måndag 27 juli 2009

En falskt sjungande kvartett

SvD:s ledarsida idag skriver debattören Roland Poirier-Martinsson om hur han, bl.a. efter att i positiva ordalag ha kommenterat Göran Hägglunds Almedalstal, kallats för rasist. Dessa tillmälen har till och med uttryckts på så respektabla ledarsidor som Expressens, DN:s och Aftonbladets. Lite märkligt, kan man tycka, med tanke på att dessa ledarsidor ganska frekvent citeras i seriösa sammanhang. Man skulle ju som utomstående betraktare dessutom kunna förvänta sig att dessa tidningars ledarsidor grundade sina påståenden på fakta. Tydligen är det inte så.
.
Inställningen på Expressens, DN:s och Aftonbladets ledarsidor är egentligen inte särskilt förvånande. Tillsammans med Mona Sahlin ingår de i den falskt sjungande kvartetten "Allt som kristdemokraterna är för, kommer vi att vara emot". Mot den bakgrunden kan man fortsätta med osakliga och oärliga kommentarer för att driva igenom sin egen politiska agenda.
.
Att hålla sig till sanningen är en demokratisk dygd som dessvärre allt färre tycks vilja tillämpa.

lördag 25 juli 2009

Utan drömmar - ingen utveckling

Smålandspostens ledarsida idag uttrycker Marcus Svensson sin tveksamhet kring en höghastighetsbana för tåg i Sverige och benämner vår artikel i SvD i måndags som "kommunpolitiska tågdrömmar". Han förvånas också över "Att kommunalråd från Skillingaryd, Markaryd och Klippan förordar Europabanan är något av en gåta. Vem tror att tågen kommer att stanna i deras kommuner?" Svaret är naturligtvis: Ingen.
.
Denna retoriska och smått förlöjligande fråga får vi ofta av dem som inte förstått hur höghastighetsbanorna byggs och används. Vitsen är ju inte att höghastighetstågen ska stanna i de mindre kommunerna, då blir det inte särskilt hög hastighet. Däremot är tanken att banan även ska trafikeras av interregionaltåg och t o m regionaltåg och att godset transporteras på långsammare bansträckningar. Så bygger man höghastighetsbanor i Europa. Därmed blir exempelvis Värnamo och Markaryd intressanta, eftersom de redan idag korsas av tvärbanor. Att inte bevaka en möjlighet att få regional- och interregional tågtrafik till sin kommun, ser jag närmast som tjänstefel. Höghastighetsbanan kan vara en sådan möjlighet och blir därmed kommunalt intressant. Det får väl utredningen och kommande satsningar utvisa, men att avskriva möjligheter innan de ens utretts ligger inte för mig.
.
Det är möjligt att Malm kommer att förorda den andra kommunpolitiska drömmen (för sydostvänner) med en kapacitetsförstärkning på stambanan. Någon höghastighetsbana tror i alla fall inte jag att stambanan kommer att bli, därtill krävs helt nya sträckningar och omfattande ombyggnationer. Stambanan byggdes i slutet av 1800-talet genom mängder av städer, samhällen och byar, vilket inte är helt "up to date" för modern tågtrafik. Vi får väl se vad Malm säger i september.

måndag 20 juli 2009

Höghastighetsjärnväg längs E4:an

Frågan om höghastighetsbanans sträckning genom Sverige utreds just nu av en statlig utredare. Att Sverige behöver en modern höghastighetsjärnväg till Europa står väl klart för de flesta. Det miljövänligare tåget kommer att få allt större betydelse och då är det naturligt att också Sverige bygger ett modernt tågsystem i likhet med övriga Europa. Frågan är väl snarast var höghastighetsbanan ska byggas. I princip diskuteras fyra olika alternativa sträckningar, vilket utredaren har att ta ställning till.
.
Brännpunkt i SvD är vi några ks-ordförande som idag drar en lans för att höghastighetsjärnvägen - Europabanan - från Stockholm till kontinenten ska dras längs E4:an. Skälen för denna sträckning tycker vi är ganska väl motiverade:
- Den här sträckningen är kortast och mest kostnadseffektiv
- Genomförbarheten är god, eftersom den går att bygga utan alltför stora ingrepp i natur, miljö och samhällen
- En dragning längs E4:an leder till ett integrerat trafiksystem som frigör godstrafiken till befintliga banor, dvs goda erfarenheter från höghastighetsbanorna i Europa.
.
Läs gärna mer om Europakorridoren.

fredag 3 juli 2009

Ungt inflytande i Markaryd

Idag var det avslutning på projektet "Ungt inflytande". Tio ungdomar har under tre veckor haft sommarjobb i kommunen för att utveckla ungdomsdemokratin och idag var det "examen". Vi fick en fantastiskt bra genomgång av projektet, kryddat med massor av goda idéer om hur vi ska kunna få en mer vital dialog som leder fram till större delaktighet och inflytande från våra ungdomar. Med detta engagemang har jag stora förhoppningar inför framtiden och för egen del kommer jag verkligen att jobba för att det här ska bli verklighet. Tack till alla er som deltagit - ni är fantastiska!

Läs mer på Ungt inflytande-bloggen.