onsdag 15 september 2010

Sätt medborgaren i centrum!

Idag drabbas den medborgare som inte lämnar in uppgifter till myndigheter i tid av straffavgifter. Men det finns inga, eller endast mycket små, möjligheter för oss som medborgare att få ersättning när vi tvingas vänta på myndigheterna. Det vill Kristdemokraterna ändra på genom att införa tydliga tidsgränser för hur lång tid en myndighet får ta på sig för att handlägga ett ärende. Och genom att införa straffavgifter för myndigheter som betalar ut ersättningar för sent.

En hel del av det som nu föreslås på nationell basis har påbörjats och även genomförts i Markaryds kommun. Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra den lokala servicen och vill bl.a. genomföra följande åtgärder i Markaryds kommun:

- De viktigaste statliga myndigheterna som polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska finnas representerade i kommunen.
- Kommunen och de statliga myndigheterna ska samordna sin service till medborgare och företag genom att samarbeta i ett lokalt servicecenter i kommunen.
- Alla myndigheter, inklusive kommunen, ska utfärda tydliga tjänstegarantier, publicera dem på sina hemsidor och följa upp hur de lever upp till sina åtaganden.
- Tidsgränser ska sättas upp hur länge man ska behöva vänta på beslut eller utbetalningar. Om inte kommunen eller de statliga myndigheterna klarar detta ska man bli ersättningsskyldig.
- Förbättra IT-infrastrukturen i hela kommunen.
- Den kommersiella servicen, t.ex. stöd till lanthandlare, ska förbättras med hjälp av det statliga bidrag en Alliansregering vill införa.
- Förbättra och samordna kommunens informationshantering till kommuninvånarna.
- Utveckla synpunktshanteringssystemet ”Säg vad du tycker” samt de kommunala tjänstegarantierna.

Då det gäller frågor som bemötande, kvalitet och service får man aldrig bli nöjd eller slå sig till ro. Det är kommunmedborgarens behov som vi politiker och tjänstemännen ska sätta i centrum. Detta är grundläggande värderingar som vi kristdemokrater lovar att ständigt aktualisera under hela den kommande mandatperioden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar