söndag 29 mars 2009

Vardagshjältar

Säkerhetspolisens rapport Hot mot förtroendevalda visar att det anmäls ett brott mot en svensk politiker varje vecka: ”Missnöjda medborgare” hotar via e-post, brev och telefon. En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, från 2004 uppger att nästan en av fem lokalpolitiker hade utsatts för någon form av våld eller hot de senaste 18 månaderna. Värst utsatta var synliga kvinnor.

Om detta skriver Heidi Avellan, politisk chefredaktör i en intressant artikel i Sydsvenskan idag: http://sydsvenskan.se/opinion/heidiavellan/article422692/Livvakt-i-politiken.html

Bilden av de förtroendevalda i media är knappast den här. Men i den nyligen utgivna boken "I mänsklig makt – om politikens vardagar" (Brombergs) av journalisterna Claes-Göran Kjellander och Margit Silberstein görs ett försök att lyfta fram människan i politikern. Jag kan varmt rekommendera boken, och då inte bara för att ett kapitel handlar om Markaryd, utan framför allt för att den ger en nyanserad bild av alla oss som är förtroendevalda. Eller vardagshjältar, som Clas-Göran Kjellander uttryckte det när jag deltog i ett samtal om boken och politikerrollen för en tid sedan. Medias ansvar är större än vad man tror. Det är en mycket liten minoritet av de förtroendevalda som bär sig illa åt, men hur ofta framställs de inte som representativa för alla politiker? Allt för att väcka uppmärksamhet och sälja lösnummer. Men så blir det, när det ovanliga och udda framställs som norm.

onsdag 25 mars 2009

Varför är kristdemokraterna så tysta?

Frågan är befogad med tanke på den debatt om etik och moral som nu förs med anledning av de gigantiska bonusar, gottgörelser och gratifikationer som delas ut till höger och vänster. Marken kan i och för sig vara minerad för vissa beslutsfattare även i vårt parti, men nog borde någon ledande politiker på riksnivå vara beredd att ta bladet från munnen och tala klarspråk i frågan? Är det något parti som borde ta initiativet i de här frågorna, så är det väl vi.

I Dagens Industri kan man idag läsa (http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\03\25\330305&sectionid=undefined) att elva styrelseledamöter i AMF:s styrelse tillsammans har inte mindre än 119 styrelseuppdrag, mer än tio uppdrag per person. Av dem innehar Wanja Lundby-Wedin hela 25 st. Kanske inte så konstigt att man då inte har full koll på vad som beslutas och vad man skriver under. Vad värre är; artikeln visar på en företeelse som några journalister tidigare uppmärksammat, bland dem Anders Isaksson. Anders skrev för några år sedan en bok - Den politiska adeln - där han konstaterade hur rekryteringen inom partierna går till.

Styrelseuppdragen i ledande bolag är på samma sätt knutna till en liten maktelit som ständigt frotterar sig med varandra. Detta är en anledning till att etik och moral sätts ur spel och att man otillbörligt börjar gynna varandra. Det kanske är dags att damma av kristdemokraternas gamla krav på en värdekommission. Det är definitivt dags att kristdemokraterna som parti börjar ryta till i frågan om styrelseledamöternas etiska och moraliska brister!

söndag 22 mars 2009

Fem förslag för att rädda småföretagen

Den arbetsgrupp som jag suttit ordförande i och som ska ta fram förslag till en ny politik för näringsliv och arbetsmarknad börjar nu bli klar med sitt arbete. I en debattartikel presenterar jag och Stig Claesson, känd från Gnosjö-upproret, fem förslag för att rädda våra småföretag: http://gd.se/ledare/debatt/1.853303 Man kan även läsa mer i veckans nummer av tidningen Kristdemokraten:

Våra fem förslag, bland många fler, är följande:
  • Sänk arbetsgivaravgifterna för de mind­re företagen. Vi föreslår att arbetsgivaravgifterna sänks med tio procent för en lönesumma motsvarande genomsnittet för tio anställda.

  • Sänk arbetsgivarens sjuklöneansvar till en vecka, samtidigt som det ställs högre krav på arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljönarbetsgivarens sjuklöneansvar.

  • Personer som vill starta eget ska ges möjlighet att öppna ett så kallat etableringskonto. Detta skulle möjliggöra för personer att spara ihop ett eget kapital skattefritt som sedan kan användas vid en framtida företagsstart.

  • Anslagen till starta-eget-bidrag bör öka så att Arbetsförmedlingen kan förmedla fler sådana stöd.

  • Möjligheterna till att införa ett system med generösare förlustavdrag bör ses över.

onsdag 18 mars 2009

Inte var det "uppsåt" eller "oaktsamhet"!

Idag hölls rättegången mot Reza Rezai och hans arbetsgivare Harald Takvam för brott mot utlänningslagen
Under två timmar fick de åtalade stå till svars för och förklara hur man gjort allt som kan förväntas för att göra rätt för sig. Ändå hävdade åklagaren att det låg ”uppsåt” och ”oaktsamhet” bakom parternas agerande. Man häpnar!

Den part som egentligen borde varit svarande – Migrationsverket – saknades. Under alla fem åren som praktiken/anställningen har pågått, har verket uppmuntrat och varit positiva till att Reza beretts ett arbete. Takvam redogjorde för de problem han haft med att få besked från Migrationsverket. Trots otaliga telefonsamtal har det inte gått att få klarhet i vad som gäller. Men då har Takvam läst Utlänningsförordningen och tagit del av uppgifter på Migrationsverkets hemsida.

När rättens ordförande läste upp texten, som så sent som i februari 2009 stod att läsa på Migrationsverkets hemsida, blev åklagaren besvärad. På hemsidan kunde man läsa att en asylsökande som inte kan avvisas inom de följande fyra månaderna har undantag från arbetstillstånd så länge ärendet pågår. Vadå ”uppsåt” och ”oaktsamhet”.

Utöver allt detta har Takvam ordnat skattsedel, bankkonto och under fem år betalt skatter och lagstadgade arbetsgivaravgifter; kort sagt gjort allt som kan förväntas av en laglydig företagare. Ändå blir han åtalad. Parallellerna till Kuba och Nordkorea står inte långt borta.

Är det någon som agerat med ”uppsåt” så är det polismyndigheten i Kronoberg. Lyssna gärna på följande länkar:
http://www.sr.se/cgi-bin/kronoberg/nyheter/artikel.asp?artikel=1978979
http://www.sr.se/cgi-bin/kronoberg/nyheter/artikel.asp?Artikel=1984154

Som lekman ser jag inga som helst skäl till något annat än att målet bör ogillas. Blir påföljden en annan tappar jag den lilla tilltro jag har kvar till rättsväsendet. Som politiker och skattebetalare skäms jag för att vi har ett system som kan lägga ner resurser på människor som gör rätt för sig, samtidigt som man ständigt kan läsa om hur maktlös polisen är inför de verkliga brottslingarna.

tisdag 17 mars 2009

Arbete misstänkt brott

Smålandsposten uppmärksammar i dagens ledare rättegången mot Reza Rezai och hans arbetsgivare.

http://www.smp.se/ledare/arbete-misstankt-brott(1212943).gm

"Den som arbetat svart, utan arbetstillstånd, och som dessutom inte hade uppmärksammats av ledande politiker hade däremot knappast blivit något fall för polis och tingsrätt såsom Reza Rezai." skriver Martin Tunström.

Så sant som det är sagt. Det här ärendet handlar om ett myndighetsövergrepp i den högre skolan där polismyndigheten ger igen för gammal ost, eller rättare sagt för att jag, Eva Johnsson och Peter Althin JO-anmälde polisen i Kronoberg. Den oförätten tar man nu igen på Reza och hans arbetsgivare. Polisen måste känna sig oerhört stolt

måndag 16 mars 2009

Förbjuder svensk lag "vita jobb"?

På onsdag står afghanen Reza Rezai och hans arbetsgivare Harald Takvam inför rätta vid Växjö Tingsrätt. Fallet är unikt och kommer sannolikt att bli prejudicerande. Brottet består i att Rezai arbetat i Takvams däckverkstad i Markaryd utan arbetstillstånd sedan oktober 2007, då han erhöll sitt avvisningsbeslut. Att han sedan januari 2004 haft en praktikplats genom ett avtal med Migrationsverket och därefter haft arbetstillstånd, alltså sammanlagt i över fem år, tar åklagaren ingen hänsyn till.

Regeringen borde omedelbart införa övergångsbestämmelser i den lagstiftning som riksdagen antog så sent som den 15 december i fjol. Det kan inte vara rimligt att en grupp flyktingar, som av olika skäl inte kunnat avvisas, ska bestraffas för att ha arbetat och försörjt sig, samtidigt som riksdagen ger nyanlända flyktingar denna möjlighet.

Fallet Reza visar på ett konkret sätt på en allvarlig brist i den nya lagstiftningen, vilket regeringen omgående borde uppmärksamma och åtgärda. Vi kan inte ha ett system, där enskilda människor drabbas på detta orimliga sätt av en stelbent byråkrati, där prestigen många gånger sätts före sunt förnuft.

Om de åtalade fälls, innebär det att Rezai står utan försörjning samt att Takvam står utan arbetskraft. En utgång med enbart förlorare. Det står i alla fall klart att åklagarmyndigheten i Växjö inte behöver utökade resurser – har man resurser att driva ett sådant här mål behövs inga personella eller ekonomiska tillskott.

fredag 13 mars 2009

Gahrton skrämmande och vulgär

Ni som såg Per Gahrton i Debatt igår kväll fick se en skrämmande, om än bitvis underhållande, sida av en politiker som passerat sitt "bäst före-datum" för länge sedan. Gjorde ni det inte måste ni bara se reprisen. Frågan som diskuterades var om vänstern är antisemitisk. Gahrton och Ung Vänster försökte bortförklara Hamasflaggor, maskerade ligister och talkörer som skanderade antisemitiska slagord som marginella företeelser i demonstrationståget mot Israelmatchen i Malmö. En omöjlig uppgift, när TV-kamerorna avslöjar något helt annat.

Det mest avslöjande var nog Per Gahrtons vulgära vokabulär som visar att han har en given plats i de grupper som skanderar slagord. Hur en f.d. riksdagsledamot kan uttrycka sig på det här sättet i en TV-sänd debatt är häpnadsväckande och man undrar faktiskt vilka metoder Gahrton skulle kunna tänka sig ta till för att driva igenom sina åsikter.

När allt kommer till kritan är steget inte långt mellan vänster- och högerextremister. Därför gäller det att dagligen värna demokratin. Den är inte självklar, det visade Debatt igår kväll.

tisdag 10 mars 2009

Se över lagstiftningen om balanskravet!

Kristdemokraterna i Markaryd föreslår i en motion till Rikstinget att partistyrelsen ska verka för att regeringen ser över och förändrar lagstiftningen om det s k balanskravet för kommuner och landsting. Det är orimligt att kommunerna ska leva under andra villkor än staten.

Balanskravet är i grunden är en bra reform som man måste slå vakt om. Men när konjunkturen svänger kraftigt och då skatteintäkterna viker på ett sätt som vi hittills aldrig varit med om har kommunerna ett mycket litet handlingsutrymme. Särskilt då ett antal andra lagstiftningar ålägger kommunerna att leverera en viss kvalitet och volym på ett antal områden.

Den statliga budgeten ska gå med 1 procents överskott över en konjunkturcykel. Kommunallagen föreskriver däremot att kommuner och landsting varje år ska lägga en budget som minst är i balans. Helst ska överskottet varje år vara 2 procent för att täcka investeringar och avsättningar till pensioner. Det egna kapitalet och tidigare års överskott får inte användas för att täcka tillfälliga underskott.

Det borde vara ett rimligt krav att även kommuner och landsting får ett balanskrav över en konjunkturcykel. Ett balanskrav över en längre tidsperiod än ett enstaka år skulle ge kommuner och landsting större möjligheter att genomföra strukturella åtgärder som på sikt genererar en bättre ekonomi.

Detta är ett förbättringsförslag som partiet och regeringen borde ta till sig. Logiken är ganska enkel – den kommunala ekonomin skiljer sig inte särskilt mycket från den vanliga hushållsekonomin.

söndag 8 mars 2009

Hjälpte Reepalu & Co Israel att vinna matchen?

Efter fem dramatiska tennismatcher, varav fyra fem-setare, lyckades Israel till slut besegra det svenska Davis Cup-laget och gå till semifinal. Söndagens avgörande singelmatch blev en rysare. Man kan fundera på hur utgången hade blivit om Baltiska Hallen varit fullsatt med ett par, tre tusen hejande svenskar. Sannolikt hade det inte varit lika enkelt att vara bortalag.

Det blir nästan en paradox att vänsterpolitikerna i fritidsnämnden i Malmö, som helst av allt ville stoppa matchen, med sitt beslut kanske medverkade till att Israel får fortsätta spela Davis Cup. Det var nog inte det Reepalu & Co tänkte sig när man fattade beslutet.

Det ska bli intressant att se hur Reepalu & Co kommer att agera när Malmö ska stå som arrangör för kommande internationella idrottsevenemang. Med det här beslutet i ryggen har man ju lagt ribban för vilka som i framtiden är välkomna till Malmö. En inte alltför djärv gissning är att man har tusen och en bortförklaringar när det väl är dags. Åtminstone så länge inte Israel står på besökslistan. Eller för att travestera George Orwell: "I Malmö är alla jämlika - men vissa är mer jämlika än andra".

torsdag 5 mars 2009

Dagens citat!

"Varje gång en chefsekonom dyker upp i rutan känns det som att stirra rätt in i 'Döden' från Sjunde Inseglet."

Andreas Cervenka, ekonomikrönikör i SvD 23/2-09

onsdag 4 mars 2009

Stötande!

Samtidigt som IF Metall visar mod och ansvar kan vi notera att ett antal börsbolag delar ut bonusar till sina högsta chefer. Det har de säkert rätt till enligt sina anställningsavtal, men visst är det stötande att dessa högbetalda chefer ens överväger tanken att plocka ut så stora gratifikationer man kan, samtidigt som de anställda på golvet ska gå med på att sänka sina löner. Exemplets makt är talande.

Totalt sett spelar de här bonusarna liten roll i företagens resultaträkningar. Men som princip väger bonusarna blytungt. Jag anser att man som ledare brister totalt i sitt omdöme genom detta agerande.

I tusentals småföretag över landet våndas ägarna över situationen med vikande orderingång och försämrad ekonomi. Många småföretagare avstår frivilligt sin lön för att slippa varsla fler än nödvändigt. Här visar man på omdöme, ansvarstagande och moral, egenskaper som ibland tycks saknas hos storföretagens bonusjägare. Min inställning till landets småföretagare och löntagare vinner i det här perspektivet stor respekt. På vems bekostnad är väl inte så svårt att räkna ut?