fredag 23 september 2011

Nya Höjdenskolan invigd!

Vad roligt det var att få vara med och inviga en helt ny skola i Markaryd idag. Det här är något som vi verkligen sett fram emot!

För åtta år sedan beslutade vi oss för att på allvar se över den framtida skolorganisationen i kommunen. Ett av de första besluten var att slå fast att vi ville behålla skolorna i alla fyra tätorterna Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk och Traryd.

Därefter följde en rad utredningar om såväl organisationen som skollokalerna och inte minst om vilka resultat, mål och värdegrund som ska gälla för skolan. Den nya Höjdenskolan är ett påtagligt resultat och ett steg i det vi kallar projekt "Framtidens skola".

Att bygga en ny skola är inte vilket projekt som helst. En skola är inte heller vilken byggnad som helst. Förutom funktionen så är den också en symbol för framtiden och en symbol för kunskap och bildning.

Därför vill jag verkligen gratulera er elever och personal som får glädjen att ta de här lokalerna i bruk. Jag är övertygad om att den fantastiska miljö som ni har förmånen att få vistas i, kommer att inspirera er alla till goda resultat.

Skolan är en av de största arbetsplatserna i kommunen och naturligtvis ska våra elever, lärare och annan skolpersonal också få förutsättningar att arbeta i en bra miljö. I en tid då många kommuner lägger ner sina skolor känns det därför väldigt roligt att få vara verksam i en kommun där vi bygger en ny skola. Det, om något, är väl ett bevis på att vi tror på framtiden i Markaryds kommun!

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till att göra den nya Höjdenskolan möjlig. Min förhoppning är att den ska få bli en bidragande faktor till en ännu bättre skola i Markaryds kommun för våra elever, lärare och annan personal!

torsdag 22 september 2011

Tack för den hjälpen, Smålänningen!

”Räkna inte med Kinnevik” är budskapet som Smålänningens ledarskribent Lars Davidsson basunerar ut idag från ledarplats. Tack för den draghjälpen!

Redan en vecka efter Transcoms besked att varsla 200 personer drar sig inte Smålänningen för att konstatera att det är lönlöst att ställa några krav på Kinneviksägda Transcom att ta sitt samhällsansvar. Ansvaret för att hantera 200 varsel lägger Lars Davidsson i stället i knäet på politiker och det lokala näringslivet i Markaryds kommun.

Från kommunens sida är vi väl medvetna om svårigheterna. Det är möjligt att Smålänningen har träffat bolaget och fått andra insides-uppgifter än vad kommunen har, men det skulle aldrig falla oss in att följa Davidssons råd. Att passivt sätta sig ner och låta bli att agera ligger inte för oss i Markaryd!

Det är beklagligt att Smålänningen omgående väljer att hemfalla till ett konstaterande att ”det går inte”. Personligen har jag inställningen att alltid försöka göra allt som står i min makt för att påverka utvecklingen i positiv riktning. Om man sedan inte lyckas har man i alla fall försökt. Så kommer jag att fortsätta agera.

Vårt recept har hittills visat sig vara ganska framgångsrikt. Davidsson efterlyser ”politiska visioner”. Vi nöjer oss inte med det, utan pekar på konkreta resultat. För att inskränka sig till det som enbart berör näringslivet kan vi konstatera att vårt arbetssätt väckt stor uppmärksamhet över hela landet, inte minst vad gäller den goda samverkan som finns mellan kommunen och det lokala näringslivet. En modell som Smålänningen nyligen uppmärksammade i ett stort uppslag att grannkommunen Ljungby tänker försöka efterlikna.

Det finns idag mer än 1000 fler arbetstillfällen i Markaryds kommun än vad det finns arbetsför, bofast, befolkning i åldrarna 16-64 år. Under de senaste åren har ett flertal företag expanderat, byggt ut och etablerat sig i kommunen. Ett av dessa, Svenska Lechner AB, valde till exempel att etablera sig just i Strömsnäsbruk, vilket i ett första steg innebär ca 75 nya arbetstillfällen.

Det är således varken visioner eller resultat som saknas från politiker och det lokala näringslivet i Markaryds kommun. Kanske borde Davidsson även reflektera över vilka visioner Smålänningen har för att spegla den verkligheten.

lördag 17 september 2011

Transcom ser 200 varsel som ”en kick-off”!

”Jag är förvånad över att ni är så kritiska. Vi hade hoppats att det här mötet skulle bli en kick-off för den kommande avvecklingen.”

Så uttryckte sig Johan Eriksson, General Manager för Transcom Sverige, då han i torsdags blev pressad av kommunens krav och offensiva hållning gentemot företaget. Detta sedan han meddelat att 200 personer kommer att varslas då enheten i Strömsnäsbruk ska läggas ner. Ett uttalande som jag tycker speglar en cynisk inställning hos företagsledningen i Kinneviksägda Transcom. Vi har upplevt det förut.

Det var två influgna herrar från Stockholm som trodde sig möta kusinen från landet. Beskedet att varsla 200 personer och avveckla en etablering lämnades efter det vanliga standardupplägget. När sedan jag, näringslivschefen och kommunchefen började komma med obehagliga frågor, krav och förväntningar som gick vid sidan av herrarnas planering började det bli besvärligt. Det man tänkt skulle bli ”en kick-off inför den kommande avvecklingen” gick inte längre enligt upplägget.

För drygt tio år sedan etablerades Transcom i Strömsnäsbruk. Etableringen kom efter ett beslut om att flytta en lönsam och väl fungerande tillverkning av papperssäckar inom Kinneviksägda Korsnäs till Grenå i Danmark. Per Andersson skriver om det beslutet på Kinneviks bolagstämma i sin biografi Stenbeck (2000):

”Med avmätt belåtenhet sticker Vigo Carlund i förbigående in upplysningen att Korsnäs nu lägger ner papperstillverkningen i småländska Strömsnäsbruk, vilket aktieägarna bara är glada åt.”

Flytten blev ett fiasko för Kinnevik, men Vigo Carlund sitter fortfarande i Kinneviks styrelse och är nu ansvarig för ännu ett beslut om avveckling av Kinneviks verksamhet i Strömsnäsbruk.

Motivet för avvecklingen är bl a en ”för liten rekryteringsbas”, ett skäl som vi lokalt inte kan hålla med om. Strax före sommaren rekryterade kommunens största företag Nibe runt 50 personer. Det nyetablerade företaget Lechner har nyligen rekryterat ca 75 personer. Det finns fler exempel. Skälet till varför Transcom har det svårt finns, enligt min uppfattning, således att finna hos företaget själv. Detta vet man lokalt. Det räcker med att prata med de anställda eller se hur man beskriver sitt företag via bloggar och sociala medier. Därför är det inte förvånande när företagets General Manager Johan Eriksson ser ett varsel av 200 personer som ”en kick-off”. Det går helt i linje med hur man från företagsledningen betraktar sina anställda.

Peter Anderssons biografi om Stenbeck är för övrigt mycket läsvärd. Man behöver inte läsa särskilt länge för att inse att det skiljer en avgrund mellan den filosofi som tillämpas på huvudkontoret på Skeppsbron i Stockholm och det synsätt som präglar ledarskapet i vårt lokala näringsliv i Markaryd.

torsdag 15 september 2011

Ett dystert och tungt besked

Idag har kommunledningen informerats om att callcenter-företaget Transcom varslar all sin personal, c:a 200 personer, på anläggningen i Strömsnäsbruk om uppsägning. Av dessa är drygt hälften, (55 %) bosatta i Markaryds kommun.

Våra tankar går främst till dem som nu varslas, deras familjer och andra berörda. Vi känner personligen många som nu blir drabbade och har stor medkänsla för dem i den situation de nu hamnar i.

Enligt Johan Eriksson, företagets General Manager, är huvudanledningen till varslet ”en alltför låg rekryteringsbas”. Min uppfattning är att företaget själv bär den största skulden till att kunna ange detta som skäl. När man enbart erbjuder deltidstjänster, köper in all personal från bemanningsföretag, i det längsta undviker att erbjuda fasta tjänster och använder sig av en personalpolitik som resulterar i en otroligt hög personalomsättning är det inte konstigt om andra arbetsgivare upplevs som betydligt attraktivare.

Vi har i mycket tydliga ordalag klargjort för Transcoms ledning att Markaryds kommun förutsätter att företaget tar sitt fulla ansvar för att hitta alternativ sysselsättning för de drabbade. En stor internationell koncern måste ta, inte bara sitt personalansvar, utan också ett samhällsansvar.

Ansvaret vilar således tungt på Transcoms att agera på ett seriöst sätt om man väljer att avveckla verksamheten i Strömsnäsbruk. Från kommunens sida kommer vi att göra allt som står i vår makt för att se till att företaget på ett aktivt sätt kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att ordna ny sysselsättning åt berörd personal.

Markaryd är känt för sitt starka näringsliv. Självklart kommer kommunen att aktivt medverka i Transcoms arbete med att ordna ny sysselsättning för de drabbade. Vi har också en förhoppning om att kommunen och det lokala näringslivet tillsammans ska medverka i arbetet för att mildra effekterna för de drabbade. En lokal arbetsgrupp kommer omgående att startas upp, för att samordna insatserna.

Jag förstår att det känns som en klen tröst för alla er som nu är drabbade. Samtidigt vill jag tydliggöra både min personliga och kommunens vilja att ge det stöd och den hjälp som ni känner att vi kan ge. Vi har mött motgångar förr och tillsammans har vi tagit oss igenom dem. Det ska vi göra också den här gången.

Länkar: SmP, SR Kronoberg, SVT Smålandsnytt, Dagens Industri, DN, SvD

söndag 11 september 2011

Dagen som förändrade världen

Den 11 september är en dag som för alltid kommer att förknippas med terrorism. Dagen då World Trade Center och Pentagon angreps av terrorister som i kapade flygplan utan urskillning mördade tre tusen oskyldiga människor. En händelse som fått bestående effekter på världspolitiken under det decennium som nu passerat.

När jag tittar på sändningen från dagens minnesceremoni grips jag av vidden av alla de personliga förluster som blev konsekvensen av terroristattacken. Men jag tänker inte enbart på de anhöriga från ceremonin vid Ground Zero, utan även på alla de oskyldiga offer och deras anhöriga som drabbats i det efterföljande kriget mot terrorismen liksom av nya terroristattacker och övergrepp.

”Aldrig mer” är ett begrepp som vi, oavsett politisk eller religiös uppfattning, borde kunna förenas kring i kampen mot terrorism, extremism och förtryck. Den kampen har vi alla ett stort personligt ansvar att delta i. Det är vi skyldiga alla dem vars röster, på ett så grymt och meningslöst sätt, för alltid tystats till följd av en galenskap som övergår allt mänskligt förstånd!

måndag 5 september 2011

Sänkt pensionärsskatt tack vare Kristdemokraterna!

”Alliansen lovar att genomföra en skattelättnad för pensionärer 2013 eller 2014 om balans i de offentliga finanserna kan säkras. Det fjärde steget i sänkningen av pensionärernas skatt är inte i sig avhängigt ett kommande jobbskatteavdrag.”

Det som igår kväll kablades ut som ett nederlag för Kristdemokraterna, visade sig vara något helt annat. Tack vare Kristdemokraterna har de övriga tre regeringspartierna fått gå med på ett tydligt löfte att sänka skatten för pensionärerna i ett fjärde steg år 2013 eller 2014 om ekonomin så tillåter. Detta framgår av en artikel signerad de fyra alliansledarna på DN Debatt idag.

Visst hade jag gärna sett att den här sänkningen hade varit prioriterad redan i nästa års budget, men så långt nådde vi inte i förhandlingarna. Visst är jag besviken på M, C och FP som i en tid med begränsat reformutrymme väljer att prioritera sänkt krogmoms framför sänkt skatt för pensionärerna.

Däremot är jag stolt över att vi mobiliserat hela partiet för att vara riktigt tydliga, väl medvetna om risken att inte lyckas fullt ut. Ingen kan beskylla oss för att ha varit otydliga i vår prioritering. Ingen kan heller ifrågasätta att Kristdemokraterna är det enda partiet som lyfter fram pensionärerna, efter valet och i konkreta krav.

Vi har lyckats få M, C och FP att avge ett löfte om att det blir sänkt skatt för pensionärerna 2013 eller 2014. Det är en framgång att den kommande sänkningen av pensionärsskatten inte kommer att vara avhängig ytterligare ett jobbskatteavdrag. Och vi har fått ett tydligt besked att regeringen vill verka för en minskad inkomstskatteskillnad mellan pensionärer och löntagare.

Samtidigt har vi har fått igenom en satsning om 500 miljoner kronor till de sämst ställda pensionärerna. Bostadstillägget höjs och innebär sammantaget en förstärkning för de sämst ställda pensionärerna med 400:-/månad. Detta för pensionärerna med de minsta marginalerna. Bostadstillägget kommer direkt att förbättra situationen för 250.000 pensionärer, varav 200.000 kvinnor!

Jag har valt att rikta min kritik och besvikelse över de tre andra regeringspartierna som väljer att inte ännu tydligare prioritera dem med minst marginaler, särskilt i en tid då reformutrymmet är begränsat. För mig visar det på en tydlig värderingsskillnad mellan Kristdemokraterna och de övriga regeringspartierna.

Självklart hade jag gärna sett en sänkning av skatten för pensionärerna redan 2012. Tack vare att vi drivit frågan så aktivt och tydligt i budgetarbetet finns nu skrivningar från hela Alliansen om en prioritering av detta 2013 eller 2014. Före nästa val kommer landets pensionärer att ha fått en fjärde skattesänkning. Utan Kristdemokraterna hade det varit noll kronor.

M, C och FP kör över pensionärerna

Tyvärr verkar det som om pensionärerna blir förlorare då det lilla reformutrymme som finns i regeringens budget ska fördelas. Med stora rubriker basuneras det ikväll ut att Kristdemokraterna blivit överkörda i sin hjärtefråga. Personligen tycker jag det är pensionärerna som blivit överkörda av M, C och FP.

Nio av tio svenskar har gett Kristdemokraterna sitt stöd i att prioritera sänkt skatt för pensionärerna framför sänkt krogmoms. Inte ens detta massiva stöd är tydligen tillräckligt för att M, C och FP ska lyssna på vilken prioritering väljarkåren vill att regeringen ska göra.

Vår prioritering visar med önskvärd tydlighet att Kristdemokraterna är det enda parti man kan lita på när det gäller att ta strid för våra äldre. I de pågående budgetförhandlingarna har vi tydligare än någonsin tidigare visat vad vi tar strid för och att Kristdemokraterna är Alliansens enda sociala röst. Med samma tydlighet kommer vi fortsätta driva kravet på en sänkning av pensionärsskatten liksom andra förbättringar för svaga och utsatta grupper.

Därför känner inte jag mig överkörd, utan snarare mer motiverad för att ännu tydligare göra klart för väljarna varför vi behöver ett starkare kristdemokratiskt inflytande i regeringen. Vi tog en rejäl strid för pensionärernas villkor - M, C och FP valde att köra över dem!

Media: DN, Expressen, SVT, SvD