torsdag 5 november 2015

Debatt med GD om etableringsuppdraget följdes upp med ett regionalt initiativ
Började dagen i Aftonbladets morgon-TV genom att debattera det statliga etableringsuppdraget med Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Detta med anledning av förra veckans artikel i Dagens Samhälle där 2/3 av kommunerna vill se en annan organisation av statens etableringsuppdrag. Redan innan etableringsreformen infördes 2010 var jag starkt kritisk till den och mina farhågor har dessvärre besannats. Att överlåta den statliga etableringsfasen till privata lotsföretag har visat sig vara ett fiasko!

AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg och jag var överens om att det behövs betydligt mer samverkan och fler flexibla, innovativa sätt att arbeta. Det är precis vad vi från kommunsektorn efterfrågar. Det behövs en lokal förankring med handläggare och lotsar som känner till det lokala näringslivet och som känner kommunen. Det gör inte de företag i branschen som Arbetsförmedlingen handlat upp. Under de här fem åren har vi bara i Markaryd haft åtminstone tre, av Arbetsförmedlingen upphandlade lotsföretag, och resultatet har varit detsamma. Ett fåtal kommer i egen försörjning. 

Därför måste vi få möjlighet att bryta det stelbenta system som nu präglar Arbetsförmedlingens upphandlingar och i stället arbeta med en mångfald av olika lösningar utifrån lokala förutsättningar och behov. Det måste, helt enkelt, bli verkstad!  

Generaldirektörens försiktiga öppning följde jag sedan upp genom att på Regionala utvecklingsnämnden föreslå ett länsinitiativ där länets åtta kommuner skulle kunna arbeta efter en egen modell i stället för de etableringsföretag som finns idag. Viljan finns i alla åtta kommunerna att, med de pengar som läggs på dessa företag, involvera kommunerna i detta viktiga integrationsarbete. Mitt initiativ fick gehör och nu kommer Regionen att arbeta fram ett förslag som vi hoppas Arbetsförmedlingen vill samverka kring.

Dagen avslutades med ett möte med Migrationsverket angående den alltmer påfrestande situationen för Sveriges kommuner. Markaryds kommun har tagit ett stort ansvar jämfört med många andra kommuner och det vi öppnar upp för ska vi klara av så bra som möjligt. Däremot är jag inte beredd att medverka till att öppna upp för alternativ som riskerar att försämra våra verksamheter eller leda till ett sämre mottagande och framtida integration. Mitt, och kommunens, besked till Migrationsverket i det avseendet tror jag inte det gick att ta miste på.