tisdag 31 december 2013

Gott Nytt År 2014!
Så är det nyårsafton igen och dags att summera ännu ett år med massor av händelser. Som vanligt kan man under de sista dagarna av det gamla året ta del av mängder med nyårskrönikor och tillbakablickar. Oftast är det de stora händelserna som lyfts fram, men tänker man efter finns det många andra tillfällen att erinra sig som satt guldkant på tillvaron.

I samband med det här årsskiftet har jag varit kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun i elva år. Till det kan läggas ytterligare fyra år som nämndsordförande; totalt 15 år i kommuninvånarnas tjänst. Det är helt otroligt vad snabbt åren gått och vad mycket som hänt i Markaryds kommun under den här tiden. Det har varit en stor förmån att få ha varit en del av kommunledningen under de här åren av utveckling och tillväxt.

Idag, nyårsafton 2013, tänker jag särskilt på de många personliga möten och sammanträffanden jag haft under det gångna året. Tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och uppmuntran till mig i mitt förtroendeuppdrag! Tack för alla givande samtal, tankar och idéer! Tack för all inspiration, råd och vägledning!

Jag hoppas att 2014 ska bli ett år som ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!

Ett riktigt Gott Nytt År till Er alla!

tisdag 24 december 2013

God Jul!

Så har Jussi Björling traditionsenligt sjungit "O, helga natt" som inledning till julafton även det här året. Efter allt julstök, paketinslagningar, julpyntande och alla andra julförberedelser är det dags att koppla av och ta det lite lugnt några dagar. Jag vill tillönska er alla en riktigt
 
GOD JUL!

lördag 14 december 2013

Grattis till pågatågen, Markaryds kommun!

Tal vid återinvigningen av Markaryds station och pågatågstrafikenGrattis, Markaryds kommun!

År 1892 kom järnvägen till Markaryd och under ett hundra år var det möjligt att åka tåg till och från Markaryd. Det är nu drygt 20 år sedan persontågen gjorde regelbundna uppehåll här för av- och påstigning, men idag är det så dags att återigen välkomna persontågen till Markaryd. Äntligen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För tio år sedan tog jag initiativ till ett möte mellan trafikhuvudmännen och berörda kommuner, vilket ledde till att vi tillsatte en utredning om förutsättningarna för ett återupptagande av persontågstrafiken på Markarydsbanan. En utredning som har kommit att följas av fler.
 
Genombrottet kom 2007 då nio kommuner i NÖ Skåne och södra Småland formerade sig tillsammans med näringslivet i projektet ”Pågatåg NO”. Den här samordningen, och inte minst näringslivets engagemang, kom att visa sig vara en avgörande faktor.
 
Under några års tid bedrevs ett omfattande arbete för att påverka andra beslutsfattare om det vi tyckte var så självklart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Några särskilt minnesvärda ögonblick är näringslivets uppvaktning av styrelsen för Region Skåne och när vi kommunföreträdare mötte fullmäktigeledamöterna i Region Skåne. Jag tänker vidare på den uppvaktning på Näringsdepartementet vi genomförde i november 2009, då vi för första gången kände att nu kunde det här bli verklighet. Och det blev det! Den 30 mars 2010 fattade regeringen beslutet att Pågatåg NO skulle ingå i den nationella planen. Med det kunde ombyggnadsarbetet börja och idag är vi framme vid trafikstart!
 
En bra kollektivtrafik är av stor betydelse för en orts utveckling. Ökade möjligheter till in- och utpendling innebär en förstoring av såväl arbetsmarknadsregionen som möjligheterna till studier. Jag är övertygad om att Pågatågen kommer att vara positivt för Markaryds utveckling, något som kommer att bli ännu bättre när den självklara fortsättningen med persontåg till Halmstad kan bli verklighet om ett par år.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med de orden vill jag rikta ett stort tack till samtliga parter som på olika sätt bidragit till att det återigen blir möjligt att åka med tåg till och från Markaryd. Ett särskilt tack till näringslivet, till våra samarbetskommuner inom projektet Pågatåg NO, till regionförbunden, trafikhuvudmännen och Trafikverket.
 
Och än en gång; Grattis, Markaryds kommun!
 
 

fredag 13 december 2013

Tryckta i Markaryd expanderar!Idag, på Luciadagen, invigdes Trycktas nya lokaler i Markaryd och dagen till ära var det naturligtvis också Lucia som fick klippa det symboliska bandet. På ena sidan hölls bandet av Trycktas ägare och VD, Bengt-Ove Johansson och byggentreprenören Kaj Turesson från 3K Bygg och på andra sidan representanter för en av Trycktas största kunder.

Planeringen inför expansionen har pågått under en längre tid, men själva byggtiden för att uppföra tillbyggnaden har inte varit längre än två månader. Nu återstår i stort sett enbart att flytta in maskiner och annan utrustning innan produktionen kan vara igång. Med den nya tillbyggnaden förfogar Tryckta över hela 7.000 m2 lokaler för produktion, lager och kontor i bäst möjliga skyltläge utmed E4:an.

Efter tal av näringslivschefen i Markaryds kommun, Bengt-Göran Söderlind, och bandklippning fick de ca 75 gästerna avnjuta ett vackert luciatåg från Markaryds Folkhögskola. Den vackra sången lyftes av akustiken i lokalen och gjorde invigningen än mer minnesvärd och finstämd.Tryckta i Markaryd AB grundades 1961 och är ett välmående företag som under de här åren vuxit successivt. Den senaste utbyggnaden gjordes för några år sedan och nu var det dags att ta nästa steg. I en tid då "experterna" på riksplanet talar om industrins tillbakagång, utgör Tryckta - med Bengt-Ove och hans kompetenta personal - ett lysande exempel på att det går att ha industriproduktion i Sverige. Framgångsfaktorerna är bl a kompetens, kostnadseffektivitet och produkter av hög kvalitet.

Från kommunens sida gläds vi över att vi har företag som Tryckta som vill och vågar satsa i Markaryd och vi önskar Bengt-Ove och Ingrid med personal all lycka och framgång med sin satsning!

torsdag 5 december 2013

Bra betyg för äldreomsorgen i Markaryd
På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och särskilt boende. Årets undersökning, som  presenterades igår, visar att de allra flesta äldre är nöjda med sin vård och omsorg och att andelen nöjda har ökat under det senaste året. Resultaten av undersökningen i sin helhet finns här.

För Markaryds del kan man konstatera att äldreomsorgen får mycket höga betyg som står sig väl vid en jämförelse med både länet och riket. För hemtjänsten kvarstår de mycket höga omdömen man uppnådde redan förra året medan upplevelsen av trygghet och förtroende för personalen inom särskilda boenden ökar med flera procentenheter.

Naturligtvis finns det mer att göra och utveckla för att göra en redan bra verksamhet ännu bättre och i det arbetet ger resultatet av undersökningen värdefull information. Sammantaget är det dock ett mycket gott betyg som ges till vår personal inom äldreomsorgen i Markaryds kommun!

Resultaten på lokal, regional och nationell nivå på några av undersökningens frågor ser ut så här (resultaten från 2012 års undersökning inom parentes):

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?

                                           Markaryd               Länet                  Riket
Mycket/ganska nöjd:            95% (94%)          93% (91%)         89% (88%)
Varken nöjd eller missnöjd:   4 % (6 %)             6% (7%)             8% (10%)
Ganska/mycket missnöjd:     1 % (0 %)             1% (2%)             3% (4%)Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?

                                            Markaryd                Länet                Riket
Mycket/ganska tryggt:          91 % (93 %)         91% (90%)        87% (86%)
Varken tryggt eller otryggt:     7 % (6%)              7% (8%)          10% (10%)
Ganska/mycket otryggt:         2 % (1%)               2% (2%)           3% (4%)


Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?

                                            Markaryd                Länet                 Riket
Ja, för alla/flertalet:               95 % (98%)          94% (93%)         92% (91%)
Ja, för några i personalen:       4 % (2%)               6% (7%)            7% (8%)
Nej, inte för någon:                 1 % (0%)               0% (0%)            1% (1%)


Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

                                              Markaryd                Länet                Riket
Mycket/ganska nöjd:                84 % (84%)         85% (82%)        83% (85%)
Varken nöjd eller missnöjd:      14 % (11%)         13% (12%)        12% (14%)
Ganska/mycket missnöjd:        2 % (5%)             2% (6%)            5% (6%)


Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på särskilt boende?

                                              Markaryd                 Länet                Riket
Mycket/ganska tryggt:               91 % (86%)        91% (88%)        90% (87%)
Varken tryggt eller otryggt:           7% (8%)            6% (9%)            7% (9%)
Ganska/mycket otryggt:               2 % (6%)           3% (3%)            3% (3%)


Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?
                                               Markaryd                 Länet                Riket
Ja, för alla/flertalet:                 91 % (85%)            90% (86%)       88% (85%)
Ja, för några i personalen:       9 % (13%)               9% (13%)      11% (14%)
Nej, inte för någon:                   0 % (2%)                 1% (1%)          1% (1%)


Resultaten av undersökningen i sin helhet finns här.

måndag 2 december 2013

Nystart för Kunskapscentrum Markaryd!
Idag togs ytterligare ett steg för Kunskapscentrum Markaryd (KCM), kommunens gymnasieskola, genom den nystart för skolan som bl a manifesteras genom ny grafisk profil, ny hemsida och nytt marknadsföringsmaterial.

För 4-5 år sedan var det inte helt självklart för 4-5 år att Markaryd skulle ha en egen gymnasieskola. Elevkullarna minskade nationellt och lokalt med ca 25%, i takt med det fria gymnasievalet växte nya gymnasieskolor upp som svampar ur jorden, ofta med ett lockande programutbud där man bjöd över varandra med vissa elevförmåner. Hur skulle KCM stå sig i denna konkurrensen? Skulle Markaryds kommun kunna ha en egen gymnasieskola?

År 2009 bestämde vi oss att för att utveckla skolan i ett projekt som kallades KCM 2012. Personalen formerade sig och tog fram en vision om hur KCM skulle möta framtiden med sin organisation. Vilket förhållningssätt och vilken bild av skolan ville man måla upp? Ledorden i det arbetet var; elevdemokrati, engagemang, utveckling, programutbud, elevunderlag samt ledning och personal. Politiken satte av resurser för att förverkliga KCM under ett tak, vi satsade en hel del resurser för att renovera skolans lokaler och här står vi idag!Glädjande nog har vi med den process vi, och inte minst personalen på KCM, tillsammans gått igenom kunnat möta de här utmaningarna på ett utomordentligt sätt. Elevtalet har inte minskat som befarat, resultaten har förbättrats, programmen med elevernas individuella val har utvecklats och KCM är idag en gymnasieskola som står sig mycket gott i konkurrensen.

Men vi har inte nöjt oss med det! KCM är idag ett utvecklat varumärke med ett antal attraktiva utbildningar kopplade till det behov som finns hos elever, näringslivet och samhället. Skolan och utbildningen är personlig. Verksamhetsidén är att varje elev ska få sin egen utbildning och det märker man inte minst om man tittar på elevinformationen på hemsidan där varje elev, utifrån sina behov, förutsättningar och önskemål, får sina scheman skräddarsydda.

Innehållet i utbildningarna tillsammans med utbudet och arbetssättet med en personlig utbildning tror jag kommer att intressera många nya elever. Kombinerat med det starka fokus som finns för att öka elevernas måluppfyllelse finns goda förutsättningar att nå den vision för KCM som nu formulerats; ”Elevens bästa skola”!

Den nya logotypen, den nya hemsidan och det nya materialet för att marknadsföra skolan ligger helt rätt i tiden för att manifestera något nytt. Men man får inte glömma att de allra bästa marknadsförarna är våra elever och vår personal. Om de trivs, om de når resultat och om de lyckas har också skolan lyckats och det är den bästa reklam skolan kan få.

Jag hoppas att det arbetet som framför allt vår duktiga personal lagt grunden till ska ge ringar på vattnet och göra KCM känt hos de niondeklassare som nu ska söka till olika gymnasieskolor, men också att KCM:s kvaliteter blir kända hos allmänheten och i grannkommunerna och att många kommer att välja KCM som sitt förstahandsval! Jag ser med spänning fram emot fortsättningen!

Efter inledande tal av KCM:s samordnande rektor Anders Andersson och undertecknad, var det så dags att hala flaggan med den gamla logotypen varefter lärare, elever och politiker tillsammans hissade tre nya flaggor som nu, tillsammans med nya skyltar, tydligt visar den nya logotypen och skolans nya profil. Därefter blev det avslutande tårtkalas för elever, lärare och inbjudna gäster.Vad logotypen står för? De enskilda cirklarna symboliserar olika träd i genomskärning, vilket anknyter till Rikspappersskolan och den historiska kopplingen till skogsindustrin som startade utbildningen för 50 år sedan. Tillsammans bildar de enskilda cirklarna en enhet som visar på en helhet med gemenskap och sammanhållning. De enskilda individerna kan se lite olika ut men de syns alla i helheten, vilket visar på skolans tydliga individuella profil där varje enskild elev blir sedd och lyssnad till. En fin tanke och en fin värdegrund att bygga vidare på!

Jag önskar er verkligen lycka till!