara möjligheterna hos varje individ.

fredag 13 augusti 2010

Succé för David Lega i Markaryd!

Föreläsningen igår i Kommunhuset med David Lega, arrangerad av Kommunala Handikapprådet i Markaryds kommun, kan sammanfattas med ett ord – SUCCÉ! Kommunhuset var fyllt till bristningsgränsen, c:a 140 personer var där och David Lega bjöd i nästan två timmar på en fantastisk föreläsning. Slutapplåderna lät nästan som när man vill ha extranummer efter en konsert.

Under temat ”Kärlek och stöd, krav och beröm” berättade David på ett engagerat sätt om sitt liv och sina erfarenheter som funktionshindrad. Detta ur ett helt annat perspektiv än vad man vanligen brukar göra. Davids positiva utstrålning gav energi och jag tror alla gick hem med ett större mått av människovärde och känsla av att vi duger som vi är. Den vanligaste kommentaren från deltagarna var: ”Det här måste vi göra om igen, så att fler får möjlighet att höra!”

Med tanke på all kritik och skriverier kan jag tycka det är lite märkligt att media inte bevakade föreläsningen med David Lega igår för att med egna ögon konstatera om de uppgifter jag försvarat och förklarat mig med varit korrekta. Radio Kronoberg censurerade dessutom bort alla mina kommentarer från sin hemsida. Mina kommentarer hänvisade till den här bloggen, där man kunde ta del av alla svaren på medias frågor – även de som man valde att inte ta med i sitt reportage. Men det visar ganska väl att media är mer intresserad av konflikten än av sanningen!

Det fanns flera Allianspolitiker på plats, men tyvärr kunde jag inte se en enda politiker från (S), (MP) eller (V). Men det var ju också de som ville göra det här till partipolitik :-)

torsdag 12 augusti 2010

Kräver (S) röd partibok för att välkomna någon till Markaryd?

Ikväll ges en föreläsning av David Lega i Markaryd som arrangeras av det Kommunala Handikapprådet. Det här reagerar Joakim Pohlman, socialdemokrat i kommunen kraftigt på, som menar att Kristdemokraterna döljer arrangemanget med att kommunen står som inbjudare. Lega är ju också riksdagskandidat för Kristdemokraterna.

David Lega är en av handikapprörelsens frontfigurer i landet. Han är entreprenör och föreläsare och har bl.a. blivit utsedd till Årets talare. Kommunala Handikapprådet har länge efterfrågat besök av någon bra talare i handikappfrågor i syfte att förverkliga de politiskt beslutade målen i vår handikapplan.

När jag som ordförande för det Kommunala Handikapprådet lyckas ordna detta, går oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) ”i taket” och gör detta till partipolitik, något som inte var aktuellt för kvällens föreläsning.

Det är korrekt att David Lega kandiderar för Kristdemokraterna i riksdagsvalet. Men jag tror faktiskt att han är tillräckligt kompetent och professionell för att hålla isär rollerna. Det kan tydligen inte Joakim Pohlman (S) göra.

Paradoxalt nog har Joakim Pohlman (S) med sitt utspel nu bidragit till att ge arrangemanget en politisk prägel, något som jag konsekvent försökt undvika. Det han kritiserar mig för, gör han i själva verket alldeles utmärkt på egen hand. Man kan undra om vissa kräver röd partibok för att vara välkommen till Markaryd?
Länkar: SR Kronoberg
Nedan följer den skriftliga information jag delgett media i anledning av utspelet:

David Lega är inbjuden av mig till Markaryd för två helt olika aktiviteter.
På eftermiddagen avser jag visa upp hur kommunen arbetar med handikappfrågor och då kommer David Lega att möta representanter för Kommunala Handikapprådet (KHR), personal och brukare för att få en information om detta. Samtliga inbjudna deltagare är medvetna om att denna aktivitet är av mer intern och politisk prägel. Det finns fler partier i Markaryds kommun som vid olika tillfällen bjuder in riksdagsledamöter eller kandidater för att visa upp den kommunala verksamheten, precis på samma sätt. Vi kan nog räkna med fler sådana besök under valrörelsen.De kostnader som är förenade med denna del av besöket (resa, fika) bekostas av Kristdemokraterna lokalt/centralt.
.
David Lega har i samband med sitt besök tackat ja till att hålla en offentlig föreläsning på kvällen för allmänheten. Föreläsningen hålls som ett led i förverkligandet av vår handikapplan och i syfte att påverka attityder och ge nya infallsvinklar till hur man kan arbeta med handikappfrågor, bemötande av personer med funktionshinder osv. Denna föreläsning arrangeras av Kommunala Handikapprådet och är ett kommunalt arrangemang.
.
Några "övriga kostnader" som ska betalas med Markaryds kommuns pengar, förutom annonskostnaden i samband med besöket känner jag inte till.
David Lega tar inte betalt för denna föreläsning.
.
I uppgörelsen med David Lega inför besöket har jag varit mycket tydlig med att klargöra att det är två, helt skilda aktiviteter. Besöket i vår kommunala verksamhet, mötet med KHR, brukare och personal och de överläggningar han kommer att ha med mig och andra kristdemokrater har en mer politisk prägel.
Föreläsningen gör han i egenskap av frontfigur för handikapprörelsen, tidigare idrottsman, föreläsare och entreprenör.”

söndag 8 augusti 2010

Oj, så arg vänster-Olle blev!

Min debattartikel om lokalvalens betydelse lyckades verkligen reta upp vänster-Olle, som i fredagens Smålänningen gick i svaromål. I sitt svar radar Olle Lönn upp ett antal felaktigheter i sin strävan att misskreditera både mig och Kristdemokraterna. Det är inte ofta en politiker i Markaryd visar så bristande omdöme och utfaller i rena personangrepp, vilket med önskvärd tydlighet visar att konklusionen i min debattartikel var synnerligen välbefogad.

Vänster-Olles artikel understryker att det har stor betydelse vilka representanter man väljer till kommunfullmäktige. Markaryds kommun mår nog bäst av att vänster-Olle och hans kumpaner inte får något inflytande på kommunpolitiken efter valet den 19 september.

torsdag 5 augusti 2010

Visst spelar lokalvalen roll

Rubriken är hämtad från en ledare i Smålandsposten som beskriver hur viktiga valen till kommunfullmäktige är. Att vara lokalpolitiker i ledande ställning är ett inte helt enkelt uppdrag. Dagligen konfronteras man med förväntningar och önskemål som inte alltid tar hänsyn till det gemensammas bästa. Resurserna är sällan så tillräckliga man skulle önska sig, medan behoven och kraven ständigt ökar. För att lösa den ekvationen krävs det ganska mycket av det politiska ledarskapet.

Smålänningens artiklar om Vänsterns i Markaryd ambitioner stärker ytterligare resonemanget om hur viktiga lokalvalen är. Genom att välja ut en enda sakfråga, utan tanke på kommunens övriga ansvarsområden, försökte ett antal personer skapa sig en egen politisk plattform. Hur skulle dessa personers ansvar för kommunen tagit sig uttryck under en hel mandatperiod, när man inte ens orkar hålla ut fram till valdagen?

Kommunerna står inför många och svåra utmaningar. Jag tror inte att lösningen ligger i mer konfrontation eller populistiska utspel. Däremot krävs det ett politiskt ledarskap med engagemang, kunskap, mod och förmåga att se till helheten. Solidaritet innebär för mig att det egna intresset ibland får ge vika för något som är av större betydelse för andras välfärd. Min ambition är därför att driva en politik som bygger på breda överenskommelser. Att oppositionen, i form av socialdemokraterna, valt en liknande strategi tror jag har varit en framgångsfaktor för Markaryds kommun.

Den som följer kommunpolitiken i Markaryd ser dock att det finns tydliga skillnader. I motsats till oppositionen anser Kristdemokraterna att enskilda människor, familjer och samhället i stort skulle må bättre av att politiken tar ett steg tillbaka och ger människor större rådighet över sina egna liv. Politiken ska ge människor möjligheter att göra egna val och stödja det engagemang som finns i det civila samhället. Vi politiker bör främst inrikta oss på att hitta lösningar på de frågor som är av betydelse för det gemensammas bästa.

Idag uppmärksammas resultatet av vårt arbete i Markaryds kommun över hela landet. Tack vare det goda samarbete vi har mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället har kommunen under de senaste två mandatperioderna utvecklats mycket positivt. Men mycket finns kvar att göra. Framgången kommer inte av sig själv och samverkan är inget självspelande piano.

Därför är kommunvalet viktigt! Ytterst handlar det om vilka personer väljarna anser vara bäst lämpade att leda kommunen. Kristdemokraterna i Markaryds kommun är beredda att fortsätta leda detta arbete även under nästa mandatperiod. Vi kommer inte att lova ”extra allt åt alla”. Däremot lovar vi att prioritera kommunens och det gemensammas bästa för en fortsatt utveckling av ”Möjligheternas Markaryd”.