söndag 31 januari 2010

Klargörande partiledardebatt

Efter kvällens partiledardebatt är det ganska tydligt vilka alternativ som står mot varandra. Vänsterkartellen utlovar besked om sin ekonomiska politik i april och tyvärr blir det nog inget aprilskämt, utan bister verklighet, när beskeden om skattehöjningarna kommer. Vanligt folk kommer att få kraftigt höjda skatter. Om kommunisterna får råda blir det ytterligare pålagor och om miljöpartiets straffbeskattning på bensin och drivmedel slår igenom kommer det att bli ett hårt slag mot arbetare och tjänstemän.
.
Jag har svårt att förstå att någon kan känna tilltro till vänsterkartellens politik. Finns det någon som tror på att det går att förena ”extra allt” till det mesta samtidigt som det inte kommer att kosta något? Tror man på fullt allvar att svenska folket missat den allvarligaste finanskris och lågkonjunktur som de flesta av oss någonsin upplevt?
.
Ändå har Sahlin, Ohly och Eriksson det dåliga omdömet att förneka fakta från oberoende granskare. De förnekar att Sverige, trots finanskris och lågkonjunktur, har Europas starkaste ekonomi och en relativt låg arbetslöshet. De förnekar att Alliansen gett mer pengar till kommunerna än någonsin. De förnekar att Alliansen satsat mer än någonsin på infrastrukturen. De förnekar att Alliansen sänkt skatten för pensionärerna mer än någonsin. De förnekar att folk har mer pengar kvar av sin lön efter skatt än tidigare.
.
Alliansen uppvisade stor enighet och en ödmjuk inställning genom att konstatera att allt faktiskt inte blir rätt i alla delar på en gång. Den tonen av ofullkomlighet klingade som ett vackert ackord till skillnad från vänsterkartellens falska toner.

fredag 29 januari 2010

Ännu fler jobb till Markaryds kommun

I april/maj startar Lechners nybygge utmed E4:an i Strömsnäsbruk. I ett första skede uppförs en fabrikslokal på 15.000 m2 för produktion av köksbänkar. Plats finns för att tredubbla denna produktionsyta, vilket kan komma att behövas om Lechners goda utveckling fortsätter. Lechner är Europas ledande tillverkare av bänkskivor i olika material och etablerar sig alltså i Markaryds kommun. Inledningsvis ger detta 50-60 nya arbetstillfällen.
.
Byggnaden kommer att få samma arkitektur som huvudfabriken i Rothenburg (bilden t v). Där syns för övrigt delegationen från Markaryd på väg in för att signera kontraktet.
.
Lechner kommer att bli ett välkommet komplement till den övriga industrin i Markaryd. Man har en kultur och arbetsklimat som vi upplever kommer att smälta in väl med hur vi tänker och agerar i kommunen. Vi har ett mycket gott samarbete och jag tror absolut att Lechner går en mycket ljus framtid till mötes i Sverige och i Markaryds kommun!
.
Läs mer: iMarkaryd

torsdag 28 januari 2010

40 nya jobb till Markaryds kommun

Transcom söker 40 nya medarbetare till sitt Call center i Strömsnäsbruk i Markaryds kommun. Redan idag har man drygt 200 anställda och nu utökas verksamheten ytterligare. Företaget har funnits i kommunen i drygt tio år och är experter på kundkommunikation och kundservice. Verksamheten har vuxit extremt mycket på det 15-tal år det funnits. De är bland de största i sin bransch med 3 000 anställda i Norden och över 21 000 anställda i världen. Detta i ett 50-tal länder.
.
Det är jätteroligt att det går bra för företaget och att man nu anställer ännu fler, vilket är bra inte minst för ungdomar som ofta söker till dessa arbeten. Språk- och datakunskap är bra kvalifikationer samt ett gott bemötande då man ofta agerar för en kunds räkning.
.
Jag kan bara gratulera företagsledningen i Strömsnäsbruk och önskar lycka till!

Läs mer:
iMarkaryd

tisdag 26 januari 2010

Historiskt avtal underskrivet idag

Idag togs ytterligare ett stort steg mot genomförandet av Pågatåg Nordost. Ett genomförande- och finansieringsavtal mellan åtta kommuner (bl a Markaryd), två regionförbund samt Banverket undertecknades då i Hässleholm. Avtalet reglerar parternas ansvar och åtaganden samt sätter tidplanen för ett genomförande. Det här känns oerhört positivt. Nu återstår bara regeringens beslut. Regionerna och kommunerna ställer upp med drygt 50% av finansieringen, vilket borde borga för ett positivt mottagande från regeringen.
.
Det är mycket glädjande att kommunerna, regionerna och Banverket idag ställer sig bakom en helhetslösning för att få regionaltågen att rulla. Det avtal som idag undertecknats och nu lämnas in till regeringen är resultatet av ett intensivt och mångårigt arbete och jag är mycket glad att vi nu kommit fram till ett avtal som innebär att det äntligen blir tågstopp i Markaryd. Detta kommer att få stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i Markaryd, södra Småland och Skånes nordöstra del, som nu knyts ännu närmare tillväxtområdet i Öresundsregionen .
.
Näringslivets insatser under den långa processen har varit betydande. Företag som IKEA (VD Thomas Carlzon) och NIBE (VD Gerteric Lindqvist) har engagerat sig kraftfullt och satt av både tid och pengar för projektet.
.
För Markaryds del innebär det att stationsområdet i Markaryd ska stå klart senast 2011 och att mötesspåret i Bjärnum färdigställs så fort som möjligt. Enligt avtalet ska trafiken på Markarydsbanan vara igång senast december 2013.
.
Det kan tyckas som lång tid, men nu har vi äntligen fått en tidplan som inte är kopplad till aktiviteterna i Hallandsåsen. Dessutom är december 2013 den bortre gränsen och vi kommer att göra allt från kommunens sida för att kunna komma igång tidigare.

Den totala kostnaden för ombyggnationen av stationsområdet i Markaryd beräknas till c:a 13 Mkr. Av denna summa svarar kommunen för c:a 2,4 Mkr. Resterande del finansieras genom ett EU-bidrag (1,6 Mkr) samt av Banverket (9 Mkr). Kostnaderna för hela projektet uppgår enligt avtalet till 563 Mkr varav drygt hälften finansieras av regionerna och kommunerna.

Läs mer: i Markaryd, Norra Skåne, Sydsvenskan, SmP, Kristianstadsbladet, SR Kristianstad, Ystads Allehanda

Man behandlar inte människor hur som helst!

Den alltför verkliga dokusåpan om GM och bolagets hantering av SAAB fortsätter. Det senaste året har varit kantat av möjligheter och öppnade dörrar som gång på gång stängts för oroliga och drabbade anställda. I går spred media ut rykten om en nära förestående försäljning. Jag lider verkligen med de anställda som gång på gång utsätts för detta spel. Men vad bryr sig företagsledare på andra sidan jordklotet om de anställda i Trollhättan, vars förhoppningar gång på gång grusas?
.
Jag tycker det är dags att någon ger ett klart besked till GM:s ledning, liksom till den amerikanska regeringen som storägare i GM, att man överträtt en anständighetens gräns. Man behandlar inte människor hur som helst i Sverige! Om det nu finns ännu en köpare, se då till att affären blir avklarad så vi slipper uppleva ett Koenigsegg version 2.
.
Jag antar att regeringen med kraft påtalat detta ett antal gånger till GM:s ledning. Däremot har man visat alldeles för lite empati för de drabbade i Trollhättan. Det skulle inte skada om verklighetens folk, varav många har sin utkomst från fordonsindustrin, fick höra och känna att regeringen också lider med dem, ställer krav och kraftfullt agerar för den lösning som nu än en gång tycks finnas inom det möjligas gräns. Man gör säkert vad man kan för affären som sådan, men det finns betydligt mer att göra för de människor som nu drabbas!

torsdag 21 januari 2010

Från makro till mikro

Idag hade jag förmånen att få lyssna till den förre ABB-direktören Percy Barnevik som berättade om sitt engagerade arbete i Hand in hand International. En organisation som genom mikrolån till kvinnor i bl.a. Indien, Sydafrika och Brasilien ger dem möjlighet att starta egna företag. Hans berättelse var gripande och inger hopp om förändring hos fattiga människor i tredje världen. Men berättelsen handlade också om Barneviks egen resa från ett multinationellt företag till mikroföretag i tredje världen.
.
Det var mycket intressant att höra Barneviks koppling till entresprenörskap och företagande i Sverige. Han konstaterade att Sverige under de närmaste tio åren behöver hundratusentals nya jobb. Men det är varken i storföretagen eller inom den offentliga sektorn dessa jobb kan skapas, utan i de små och medelstora företagen.
.
Kvinnor, ungdomar och invandrare är grupper som måste tas tillvara på ett mycket bättre sätt och ges dessa möjligheter till entreprenörskap. Tyvärr har socialdemokraterna i regeringsställning inte gjort särskilt mycket för att ge dessa möjligheter. Mona Sahlin och hennes företrädare har effektivt satt stopp för kvinnors möjligheter att bli företagare inte minst inom områden som berör de offentliga välfärdstjänsterna.
.
Alliansregeringen har gjort en hel del för att ge dessa möjligheter. Med ett starkare stöd för kristdemokraterna skulle möjligheterna för en kraftfull näringslivspolitik öka ytterligare. Vi vet vad som väntar om det blir en vänsterregering - statlig styrning och reglering, höjda skatter och stopp för nyföretagande inom de offentliga verksamheterna.

tisdag 19 januari 2010

Vindkraft utan gräddfil

Intresset för vindkraft i Markaryds kommun har formligen exploderat det senaste året. En ny lagstiftning infördes den 1 augusti som är tänkt att förenkla tillståndsprocessen. Tanken är säkert vällovlig, men samtidigt kan man fundera på varför man inför utbyggnaden av vindkraft åsidosätter den normala och demokratiska process som all annan etablering är hänvisad till.
.
Kommunfullmäktige i Markaryd antog för ett år sedan en policy, i vilken är fastställt att all etablering av vindkraft i kommunen ska föregås av en detaljplaneprocess. Därmed har alla parter som berörs av vindkraften möjlighet att komma till tals i en så demokratisk process som möjligt. Så här långt har vi fått ganska stor förståelse för detta ställningstagande.
.
Man kan inte, hur angeläget det än är med miljövänliga energikällor, bortse från att det finns motstående intressen. När dessutom verken tenderar att öka i höjd, kommer fler i omgivningen att ha synpunkter. Jag tycker man måste ha förståelse för detta. I vår policy har vi en gräns vid 150 meters totalhöjd, vilket kraftbolagen menar inte kommer att räcka. I stället vill man öka totalhöjden till 180-190 meter, alltså lika högt som Turning Torso i Malmö. Detta eftersom det vid lägre höjder verkar blåsa för lite för att vara lönsamt. Med ökad totalhöjd kommer också konflikterna att öka.
.
Jag är glad att vi, så här långt, lyckats nå total enighet i kommunfullmäktige för kommunens hållning. Vindkraften behöver, precis som andra miljövänliga energikällor, byggas ut - men det måste ske med förnuft och med beaktande av försiktighetsprincipen. Precis som i de flesta andra företeelser finns det både fördelar och nackdelar och som så ofta kanske den gyllene medelvägen kan vara en kompromiss också för vindkraften.

lördag 9 januari 2010

Avregleringen av elmarknaden ett misslyckande?

I takt med att kylan tar ett allt fastare grepp och temperaturen sjunker, rusar elpriserna för konsumenterna i höjden. Detta drabbar inte bara oss vanliga konsumenter, utan det slår oerhört kraftigt mot den svenska basindustrin, som har ett stort energibehov. Därför är det häpnadsväckande och närmast att betrakta som ett tjänstefel att flera av reaktorerna vid kärnkraftverken är tagna ur drift för översyn under den period då vi vet att energibehovet är som störst.
.
Nu tvingas man istället starta kol- och oljeeldade värmekraftverk för att producera tillräckligt med el. Detta innebär att produktionskostnaderna ökar, men är även miljömässigt helt vansinnigt när det finns bättre alternativ.
.
Sverker Martin-Löf, ordförande i flera börsbolag, är stenhård i sin kritik i en artikel i
Dagens Industri och menar att ”prissättningen på elbörsen är helt felaktig och innebär i själva verket bara en enorm förmögenhetsöverföring från industri och andra elanvändare till elproducenterna". Han vill därför att regeringen ska gå in och styra upp elmarknaden igen.
.
Det ligger en hel del i kritiken. Avregleringarna av såväl el- som telemarknaden har inte inneburit så värst många positiva effekter för konsumenterna. Vi ser inte på våra el- och teleräkningar att kostnaderna har blivit mindre, det är snarare tvärtom. Det kan inte vara rimligt att konsumenterna ska tvingas betala notan för bolag som inte sköter sina kraftverk.
.
Konsekvensen borde naturligtvis vara att regeringen ser över om avregleringarna fungerar på det sätt som var avsikten. Om inte, borde man omgående gå in och styra upp både el- och telemarknaden.

torsdag 7 januari 2010

Underskattar regeringen kraften hos pensionärerna?

I år sänks pensionerna med cirka 3 procent eftersom den så kallade bromsen i pensionssystemet trätt i kraft. Bara de allra fattigaste pensionärerna får ut en högre pension i år än förra året. Sänkt skatt kompenserar något. Alla pensionärer får skattesänkningar 2010. För de flesta pensionärer gör det att det blir en mindre minskning av pensionen netto än man kan tro när man bara tittar på avin. Detta är till största delen ett resultat av Kristdemokraternas påtryckningar inom regeringen.
.
Det politiska minnet i valmanskåren är kort och ingen kommer att påminna oss om är att det var (S)-regeringen som överförde pensionskapital (258 miljarder) från AP-fonderna till statskassan. Det var (S)-regeringen som inte kompenserade pensionärerna för inflationen. Det var (S)-regeringen som konfiskerade en betydande del (17 miljarder) av de privata pensionsförsäkringarna och som dessutom införde en avkastningsskatt, som även togs ut på negativ avkastning.
.
Nu spelar detta mindre roll. Oppositionen och media kommer fram till valet att upprepa hur pensionärerna drabbas. Därför hade det varit bättre om regeringen valt att kompensera pensionärerna för den så kallade bromsen i stället för att genomföra jobbskatteavdragets steg fyra. Kraften bland Sveriges två miljoner pensionärer kan visa sig betydligt starkare än vad regeringen räknat med, vilket kan komma att bli en faktor som avgör valet 2010.

måndag 4 januari 2010

Vill väljarna verkligen ha MP:s skattesmällkarameller?

Idag lanserade Novus och Sveriges Radios Ekoredaktion Svensk väljaropinion - sammanvägda resultat från de fem stora institutens väljarbarometrar. Svensk väljaropinion är ett nytt väljarindex sammanställt av Novus Opinion för Ekot. Resultaten från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate vägs samman. En metod som internationellt brukar kallas "poll of polls".
.
Den stora vinnaren är Miljöpartiet, som sammanvägt är tredje största parti med 10,4% av väljarstödet. Den sannolika förklaringen är säkert det fokus som just nu ligger på miljöfrågorna. Kanske anser väljarna att det då är naturligt att känna sympati för Miljöpartiet. Samtidigt kan man med fog undra om väljarna skulle vara lika tillfreds om (MP) fick igenom sin politik.
.

Om man läser Miljöpartiets budgetmotion för 2010 (2009:10:mp401) kan man snabbt konstatera att ett genomförande av Miljöpartiets politik skulle innebära enorma skattehöjningar för låg- och medelinkomsttagare. Ett litet axplock av det som skulle kunna drabba svenska folket är bland annat:
 • Klimat- och energirelaterade skattehöjningar under de närmaste åren med 20 miljarder kronor

 • Jobbskatteavdraget steg 4 tas bort

 • Högre förmånsbeskattning av bilar

 • Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar 18-25 år

 • Höjd löneskatt för pensionärer

 • Effektskatt på kärnkraft

 • Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

 • Höjd koldioxidskatt, dvs rejält höjda bensinpriser

 • Höjd kilometerskatt för lastbilar

 • Höjd el-skatt för industrin

 • Skattereduktion för hushållsnära tjänster avvecklas

 • Ny fastighetsskatt

 • Högre reavinstskatt

 • Registreringsskatt på båtmotorer

 • Minskade satsningar på vägnätet

 • Höjd fordonsbeskattning

 • Fem miljarder i anslag för klimatbistånd till andra länder

Jag tvivlar starkt på att 10% av väljarkåren vill vara med och bekosta denna skattehöjarpolitik. Jag tror inte heller att de som idag säger sig vilja ha det röd-gröna alternativet är särskilt angelägna att finansiera Sahlins, Wetterstrands och Ohlys skattehöjningar. Problemet är att så många väljare svävar i okunnighet om vad som väntar runt hörnet om olyckan skulle vara framme vid valet i september. Media gör inte särskilt mycket för att berätta om de här förslagen. Vi har drygt åtta månader på oss att ändra på det - det är dags att börja jobba!

lördag 2 januari 2010

Liberalt angrepp på familjen

Det liberala språkröret Expressen ägnar sin ledarsida idag åt ännu ett angrepp på vårdnadsbidraget. Det är häpnadsväckande att en reform, som Expressen själv konstaterar att inte många efterfrågar, kan vara så hatad. Lika märkligt är det att en liberal ledarsida, som vanligtvis står för frihet, självbestämmande och rätt till egna val, väljer att liera sig med socialisterna i den här frågan. Plötsligt är familjerna och kvinnorna mindre vetande och utan förstånd att välja själv. Den liberala rösten blir förmyndare i bästa Alva Myrdal-stil.
.
En ny motivering förs också in i debatten genom att hänvisa till resultatet från en enstaka forskarrapport som påstår att barn med invandrarbakgrund riskerar att halka efter i skolan om de inte börjar i förskolan vid två års ålder. Argumentationen är ganska tunn.
.
Slutsatsen av Expressens argumentation måste därför bli lika enkel i sin analys som konklusionen i ledaren. Genom den ekonomiska styrningen som sker genom statsbidrag och maxtaxa är en förkrossande majoritet av barnen inskrivna i förskolan. Samtidigt kommer rapport efter rapport som konstaterar att barn i allt större utsträckning är otrygga, mobbade och känner ett utanförskap. Mängder av samtal till BRIS vittnar om barn som upplever att de inte räcker till. Resultaten i skolan talar sitt tydliga språk och har knappast blivit bättre med åren och det individuella programmet är bland de största på våra gymnasier. Att relatera detta till när barnen börjar i förskolan vore lika korkad argumentation som Expressens ledare ägnar sig åt. Problematiken är mer komplex än så.
.
Mot den bakgrunden fortsätter den liberala draken att driva en kamp mot familjen och mot familjens rätt att själv välja vad som man anser vara bäst för sina egna barn. Om detta ska vara en av de mer angelägna liberala frågorna att driva är det dags att mobilisera en ny kamp för familjerna och för rätten att själv få välja. En sak är i alla fall säker; Kristdemokraternas röst och ideologiska grund kommer fortsatt att vara garantin för att det åtminstone finns ett parti som fortsätter att ta strid för familjen!

fredag 1 januari 2010

Vi behöver en bättre näringslivspolitik!

"Man kommer att uppvärdera betydelsen av människor som bygger riktiga värden i stället för att vara finansiella trollkarlar". Det säger professor Magnus Henreksen, chef för Institutet för näringlivsforskning nyligen i en intervju i Dagens Industri.
.
Jag hoppas och tror att han har rätt. Mindre och växande företag och skickliga företagare som arbetar i den reala ekonomin är avgörande för den framtida tillväxten. Företagsbyggare, som i de flesta fall investerar sig själv och sitt eget kapital i sitt företag, är fortfarande en underskattad grupp i vårt samhälle. Näringsminister Maud Olofsson har dessvärre inte lyckats skapa en miljö och förutsättningar för dessa företag att få rimliga villkor att arbeta under. Det har blivit mycket prat och lite verkstad av alla de löften som utlovats från det centerstyrda departementet. Detta har bland annat uppmärksammats av Svenskt Näringsliv i ett par rapporter under 2009 (Kompass, men ingen karta, Paragraf 22-Så drabbar LAS svenska företag, Inkomstbeskattningen och kunskapssamhället m.fl).
.
Väl medveten om att rapporterna är framtagna av en intresseorganisation, anser jag det finns anledning att vara självkritisk. Alliansen behöver skärpa sin näringslivspolitik, dels för att förbättra sina positioner inför valrörelsen men framför allt för att förbättra Sveriges konkurrenskraft och möjlighet att återhämta sig efter den lågkonjunktur vi befinner oss i.
.
Magnus Henrekson igen: "Så fort de ursprungliga ägarna får ut sina pengar och inte har risk i företaget tenderar fokus att flyttas om de nya ägarna har ett kort perspektiv." Hur många gånger har vi inte konstaterat detta? Börsklipparnas kvartalsekonomi gynnar inte näringslivet, utan där ligger fokus i stor utsträckning på avkastningen till den egna plånboken. Därför måste vi ha en bättre näringslivspolitik för våra små och medelstora företag - betydligt bättre än vad Maud lyckats åstadkomma.
.
Läs mer: SvD