söndag 28 oktober 2012

Invigning och jubileum för Konecranes i Markaryd!
I fredags hade jag den stora äran att, tillsammans med Konecranes vice VD Hannu Rusanen och Konecrane Lifttrucks VD i Markaryd Lars Frödin, klippa bandet och inviga de nybyggda och fantastiskt fina kontorslokalerna i Markaryd. Samtidigt fick vi vara med om överlämnandet av truck nr. 4.000 som byggts sedan starten av företaget i Markaryd 1995. Trucken överlämnades till representanter för Ghana Ports and Harbour Authority samt Ghanas Ministry of Transports.

Det är nästan precis 18 år sedan kommunens industribyggnadsbolag MIBAB och dåvarande SMV träffade ett avtal om uthyrning och utbyggnad av lokalerna i Markaryd. Dessa togs i bruk 1995 och det var startpunkten på ett mycket gott samarbete som utvecklats och fortsatt under de här åren. Företaget har vuxit på ett mycket bra sätt och i takt med expansionen har lokalerna utökats och byggts till flera gånger.
 
År 2004 blev SMV en del av det finska bolaget Konecranes som fortsatte utveckla företaget på samma positiva sätt.
 
Ett strategiskt mycket viktigt beslut ledde fram till att Konecranes för ett år sedan förvärvade fastigheten från MIBAB, ett beslut som var av stor betydelse för såväl företaget som kommunen.
 
Samtidigt fortsatte Konecranes glädjande nog att satsa i Markaryd och resultatet ser vi idag i form av de nya kontorslokaler som nu är invigda tagits i bruk, liksom genom firandet av truck nr. 4000 som nu ska levereras från fabriken i Markaryd.
 
Som representant för Markaryds kommun är jag väldigt glad över att Konecranes väljer att fortsätta att satsa i Markaryd. Redan från starten har samarbetet fungerat alldeles utmärkt och präglats av samförstånd, förståelse och en gemensam vilja att samverka till nytta och gagn för både företaget och kommunen.
 
Platschefen Lars Frödin och personalen på anläggningen här i Markaryd har, precis som koncernledningen för Konecranes, all anledning att känna stolthet över sin verksamhet. Företaget har med bravur klarat av att stå pall då konjunkturerna svängt. En viktig anledning till det beror säkert på att den kompetenta och yrkesskickliga personalen står för en tillverkning av produkter som är av högsta klass!
 
På Markaryds kommuns vägnar gratulerar jag er till det fantastiska resultat ni åstadkommit och önska er alla lycka till med era nya lokaler och företagets fortsatta utveckling!


torsdag 25 oktober 2012

Markaryds station etapp 2 möjlig redan 2013!
I kväll beslutade kommunfullmäktige att medfinansiera den sista delen som krävs för att stationen i Markaryd ska bli möjlig att angöra för genomgående trafik till både Hässleholm och Halmstad; en tillkommande perrong! Ett beslut som kommer att få stor betydelse för utvecklingen framöver. Detta innebär att alla tågoperatörer har möjlighet att köra persontrafik med stopp i Markaryd i båda riktningarna redan från 2013!

Bilden ovan från den nya Pågatågsstationen i Hästveda visar hur det kan komma att se ut i Markaryd då arbetet är klart hösten 2013.

Efter intensiva diskussioner den senaste månaden är vi framme vid ett slutligt förslag på hur stationsområdet ska utformas då ombyggnationen är klar. Trafikverket och Markaryds kommun har kommit fram till en lösning som totalt sett gör hela bangårdsområdet mer attraktivt och funktionellt och som också minskar de totala kostnaderna. Inom projektet finns kvarstår dock att det bara byggs en perrong, vilket tillgodoser den initiala pågatågstrafiken mellan Markaryd och Hässleholm.

För att färdigställa stationen i Markaryd för framtiden och med kommande genomgående trafik också till Halmstad krävs ytterligare en sidoplattform mot spår 3. Denna plattform är kostnadsberäknad till ca totalt 6 miljoner kronor, inklusive projektering av själva plattformen. Det tillkommer dessutom ytterligare omprojektering på grund av ändrad spårriktning samt signalarbeten. Arbetet med en tillkommande plattform inryms inte i projektet Pågatåg Nordost, utan är planerat i en senare etapp, hittills oklart när.
 
För att redan i detta skede kunna färdigställa Markaryds station för en tidigarelagd etapp 2 har diskussioner förts med Trafikverket och Regionförbundet södra Småland. Samtliga parter anser att det finns ekonomiska och strategiska vinster med att redan i detta skede bygga plattformen som ingår i etapp 2, bl a skulle etableringskostnaderna avsevärt öka kostnaderna för den tillkommande plattformen om den byggs separat i en etapp 2.

Trafikverket ställer sig positiva till att bygga den tillkommande plattformen samtidigt som åtgärderna inom projektet Pågatåg Nordost genomförs. Både projektering och byggnation kan genomföras inom samma upphandling som det pågående projektet. Trafikverket kan dock inte bidra ekonomiskt.

För att lösa finansieringen går Regionförbundet södra Småland in som projektägare för två EU-projekt. I det första projektet, benämnt Projektering, medfinansierar Regionförbundet projektet med 2,2 mkr som också ansöker om EU-finansiering med 1,4 mkr. Det andra projektet, benämnt Byggnation, finansieras av Markaryds kommun med 2,6 mkr som också ansöker om EU-finansiering med 1,6 mkr.

Med kvällens beslut ser jag verkligen fram emot alla ombyggnadsarbeten som börjar tidigt under nästa år. För att inte tala om glädjen när det om ca ett år återigen går att åka tåg till och från Markaryd!

onsdag 24 oktober 2012

Markaryd bäst i länet på medborgarförslag

 
Sedan synpunktshanteringssystemet "Säg vad du tycker!" infördes i Markaryds kommun i april 2007 har nästan 2.000 synpunkter kommit in till kommunen! Av dessa utgör 703 st. rena förslag, varav 151 st. har bifallits i enlighet med synpunktslämnarens förslag. Detta är mer än fyra gånger fler än den kommun i länet som är näst bäst. Och då har man ändå inte beaktat skillnaderna i invånarantal!
 
Detta framgår av en utvärdering som genomförts av kommunens utvecklingsledare Ola Eknor och som i morgon presenteras för kommunfullmäktige. Utvärderingen visar att den modell vi valt att tillämpa för att fånga upp medborgarförslag leder fram till ett mer positivt resultat för medborgarna än vad som är fallet i länets övriga kommuner.
 
Markaryds kommun har i utvärderingen jämfört hur kommunens synpunktshanteringssystem står sig i förhållande till övriga kommuner i länet där medborgarna har möjlighet att lägga s k medborgarförslag. Ur ett medborgarpespektiv måste resultatet vara långt mycket viktigare än vilken metod man valt att tillämpa. Och resultatet i Markaryd visar sig vara bäst i länet!
 
Antalet inkomna synpunkter och förslag via Markaryds system är det överlägset högsta i länet. Varje år inkommer ca 350 synpunkter. Av dessa innehåller 36% rena förslag. 21% av de inkomna förslagen genomförs och 26% hänvisas till kommande planering, vilket innebär att de ska utredas vidare för att i ett senare skede eventuellt genomföras. I länets övriga kommuner är antalet inkomna förslag betydligt färre och endast 10-20% bifalls eller hänskjuts till kommande planering.
 
En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna är tiden. Svarstiden i Markaryd är endast tio arbetsdagar och inom den tiden får man tydliga och enkla svar. En annan kvalitetsfaktor är transparensen. Alla inkomna synpunkter och svar publiceras på kommunens hemsida och dessa sidor är de mest besökta på kommunens webb.
 
Sammantaget har genomgången av olika sätt att hantera förslag från medborgarna i länets kommuner bekräftat Markaryds kommuns uppfattning att möjligheten att lämna synpunkter i ”Säg vad du tycker!” står sig mycket väl i jämförelse med möjligheten i andra kommuner att lämna Medborgarförslag.
 
I utvärderingen presenteras även de övriga metoder för medborgardialog som används i Markaryds kommun. Hela utvärderingen går att ladda ner här.

måndag 22 oktober 2012

Årets Företagare i Markaryd


I torsdags hade jag förmånen och nöjet att, tillsammans med Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist, få dela ut priset Årets Företagare till inte mindre än två mycket värdiga mottagare. Utmärkelserna gick till Pelle Bäfwer på Södra Århults Torv AB och till Titti och Ronny Svensson på Timsfors Bil & Traktortjänst AB.

Båda företagen är utmärkta exempel på ett gott entreprenörskap och har, från att ha startat i liten skala, växt till två företag som idag vardera har 10-15 anställda. Pelle, Ronny och Titti är i allra högsta grad fortfarande aktiva i sina företag och är mycket goda representanter för det framgångsrika näringslivet i Markaryds kommun.

På plats fanns också Jessica Karlsson från JMG Trädvård, ett företag som hon driver tillsammans med sin sambo Mathew Gamble. Båda två är utbildade arborister och driver ett eget företag inom branschen sedan 2008. Jessica, som för en vecka sedan utsågs till Årets Unga Företagare i Kronoberg uppmärksammades med blommor och standar.

Ett 50-tal personer deltog i festligheterna på Stora Hotellet där man, förutom prisutdelningen, fick lyssna till ett anförande av Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist. Dessutom talade undertecknad, näringslivschef Bengt-Göran Söderlind och Företagarnas ordförande i Markaryd Lars.Inge Kristiansson. På det hela taget en trivsam och festlig tillställning!

tisdag 16 oktober 2012

Medias brist på proportioner

 
Journalistiken och media är märklig. Idag har SR Kronoberg och SVT Smålandsnytt i inslag efter inslag och på Facebook och Twitter uppmärksammat att Växjö Lakers tränare fått sparken. De 130 personer som riskerar att bli utan jobb då Cargotec flyttar delar av sin verksamhet från Lidhult i Ljungby kommun till Polen, röner inte samma intresse. Snacka om proportioner!
 
SR Kronoberg har i ett dygn lyft fram nyheten om den sparkade hockeytränaren, vädjat om lyssnar- och supporterkommentarer, lagt ut föreningens hela pressmeddelande på sin hemsida och låtit experkommentatorn Leif Boork analysera vilka konsekvenser detta tränarbyte för med sig. En idrottsforskare får stort utrymme att ge sin syn på saken och han konstaterar att det är sällan ett lag förbättrar sina resultat bara för att tränaren sparkas. Det är med spänning man ser fram emot den fortsatta rapporteringen. Kommer SR Kronoberg att vända sig till psykologer och terapeuter för att lugna alla kronobergare? Är det inte dags att aktivera Krissam Kronoberg eller ska vi tvingas fortsätta leva i detta trauma som det innebär att Växjö Lakers ligger sist i Elitserietabellen?
 
SVT Smålandsnytt ägnar stora delar av sin sändning åt att bevaka Lakers träning. Dramatiska bilder visas på det tomma båset, där den sparkade tränaren lyser med sin frånvaro. Även här hänvisas till "hockeyforskaren" vid Linnéuniversitetet och i ett särskilt inslag på hemsidan får denne forskare stort utrymme för att presentera sina vetenskapliga rön.
 
Att 130 personer riskerar bli utan arbete tycks inte väga lika tungt i medias och journalisternas bedömning som det faktum att den stackars tränaren får lämna Växjöbåset. Visserligen skickar radion sin lokala skjutjärnsjournalist till Lidhult för att ställa platschefen mot väggen. Smålandsnytt väljer att kallt läsa upp nyheten som om det inte betydde någonting.
 
Cargotec är en mycket betydelsefull arbetsgivare i Lidhult och måndagens varsel kommer att få stora konsekvenser framför allt för dem som drabbas. Men det får också stora konsekvenser för Lidhult och för Ljungby kommun. Proportionerna ter sig därför något märkliga i denna journalistiska värdering. Men det är klart; varsel, företag som flyttar produktionen utomlands och nedläggningar är ju så vanliga nyheter att det knappast längre kan kallas för nyheter. Åtminstone inte av den digninteten som då Växjö Lakers sparkar sin tränare, något som aldrig tidigare hänt!
 
De banbrytande forskningsresultaten från "hockeyforskaren" vid Linnéuniversitetet välkomnas säkert inom tränarkåren. Med stöd av vetenskapen kommer tränarnas anställningstrygghet sannolikt att kunna stärkas.
 
För de 130 varslade i Lidhult gäller andra villkor. De är inte särskilt intressanta vare sig för media eller forskarna. De är ju inte hockeytränare.

torsdag 11 oktober 2012

Studiebesök i Sävsjös trädgårdTillsammans med personal från parkavdelningen och tekniska kontoret gjorde jag idag ett studiebesök i Sävsjö för att få inspiration för vårt kommande arbete med attraktiva centrummiljöer. Min kollega Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, och Sävsjös informationschef Ywonne Gill inledde dagen och berättade om vilken betydelse vackra parker och planteringar har då det gäller att skapa en attraktiv kommun för såväl boende som besökare.

Därefter var det dags för stadsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist att ta över och berätta om sin filosofi för att skapa vackra, inspirerande men också lättskötta miljöer. I stället för att plantera stora gräsytor som kräver mycket skötsel, har Stefan skapat planteringar med tätt planterade perenner, ofta varvat med vackra marktäckande växter. Arbetet med Sävsjös trädgård är idag känt över hela landet och har resulterat i ett flertal utmärkelser.

Jag hade förmånen att få lyssna till Stefan vid en träff med våra kristdemokratiska kommunstyrelseordförande för snart en månad sedan, vilket gjorde att jag omgående bokade in det här studiebesöket. Med tanke på det arbete vi just nu befinner oss i med Pågatågsprojektet och attraktivt centrum var det här helt rätt. Det var ett mycket inspirerande besök som jag tror vi kommer att få stor nytta av framöver.

Ett stort tack till Stefan & Stefan för en mycket givande dag, gott värdskap och trevlig gemenskap!


onsdag 10 oktober 2012

Bowlinghallen växer fram!

Arbetet med den efterlängtade bowlinghallen i Markaryd intill simhallen "Hannabadet" fortskrider enligt planerna och planeras vara färdig strax efter årsskiftet. Vid en visning idag för berörda aktörer - entreprenören, sponsorerna och kommunen - kunde vi samtliga konstatera att det här kommer att bli mycket bra. Det fälldes många positiva omdömen om hur bra det här verkar att bli.
 
Arkitekten verkar ha hittat en bra anpassning både exteriört och inte minst interiört i kopplingen till simhallen. Genom att bygga bowlinghallen precis intill simhallen med ny, gemensam entré, kommer båda verksamheterna att gynnas av etableringen. I området utanför byggnaden planeras nu en ny gång- och cykelväg, anslutningsväg och parkeringar samt en "ansiktslyftning" av den redan idag vackra fonden av ekträd upp mot Ekebacken Hotell & Konferens.
 
Det här projektet har stått på Kristdemokraternas agenda sedan vi planerade för ombyggnaden av simhallen 2002 och det är med stor glädje jag kan konstatera att vi nu också levererar i det här avseendet och i form av en anläggning som många markarydsbor ser fram emot.


tisdag 9 oktober 2012

Ännu en budget för barn och unga i Markaryd!Det känns verkligen roligt att kunna presentera ännu ett budgetförslag som riktar sig till våra barn och ungdomar. När Alliansen (KD, M och C) igår presenterade sitt budgetförslag står det klart att det är omsorgen om våra barn, ungdomar och äldre som står i fokus.
 
Den satsning vi nu föreslår på förbättrade skollokaler är en investering för framtiden. En satsning för våra barns och ungdomars bästa! Efter att ha byggt om gymnasieskolan, KCM, satsat på nya förskolor och en ny skolbyggnad på Höjden är det dags att ta ett nytt steg i satsningen på bättre skollokaler. Redan nu pågår arbetet för Höjdenskolan etapp 2, som kommer att ersätta hela den gamla Hagaskolan. Vidare kommer åtgärder att genomföras på Huneskolan.
 
Dessutom påbörjar vi redan 2013 arbeten på Strömsnässkolan i form av arbetsmiljöförbättrande åtgärder för elever och personal. Detta är också en efterlängtad satsning som visar att vi tror på utveckling också i Strömsnäsbruk. År 2014 budgeterar vi också för en ny Hunehall, vilket är det långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktiga åtgärden.
 
Totalt innebär detta en investering i skolan med drygt 80 Mkr under de kommande tre åren, en mycket stor investering för en liten kommun som Markaryd. Tillsammans med åtgärder för bättre lokaler fortsätter vi arbetet för att förbättra elevernas resultat. Fokus ska vara att stimulera kunskapsinhämtandet genom att möta det enskilda barnets/elevens behov. I det arbetet är lärarna enormt viktiga.
 
Vi satsar på fler feriearbeten och utmanar näringslivet i Markaryd att inrätta lika många feriearbeten som kommunen. Satsningen på barn med särskilda behov går vidare och alla nämnderna ska lägga ett särskilt fokus för att vidta åtgärder för att förbättra situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Vi fortsätter att bygga ut våra gång- och cykelvägar för en mer trafiksäker miljö för våra barn och det blir pengar till lekplatser.
 
Vi slår vakt om den goda vård och omsorg vi har då det gäller äldre- och handikappomsorgen. Det blir kvalitetssatsningar på våra mest sjuka äldre och resurser till personlig assistans och LSS-boende.
 
Alliansen vill aktivt arbeta för att minska utanförskap och risken att människor blir beroende av enskilt bistånd. Genom olika projekt, bl a inom ramen för Markaryds Samordningsförbund, vill vi hjälpa människor från utanförskap till arbete. Inom individ- och familjeomsorgen är det oerhört viktigt att satsa på förebyggande arbete samt stöd för att motverka risken att fastna i missbruk och destruktivt beteende.
 
Om ett år startar den efterlängtade Pågatågstrafiken till och från Markaryd, en fråga som jag under flera år, tillsammans med det lokala näringslivet, lagt ner ett stort och intensivt arbete för att få igenom. De närmaste månaderna kommer det att hända mycket i form av byggnationer runt stationsområdet och vi satsar ytterligare medel för att öka attraktiviteten och göra centrummiljöerna snygga och välskötta.
 
Vi kommer också att bli entreprenör till Trafikverket och får, via ett fyraårigt avtal, ansvaret för skötseln av Trafikverkets planteringar och rondeller. Idag är det minst fyra huvudmän som är ansvariga för parker, planteringar och rondeller. Resultatet känner vi till genom att vi får in många synpunkter på skötseln. Nu tar kommunen ansvaret och får via avtal betalt för en del av vårt arbete. Sammantaget blir detta en utmaning och ett uppdrag som vi bedömer kommer att bli bättre för alla parter.
 
Detta är bara en del av det budgetförslag som presenterades i sin helhet igår. Ett positivt besked är också att vi inte heller nästa år har för avsikt att höja kommunalskatten. Den blir oförändrad.
 
Hela Alliansens förslag går att läsa i såväl text som bild. En sak är säker; det här är en budget för barn, ungdomar och äldre och som prioriterar åtgärder till dem som har det svårast. Det är en kristdemokratisk prioritering och självklart ska det också ha ett genomslag i Markaryds kommun.

fredag 5 oktober 2012

Göinge Bil storsatsar i Markaryd!

Foto: Göinge Bil
 
 


Byggnationen av Göinge Bils nya lastbilsanläggning i Markaryd är sedan en tid i full gång. Den nya anläggningen uppförs i rask takt vid den södra infarten utmed E4:an och väg 117. Anläggningen kommer, då den står klar under våren 2013, att bli ett mycket bra skyltfönster ut mot trafiken på E4:an.

Enligt Göinge Bils VD Lennart Green är det ingen slump att man väljer att satsa i Markaryd: -Vi ser en stor tillväxtpotential med många starka företag i kommunen och med denna placering får vi en närhet och ett attraktivt läge mot E4:an.

Satsningen genomförs samma år som företaget fyller 60 år. Företaget grundades i Hässleholm 1952, men fick snart kontor och anläggningar i Markaryd, Osby och Älmhult. Idag omsätter man ca 700 miljoner och har ungefär 150 personer anställda.

Från kommunens sida är vi naturligtvis väldigt glada över att Göinge Bil vill satsa och bygga ut i Markaryd. Kommunen ligger logistisk mycket bra till, vilket också märks i det stora antalet företag som finns inom tunga fordon och logistikbranschen.

I morgon blir det stort jubileumskalas i Hässleholm och som representant för Markaryds kommun gratulerar vi till 60 framgångsrika år och önskar lycka till!

onsdag 3 oktober 2012

Markaryd – ”Årets Företagarkommun” i Kronoberg och sjätte bäst i landet

Förstaplatsen i Kronobergs län i ”Årets Företagarkommun” går till Markaryds kommun. Totalplatsen i riket är nummer 6. I alla fyra kategorierna omsättning, resultat, antal företag och kreditvärdighet placerar sig kommunen högt. Bäst lyckas man i kategorin bättre omsättning.
 
"Årets Företagarkommun" är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. I Företagarnas ranking mäts den faktiska tillväxten och inte subjektiva variabler. Tillsammans med Svenskt Näringslivsranking av det lokala företagsklimatet får man dock en mycket bra bild av företagandets villkor. Markaryd placerar sig i topp i båda, på plats 6 respektive 27!
 
Det är intressant att notera att det är tillväxtföretagen som står för den starkaste utvecklingen. I Markaryd ökar omsättningen med 12%, vilket kan jämföras med länets 9%. Vid presentationen idag på Tryckta i Markaryd kunde vi konstatera att det lönar sig att producera i Sverige. En annan slutsats är att tjänsteföretagen växer tack vare tillverkningsindustrin.
 
Det faktum att "Årets Företagare" mäter bolag med en omsättning på minst 100 000 kr och max en miljard samt företag med säte i kommunen ger också en vink om var tillväxten faktiskt sker. Bäst i landet är Västerbottens län, medan Stockholms län ”bara” placerar sig på snittet om man jämför alla län. Tillväxt i skattekraft är således någonting helt annat än tillväxt i produktion. Skattekraften speglar ett boende - kommuner med attraktiva boendemiljöer - medan tillväxt i produktion speglar var resurserna för välfärden skapas.
 
Som företrädare för Markaryds kommun är jag oerhört stolt över företagen i Markaryds kommun. Varenda person i Sverige kommer dagligen i kontakt med produkter som är tillverkade i Markaryd. Jag är också stolt över de resultat vi kan visa upp i form av tillväxt och företagsklimat, något som inspirerar till fortsatt arbete. Framgång är ingen slump – det är resultatet av hårt och uthålligt arbete som ger framgång oavsett om det gäller företagande, politik eller bemötande och service i den kommunala tjänstemannaorganisationen!