torsdag 28 oktober 2010

Underarbetet är A och O

Jag tror mer och mer på underarbetets betydelse oavsett om det gäller politikens innehåll och inriktning eller om det gäller renovering av fastigheter.

Idag träffade jag några av kommunens hantverksföretagare på ett frukostmöte. Som vanligt vid dessa träffar blir det en givande och bra dialog med nya inspel och tankar till gemensamma förbättringar. Det personliga mötet, dialogen och lyssnandet är mycket viktiga inslag i min roll som beslutsfattare och ledare. Genom att lyssna på andras kompetens och erfarenheter får jag en god grund för hur jag ska agera för att lotsa fram förslag och åtgärder till ett bra beslut.

En supersnygg tapet riskerar att se förskräcklig ut på väggen om man inte lagt ner ett mödosamt arbete och energi på att spackla, slipa och förbereda för det roligaste; att sätta upp den nya tapeten.

På samma sätt riskerar politiken att krackelera om man inte jobbar med underarbetet. Det ligger i mitt ansvar som ledare att genomföra det arbetet. Det interna utvecklings- och förankringsarbetet, den tid och kraft man lägger ner i den egna organisationen och förhållningssättet sig till sina medlemmar och sympatisörer är avgörande för vilket engagemang och stöd jag sedan får när jag tar steget fram och försöker övertyga andra om den politik jag och min lokalavdelning beslutat oss för att driva.

Det finns inga genvägar för det här grundläggande arbetet; varken för renoveringsobjektet eller för politikutvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar