torsdag 12 februari 2015

Årets Företagare i Markaryd
Igår hade jag nöjet att. tillsammans med Företagarna i Markaryd, dela ut utmärkelsen Årets Företagare. Den här gången gick priset till en mycket värdig vinnare, Motorcentrum i Markaryd. Företaget har funnits i flera decennier i Markaryd och har under senare år satsat stort genom en omfattande renovering, vilket inte bara varit ett lyft för företaget - utan även för kommunen. Man har jobbat oerhört målmedvetet med sina kundrelationer, vilket inte minst visat sig i de nationella utmärkelser man fått i form av "Årets kundmottagare" och "Årets återförsäljare" på transportsidan. På bilden ser ni delägarna och företagsledningen för Motorcentrum; fr v Örjan Persson, Jörgen Rahmeloo, Paul Johannesson och Göran Persson. Vilket bilmärke man säljer framgår också.
Vi delade också ut priset "Årets rookie" för första gången och det gick till Aldin Turcinhodzic och Sandra Vidigsson, ett ungt par som tillsammans äger företaget AT Däck & Rekondcenter. Företaget har funnits i ett par år och finns idag på Anderslövsområdet i samma lokaler som Sandras föräldrar har sitt företag.

Det är verkligen roligt att få uppmärksamma företagsamma människor på det här sättet. Starka företag och ett gott näringslivsklimat är grunden för samhällsbygget och vi som politiker måste förstå och uppvärdera detta. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för ett bra näringslivsklimat och det är en av mina prioriterade uppgifter.

Ett stort grattis till utmärkelserna och lycka till i fortsättningen!

tisdag 3 februari 2015

Vi kommer att arbeta för fortsatt vårdnadsbidrag i Markaryds kommun!

Kristdemokraterna i Markaryd kommer, oavsett vad vänsterregeringen och Folkpartiet beslutar, att fortsätta driva frågan om kommunalt vårdnadsbidrag i en eller annan form i Markaryds kommun! Det beskedet ger jag och Maria Svensson-Lundin (KD), utbildnings- och kulturnämndens ordförande som svar på Folkpartiets utspel igår om att rösta med vänsterregeringen i ett avskaffande av vårdnadsbidraget.

Sedan sju år tillbaka är det drygt 20 familjer som varje år nyttjar vårdnadsbidraget i Markaryds kommun för att förlänga sin föräldraledighet en liten tid. Möjligheten att välja att få lite mer tid med sina minsta barn har tagits emot mycket väl av småbarnsföräldrarna och redan efter Jan Björklunds utspel igår har oroliga föräldrar hört av sig till oss.

De föräldrar som idag har vårdnadsbidrag eller får beslut om vårdnadsbidrag under 2015 kan känna sig lugna. Har man ett gynnande beslut kan ingen riva upp det och vi kommer att fortsätta fatta gynnande beslut så länge vi kan med stöd av nuvarande lagstiftning. Därmed har vi också gott om tid att förbereda hur vi ska kunna fortsätta att erbjuda valfrihet för familjerna.

Oavsett vad vänsterregeringen och Folkpartiet driver igenom i Riksdagen kommer vi lokalt att arbeta för fortsatt valfrihet och för ett lokalt vårdnadsbidrag i en eller annan form. Det är beklagligt att man på det här sättet måste strida mot politiker som vill avskaffa familjernas rätt att ta hand om sina egna barn.

Kristdemokraterna i Markaryd kommer nu att arbeta med att ta fram ett förslag hur ett alternativt kommunalt vårdnadsbidrag kan konstrueras. Målsättningen är att kunna presentera ett sådant förslag i samband med den budget för 2016 som kommunfullmäktige har att fastställa under hösten.

Vår uppgift är att erbjuda alternativ och ge föräldrar möjlighet att fatta egna beslut utifrån vad som är bäst för dem och deras familjesituation. Det är något som politikerna inte ska lägga sig i!