fredag 26 juni 2015

Sverige är fantastiskt - för rättshaverister!

Sverige är fantastiskt - för rättshaverister! För två månader sedan avslog Förvaltningsrätten en laglighetsprövning av ett beslut i kommunfullmäktige i december 2014 att sälja mark till en entreprenör. Sedan dess har vi väntat på ett lagakraftbevis för att slutföra affären och entreprenören vill inget hellre än att komma igång. 

Nu visar det sig att den klagande struntat i att underteckna mottagningsbeviset på försändelsen. Förvaltningsrätten ska nu söka honom med en delgivningsman, vilket i och för sig borde vara enkelt eftersom personen ifråga springer "på byn" varje dag. Hur lång tid detta ska ta vet man dock inte på Förvaltningsrätten i Växjö och innan dess får kommunen inget lagakraftbevis. Detta kunde ju vara något för Smålänniingen, P4 Kronooberg Sveriges Radio eller Smålandsposten att ägna en tanke åt. 

Ett rättssystem som det går att manipulera - bara för att man helt enkelt vill sätta käppar i hjulen. Och detta går våra skattepengar till. Pinsamt!

torsdag 11 juni 2015

Grattis alla studenter!Idag var det traditionsenligt studentfirande på Kunskapscentrum Markaryd (KCM). Det tillhör ett av mina roligare uppdrag att varje år få hålla tal till studenterna under avslutningsmåltiden, då även stipendier och betyg delas ut. Mösspåtagning och studentsång höjer stämningen så att den är på topp då det är dags att springa ut till familj, släkt och vänner som samlats utanför.
Nu är ni helt färdiga och nu väntar friheten och världen utanför skolans väggar.  Ett stort grattis till alla studenter 2015 på KCM! Ett lika stort grattis till alla andra elever vid våra skolor som i morgon slutar det här läsåret!
Ni har gjort en fantastisk fin insats under året! Ett stort tack till alla lärare och övrig skolpersonal för ert arbete! Nu hoppas jag att ni alla får ett härligt sommarlov!

onsdag 3 juni 2015

Vänortsbesök i Bytow


Under tre dagar har jag och en delegation från Markaryd fått förmånen att vara med då vår vänort Bytow i Polen firade 25-årsminnet av den lokala självstyrelsen i Polen. Förutom Markaryd deltog ytterligare två av Bytows vänorter; Frankenberg i Tyskland och Winonin från Minnesota i USA. Redan sommaren 1996 undertecknades det första vänortsavtalet mellan Markaryd och Bytow och sedan dess har utbytet fortsatt.

Vid en ceremoni i Rådhuset höll delegationsledarna tal till fullmäktigeledamöterna och i mitt tal erinrade jag om betydelsen av den lokala självstyrelsen liksom värdet av att beslut ska fatta så nära dem som berörs av dem. Jag erinrade också om den utveckling som Bytow genomgått under de här snart 20 år som vi fått möjlighet att följa dem och att vi genom vårt utbyte lärt en hel del av varandra.
Bytows borgmästare Ryszard Szylka berättade om hur mycket de olika vänorterna betytt för demokratin och den lokala utvecklingen. Han lyfte särskilt fram de erfarenheter man tagit till sig från besöken i Markaryd vad gäller utvecklingen av förskolan och skolan, olika fritidsanläggningar som simhallen, sättet att arbeta med miljöfrågor samt hur vi hanetar frågor kring vatten och avlopp.

En annan ceremoni hölls på lördagen då ett antal minnesplaketter delades ut till vänorterna och till olika politiker och tjänstemän i Bytow. Den första plaketten i silver gick till Markaryd och delades ut av borgmästaren och ordföranden i Bytows kommunfullmäktige. Flera talare erinrade om situationen efter östblockets kollaps 1989-90 och hur plötsligt all styrning från centralmakten upphörde. Över nästan en natt fick de lokala myndigheterna, efter över 70 år av centralstyrning, ta över ansvar och beslutsmakt. En helt ny situation som man bara var tvungen att ta sig an. Detta gav mig en helt ny bild av de omständigheter man då hade att möta, samtidigt som man också lyfte blicken för att söka internationella kontakter och lära av dem som varit mer lyckligt lottade i den demokratiska världen.
Ett annat inslag som jag särskilt tog till mig var de berättelser som ett antal ungdomar hade förberett och redogjorde för i form av utbyte av studenter och elever. Vid mitt förra besök i Bytow var detta en fråga som vi särskilt lyfte. Resultatet blev ett utbyte mellan våra elever på högstadiet och gymnasiet och motsvarande elever från olika skolor i Bytow som sedan dess haft ett antal utbytesbesök både i Bytow och Markaryd. Det är otvivelaktigt så att det här utbytet bygger broar som har betydelse för framtiden och något som jag gärna skulle vilja utveckla ytterligare.Programmet som våra polska vänner hade satt samman var verkligen ambitiöst från morgon till kväll. Utöver de mer officiella programpunkterna besökte vi bibliotek, muséer, fritidsanläggningar, parker och diskuterade gemensamma problem och erfarenheter av som statlig och regional centralstyrning, infrastruktur, skolfrågor mm. Självklart ingick även ett par högklassiska kulturevenemang i programmet och här har vi helt klart en hel del att lära, liksom vad gäller ett gott värdskap. Att vi nu mer och mer kan kommunicera på engelska underlättar definitivt utbytet.
Det var också oerhört intressant att möta deltagarna från de övriga vänorterna och diskutera erfarenheter från olika organisationer och politiska system. Det är förbluffande hur mycket det är som förenar oss mellan både länder och världsdelar. Dessa goda samtal ledde fram till nya bekantskaper och det sammanfattades väl på avskedskvällen av Winonins borgmästare som konstaterade; ”We are brothers and sisters!” Vid detta tillfälle överräckte jag också den gåva vi tagit med oss från Markaryd, en kristallvas med våra respektive kommunvapen ingraverade, som blev mycket uppskattad. Samtidigt inbjöd jag också Bytow till ett besök i Markaryd nästa år då det är 20 år sedan vårt vänortsavtal upprättades.
Vår delegation bestod av rektorn för Markaryds skola Kerstin Lindström, Maria Svensson-Lundin, ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, kommunchef Svante Melander och jag själv. På hemresan kunde vi konstatera att resan och besöket varit mycket givande, att vi fått en hel del tankar och erfarenheter som vi kommer att utveckla framöver, att vi fördjupat vänskapen med gamla vänner och att vi fått en hel del nya.