torsdag 31 oktober 2013

Till var och en efter behov!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att det är mindre än ett år kvar till valet märks alltmer. Det märks också i debatten i Markaryds kommunfullmäktige, t ex då delårsbokslutet debatterades ikväll. Det var inte det stora, beräknade överskottet i år som ifrågasattes. Nej, oppositionsledaren Joakim Pohlman (S) fokuserade på de ganska marginella överskridanden som de tunga nämnderna, socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden, beräknar göra under det här året.
 
Hur stor är då avvikelsen? Ja, sammantaget är den 0,5 % i förhållande till budget, vilket med råge uppvägs av andra plusposter i resultaträkningen. Detta tog dock Joakim Pohlman (S) ingen hänsyn till, utan försökte i stället måla upp vilka besparingar som nu skulle drabba brukare och personal. Detta trots att han är väl medveten om att inga sådana förslag finns med i redovisningen.
 
Mitt svar var rakt och tydligt. Kristdemokraterna och Alliansen har förståelse för att behoven snabbt kan förändras inom verksamheter som berör äldre, funktionshindrade och utsatta barn/ungdomar. Detta kan man inte budgetera fullt ut för, utan omständigheter kan uppstå som innebär att budgeten inom enskilda verksamheter inte går ihop. Precis som det är i våra privata budgetar. 
 
Under de elva år Kristdemokraterna och Alliansen styrt har vi aldrig, mig veterligen, avvisat eller sagt nej till att ge resurser till de utsatta grupper i vår kommun som har ett klarlagt behov. Om man bedöms ha rätt till sin insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS, ska man naturligtvis få den – oavsett budgeterade medel.
 
Samtidigt måste man ha en noggrann kontroll av sin ekonomi så att inte kostnaderna ökar inom områden som går att påverka. Det upplever jag att vi har i Markaryds kommun och där finns också, tack vare en i grunden god ekonomi, en reserv att ta till. Även om resultaten kan variera över tid i enskilda nämnder och på enskilda verksamheter kommer vi för elfte året i rad att leverera ett överskott, totalt lite drygt 20 miljoner kr.
 
De två poster som ger detta extraordinära tillskott i år är återbetalningen av tidigare års pensionspengar samt en inlösen av den bankgaranti vi avtalade oss till i samband med projektet Golfresort Traryd. Tack vare klausulen om en bankgaranti fick Markaryds kommun ut totalt 15,6 Mkr. Av dessa har 5,2 Mkr tidigare betalts ut, i juni fick vi resten (10,4 Mkr). Dessutom återgick hela markområdet om 260 ha i kommunens ägo. Gissa vad övriga fordringsägare i kommunen fick? Just det; noll kronor!
 
Socialdemokraternas valbudget, som vi ska debattera om en månad, är underbalanserad. Detta är en förmån man kan ta sig när man sitter i opposition, då man slipper ta det fulla ansvaret för ekonomin. Alliansens budget är i balans och med tydliga satsningar till de grupper som har det svårast i vårt samhälle; äldre, sjuka, funktionshindrade och utsatta barn/ungdomar.
 
Vi har under elva år visat att vi tar ansvar för både ekonomin och de behov våra mest utsatta kommuninvånare har. Det kommer vi att fortsätta med under 2014 och även under nästa mandatperiod om väljarna ger oss sitt förtroende!

söndag 27 oktober 2013

Lars Adaktusson i topp på KD:s EU-lista!

I fredags tjänstgjorde jag som ombud för partistyrelsen då Kristdemokraternas partifullmäktige sammanträdde i den anrika andrakammarsalen i Riksdagen. Huvudpunkterna var att fastställa vårt europapolitiska program samt fastställa listan över de personer som ska kandidera för partiet i valet till Europaparlamentet den 25 maj nästa år.
 
Det blir en stark duo som toppar listan. Toppnamnet blir som väntat den välkände journalisten Lars Adaktusson, för stora delar av befolkningen känd som nyhetsankare i Aktuellt och Agenda. En kunnig och trovärdig kandidat, väl skickad att efterträda partiets nuvarande parlamentariker Alf Svensson. På andra plats kommer Ebba Busch-Thor, kommunalråd från Uppsala, som också är välkänd inte minst genom den senaste TV-dokumentären om fyra kommunpolitiker. Med Lars och Ebba som toppnamn är jag övertygad om att vi har alla möjligheter att göra en bra EU-valrörelse.
 
Nomineringskommitténs förslag antogs i sin helhet, vilket innebär att valsedeln kommer att omfatta 44 namn. Personligen hade jag helst sett att listan kompletterats med ytterligare ett namn, Lennart Sacrédeus, vilken jag också pläderade för. Lennart har ett stort förtroende bland många medlemmar och sympatisörer, vilket inte minst visade sig genom resultatet i det interna provvalet. Dock förlorade han omröstningen om plats 25 på listan med röstsiffrorna 29 mot 36. Jag tycker det är ett strategiskt dåligt beslut att placera Lennart utanför listan, men beslutet är taget i god, demokratisk ordning och då är det bara att gilla läget. 
 
Vårt europapolitiska program tycker jag är riktigt bra och anger mycket tydligt att Kristdemokraterna står upp för subsidiariteten, dvs att beslut ska fattas på lägst ändamålsenliga nivå. Det vårt nationella parlament kan besluta, ska helt enkelt EU inte lägga sig i!
 
Med besluten på fredagens partifullmäktige som grund, återstår det tuffa jobbet; att övertyga väljarna om att vårt program och våra kandidater är det bästa alternativet att lägga sin röst för!
 

onsdag 16 oktober 2013

Tack till sommarlovsentreprenörerna!Vid kommunstyrelsens sammanträde i tisdags fick vi en redovisning av sommarlovsentreprenörernas verksamhet. Projektledaren Emma Hogenfält berättade tillsammans med näringslivschefen Bengt-Göran Söderlind om projektet som blev riktigt lyckat. Det var första gången som vi i Markaryds kommun låtit feriejobbande ungdomar starta företag och driva dem under några veckor som sitt sommarjobb, men jag är övertygad om att vi kommer att följa upp detta och erbjuda nya ungdomar detsamma till nästa sommar.

Totalt var det sju tjejer som nappade på erbjudandet och de startade tre stycken företag. Två företag erbjöd olika trädgårdstjänster i Markaryd och Strömsnäsbruk och det tredje blev en café-rörelse i Hembygdsparken i Markaryd.

Det var härligt att höra Emma berätta om hur ungdomarna upplevt sin tid som sommarlovsentreprenörer, hur de vuxit med uppgiften och den glädje de kände genom att kunna planera, genomföra och följa upp sina olika uppdrag. Ett mervärde som kanske betyder minst lika mycket som de pengar man tjänade in. Tilläggas kan att alla företagen gick med vinst.

Som avslutning och tack målade man den sista dagen en tavla som överlämnades till kommunstyrelsen. En färgstark kreation där man i bild beskriver lite av vad man sysslat med under sommaren.

Ett stort tack till Emma och alla tjejerna för ett väl utfört arbete!