måndag 13 september 2010

”God ton” slätar inte över felaktig handläggning!

Länsstyrelsens uttalanden i Smålänningen den 6 september genom informationschef Michael Sundholm föranleder ett förtydligande av mina påståenden om myndighetens agerande. Under de fem år jag drivit ärendena kring Bolmentunneln har det kommit fram en hel del i länsstyrelsens handläggning som pekar på bristande objektivitet.

För en tid sedan begärde jag att få ut samtliga handlingar från länsstyrelsen som gällde Sydvatten och Bolmentunneln. Jag kunde, något förvånad, konstatera att länsstyrelsen låtit denna riksintressanta och för Skånes vattenförsörjning så viktiga verksamhet fortlöpa utan högre ställda krav än Sydvattens egenkontroll. Den första ”riktiga” tillsynen ägde rum i mitten av juni i år efter en anmälan från Markaryds kommun. En i ärendet redan ifrågasatt tjänsteman utförde tillsynen. Under mina snart tolv år som ordförande i olika nämnder har jag aldrig läst en mer partisk tillsynsrapport.

För två år sedan beställde länsstyrelsen en utomstående granskning av detaljplanerna från statens expertmyndighet, SGI (Lst 402-4677-08). I två rapporter konstaterades att Markaryds kommun infört ett tillräckligt skydd i området. Eftersom SGI-rapportens slutsatser gick emot länsstyrelsens uppfattning, valde länsstyrelsen helt enkelt att strunta i dessa yttranden. På bilden till detta inlägg kan ni läsa hur länsstyrelsen behandlade två expertutlåtanden som skulle vara vägledfande. I stället för att ta till sig expertutlåtandet upphävdes kommunfullmäktiges beslut.

Michael Sundholm svarar i artikeln den 6 september att det är länsstyrelsens ”förbannade skyldighet” att överklaga. Låt mig då bara påminna om att det var kommunen som tvingades överklaga. På liknande sätt har Sydvattens VD i en artikel den 23 juni påstått att det är kommunen som vägrat införa de skyddsbestämmelser som länsstyrelsen och Sydvatten ville ha. Det är en skam att sådana lögner och falsarier tillåts föras fram utan att någon kontrollerar fakta!

I ärendet med riksintresset har länsstyrelsen konsekvent hänvisat till en enda utredning – beställd, utförd och betald av Sydvatten – trots vetskapen om att det finns ett flertal utredningar som kommit fram till helt andra slutsatser.

Länsstyrelsen har i ett yttrande konstaterat (Lst 400-1279-08) att Sydvatten bör få rätt i processen om riksintresset oavsett om de har lagligt stöd för sin verksamhet eller ej. Hur många andra företag i länet får sådana fribrev av länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har nu haft fel och tvingats backa om detaljplanerna, det otillåtet inläckande grundvattnet och riksintresset. Ändå fortsätter man, tydligen utan någon som helst självkritik, att framhärda att man handlat korrekt. Tjänstemän, vars objektivitet öppet ifrågasatts, tillåts fortsätta handlägga och besluta i ärenden som rör Bolmentunneln och Sydvatten. Så länge ingen gör något för att åtgärda detta, kommer åtminstone mitt förtroende för länsstyrelsens agerande och objektivitet att vara tämligen obefintligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar