torsdag 31 januari 2013

Bowlinghallen invigd!


Så är den efterlängtade bowlinghallen i Markaryd äntligen invigd! Ett 60-tal särskilt inbjudna gäster, sponsorer, entreprenörer, representanter för Markaryds Bowlingklubb och bowlingsektionen i Hjärt- och Lungsjukas förening fick vara med om själva invigningen och i morgon är det öppet för allmänheten. Det är Markaryds kommun som byggt lokalerna, medan entreprenören Markaryds Bowling med Joachim Back i spetsen, har svarat för inredning, banor och det som hör till själva verksamheten. NIBE, Markaryds Sparbank och MIBAB har generöst sponsrat byggnationen.De inbjudna gästerna indelades i olika grupper och spelade om den åtråvärda titeln  "Mästare vid invigningen 2013". Det var inget fel på engagemanget och alla verkade ha väldigt roligt, även om spridningen av kloten på de olika banorna varierade från vänster till höger.


 
En nybildad kör, "Ekebackenkören", framträdde med en för tillfället specialskriven komposition som lovordade både det goda samarbetsklimatet i kommunen som gjort satsningen möjlig och bowlingsporten som sådan. Kören bestod bl a av delar av NIBE:s företagsledning. Några partier i kompositionen framfördes av solisterna på unika instrument med ackuratess. Tal hölls av NIBE:s VD Gerteric Lindqvist och själv hade jag förmånen att få hålla invigningstalet.Joachim Back, entreprenör och ansvarig för Markaryds Bowling, tog emot gratulationerna. För tio år sedan kontaktade Joachim mig som nyvald ks-ordförande för att diskutera möjligheten att i samband med ombyggnationen av simhallen bygga till en del med bowling. Idén presenterades för kommunstyrelsen som i februari 2003 (!) anslog pengar till en utredning, men av olika anledningar blev det inget av projektet. Tanken levde dock kvar.

Jag tror att kommunen under de här åren har undersökt varenda fastighet allt eftersom möjligheterna kommit upp; gamla Komvuxlokalerna i Strömsnäsbruk, Johanson Design-fastigheten vid Kvantum, Konsum i Strömsnäsbruk, Sparbankshallen mm. Det mest spektakulära förslaget vi arbetade med var en idé om att bygga ihop Kulturhuset och Stora Hotellet med en bowlinganläggning.

Det roliga är att frågan har intresserat både gamla och unga.Pensionärsföreningarna och Hjärt- och Lungsjukas förening har tryckt på liksom Markaryds Bowlingklubb och allmänheten. Ungdomarna har i våra ungdomsdialoger och i LUPP:en, en stor enkät som vi genomfört till alla ungdomar från år 7 till år 3 i gymnasiet, fört fram en bowlinghall som sitt främsta önskemål. Och nu står den äntligen färdig!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självklart vill jag rikta ett stort tack till sponsorerna, NIBE, Markaryds Sparbank och MIBAB, som gjort det möjligt att bygga hallen till en kommunal kostnad som en arrendator kan förväntas bära.

Ett stort tack till Markaryds Bowlingklubb som med uthållighet och energi hållit liv i frågan, inte minst under den viktiga period då vi från kommunens sida kanske började tveka på om projektet skulle gå att realisera.

Tack till alla entreprenörer som jobbat med bygget, till Kent-Olof Svensson (VD på MIBAB) som varit kommunens byggledare och till Bengt-Göran Söderlind, näringslivschef, som under de här åren uthålligt försökt verkställa det politiska uppdraget att få till stånd en bowlinghall.

Framför allt riktar jag ett riktigt stort tack till Joachim Back! Den här tanken, visionen, om en bowlinghall i Markaryd som Joachim burit på i drygt tio års tid, är äntligen en verklighet! Joachim har brunnit för det här och även om det tagit lite tid, så har det funnits tid att planera, fundera och överväga engagemanget. Att Joachim fortfarande ser detta som en utmaning och möjlighet känns för mig som ett bevis på att han, tillsammans med sin personal på Markarys Bowling, är rätt man på rätt plats.

Sedan har han ju haft ett antal personer runt omkring dig och jag tar inte i om jag även nämner hela familjen Back. Ett stort tack till er för ert stöd och uppBACKning i den här processen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markaryds kommun har fått en toppenfin anläggning som kommer att öka attraktiviteten i området. Förutom bowlinghallen finns här den fina badanläggningen, Hannabadet, Kunskapscentrum Markaryd, Markaryds Folkhögskola, Ekebackens Hotell & och Konferens, styrketränings- och gymnastiklokaler. Förutsättningarna för att detta ska bli ett lyckosamt projekt är mycket goda, varför vi hoppas på en god beläggning och en framgångsrik verksamhet! 

tisdag 29 januari 2013

Toppbetyg av företagen i Markaryd!


Idag presenterade Svenskt Näringsliv svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Av 290 kommuner är det bara 21 stycken som får betyget "bra"eller högre. Glädjande nog tillhör Markaryds kommun denna grupp. På frågan om företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen kommer Markaryd på en 8:e plats!

För fjärde året i rad hamnar vi på top 10 vad gäller det sammanfattande omdömet. Men även på andra områden är resultatet för kommunen bra, t ex vad gäller kommunpolitikernas attityder till företagande, skolans attityder, service till företag och konkurrens. I hela sju av tolv frågor är Markaryd bäst i länet!

Sämst betyg får vi för variabeln vägnät, tåg och flyg, något som förvånar mig. Med motorvägen utanför knuten, med en nybyggd Tvärled och med beslut om kommande tågtrafik är det märkligt att omdömet är så lågt. Personligen har jag svårt att se att vägnätet, tåg och flyg skulle vara bättre i Tingsryd och Uppvidinge, vilka får betydligt bättre omdöme i denna kategorin än Markaryd.

Svaren i enkätundersökningen är som helhet väldigt betydelsefulla i vårt näringslivsarbete. Genom att följa utvecklingen, utgör mätningen en viktig fingervisning för vårt fortsatta arbete. Arbete med att förbättra företagsklimatet är och förblir en av de viktigaste uppgifterna. Utan ett starkt näringsliv kommer kommunen inte att kunna fortsätta att utvecklas. 

Ett stort tack till alla er som bidragit till ännu ett gott resultat. Kommunens näringslivschef Bengt-Göran Söderlind lägger ner ett stort arbete, liksom företrädarna för vårt gemensamma näringslivsbolag Tillväxt Markaryd AB, inte minst Ulf Bellander och Benny Torstensson. Resultatet är ett fint kvitto på den goda samverkan som finns mellan kommunen och medlemsföretagen i Tillväxt Markaryd AB.

Tack ska ni ha!

söndag 27 januari 2013

...om detta må ni berätta...
Idag, den 27 januari, på Förintelsens minnesdag, minns vi alla dem som föll offer till följd av nazismen under en av historiens mörkaste tidsepoker. Den 27 januari 1945 befriades de överlevande i förintelselägret Auschwitz-Birkenau, en plats där 1,5 miljoner människor miste livet. Under den nazistiska regimen mördades omkring 6 miljoner människor, bara för att de råkade vara judar.

Jag glömmer aldrig det besök jag och min tågluffande kompis gjorde i förintelselägret Dachau utanför München i mitten av 1970-talet. Den varma sommardagen blev plötsligt isande kall när man kände en del av den ondska som så påtagligt hade manifesterats på denna plats. Samma känsla upplevde jag några decennier senare i samband med ett besök vid förintelsemonumentet i Berlin (se bilden). Monumentet består av 2 711 stenblock belägna strax intill den plats där Hitlers bunker var belägen. Till minnesmärket hör också ett underjordiskt museum som bl a visar en lista över alla judar som man vet blev mördade under förintelsen.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår redan i den första artikeln fast att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Fortfarande finns det många som inte står upp för detta. Det finns delegater i EU från Ungern och Grekland som förnekar Förintelsen. Irans president gör detsamma och har, precis som terroristorganisationen Hamas, som mål att utplåna landet Israel. I vårt eget land, inte minst i Malmö, ser vi också att antisemitismen lever kvar.

Än värre blir situationen om vi inkluderar de brott mot mänskligheten som fortfarande pågår. Det är skrämmande hur ofta människans ondska gör sig påmind och hur totalitära regimer fortfarande "i vår upplysta tid" använder sig av samma metoder att utöva och behålla sin makt genom att fängsla, tortera och mörda människor som råkar ha en annan uppfattning, tro eller etnisk härkomst. I det avseendet tycks vi människor inte ha kommit särskilt långt i utvecklingen.

Därför behöver vi en minnesdag! Demokratin och de mänskliga rättigheterna är ingen självklarhet för någon av oss. Vi måste minnas och vi måste berätta om det som skett och om det som sker. Kampen för demokrati, för mänskliga rättigheter och för alla människors lika och okränkbara värde måste föras varje dag. Den kampen går aldrig att överlåta till någon annan, inte till en regering eller till de politiska partierna. Nej,den kampen måste föras av oss alla, av var och en av oss, om och om igen!

söndag 20 januari 2013

Freden i Knäred - 400 år idag!Det var lite speciellt att idag besöka platsen där fredstraktatet mellan Sverige och Danmark undertecknades den 20 januari 1613, på dagen för 400 år sedan.  För det var just här, på gränsen mellan dåvarande Sverige och Danmark, på den nuvarande länsgränsen och kommungränsen mellan Markaryd och Laholm som freden i Knäred blev en verklighet. Platsen där detta skedde var den lilla gränsbyn Sjöared - som den heter i Halland och Laholm - eller Sjöaryd - som den heter i Småland och Markaryd. Att stå här den här kalla vinterdagen 2013 och reflektera över hur det kunde sett ut för 400 år sedan gjorde historiens vingslag ganska påtagliga.

Freden i Knäred uppmärksammades idag vid ett fredsseminarium i Knäred. De ca 150 särskilt inbjudna gästerna fick vara med om ett digert program. Seminariet inleddes med välkomsthälsningar av kommunfullmäktiges ordförande i Laholm och landshövdingen i Halland, varefter "Knäredsouvertyren", ett för tillfället nyskrivet musikstycke, uppfördes för första gången.
 
Dick Harrison, historieprofessor, höll ett lysande föredrag om bakgrunden till kriget och om fredsförhandlingarna. Harrison menade att samtidigt som detta var den danska stormaktens sista seger, var det den svenska diplomatins triumf och den händelse som lade grunden för den svenska ämbetsstaten. Den svenska förhandlaringsdelegationen bodde på prästgården Ulvsbäck utanför Markaryd och leddes av det nyligen utsedda riksrådet Axel Oxenstierna som förhandlade fram det som kom att kallas för Älvsborgs lösen. Nödvändigheten att samla ihop pengar till denna lösen innebar en effektivisering av skatteindrivningen och svenskarna tvingades ta lärdom av sina misstag, vilket ledde till militära förbättringar. På ett par decennier gick Sverige från en position där alla landets grannar var dess fiender till en europeisk stormakt.
 
Moderatorn, den mångårige utrikesreportern Rolf Gustavsson, ledde sedan ett samtal mellan utrikesminister Carl Bildt och den förre danske utrikesministern Uffe Elleman-Jensen. De båda ministrarna var rörande ense om att ett gemensamt engagemang med det övriga Europa är en förutsättning för en fortsatt och varaktig fred i vår del av världen. Man konstaterade också att arbetet inom EU sannolikt är ännu viktigare idag, inte minst mot bakgrund av de förändringar vi ser idag både i vårt närområde och över världen. Man såg också med stor oro på den avveckling av försvaret som sker, inte bara i Sverige, utan också i andra europeiska länder.
 
Avslutningsvis utökades panelen med ambassadörerna Sven-Olof Pettersson och Torbjörn Pettersson samt Anita Bay Bondegaard, kulturchef för tidningen Politiken och tidigare minister. Inte minst ambassadörerna gav en intressant beskrivning av hur bilden av Europa uppfattas i världen.

Laholms kommun har all anledning att känna sig nöjda med denna inledning av firandet av fredsåret. Dagens lyckade seminarium kommer att följas av många fler aktiviteter där freden kommer att vara temat. I de här gränstrakterna har mängder av krig utkämpats mellan Sverige och Danmark. Gång på gång har gränsbygdens folk drabbats av de olika ländernas arméer, plundringar och förstörelse. Lyckligtvis ligger detta sedan lång tid bakom oss. I stället finns det en mängd gemensamma frågor att arbeta tillsammans med för att förbättra villkoren för tillväxt och utveckling i regionen, något som min kollega, Thomas Jönsson, kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun, och jag var helt överens om att arbeta vidare med.
I samförståndets och fredens anda!

fredag 18 januari 2013

Gratis buss - Grattis ungdomar!

 
Grattis alla ungdomar i Markaryds kommun! Nu inför vi fria bussresor på helger samt vardagar efter kl. 15.00 för alla ungdomar upp till och med 19 år som är folkbokförda i Markaryds kommun.

Under ett par års tid har det varit möjligt för våra ungdomar att åka fritt på Länstrafikens bussar inom kommunen under loven. Detta initiativ har slagit väl ut, varför vi nu utökar möjligheten under alla dagar på året. Anledningen till detta är att det ska bli möjligt för våra ungdomar att ta del av de aktiviteter som finns i hela kommunen utan att behöva avstå på grund av kostnaden för bussbiljetten eller för att behöva vara beroende av att någon skjutsar.

Det var i samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde som Alliansen föreslog att skjuta till pengar för fria bussresor. Nu är beslutet taget också i utbildnings- och kulturnämnden och förhoppningsvis går det att starta redan från sportlovet då de administrativa frågorna ska vara lösta.

Sedan är det bara att åka till alla aktiviteter, till fritidsgårdarna, bion, badanläggningana, bowlingen, skateparken, idrottshallarna, föreningarna och så vidare! 

 

tisdag 15 januari 2013

Hela skolan rökfri!

Anti-tobaksprojektet "Tobaksfri Duo" har blivit en succé på Strömsnässkolan i Markaryds kommun. På skolan finns det inte en enda elev som röker! Tobaksfri Duo är en effektiv, flexibel och framgångsrik metod som vi tillämpar i Markaryds kommun för att förebygga tobaksbruk hos ungdomar. Den bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information och positivt grupptryck.
 
Eleven bildar duo med en tobaksfri vuxen, som han/hon skriver kontrakt med. Den vuxne stöttar eleven fram till skolavslutningen i årskurs nio. Alla elever får ett medlemskort som ett bevis på det aktiva beslutet! Det är också en personlig värdehandling som ger förmåner och rabatter på t.ex. fika, varor eller aktiviteter.
 
Att inte en enda elev på en hel F-9 grundskola röker kan inte vara särskilt vanligt och det är jätteroligt att eleverna nu kan vara föredömen för andra, till och med för de vuxna. Bra jobbat, alla tjejer och killar på Strömsnässkolan! Och en stor eloge till er lärare som jobbar med det här!


fredag 11 januari 2013

torsdag 10 januari 2013

Rikspappersskolan/KCM i Markaryd 50 år!


Idag, den 10 januari, är det på dagen 50 år sedan utbildningen på Rikspappersskolan i Markaryd startade, föregångaren till det som idag är gymnasieskola i Markaryd - Kunskapscentrum Markaryd (KCM). Rikspappersskolan var en verksamhet som startade 1963 med Landstinget Kronoberg som huvudman, tillsammans med dåvarande Markaryds köping, Folkhögskolan och Sveriges Skogsindustriförbund som medintressenter. På 1960-talet fanns det 25-30 pappersbruk i södra Sverige och utbildningen försåg bruken med utbildad arbetskraft. Skolan har sedan dess utbildat många elever över hela landet för massa- och pappersindustrin. Här byggdes t ex en av landets två experimentpappersmaskiner, vilken fortfarande är i drift via företager Fiber X. I Markaryd byggdes även Skogsindustrins Utbildningscentrum upp där många elever från hela världen fått sin utbildning.
 
 
I samband med att Markaryds kommun 1994 tog över skolan började också gymnasieskolans verksamhet i Markaryd att ta form. Idag finns ingen pappersindustri längre kvar i kommunen och de tidigare utbildningarna har anpassats till dagens gymnasieprogram, där det för närvarande finns åtta program att välja emellan. El- och energiprogrammet är de program som idag ligger närmast utbildningarna på den tidigare Rikspappersskolan.

En del av Rikspappersskolans och Skogsindustrins lokaler har förvärvats av Ekebacken Hotell & Konferens medan andra övertagits av kommunens gymnasieskola, KCM. Det unika arvet efter eran med en nära koppling till pappersindustrin i kommunen har förvaltats väl, vilket flera av pionjärerna från starten 1963 vittnade om idag.Under jubileumsdagen kunde ett tiotal medarbetare från starten vara närvarande och många påminde om olika händelser i skolans historia under de här 50 åren. Bland de många talen märktes skolans förre, och mångårige rektor, Olof Åshufvud, som även överlämnade blommor till Maria Svensson-Lundin (KD), ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden.

I mitt tacktal påminde jag om den stora gärning som pionjärerna från starten 1963 utfört, vilket lagt en mycket god grund till den utmärkta gymnasieskola vi har idag och som vi alla kan vara mycket stolta över.

onsdag 9 januari 2013

Bostadsminister Attefall besökte MarkarydBostadsminister Stefan Attefall (KD) gjorde idag ett uppskattat besök i Markaryd där han bland annat träffade representanter för kommunen, lokala byggföretag och näringslivet för att diskutera bostadsfrågor och förutsättningar för byggnation av bostäder i landsorten. Även om bostadsbyggandet idag är generellt väldigt lågt i landet kunde Stefan Attefall konstatera att det faktiskt byggs en del i Markaryd. Vid besöket kunde såväl Kent Hansson från HABI Bygg AB som Kai Thuresson från 3K Bygg AB visa upp sina byggprojekt centralt i tätorten. Under de senaste åren har 3K Bygg uppfört 19 nya radhus i markplan och under våren färdigställer HABI Bygg 16 nya hyreslägenheter i två plan.

Stefan Attefall berättade att regeringen vidtagit en hel del åtgärder för att underlätta byggnation. Just nu ser man bl a över möjligheten att förkorta planprocessen och länsstyrelserna har fått resurser med åtföljande krav på att förkorta handläggningstider. En aktuell fråga att hantera är förslagen från byggkravsutredningen, som föreslår att möjligheterna att ställa kommunala särkrav i samband med byggnationer ska förbjudas.

Kommunerna har också en betydelsfull roll genom att se till att det finns beredskap för tomtmark, färdiga detaljplaner och korta handläggningstider. Som kommunstyrelseordförande känns det naturligtvis bra att höra att Markaryds kommun får gott betyg av det lokala näringslivet vad gäller snabba kontakter och korta handläggningstider.

 
Ministern hann också med att prata med ett par av hyresgästerna och Elna och Rune Pettersson hade idel lovord att framföra över sin nya hyresrätt på Kvarngatan.
 
Under dagen fick Stefan Attefall även möjlighet att träffa representanter för såväl NIBE i Markaryd som IKEA i Älmhult. Båda tillväxtföretagen har en uttalad strategi att finnas kvar i sina respektive kommuner och de bidrar i högsta grad till den positiva utvecklingen av regionen. Men för att klara framtida kompetensförsörjning och arbetskraftsbehov måste det finnas en god infrastruktur, bra kommunal service och en fungerande bostadsmarknad.
 
Stefan Attefall var nöjd med besöket och menade att han fått med sig en hel del kunskap om kommunen, men även goda förslag och synpunkter som han lovade att beakta i sitt fortsatta arbete.
 
 

onsdag 2 januari 2013

NIBE - ett gott exempel!

 
Det blev en bra nyhet så här på årets andra dag, då NIBE i Markaryd meddelade att man expanderar ytterligare genom att förvärva det amerikanska företaget Springfield Wire, med drygt 1 000 anställda och med verksamhet i USA, Mexiko och Kina. Trots en tuffare konjunktur fortsätter alltså NIBE sin långsiktiga och systematiska expansion genom förvärv för att bli marknadsledande även utanför Sverige och Europa. Det visar att NIBE är ett ekonomiskt stabilt företag som har möjlighet att göra bra affärer även då konjunkturen är sämre.  
 
NIBE är, som jag ser det, ett unikt företag som går emot strömmen i många olika avseenden. År efter år uppnår man sin målsättning att växa med 20% varje år. Hälften via förvärv och hälften av egen kraft genom ökad omsättning. Man har mål och värderingar som är kända i hela organisationen och ett tydligt ledarskap med lokal förankring och ägande. Till skillnad från många andra företag är man övertygad om att det inte är nödvändigt att ”outsourca”, utan att det går att behålla produktion i Sverige.
 
Eller som NIBE:s VD Gerteric Lindqvist uttryckte det i en intervju i SR Kronoberg idag: ”Vi har ju aldrig gjort något företagsförvärv som skulle äventyra verksamheten i Markaryd eller i avsikt att flytta ut. Det här att man har sitt huvudkontor i Sverige och dessutom i Markaryd betyder ju inte att man är diskvalificerad i världen, utan tvärtom.”
 
Som företrädare för Markaryds kommun är jag naturligtvis glad för att företagsledningen för NIBE satsat så stort i Markaryd. Under de senaste tio åren har NIBE satsat omkring en miljard kronor på sina verksamheter i Markaryd, där två av affärsområdena – NIBE Energy Systems och NIBE Stoves – är belägna. Det tredje, NIBE Element, ligger i Sösdala.
 
Många av de nästan 1000 anställda vid enheterna i Markaryd bor inte i Markaryd, utan i grannkommunerna och pendlar in till sina jobb på NIBE. Därmed är det av stor betydelse också för betydligt fler kommuner än Markaryd att NIBE har så stor del av sin verksamhet förlagd här. Det innebär i sin tur en stor utmaning för den kommunala organisationen, eftersom vi gärna skulle se att fler av pendlarna bosatte sig i kommunen. Ökad inflyttning är bara ett i raden av de projekt som kommunen och det lokala näringslivet arbetar gemensamt för, en samverkan som är oerhört positiv och som starkt bidrar till det goda näringslivsklimatet i kommunen.
 
NIBE:s tillväxt under de senaste decennierna avspeglar sig också i den regionala ekonomin. BRP (bruttoregionprodukten) per invånare uppgick i Markaryd år 2010 till 401.000 kr/invånare, vilket är näst bäst i länet och betydligt bättre än snittet för riket (354.000 kr/inv). Etta i länet ligger Älmhult med 473.000 kr/inv, också det beroende på ett ganska stort företag – IKEA. BRP/inv har i Markaryd i princip fördubblats under de senaste tio åren, en utveckling som ingen annan kommun i länet kommer i närheten av.
 
Men det är inte bara NIBE som utgör näringslivet i Markaryd. Här finns en rad andra företag inom tillverkningsindustrin som har samma filosofi som NIBE och det finns en mycket stor samverkan mellan företagen som lyfter varandra. Det är faktiskt så, menar jag, att den här Markarydsandan är ett minst lika starkt varumärke som Gnosjöandan!
 
Med andra ord tror jag att vi i Markaryd kan se fram emot ett framgångsrikt och spännande år 2013!