onsdag 25 juli 2018

Med Markaryds kommuns bästa för ögonen

Bild från Smålänningen 2018-07-25Under sommaren presenterar Smålänningen de politiker som står på första plats på sitt partis lista inför valet till kommunfullmäktige den 9 september. Idag var det min tur att porträtteras med text och bild på ett uppslag i tidningen i en artikel av Christer Gustafsson som jag tycker speglar mig som person ganska väl. 

Det har dock inte varit helt självklart för mig att kandidera än en gång. När den här mandatperioden är slut har jag varit kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun sedan 2003, dvs sexton år i obruten följd. Mellan 1998-2002 var jag dessutom ordförande i socialnämnden, vilket innebär att jag haft tunga ordförandeposter 20 år i följd. Men efter moget övervägande har jag bestämt mig för att kandidera för ännu en mandatperiod.

Skälen är egentligen flera. Jag har fortfarande ett stort engagemang för att utveckla Markaryds kommun och känner att det finns så mycket mer att göra. Det utvecklingsarbete jag tagit initiativ till där vi på nytt, och i större omfattning än tidigare, kommer att involvera kommuninvånarna i alla kommunens tätorter samt landsbygden ser jag fram emot att få fortsätta att leda. Det finns så mycket positivt i Markaryds kommun att bygga vidare på.

Vi står inför att genomföra flera stora investeringar, inte minst i nya förskolor. Projektet med trygghetsboende, som vi utvecklat tillsammans med Victoria Park i Strömsnäsbruk, vill jag naturligtvis fullfölja liksom projekteringen av ett möjligt trygghetsboende intill Sjögården. Sedan vill jag självklart se tågen rulla på Markarydsbanan mellan Markaryd och Halmstad, liksom medverka till att fullfölja de spännande diskussioner vi har med flera företag om kommande expansioner. Det är, helt enkelt, alldeles för intressant och spännande för att inte vara med om detta.

Det viktigaste skälet är dock det stöd som så många kommuninvånare har visat mig. Under det senaste året är det många uppmuntrande samtal och kommentarer jag fått där man uttryckt en förhoppning att jag ska kandidera på nytt. Att känna det förtroendet i ryggen är fantastiskt och det motiverar mig till att fortsätta.

Samtidigt kommer det att bli ett spännande val. Hittills är det inte någon som har röstat och det är rösterna på valdagen som kommer att avgöra hur Markaryds kommun kommer att styras de kommande fyra åren. Jag hoppas givetvis på ett fortsatt stort stöd både för mig personligen, men även för Kristdemokraterna och Alliansen i Markaryd. Jag och vi kommer att göra vårt bästa för att fortsätta fatta kloka beslut för Markaryds kommuns bästa!

lördag 14 juli 2018

Kontinuitet och förnyelse på KD Markaryds kommunvalsedel
Kristdemokraterna i Markaryd presenterade i veckan namnen på sin lista till kommunfullmäktigevalet i Markaryds kommun den 9 september. Listan upptar ca 40 namn och det är roligt att kunna presentera en så blandad lista som visar på både kontinuitet och förnyelse.

Det känns hedrande att återigen ha fått förtroendet att toppa listan och kandidera för ytterligare en period som kommunstyrelsens ordförande. Som andra namn återfinns Maria Svensson Lundin, som under flera år varit ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, och som tredje namn står Samuel Wombell, som den här mandatperioden är kommunfullmäktiges ordförande.

Av de ca 40 namnen är tio helt nya och några av dem representerar också också de grupper av nya kommuninvånare som har en utländsk bakgrund med rötter i såväl Syrien som Burundi och Kongo.

Kristdemokraternas lista är också den kanske mest jämställda listan i Markaryds kommun med 51% kvinnor och 49% män. Listan speglar också ganska väl befolkningens sammansättning i kommunen, men precis som för övriga partier är gruppen 18-29 år något underrepresenterad.

Kristdemokraterna i Markaryd har under flera mandatperioder varit det största partiet och ökat sin väljarandel i varje val sedan 1994.

Det är fantastiskt hedrande att ha fått ett så stort förtroende. Vi hoppas självklart att väljarna har uppskattat det vi arbetat för och genomfört i kommunen och att vi ska få förnyat förtroende i arbetet med att utveckla kommunen. Det finns så mycket att arbeta vidare med och Markaryds kommun har verkligen en potential att utvecklas ännu mer.

Vi har ambitioner och kommer att fortsätta arbeta lika hårt och engagerat som hittills, men vi kommer inte att ha resurser för att göra allt. Därför kommer vi inte heller att lova allt till alla. Markaryds kommun och våra kärnverksamheter är vår hjärtefråga och vi kommer – om vi får fortsatt förtroende – att se till att ha en välskött kommun som våra invånare och besökare är nöjda med.

Samverkan är ett nyckelord för Kristdemokraterna i Markaryd och man kan inte nog poängtera betydelsen av hur viktigt det är att samverka med näringslivet och den ideella sektorn. Ett starkt näringsliv och ett bra företagsklimat är förutsättningen för att de resurser ska kunna skapas som lägger grunden för en god välfärd. Sedan är föreningslivet och den ideella sektorn är oerhört viktiga för att skapa en attraktiv kommun. Genom att arbeta tillsammans och samverka i gemensamma projekt kan vi göra något riktigt bra.

Kristdemokraternas lokala valplattform kommer att presenteras någon månad innan valet, men vi kan redan nu lyfta fram ett antal prioriterade områden:
  • En väl fungerande integration där fler går från bidrag till jobb och egen försörjning. I Markaryd är det arbetslinjen som gäller.
  • Ett bättre företagsklimat, utvecklad handel och besöksnäring.
  • Mindre barngrupper i förskolan och rätt att välja mellan olika barnomsorgsformer.
  • En trygg skolmiljö där eleverna utvecklas och lär för livet.
  • Fler sociala aktiviteter för äldre, motverka psykisk ohälsa och stöd till anhörigvårdare.
  • Förverkliga planerna på trygga och anpassade boenden för äldre.
  • Utveckla kommunens tätorter och landsbygd, fler vackra miljöer.
  • Ett kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk.
  • Fortsatt satsning på miljöarbetet.
  • Persontåg till Halmstad.
Här kan du se alla namnen på vår kommunvalsedel.

tisdag 10 juli 2018

Nu kan man anmäla sig till trygghetsboende i Strömsnäsbruk!

Det är så roligt att kunna leverera ett konkret erbjudande redan innan valet. Efter att under ganska lång tid ha arbetat och planerat för trygga och anpassade boenden för äldre är det äntligen möjligt att förverkliga detta. I dagarna får alla invånare från 70 år och uppåt i den norra kommundelen en liten broschyr som beskriver det erbjudande som Markaryds kommun och Victoria Park tillsammans går ut med.

Redan nu är det alltså möjligt att göra en intresseanmälan till de ca 20 lägenheter som kommer att erbjudas exklusivt för våra äldre invånare. Prospektet kommer att följas upp vid två tillfällen i augusti, dels vid ett offentligt möte den 14 augusti och därefter vid Strömsnäsfestivalen den 25 augusti, då det också blir visning av både lägenheter och själva servicehuset.

Totalt satsar Markaryds kommun och Victoria Park drygt 15 miljoner kronor för att genomföra renoveringar och ombyggnader så att funktionen verkligen ska passa målgruppen. Pensionärsföreningarna har varit drivande och positiva, så nu hoppas vi verkligen att det ska finnas ett stort intresse för ett trygghetsboende i Strömsnäsbruk. Det är en förutsättning för att projektet också ska vara möjligt att genomföra. 

onsdag 4 juli 2018

KD:s Vitsippspris 2018 tilldelas Föreningen Chigambas


Kristdemokraterna i Markaryd delar varje år ut en utmärkelse, Vitsippspriset. I år tilldelas föreningen Chigambas detta pris, som förutom ett diplom även består av en prissumma om 2 000 kr.


Priset delades idag ut till Chigambas grundare AnnGreth och Janne Wickman i Traryd och motiveringen lyder:

”Föreningen CHIGAMBAS tilldelas 2018 års Vitsippspris för sitt ideella, uthålliga och behjärtansvärda arbete för att höja livskvalitén för fattiga barn i Gambia och ta tillvara deras rättigheter, inte minst till utbildning. Genom ideellt arbete har betydande summor samlats in, vilket bidragit till att förändra livet till det bättre för ett stort antal barn och familjer.”

Det är fantastiskt att se vad enskilda människors engagemang kan åstadkomma. Det var i samband med en semesterresa i Gambia som AnnGreth och Janne Wickman fick uppleva en helt annan verklighet än den vanliga. Man slogs av hur dåliga förhållanden människorna i Gambia levde under och frågan väcktes hur man på något sätt skulle kunna hjälpa människor på plats till en bättre tillvaro.

Wickmans började stödja ett fadderbarn genom en annan organisation som redan fanns på plats. Det visade sig dock ganska snart att man inte upplevde verksamheten som seriös, vilket så småningom ledde fram till starten av Chigambas. Engagemang växte och intresserade allt fler. Under föreningens dryga 20 år har antalet resor till staden Basse i Gambia blivit så många att man tappat räkningen. Stora summor har samlats in, vilket omsatts till understöd av fadderbarn, uppbyggnad av skolor, praktiskt stöd till barn och familjer mm. Idag driver Chigambas skolor från förskolenivå till gymnasium och yrkesskola och ett stort antal barn har faddrar på olika håll i Sverige.

Genom det ideella engagemanget kanaliseras nästan 100% av alla insamlade medel och administrationskostnaderna är minimala. Detta skapar i sin tur ett engagemang hos givarna, eftersom man vet att de gåvor man ger också kommer till så stor nytta som möjligt.

Kristdemokraterna i Markaryd vill med sitt pris uppmärksamma denna fantastiska insats som under de här åren varit till ovärderlig betydelse för de människor som fått del av hjälpen. Initiativtagarna AnnGreth och Janne Wickman har under alla år stått i ledningen för det här arbetet som bedrivits ideellt och de är självklart mycket värdiga mottagare av Kristdemokraternas Vitsippspris.