måndag 30 oktober 2017

ABF:s "Kulturcafé" på besök
Idag hade jag förmånen att få träffa ca 15 nyanlända kommuninvånare som deltar i ABF:s kulturcafé. Varje måndag träffas den här gruppen och några svenskar för att samtala, fika och lära sig mer om kommunen och vårt svenska samhälle. Samtidigt får man språkträning och nya kontakter.

Efter en inledande presentation av kommunen och vad ett kommunalråd gör, kom frågorna och diskussionen igång. Mycket handlade naturligtvis om hur man upplever etableringen och vad man tycker inte fungerar. Det fick mig att skicka med en uppgift och önskan att man under några kvällar skriver ner vad man tycker varit mindre bra, men också det man tycker har fungerat väl under etableringsperioden. Erfarenheter som jag gärna tar med mig för att förbättra det kommunala arbetet med integrationen.

För egen del tycker jag det var ett både trevligt och givande möte, något som jag hoppas att besökarna också tyckte. Ett tack till Anita Tykesson på ABF som gav mig möjligheten att få träffa den här gruppen. Jag ser fram emot att ta del av deras erfarenheter av svenskt integrationsarbete.


söndag 22 oktober 2017

Tack för förtroendet!
Med 247 röster av 260 möjliga blev jag i helgen återvald som ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse. Det med stor ödmjukhet jag återigen vill ta mig an detta uppdrag och jag riktar stor tacksamhet till all ombud och medlemmar som gett mig detta förtroende. 

Valet till partistyrelsen ägde som vanligt rum i samband med vårt Riksting som det här året arrangerades i vackra Uppsala. Under tre dagar gick vi igenom och formerade partiets politik. Massor av motioner behandlades, liksom en proposition (förslag) från partistyrelsen om en vård- och omsorgsproposition.

Själv hade jag i uppdrag att försvara partistyrelsens förslag och svar på de motioner som gällde social frågor och migration. Ett område som varit mycket diskuterat innan Rikstinget. Alla partistyrelsens förslag inom detta område bifölls av ombuden. Jag tycker vi har en väldigt bra politik på det här området som förenar både hjärta och hjärna. Självklart har vi ett ansvar att hjälpa människor i nöd, men det ska också ske på ett ordnat och ansvarsfullt sätt, vilket också innebär att andra länder inom EU måste ta ett solidariskt ansvar.

Vi fick ett klart stöd för att temporära uppehållstillstånd i maximalt tre år ska vara regel, en snabbare prövning och handläggning t ex genom att man upprättar asylansökningsområden, möjlighet att söka nödvisum före inresa till EU, revidering av EBO-lagstiftningen, arbetskrav samt krav på språkutbildning och samhällsorientering och mycket mera. Samtidigt värnar vi asylrätten och möjligheten till familjeåterförening.
Andra frågor som jag tycker det blev bra beslut i gällde frågan om en kommunal polis. Även här vann partistyrelsens förslag gehör som förordar att polisen samlat ska ligga under ett statligt huvudmannaskap. Däremot ska kommunernas inflytande över polisen öka och kommunerna ska kunna medverka och bidra till att finansiera en kommunal polis i stället för att köpa in ordningsvakter. Även förslaget att det inte ska betraktas som diskriminering att vid en anställningssituation kräva att man inte bär heltäckande klädsel vann gehör. Detta krav kan arbetsgivaren redan idag ställa beroende på vilka arbetsuppgifter man har, men nu vill vi också få detta tydligt reglerat i en anställningssituation.

Rikstingsfesten blev den bästa på länge. Med Putte Nelson i spetsen anordnades en egen version av "Så ska det låta". Mikael Oscarsson var en eminent "programledare" och med så skönsjungande partiordföranden, partisekreterare och riksdagsledamot kunde det inte bli annat än en succé.

tisdag 17 oktober 2017

Trevligt företagsbesök hos PMJ


I stort sett varje vecka är jag ute på besök hos något företag i Markaryds kommun. Idag var det dags att, tillsammans med politiker och tjänstemän i vår planberedning, besöka Jessica och Martin Johansson med personal på PMJ Glas & Metall AB i Markaryd. Företaget, som har drygt 10 anställda, firar i år 25 år och utför de flesta arbeten inom glas och aluminium. Man bygger och monterar det mesta inom branschen; glaspartier, fönster, glasräcken, utför reparationer mm till kunder i hela södra Sverige och ända upp till Stockholm/Mälardalen. 

Det är glädjande att höra att företaget går för högtryck och att man har fullt i orderböckerna. För några år sedan uppförde man de nuvarande lokalerna på Anderslövsområdet och man har även en filial i Ljungby. Vid besöket diskuterade vi bland annat kompetensförsörjning, bygglov, upphandling och infrastruktur - frågor som är viktiga för nästan alla företagare vi möter. 

Vårt huvudsakliga syfte med de här besöken är att lyssna in vad våra företag tycker för att få signaler på hur vi kan bli bättre i vår service och för att få tips om vad vi kan göra - gärna tillsammans - för att Markaryds kommun ska bli en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i.

Tack för ett intressant besök! Jag önskar er alla på PMJ lycka till med ert företag!


söndag 15 oktober 2017

Ny polisorganisation - igenI onsdags var jag, tillsammans med företrädare för några andra sydsvenska kommuner, inbjuden till Polishuset i Kristianstad för att få information om förslaget till en ny polisområdesindelning i region Syd. När man 2014 beslutade om en ny polisorganisation beslutade man också att utvärdera den nya organisationen efter 18 månader. Eftersom nuvarande indelning trädde i kraft i april 2016 var det således dags för en utredning - och men den ett förslag till justeringar.

För Markaryds del innebär det att vårt lokalpolisområde - idag bestående av Ljungby, Markaryd, Älmhult och Osby och med huvudort Kristianstad - delas och blir ett lokalpolisområde (LPO) bestående av Ljungby, Markaryd och Älmhult. Detta LPO kommer att ingå i det större polisområdet Kronoberg/Kalmar och ha Kalmar som huvudort.

Våra västkommuner har varit ganska nöjda med den nuvarande indelningen, eftersom vi har fått fler poliser, bättre tillgänglighet, ett bättre brottsförebyggande arbete och färre brott. Något som delvis beror på att vi i april 2016 fick de resurser vi sedan tidigare skulle ha haft.

Min oro är självklart att dessa resurser successivt kommer att plockas bort och återigen förläggas till Växjö, något som Carina Persson, regionpolischef i region Syd, bestämt avvisade och gick i god för att bevaka. Ljungby, Älmhult och Markaryd ska inte bli förlorare och tappa resurser på den här förändringen, utlovade hon. Dessutom var Carina Persson mycket tydlig med att såväl lokalområdespolisen som kommunpolisen kommer att vara kvar.

För polisens del har jag respekt för att det innebär mer resor och sämre nyttjande av resurser att behöva arbeta mot två åklagarmyndigheter och två domstolar liksom vad gäller krissamverkan, även mot två länsstyrelser. Det viktiga ur mitt perspektiv som kommunföreträdare är dock att bevaka och se till att det blir kvar tillräckligt med polisiära resurser i Markaryds kommun.

Någon övrig påverkan lär vi som kommuner inte ha. Förslaget är förankrat och det enda som återstår är rikspolischefens beslut, vilket förväntas under hösten. Sedan kan förändringen verkställas, något som kommer att ske under våren 2018.

söndag 8 oktober 2017

Markaryds kommun på 4:e plats i Kommunkampen för Världens Barn!Markaryds kommun placerade sig på en mycket hedrande 4:e plats bland landets kommuner i Kommunkampen för Världens barn! Med det är vi också den överlägset mest generösa kommunen i Kronoberg. Det stod klart när insamlingsresultatet presenterades i kväll. 

Under den senaste veckan har många frivilligorganisationer, volontärer, företag och föreningar gjort storartade insatser för att på olika sätt bidra och samla in pengar som nu kan skickas vidare till hjälpbehövande barn över hela vår värld. Förra året placerade sig Markaryds kommun på plats nr 6 och vi klättrar således två placeringar. Insamlingsresultatet blev lite drygt 930 000 kr, vilket innebär 93,11 kr per invånare. Detta är en ökning med 132 %, vilket är helt fantastiskt!

En stor del av årets insamling i Markaryds kommun kommer från det fantastiska Bond-projektet. Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson förverkligade under året sin idé om att spela in den sista riktiga Bondfilmen. Alla intäkter från visningarna har helt oavkortat gått till Världens Barn. Ett riktigt stort tack till er!
Så här säger Evy Jonsson, kampanjledare för Världens Barn på insamlingens hemsida:

När en kommun eller grupp bestämmer sig för att arbeta tillsammans blir det imponerande resultat. Så som bland andra Sorsele och Öckerö gjort under många år, har nu exempelvis Markaryd gjort Världens Barn till en naturlig del av sitt engagemang. Här har några entusiaster gjort en ”Bond-film” som dragit in över en halv miljon kronor.

Men det finns också ett stort engagemang i kommunen i övrigt. Förutom rena bidrag i form av pengar från företag och föreningar har många volontärer lagt tid och energi på att skramla bössa, sälja prylar i Second Hand-butiker, bjuda på sopplunch, samla in pengar i samband med olika evenemang, ordna färglopp, tipspromenader, skivor till kaffet, simma in pengar med mera. Listan kan göras lång och jag är oerhört stolt över det engagemang som så många har visat för denna goda sak. Även till er vill jag rikta ett stort tack.
Slutligen kan jag inte låta bli att nämna Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef i Markaryds kommun som alltmer växt in i rollen som Världens Barn-general i Markaryds kommun. Följande rader skickade Tord ut sent igår kväll och jag måste bara citera honom:

Man blir också så otroligt stolt och ödmjuk när man får ta del av TV-galan, och den stora insamling som vårt underbara land levererar. Och där finns vi, Markaryds kommun, som en av de generösaste kommunerna i Sverige! Tävlingen är kanske av underordnad betydelse, men ändå en viktig morot för insamlingen och Sveriges kommuner. Sedan 2015 har vår kommun kommit etta, sexa och i år……? Det får vi veta imorgon kl 18:15 i SVT! Så sträck på Er!” 

Ett stort tack, Tord, för ditt engagemang!Totalt har det hittills samlats in lite mer än 80 miljoner kronor och de stora vinnarna i kampanjen är naturligtvis alla de barn utöver världen som kan få hjälp av olika organisationer tack vare insamlingen och de här pengarna. 

Ett stort tack till alla som bidragit och ett särskilt tack till alla gåvogivare och volontärer som gjort en fantastisk insats i Markaryds kommun!

torsdag 5 oktober 2017

Alliansen utökar anslaget för yttre skolmiljön i Strömsnäsbruk – Nu startar projektet!
Alliansen i Markaryd vill satsa ytterligare 65 000 kr för att åtgärda den yttre skolmiljön i Strömsnäsbruk. Utöver den tidigare satsningen som kommunfullmäktige beslutat om, bidrar även Boverket med pengar. Detta innebär att arbetet med att åtgärda den gamla skateparken intill Ball Hall nu kan starta.

Det var i samband med budgetbehandlingen i november i fjol som Alliansen anslog 250 000 kronor för att åtgärda den yttre skolmiljön i Strömsnäsbruk. Under 2017 har kultur- och fritidschefen arbetat med förslaget samt ansökt om 200 000 kr från Boverket, vilket också beviljats. När det slutliga förslaget nyligen presenterades saknades 65 000 kr i budgeten, vilket Alliansen nu föreslår att kommunstyrelsen skjuter till ur sitt anslag till förfogande. Totalt blir det således en satsning på 515 000 kr.

Hela ytan kommer att snyggas upp, det ska planteras nya träd och sås gräs och placeras ut växtdekorationer. En yta mellan skatebanan och Ball Hall kommer att beläggas med konstgräs och det kommer upp såväl fotbollsmål som basketkorgar. En ny gång- och cykelväg anläggs som även kommer att kunna fungera som löparbana och det anläggs både längdhoppsgrop och kastring. Den gamla skateanläggningen i trä tas bort och den nya banan säkras med ny gjutning.

Slutligen kommer staket att sättas upp som avgränsar mot den befintliga boulebanan samt mot Idrottsvägen och det kommer upp belysningsstolpar vilket innebär en bättre ljussättning, något som gör hela miljön tryggare. Utöver detta kommer MIBAB att sätta upp ett staket mot sin fastighet i väster, vilket ytterligare snyggar upp infarten och entrén in mot skolan.

Från Alliansens sida har detta varit ett prioriterat projekt och vi är glada att alla bitar nu fallit på plats och att arbetet kan komma igång. Vi tror att detta kommer att ge ett rejält lyft i området som passar väl in i den stora renovering av Strömsnässkolan som pågår.

tisdag 3 oktober 2017

KD i Markaryd bidrar till Världens Barn!De tre senaste åren har vi i Markaryds kommun särskilt uppmärksammat insamlingen till Världens Barn. För fyra år sedan var vi den kommun som skänkte minst pengar per invånare, vilket föranledde SVT att skicka de tre ambassadörerna Pernilla Wiberg, Kajsa Bergqvist och Stephan Wilson till Markaryd för att hjälpa oss. Det året blev vi bäst i Sverige! Förra året hamnade vi på en mycket hedrande sjätteplats, vilket vi vill förbättra i år.

Kristdemokraterna i Markaryd vill naturligtvis vara med och dra sitt strå till stacken och därför bidrar vi, precis som i fjol, med 5.000 kr. Det motsvarar ca 300 kr per mandat i kommunfullmäktige. För 5.000 kr får man t ex skolmat för 50 elever i en månad i Uganda samt 250 kg ris till syriska barn på flykt i Libanon. 

Vi hoppas att fler vill vara med och bidra till insamlingen, som verkligen gör nytta. Glöm inte att ange kommunkoden efter ditt bidrag - VB17 0767 - så registreras bidraget också på Markaryds kommun!

måndag 2 oktober 2017

Bondgänget överlämnade en stor check till Världens Barn!
I helgen har "Black Light - Den sista riktiga Bondfilmen" visats fyra gånger på Markaryds Bio. Filmen är ett helt fantastiskt ideellt projekt som Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson startade upp för drygt sex år sedan. Att det skulle leda så här långt trodde de säkert inte när idén föddes att göra den sista riktiga Bondfilmen.

Projektet har engagerat hela bygden och alla har ställt upp utan tanke på ersättning. Resultatet blev en spelfilm på ca 1½ timme som hade premiär i Strömsnäsbruk i maj i år. Sedan dess har filmen visats ett antal gånger för drygt 5000 personer. Hela entréavgiften går till Världens Barn, vilket innebär att filmen spelat in runt en halv miljon kronor. Helt otroligt!

I samband med föreställningen igår överlämnade Lars och Mats-Ola en check till Världens Barn på det här beloppet. Allt förevigades på film och förhoppningsvis kommer detta att presenteras som ett inslag i den stora TV-galan på fredag dit flera av gänget bakom Bondfilmen inbjudits. 

Så sätt er tillrätta i TV-soffan på fredag och slå på TV-galan så kommer det kanske ett inslag från Markaryd.

söndag 1 oktober 2017

Uppskattat stormöte med Danske TorpareI lördags stod näringslivschefen och jag som inbjudare till ett stormöte i Hinneryds Bygdegård för alla danskar som äger en fastighet i Markaryds kommun. Mötet arrangerades i samarbete med Danske Torpare och syftet var att informera om kommunen och diskutera olika frågor som är relevanta för våra danska fastighetsägare.

Intresset visade sig vara långt över förväntan och närmare 130 personer mötte upp, alla danskar med fritidshus i Markaryds kommun. Från kommunens sida informerade vi om allt från sevärdheter och kommunal service till vindkraft, bygglov, renhållning, miljötillsyn mm. Och så bjöd vi naturligtvis på lunch - eller frokost som det hette igår - serverad av Stockhultsgården.

Markaryds kommun är den kommun i Sverige som har högst andel utländska fritidshusägare. Lite drygt 60 % av alla fritidshus ägs av framförallt danskar, men även tyskar och holländare. Dessa har gjort en stor insats genom att köpa in och rusta upp ödehus på landsbygden till vackra hus och fastigheter. Man bor här tillfälligt och nyttjar vår service, handlar i våra affärer och deltar i olika aktiviteter, vilket är mycket positivt för kommunens utveckling.Det var många intressanta frågor och synpunkter som kom upp, men jag är nog mest överväldigad över den positiva inställning våra danskar har till kommunen. Det känns inspirerande, men självklart måste vi arbeta på att bli ännu bättre och därför är den här sortens dialogmöten väldigt bra.

Näringslivschefen och jag mötte Victoria Lindtner och Björn Nielsen, representanter för Danske Torpare, i våras och diskuterade hur vi skulle kunna nå våra danska fritidshusägare. Resultatet fick vi se igår och det var otroligt glädjande att se att så många hörsammat vår inbjudan. Det fanns, helt enkelt, inte plats för fler!