torsdag 26 mars 2015

Tack, Ulrik för ditt arbete i Markaryds kommun!
Ulrik Starck är välkänd och uppskattad i hela kommunen för sitt engagemang för föreningsliv, fritid och kultur. I och med månadsskiftet mars/april går Ulrik i pension efter 37 års arbete i Markaryds kommun. I februari 1978 anställdes han som fritidsintendent och har sedan 1983 arbetat, först som fritidschef, men sedan år 2000 även som kulturchef. Ikväll var det stor avtackning i Kulturhuset, dit en helt ovetande Ulrik fördes. I Kulturhuset väntade en nästan fullsatt salong, bestående av gamla och nuvarande arbetskamrater, föreningsledare och andra inbjudna. Under ledning av kommunens näringslivschef bjöds vi på en lokal version av "Här är ditt liv", varefter Ulrik avtackades av en strid ström föreningsledare. 

Ulrik har satt ett starkt avtryck i Markaryds kommun, dels genom sina ledaregenskaper men inte minst genom det resultat han bidragit till i form av ett blomstrande föreningsliv, fritidsanläggningar, idrotts- och kulturaktiviteter. Idag har vi ca 135 föreningar i vårt föreningsregister, ett stort antal fritidsanläggningar vars tillkomst Ulrik i hög grad varit involverad i; BallHall, Sparbankshallen, ridanläggning, konstgräsplaner, idrottsplatser, boulebanor, elljusspår osv. Han har varit drivande i tillkomsten av Kulturhuset, biografen, museiverksamheten, och - tillsammans med sina medarbetare och föreningarna - bidragit till att fylla inte minst Kulturhuset med innehåll i form av utställningar och kulturarrangemang. Allt detta under tider då det också funnits ganska dåliga förutsättningar för en expansiv politik inom de här områdena, inte minst resursmässigt. 

Det känns lite vemodigt att tacka av en så uppskattad medarbetare som betytt mycket för den ideella sektorn i kommunen. Samtidigt hoppas jag att du ska få många goda år tillsammans med din familj, barn och barnbarn. Ett stort TACK, Ulrik, för en föredömligt god insats i kommunens tjänst!