fredag 25 november 2016

Projekt MärkDNA för ökad trygghet

I nästa års budget anvisar Alliansen i Markaryd 150 000 kr till ett brottsförebyggande projekt kallat "Märk-DNA" Detta är en typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även för att underlätta vid brottsutredning.

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA som i form av en vätska penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är helt osynlig men framträder om man belyser den med UV-ljus. Varje märkning är också unik, vilket innebär att den kan spåras. Hållbarheten är cirka fem år.

Metoden är inte ny, utan används idag i sprinklersystem på värdetransporter, baker, i butiker eller värdeföremål i offentliga eller privata lokaler. 

Alliansen i Markaryd har för avsikt att arbeta in förslaget i nästa års medborgarlöfte som ska tecknas med polisen. Ett liknande projekt har genomförts i Staffanstorps kommun för ett år sedan, vilket visat sig vara framgångsrikt. Ingen i Staffanstorps kommun som skaffat sig MärkDNA har varit utsatt för bostadsinbrott. Malmö Högskola har utvärderat en liknande satsning i några kommuner i Stockholms län och även den undersökningen visade på goda resultat.

Hur själva projektet ska organiseras kommer att diskuteras mellan kommunen och polisen, men vår ambition inom Alliansen är att såväl kommunala värdeföremål i offentliga lokaler som privatpersoners värdeföremål ska ingå i projektet, gärna också tillsammans med de olika försäkringsbolagen.


torsdag 24 november 2016

3 x Lindvall och Saskia förgyllde kvällenSkratten var många när tre generationer Lindvall intervjuades av radioprofilen Peje Johansson på Ekebacken ikväll. Som vanligt var lokalen fullsatt när Tillväxt Markaryd stod som arrangör för Markaryd Calling. Palle, 91 år, var i högform och det var vid flera tillfällen som han med glimrande repliker fick rutinerade Peje att tappa fattningen. 

Men det var inte bara skratt utan också med mycket känsla och passion som Palle, Jan och Sara berättade hur Lindvalls Chark expanderat från det lilla företaget, som startades för 91 år sedan, till den moderna korvfabrik man driver idag med 115 anställda och som i stort sett är ensamleverantör till hela fastfood-marknaden i Sverige och stora delar av Norden.Rapp i repliken var också kvällens "rookie", distriktsläkaren Saskia Haider, som precis håller på att slutföra sin ST-utbildning. Saskia, med sina rötter i Tyskland, tillbringade som liten många sommarlov i Hylte utanför Markaryd och är sedan några år bosatt i samma lilla by. Det var härligt att höra hennes visioner och tankar om hur hon skulle vilja utveckla den patientnära vården som distriktsläkare i kommunen.

Frågan är om inte hennes slutreplik var kvällens vassaste. När Ulf Bellander avtackade gästerna konstaterade han att han gärna skulle kunna boka in ett läkarbesök hos Saskia under fredagen. "Då är du välkommen till kvinnokliniken i morgon", blev svaret vilket följdes av kvällens längsta skratt.

Tack alla medverkande för en fantastisk afton!

onsdag 23 november 2016

Mer pengar till föreningar och musikskolan
Musik- och kulturskolan i Markaryds kommun får mer resurser under de kommande åren. Alliansen i Markaryd anslår i sitt budgetförslag ytterligare 800 000 kr för att utveckla musikskolan till en musik- och kulturskola. Musikskolan har under hösten fått en nystart och antalet elever har ökat sedan kommunen tog över musikskolan i egen regi efter det att musikundervisningen bedrivits av ett av studieförbunden i Markaryd. Redan från start har Alliansen haft en ambition att komplettera musikskolan med en kulturskola, vilket vi nu tar de första stegen till att förverkliga.

Även föreningarna i kommunen kan räkna med mer pengar. Anslaget till föreningsbidragen ökar från och med 2017 med 300 000 kr varav 100 000 kr är öronmärkta till föreningar som arbetar med olika former av integrationsprojekt. Detta är en välbehövlig satsning på den ideella sektorn som drar ett stort lass för att se till att våra barn och ungdomar erbjuds en meningsfull och fostrande fritid. 

Mer resurser blir det också till fritidsgårdarna som får ökade anslag med 200 000 kr. Pengarna kommer att användas till ett projekt för att utveckla verksamheten vid våra fritidsgårdar. 

Den här satsningen på våra barn och ungdomar är ett led i den satsning på förebyggande insatser som Alliansen gör i sitt budgetförslag. En meningsfull fritid med stöd från trygga och stabila vuxna är en god investering som ger våra barn och ungdomar bättre förutsättningar för en god uppväxt.

tisdag 22 november 2016

Markaryd bäst i länet på tillgänglighet!

Markaryds kommun är bäst i länet på tillgänglighet och placerar sig på 19:e plats i landet i Humanas granskning av kommunernas tillgänglighet 2016. Detta uppmärksammades idag då jag, tillsammans med Eva Teljebrant, ordförande för DHR i Markaryd, fick ta emot diplom och blommor för vårt tillgänglighetsarbete av Humanas distriktschef Anders Drugge och informatör Eric Gröön.

Rådet för funktionshinderfrågor sorterar under kommunstyrelsen, varför jag också ansvarar för arbetet med dessa frågor i kommunen. Vi har ett mycket gott samarbete med intresseorganisationerna i rådet och Eva Teljebrant från DHR är en mycket god representant för alla engagerade ledamöter som bidrar till vårt gemensamma arbete.

Vi har sedan många år tillbaka reserverat medel i den kommunala budgeten för att arbeta med tillgänglighetsfrågorna. Organisationerna hjälper oss i stor utsträckning genom att komma med synpunkter och förslag till förbättringar. Deras engagemang är en starkt bidragande faktor till att Markaryds kommun placerar sig i framkant i denna nationella jämförelse.

Samtidigt finns det mycket mer att göra. Ett tillgängligt samhälle är bra för oss alla. Vem som helst av oss kan drabbas av sjukdom eller olycka som resulterar i att vi kan behöva olika hjälpmedel. Är det lätt att ta sig fram med en rullstol, är det också lätt att ta sig fram med en tvillingvagn. Därför är det lika bra att bygga bort hinder redan från början så att man slipper anpassa efterhand.

På senare tid har vi arbetat mer med attityder. Den som har en dold funktionsnedsättning bemöts ofta sämre än den som har en synlig funktionsnedsättning. Det handlar om vilka attityder vi bär med oss och här finns fortfarande mycket att göra.

I detta arbete är det en uppmuntran att få en sådan här utmärkelse. Det inspirerar till att fortsätta. Ett stort tack till alla engagerade representanter i Rådet för funktionshinderfrågor som bidragit till detta goda resultat! Det här utmärkelsen är lika mycket er!


måndag 21 november 2016

Satsning på utemiljön och skolorna i Strömsnäsbruk och Traryd
I Alliansens kompletterande budgetförslag anvisar vi 250 000 kr för att under nästa år snygga till utemiljön omkring skateparken bakom BallHall i Strömsnäsbruk. Vid vår senaste trygghetsvandring gick vi förbi det här området och kunde snabbt konstatera att det finns en hel del att göra för att området ska bli mer attraktivt för skolan och de föreningar som nyttjar området.

Förslaget går ut på att snygga upp den idag ganska ovårdade och öppna ytan och göra den mer användbar för ungdomar, föreningar och familjer. Tanken är att mjuka upp den hårdgjorda ytan med planteringar, träd gräs och sittytor. Man kan också med olika medel avgränsa de olika aktivitetsytorna så att de olika rummen lyfts fram. Det är i alla fall så det beskrivs på arkitektspråk. Vi vill också se över de anläggningar som finns på plats för att öka kvalitén i området.

En annan viktig faktor är ljussättningen som också kommer att ses över. En bra ljussättning ökar tryggheten för dem som vistas i området och kan samtidigt bidra till att försköna hela området, som idag inte är särskilt vackert. 

I vår satsning avsätter vi 250 000 kr, för ändamålet. Samtidigt fortsätter satsningen på att renovera Strömsnässkolan som ligger precis intill. När det här året är slut har vi investerat 11,1 miljoner kr för att genomföra de fyra första etapperna i en renovering av Strömsnässkolan. För perioden 2017-2019 avsätts ytterligare 15 miljoner kronor för de fyra efterföljande etapperna. För invändig renovering av Traryds skola anslås 1 400 tkr för år 2017.

fredag 18 november 2016

Lyckad dag med Ebba Busch Thor!

Vädret visade sig inte från den bästa sidan, men det gjorde Ebba Busch Thor då hon under fredagen besökte Markaryd och Växjö. På förmiddagen hade jag förmånen att få välkomna Ebba till Markaryd, där vi besökte Nibes värmepumpsanläggning. Nibes VD Gerteric Lindquist guidade oss runt i fabriken och berättade engagerat om produktionen, assisterad av anläggningschefen Per Hansson och IR-chef Christel Fritiofsson. Ebba avslöjade snabbt att hon nyligen installerat en ny värmepump från Nibe i sin bostad, vilken hon var mycket nöjd med.
Efter rundvandringen fortsatte samtalet, först över en fika och sedan i styrelserummet på Marknadscenter. Förutom att berätta om företagets fantastiska utveckling levererades även ett antal medskick till Ebba med synpunkter och förslag på hur en näringslivspolitik skulle kunna se ut för att underlätta för att produktionen ska kunna vara kvar i Sverige. En viktig lärdom är att det inte är politiker som skapar jobb. Vi kan möjligtvis försöka ge förutsättningar för jobbskapande, men jobben svarar våra företag och entreprenörer för. I det avseendet är Nibe en förebild!
Efter att ha förflyttat oss till Växjö blev det tillfälle till både egna interna samtal och intervjuer med media innan det var dags att besöka polisen, för att ta del av erfarenheterna i Arabyprojektet. Här fick vi träffa en del av den insatsstyrka som, tillsammans med fältarbetare från socialförvaltningen, lyckats förbättra en situation med stor social oro. Framgångsfaktorerna har varit förebyggande arbete, tidigt föräldrastöd och betydelsen av ett ledarskap hos nyckelpersoner, inte minst för att ha en ingång i andra kulturer. Ebba berättade också om Kristdemokraternas budgetförslag att stödja den ideella sektorn, öka antalet anställda inom polisen med 2.600 och att påbörja integrationsarbetet redan under asylprocessen.
Dagen avslutades med en höststämma på Öjaby Herrgård, där Ebba höll ett inspirerande tal, fyllt av kristdemokratisk politik och ideologi till de ca 80 kristdemokrater som hade mött upp denna gråa och regniga novemberkväll. Av det märktes dock inget. Sveriges mest lysande partiledare märktes desto mer och gjorde verkligen avtryck under hela denna dag i Kronoberg.

fredag 11 november 2016

Uppföljning av arbetet med medborgarlöften
Idag var jag en av många kommunpolitiker som hade mött upp i Ronneby för att träffa polisledningarna från i stort sett samtliga polisområden i Region Syd. Temat var en uppföljning av de medborgarlöften som polisen och kommunerna har tecknat i ett antal kommuner, t ex Markaryd.

Vårt gemensamma medborgarlöfte för 2016 arbetades fram under förra hösten och baserades till stor del på resultaten från den senaste nationella trygghetsmätningen som polisen gjorde 2014. Det vi kom överens om då var: 

Gemensamma insatser under 2016 för att öka tryggheten i kommunen genom:
- att öka polisiär närvaro och synlighet på landsbygden
- att genomföra minst 4 brottsförebyggande insatser
- att genomföra trygghetsvandring.

Huruvida dessa insatser har gett resultat eller ej återstår att se när årets nationella trygghetsmätning från polisen redovisas i mitten av december. Även om statistiken tycks utvecklas i rätt riktning går det inte att bortse från att ett antal grövre brott utförts i kommunen under året. Det är i sig en mycket oroande utveckling!

Ett undertecknat medborgarlöfte mellan kommunen och polisen hjälper kanske föga, men blir ändå ett redskap som vi kan använda oss av i vår samverkan med polisen. Ett löfte är ändå ett löfte som vi kan åberopa gentemot polisen. Samtidigt innebär det att även kommunen måste vidta åtgärder, vilket till exempel visar sig i den åtgärdsredovisning som vi från kommunens sida tagit på oss efter det som uppmärksammats under trygghetsmätningen. Dessa åtgärder kommer inom kort att publiceras på kommunens hemsida.

Vid seminariet i Ronneby fick vi ta del av en rad goda exempel. Några kommer jag att försöka omsätta ganska omgående även i Markaryds kommun, allt i syfte att försöka bidra till att öka tryggheten och minska risken för att någon ska råka ut för brott. En av de viktigaste åtgärderna genomför vi dock tillsammans genom att hålla uppsikt, bry oss om varandra och anmäla när ett brott begås. I det arbetet gäller det att inte förtröttas. Tyvärr blir nog aldrig varken världen eller kommunen en plats utan problem - men låt oss hjälpas åt att göra dem färre och mindre.

torsdag 10 november 2016

Årets bok - 637 foton från Markarydsbygden


Alltsedan Markaryds lokalhistoriska förening bildades 1990 har man lagom till Fars dag givit ut en bok, "Markarydsboken", med bilder, text, historiska tillbakablickar och berättelser från kommunen. Föreningen drivs som en studiecirkel och det är ett otroligt gediget arbete man utfört under de här åren.

Efter 24 volymer gör man i år ett uppehåll till förmån för en fotobok med 637 foton från Markarydsbygden, vilken släpptes i 500 exemplar idag. Ett av dessa exemplar hade jag naturligtvis bokat mig för och det var med stort intresse jag började bläddra i boken.

Förutom en mängd bilder från Hjalmar Törnquists glasplåtsamling har man lyckats komma över bilder från vykortssamlingar, Brogårdhs-samlingen, Järnvägsmuséet i Gävle och några privatpersoner. Bilder som tillsammans speglar hur bygden och samhället sett ut och utvecklats under mer än ett sekel.


För mig är föreningens årliga utgåvor något av årets höjdpunkter vad gäller bokutgivning och årets volym gör mig inte besviken. Det kommer att bli många intressanta stunder framöver med den här boken framför sig.

Det är ett fantastiskt arbete som föreningens medlemmar återigen lagt ner. Detta arbete har genom åren gjort att vår lokalhistoria blir allt bättre dokumenterad, både för nuvarande och kommande generationer. För detta vill jag rikta ett stort tack till alla er som bidragit till att sätta samman årets bok i Markaryd!


onsdag 9 november 2016

Grattis, superföretaget Lindvalls Chark!Lindvalls Chark vann inte bara en massa titlar och medaljer vid årets Chark-SM. Man placerar sig också på listan över Veckans Affärers Superföretaglista 2016. Totalt är det 580 av företagen i Sverige som kvalar in på den här listan. Kraven är högt ställda. För att komma in på listan krävs att bolaget fyra år i rad klarar kriterierna på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital. I snitt är det bara någon tiondels promille av de svenska företagen som lever upp till kraven, så Lindvalls Chark är även i det här avseendet bland den svenska eliten.

Placeringen på superföretagslistan är kanske inte så förvånande med tanke på företagets framgångar i årets Chark-SM. Man blev svensk mästare i grenen "skinnfri grillkorv" och erövrade inte mindre än 18 guldmedaljer för lika många produkter! Med sådana kvalitetsprodukter är det inte särskilt konstigt att man lyckas så bra. 

Ett stort grattis!

lördag 5 november 2016

Alla Helgons Dag
Under den här helgen brinner det många ljus på kyrkogårdarna runt om i vårt land; till minne, i tacksamhet, i sorg och saknad. Ljusen brinner med värme och tacksamhet över dem som vi saknar och påminner oss om betydelsen att ta vara på vår stund på jorden.

Säg inte, att ingenting blir kvar
av den vackraste fjärilen livet gav.
Säg inte, att vingarnas färg bleknar bort
och försvinner i vinden som stoft, som stoft.
Om fjärilens kropp
måste gömmas i grav,
är ändå den svindlande flykten kvar!

Bo Setterlind

tisdag 1 november 2016

Markaryd - Sveriges Mercedes-tätaste kommun!
Vid dagens besök på Motorcentrum i Markaryd bekräftades ett påstående som flera funderat över - Markaryds kommun är Sveriges Mercedestätaste kommun! Anledningen till detta är naturligtvis ett långt och idogt arbete som utförts av företagets ägare och personal.  

Motorcentrum startade redan under 1940-talet, fast då som en cykelverkstad, vilken efterhand utvecklades och tog in bilar, bilreparationer och drivmedel i sortimentet. Sedan 1965 är man återförsäljare för Mercedes och en av de sex auktoriserade återförsäljare som finns i Sverige idag. I den ganska nybyggda och vackra bilhallen kan man erbjuda 32 modeller med 5.500 olika alternativa utföranden. Snacka om valfrihet!

Idag är Örjan Persson VD och delägare av Motorcentrum tillsammans med Paul Johannesson och pappa Göran Persson. Inom företaget arbetar 16 anställda. Men Motorcentrum är bara en av flera ben som verksamheten vilar på. Tre andra bolag finns i portföljen; Nissancenter med 6 anställda är exklusiv återförsäljare för Nissan, dessutom finns Skadecenter (4 anställda) samt Sunnerbo Lack/Markaryds Billackering (7 anställda). Örjan äger dessutom även ett fastighetsbolag.

Paul, Göran och Örjan är goda exempel på några av kommunens många och duktiga entreprenörer. Det är alltid imponerande att ta del av dessa berättelser om hur långsiktigt och idogt arbete, tillsammans med en vilja att utveckla, är drivkraften i entreprenörskapet. Denna drivkraft och inställning är så långt ifrån de felaktiga bilder som både politiker och media alltför ofta sätter på näringslivets företrädare, sannolikt till följd av att man i dessa positioner inte möter särskilt många företagare.

Besöket på Motorcentrum var mycket intressant och bekräftade återigen bilden för mig om den glädje och drivkraft som finns i entreprenörskapet. Tack Örjan, Göran och Paul för ett intressant besök och tack för det ni gör för att bidra till att göra Markaryds kommun till en framåt och attraktiv kommun.